“Voor het eerst in haar geschiedenis dreigt de Westerse Beschaving intern te worden vernietigd door een corrupte, criminele heersende cabal die is gecentreerd rond de Rockefeller belangen, die ook elementen bevatten van de Morgan, Brown, Rothschild, Du Pont, Harriman, Kuhn-Loeb, en andere groeperingen. Deze junta nam de controle over van het politieke, financiële en culturele leven van Amerika in de eerste twee decennia van de twintigste eeuw.”

~ Carroll Quigley, Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time

De door de CIA gecreëerde en zwaar op de markt gebrachte term “samenzweringstheoreticus”, een term die is uitgevonden om iedere twijfel aan de politiek beraamde moord op JFK door toedoen van de CIA, FBI, Johnson en anderen te marginaliseren, wordt vandaag de dag nog steeds zwaar gebruikt. Het wordt nog steeds gebruikt om elk onderbouwd argument, elke feiten, of zelfs maar elke discussie over het niet eens zijn met het door de staat gesponsorde verhaal tegen te houden. Iedereen die deze onwetende, idiote en nutteloze uitdrukking als een manier van ‘argumenteren’ uitspreekt, zou onmiddellijk genegeerd moeten worden, omdat ze niet de intelligentie hebben om met enig kritisch denkend individu te spreken. Bovendien verdienen degenen die deze term gebruiken geen respect of weerwoord, omdat zij elke mogelijkheid om te luisteren of na te denken al hebben laten varen, schrijft Gary D. Barnett.

Wij leven in een land waar alles wat van de staat komt, gebaseerd is op leugens en bedrog, bedoeld om ofwel de samenzwering van de regering te ondersteunen ofwel te verdoezelen. Vergeet niet dat de definitie van het woord “samenzwering” een geheime overeenkomst is tussen twee of meer personen om een schadelijke of illegale daad te stellen. Vanuit het oorspronkelijke Latijn betekent het letterlijk, “samen ademen”, of het eens zijn, verenigen, of een complot smeden. Alle regeringen, vooral de Amerikaanse, zijn volledig samenzweerderig. De waarschijnlijkheid dat er enige waarheid komt van de staat, van staatsbureaucratieën, van handlangers van de staat of van het leger, of van mainstream media die gecontroleerd worden door staatsentiteiten, is bijna nul. Als er feiten in aanmerking worden genomen, kan alles wat aan de massa wordt verteld onmiddellijk worden gezien als schadelijke propaganda, en dus samenzwering.

Gezien de geschiedenis van de Verenigde Staten, zijn verborgen agenda’s, zijn heimelijke afspraken, zijn doofpotaffaires, zijn misbruik van vrijheid en zijn eigen burgers, zijn wreedheid en zijn oorlogen tegen de mensheid, zou elke uiting van de staat eerst genegeerd en grondig ontleed moeten worden, voordat er enige acceptatie komt. Zodra de leugens en samenzweringen zijn ontmaskerd, en de waarheid is gevonden en omarmd, zou voorzichtigheid in de toekomst vanzelfsprekend moeten zijn, maar dit is nooit het geval geweest.

Terwijl het machtsmisbruik in de VS al de kop had opgestoken, begon het Amerikaanse tijdperk van misleiding, leugens en samenzwering met de zogenaamde “Founding Fathers” en hun pogingen om in de hoofden van de massa’s de behoefte aan een machtige centrale regering ter bescherming van hun vrijheid te verankeren. In het licht hiervan stelden zij in het geheim, in het donker van de nacht, achter gesloten deuren een politiek document op; dit alles om de Artikelen van de Confederatie volledig te schrappen ten gunste van een volledig gecentraliseerde, onbeperkte regering, over het volk onder de valse voorwendselen van vrijheid, en door middel van de snode Grondwet. Dat was naar de mening van deze schrijver het begin van het einde van dit land.

Hier wordt uitgegaan van het begin van dit land in 1776, toen de Articles of Confederation werden opgesteld. Dat is een geschiedenis van 246 jaar, en in die tijd hebben de V.S. ongeveer 230 van die jaren agressief oorlog gevoerd. Men zou kunnen stellen dat er nooit een tijd is geweest waarin deze regering geen agressie-oorlogen beraamde en plande, of actief was en is in agressie-oorlogen. Vandaag de dag voeren de regering van dit land en haar handhavers oorlog tegen de gehele eigen burgerbevolking, alsmede tegen velen over de gehele wereld.

Om duidelijk te maken dat de samenzwering van de regering doorgaat en voor altijd is, is een gecomprimeerde tijdlijn van misbruiken nodig. Onthoud dat slechts enkele levensveranderende gebeurtenissen zullen worden vermeld, want de lijst van samenzweringen door de heersende klasse in dit land is niet alleen immens, maar ook continu.

Er waren natuurlijk de oorlogen, moord en slachting van de Indiaanse stammen, en het stelen van hun land. Er is het feit dat het grootste deel van de huidige V.S. werd gestolen van de inheemse eigenaars, inclusief de Louisiana Purchase met een samengespannen deal met Frankrijk, de annexatie van alle landmassa die Mexico bezat, het hele westen, Hawaii, Alaska, en alle gebieden buiten het vasteland. De grootste en gruwelijkste samenzweringen begonnen echter met wat ten onrechte de ‘Burgeroorlog’ wordt genoemd, een oorlog tegen de Amerikanen, en vervolgens de levensveranderende gruweldaden van WO I, en deze gruweldaden zijn tot op de dag van vandaag doorgegaan en zullen waarschijnlijk nog lang daarna doorgaan.

Oorlogscomplotten:

De ‘burgeroorlog’, WO I, WO II, Korea, de Varkensbaai in Cuba, Vietnam, de Golfoorlog, de proxy-oorlog tegen Iran, Bosnië, Kosovo, Afghanistan, Irak, Libië, Syrië, de hele nep-‘oorlog tegen het terrorisme’, en nu de door de VS geënsceneerde en gesteunde oorlog in Oekraïne, zijn maar een paar van de gruweldaden die door deze regering zijn begaan.

Dit is slechts een handvol van alle samenzweerderige oorlogen en staatsgrepen waar de VS direct verantwoordelijk voor is geweest, want de lijst is bijna eindeloos over de afgelopen 246 jaar. Het is nuttig te begrijpen dat alle zogenaamde redenen om in één van deze en andere oorlogen en “conflicten” te zijn, in scène gezette valse vlaggen waren, of gewoon regelrechte leugens. In de moderne tijd hebben de V.S. en haar grote bedrijven, samengespannen, gefinancierde, bewapende, en volledig ondersteunde agressieve oorlog te allen tijde. De aanzet tot de burgeroorlog was een vals complot in Fort Sumter, geënsceneerd door de slechte Lincoln. De aanval op de Lusitania was geen aanval op onschuldige burgers, zoals gemeld, maar een oorlogscomplot dat al eerder aan de bevolking van dit land was aangekondigd, maar dat werd genegeerd, en het was een van de gebeurtenissen die in scène werden gezet om steun te krijgen voor deelname aan WO I. De Pearl Harbor ‘aanval’ was volledig in scène gezet en ruim van tevoren bekend, zodat de kwaadaardige FDR steun kon verwerven om WO II in te gaan tegen Duitsland. In feite financierden en steunden de VS en Amerikaanse bedrijven en banken Hitlers opkomst naar de macht, helemaal van vóór 1930 tot en met WO II. Hetzelfde geldt voor de opkomst van de bolsjewieken in de Sovjet-Unie, de totale steun aan het boosaardige monster Stalin, en de opbouw van de Russische oorlogsmachine, inclusief het helpen opbouwen van het Russische nucleaire arsenaal tot en met de gehele Koude Oorlog. Ook China’s binnenlandse en militaire opbouw werd doelbewust tot stand gebracht met volledige betrokkenheid van de VS gedurende vijf decennia, aangezien al deze naties en hun wrede heersers werden, en voor het grootste deel ook vandaag nog worden, gesteund door de VS.

Nogmaals, de “oorlog tegen het terrorisme”, een op zijn best stompzinnige beschrijving, werd volledig in scène gezet om meer en meer macht te krijgen over de binnenlandse bevolking, terwijl lang geplande geopolitieke agenda’s werden doorgevoerd ten nadele van de meeste mensen in de wereld. 9/11 was een inside job, een moorddadige hoax (valse vlag) met het doel om geld, macht en controle te krijgen over dit hele land, terwijl agressieve oorlog in het hele Midden-Oosten en daarbuiten mogelijk werd gemaakt. Dit was op zijn zachtst gezegd een enorme samenzwering.

En nu wordt de wereld overgenomen door de zogenaamde ‘elite’ en voert bijna elk land oorlog tegen zijn eigen burgers. In het proces zijn de ‘covid’ en Rusland/Oekraïne valse vlag samenzweringen de spil in dit bedrog, zoals gedefinieerd door deze en andere regeringen, de WHO, de CDC, en het World Economic Forum (WEF); allemaal openlijk en zonder dekmantel. Dit is een samenzwering met een zeer lange geschiedenis, die al minstens twintig jaar wordt uitgevoerd, maar al tientallen jaren eerder is begonnen. Niets van dit alles wordt aan het zicht onttrokken, en is gemakkelijk te definiëren als samenzwering. Zelfs de “oorlog” tussen Rusland en Oekraïne is al minstens twee decennia een doorlopende situatie, gefinancierd, gesteund en bewapend door de VS; allemaal samenzwerend.

We zitten nu midden in WO III, en ook dit is een samenzwering die bedoeld is om de samenleving te vernietigen, zodat de 2030-agenda, zoals die door de VN is opgesteld en door het WEF ver van tevoren is aanvaard, fysiek kan worden aangenomen. Deze samenzwering is al aan de gang, maar zal deel uitmaken van de uiteindelijke overname van de samenlevingen wereldwijd. De regeringen van elk land voeren oorlog tegen hun eigen regering in een poging om een “één wereldregering” te vormen met onbeperkte macht, gecontroleerd door de zeer weinige technocratische hoofden van dit voorgestelde nieuwe wereldwijde regeringssysteem, dat flagrant wordt aangeduid als “De Grote Reset”.

Ja, er is niet veel “samenzweringstheorie”, alleen samenzweringsfeiten en realiteit. De meeste samenzweringen die door de volgzame massa’s zijn genegeerd en decennia lang als “samenzweringstheorie” zijn beschouwd, zijn uitgekomen. De meesten proberen echter nog steeds elk geloofwaardig debat te marginaliseren of te elimineren door te beweren dat weinig overheidsactie samenzwerend is, terwijl precies het tegenovergestelde niet alleen het geval is, maar keer op keer bewezen heeft een echte samenzwering te zijn.

Als steeds maar weer hetzelfde doen en een ander resultaat verwachten de definitie is van krankzinnigheid, dan is de enige geldige conclusie die we kunnen trekken dat het grootste deel van de mensheid krankzinnig is. Als dat het geval is, wat overduidelijk lijkt te zijn, wat moet er dan gebeuren met degenen onder ons die weten dat we in een samenzweerderige wereld leven? Wat gebeurt er met hen die niets geloven en alles in twijfel trekken? Wat als wij, die volledig begrijpen wat er werkelijk aan de hand is, de enigen zijn die bereid zijn weerstand te bieden en nooit toe te geven? Wat als wij, die persoonlijke verantwoordelijkheid voor onszelf en de onzen nemen, de enigen zijn die bereid zijn alles te riskeren om onze vrijheid te redden? Wat als we er niet in slagen anderen te overtuigen om terug te vechten? Als wij verslagen zijn, wat moet er dan van alle anderen worden? Er is maar één antwoord op die vraag; allen die overblijven zullen slaven zijn, afhankelijk van de kwaadaardige staat die het totale eigendom opeist van hun geest, lichaam en ziel. Dat mijn medemens, is de hel!

“De reden dat het moeilijk is, is dat we geconditioneerd zijn om te lachen om samenzweringstheorieën, en weinig mensen zullen het risico lopen publiekelijk belachelijk te worden gemaakt door ze te bepleiten. Aan de andere kant is het absurd om de toevalsvisie te onderschrijven. Bijna de hele geschiedenis is een ononderbroken spoor van de ene samenzwering na de andere. Samenzweringen zijn de norm, niet de uitzondering.”

~ G. Edward Griffin, (1995) “The Creature from Jekyll Island: A Second Look at the Federal Reserve.”

Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Hoe de geldstroom de wereldregering creëerde

5 3 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties