Berlijn coördineerde zijn werk aan biodefensie met zijn Amerikaanse bondgenoten, vertelde de woordvoerder van het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken Maria Zakharova aan RT.

Gesprek met de directeur van de afdeling voorlichting en pers van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova.

Vraag: Het werd bekend dat tijdens de speciale militaire operatie in Oekraïne Russische troepen nieuwe documenten ontdekten over militaire biologische activiteiten in Oekraïne. Kunt u hier meer in detail op ingaan?

Maria Zakharova: Als gevolg van de speciale militaire operatie in Oekraïne (SMO) hebben de Russische strijdkrachten documenten gevonden die enig licht werpen op het bio-militaire programma dat door het Amerikaanse ministerie van Defensie in Oekraïne wordt uitgevoerd.

De onderzoekers van het programma bestudeerden de gevaarlijkste ziekteverwekkers – potentiële biologische agentia voor biologische wapens die zich van nature zowel in Oekraïne als Rusland bevinden. Zij onderzochten ook de wijze waarop epidemieën zich op basis van deze agentia verspreiden.

De omvang van het werk maakt duidelijk dat een aanzienlijk, en waarschijnlijk het belangrijkste, deel van de informatie over het Amerikaanse militaire programma verborgen blijft voor de internationale gemeenschap.

Hunters laptop en Nulands bio-lab...een propaganda valstrik?

Tijdens een hoorzitting van de commissie voor buitenlandse betrekkingen van de Amerikaanse Senaat op 9 maart 2022 zei Victoria Nuland, onderstaatssecretaris voor politieke zaken, dat Washington de overdracht van bepaalde onderzoeksmaterialen van Oekraïense biolaboratoria aan de Russische strijdkrachten tracht te verhinderen.

Tijdens persbriefings op 7, 10, 17, 24 en 31 maart heeft het hoofd van de stralings-, chemische en biologische verdedigingstroepen van de Russische strijdkrachten, Igor Kirillov, de bio-militaire activiteiten van de VS in Oekraïne beschreven, op basis van de informatie die de strijdkrachten van Rusland tijdens de SMO in Oekraïne hebben verkregen. Hij heeft ook conclusies getrokken op basis van analyses door deskundigen. Onderzoekers blijven dit materiaal bestuderen.

Vraag: Wat doet Rusland om ervoor te zorgen dat de Verenigde Staten opheldering verschaffen over hun militair-biologische samenwerking met Oekraïne?

Maria Zakharova: Rusland heeft de feiten die tot nu toe aan het licht zijn gekomen openbaar gemaakt in de VN en andere internationale organisaties en heeft de Amerikaanse autoriteiten opgeroepen om gedetailleerde uitleg te geven, maar voorspelbaar genoeg lijkt Washington niet bereid om enige zinvolle informatie over zijn militaire biologische programma in Oekraïne met het publiek te delen.

Bovendien denkt het Witte Huis kennelijk dat aanval de beste verdediging is en heeft het de zoveelste propagandacampagne gelanceerd, die is toegespitst op de valse bewering dat de pogingen van ons land om de aandacht van de internationale gemeenschap te vestigen op de activiteiten van de Amerikaanse militaire biologen in Oekraïne niet meer zouden zijn dan een rookgordijn, dat Moskou volgens hen zal trachten te gebruiken om het mogelijke gebruik van biologische of chemische wapens tijdens de speciale militaire operatie die door de Russische strijdkrachten wordt uitgevoerd, te verdoezelen.

Deze grove poging van de VS om de publieke aandacht af te leiden van deze gevaarlijk explosieve kwestie van de door de VS gecontroleerde biologische laboratoria in Oekraïne en deze te verdrinken in deze “apocalyptische sensatie” werd – op het eerste gezicht onverwacht – krachtig gesteund door de Duitse politieke leiding.

Een aantal vooraanstaande Duitse politici en topambtenaren, waaronder Bondskanselier van Duitsland Olaf Scholz, hebben verklaringen afgelegd die het Amerikaanse verhaal nabootsen in de vorm van rechtschapen dreigementen en waarschuwingen aan het adres van Rusland.

De officiële proactieve verbale houding van Berlijn blijft in lijn met de strategie die het al geruime tijd volgt in de context van de Oekraïne-crisis (die niet helpt om de crisis nu op te lossen en die eerder het Minsk-proces in een impasse bracht met zijn opzettelijke pro-Kiev inslag), maar valt niettemin op door zijn schaamteloze cynisme ten opzichte van de algemene stroom van anti-Rusland retoriek die de laatste weken uit Duitsland is gekomen.

In de eerste plaats met het oog op de belangrijke omstandigheid dat zelfs voordat de Russische strijdkrachten met deze speciale militaire operatie begonnen, Duitsland, naast de Verenigde Staten, al vele jaren krachtdadige militair-biologische activiteiten in Oekraïne ontplooide en dat mogelijk nog steeds doet.

Wij zijn er stellig van overtuigd dat dit voor een groot deel de beweegreden is van Duitsland om, in vergelijking met andere EU-landen, actiever te zijn in zijn pogingen om ons land criminele plannen met betrekking tot het gebruik van biologische en chemische wapens in Oekraïne en de nog niet bevrijde volksrepublieken Donetsk en Lugansk toe te schrijven.

Vraag: Zijn er aanvullende details over de militaire biologische activiteiten van Duitsland in Oekraïne?

Maria Zakharova: Voor een beter begrip van de situatie zal ik de volgende feiten aanhalen. Sinds 2013 voert de Duitse regering, onder auspiciën van het Duitse federale ministerie van Buitenlandse Zaken, het Duitse bioveiligheidsprogramma (GBP) uit, dat partnerschapsprojecten omvat met overheidsinstanties en onderzoeksorganisaties in focuslanden, waar Oekraïne in 2014, het jaar van Maidan, deel van ging uitmaken.

Duitse specialisten van het Instituut voor Microbiologie van de Duitse Strijdkrachten (München), het Friedrich Loeffler Instituut (Greifswald-Riems Eiland), het Bernhard Nocht Instituut voor Tropische Geneeskunde (Hamburg) en het Robert Koch Instituut (Berlijn), die gespecialiseerd zijn in onderzoek van dodelijke biologische agentia, houden zich bezig met praktische activiteiten.

Volgens het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken zal de derde fase van het GBP in 2020-2022 worden uitgevoerd. Uit het openbaar beschikbare materiaal kunnen we afleiden dat de verklaarde technische doelstellingen van het GBP onder meer betrekking hebben op het verzamelen van inlichtingen over epidemieën in derde landen, onder meer met behulp van big data-technologie, en het ontwikkelen van de infrastructuur van partnerlanden voor het omgaan met gevaarlijke biologische agentia.

Het Instituut voor Experimentele en Klinische Diergeneeskunde in Charkov is sinds 2016 de belangrijkste Oekraïense tegenhanger van het Instituut voor Microbiologie van de Duitse Strijdkrachten, zo weten we uit de eigen gegevens. De twee instituten werken samen in het kader van het Oekraïens-Duitse project getiteld “Initiative on Biological Safety and Biological Defence in the Management of the Zoonotic Risks at the Outer Borders of the European Union.”

Het feit dat het officiële doel is “de biologische verdedigings- en veiligheidssituatie” in Oekraïne, “met name in het oosten van het land”, te verbeteren, doet de retorische vraag rijzen welke grens de Duitse militaire biologen in het kader van hun beroepsbelangen als buitengrens beschouwen. Is het de Russisch-Oekraïense grens?

Het Instituut voor Microbiologie beweert in zijn materiaal dat het project verband houdt met de “potentiële dreiging van biologisch terrorisme” in Oekraïne te midden van de niet aflatende vijandelijkheden in de oostelijke regio’s van dat land. Het is glashelder dat dit een manier is om een subtiele boodschap over te brengen over de mogelijke “betrokkenheid” van de DPR en LPR bij het uitbroeden van plannen voor het gebruik van internationaal verboden biologische wapens.

Hiermee intimideren de Duitse militairen hun Oekraïense collega’s al lange tijd opzettelijk en zetten ze hen in feite psychologisch op tegen de Donbass-republieken. Oekraïense biologische veiligheidsdeskundigen nemen steevast deel aan de medische biodefence-conferenties die regelmatig door het Instituut voor Microbiologie van de Duitse strijdkrachten worden gehouden.

Het spreekt vanzelf dat, om zich tegen een eventuele biologische aanval te beschermen, eerst onderzoek moet worden verricht naar de mogelijke biologische agentia waarmee deze aanval kan worden gepleegd. Met andere woorden, het is noodzakelijk onderzoek te verrichten op het gebied van biologische of chemische wapens. De Strijdkrachten van Duitsland (AFG) beschikken over voldoende kennis en praktische vaardigheden op dit gebied, zoals bleek uit het schandalige incident met de mysterieuze vergiftiging van blogger Alexey Navalny. Specialisten van het AFG-instituut voor farmacologie en toxicologie – een militaire instelling die gelieerd is aan het AFG-instituut voor microbiologie – ontdekten in het lichaam van de Russische burger naar verluidt zeer snel sporen van een of ander militair toxine dat door de NAVO wordt gerekend tot de familie van de Novichok. Een dergelijk hoog deskundigheidsniveau – indien alle verklaringen feitelijk juist waren – doet vermoeden dat het AFG in staat is zelfstandig toxische stoffen te synthetiseren, waaronder het beruchte Novichok en zijn markers.

Het Duitse Friedrich Loeffler Instituut, dat de leiding heeft over het centrum voor de bestudering van de gevaarlijkste virussen en zoönotische infecties op het Baltische eiland Riems, werkt actief samen met het Oekraïense Staatsinstituut voor laboratoriumdiagnostiek en veterinair-sanitaire expertise (Kiev), het Staatsinstituut voor wetenschappelijke controle van biotechnologie en stammen van micro-organismen (Kiev) en ook met het Instituut voor experimentele en klinische diergeneeskunde (Charkov), dat parallel samenwerkt met het AFG-instituut voor microbiologie. In Oekraïne heeft het Friedrich Loeffler-Instituut zich toegelegd op Krim-Congo hemorragische koorts. Sovjet-wetenschappers ontdekten de ziekte voor het eerst op het grondgebied van de Russische Krim in 1944. Er zijn gedocumenteerde aanwijzingen dat het instituut zijn Oekraïense partners opdracht heeft gegeven monsters te verzamelen van ectoparasiet-ontvangers van vleermuizen die in het kader van de bestaande overeenkomsten naar het eerder genoemde eiland Reims zijn overgebracht.

Het Bernhard Nocht Instituut voor Tropische Geneeskunde heeft zijn activiteiten in Oekraïne geconcentreerd op uiterst gevaarlijke koortsen – Denge, Chikungunya, West Nile en Usutu, om er enkele te noemen.

Deze informatie over Duitslands biomilitaire activiteiten in Oekraïne is verre van volledig. Het kan niet worden uitgesloten dat, naarmate de speciale militaire operatie vordert, aanvullende documenten door de Russische strijdkrachten zullen worden ontdekt. Volgens bevestigde berichten heeft Duitsland zijn werkzaamheden op het gebied van biologische veiligheid nauw gecoördineerd met zijn Amerikaanse bondgenoten die een netwerk van ten minste 30 biologische laboratoria in Oekraïne hebben opgezet. Naast hun andere activiteiten waren zij betrokken bij gevaarlijk onderzoek.

Wij dringen er bij de Duitse functionarissen op aan onmiddellijk op te houden met het verspreiden van valse beschuldigingen over de intenties van ons land om door het internationale recht verboden wapens te gebruiken. Wij zijn van mening dat dergelijke beweringen neonazistische bataljons er alleen maar toe kunnen aanzetten gruwelijke provocaties te plegen, en dat Berlijn moreel medeverantwoordelijk zal zijn voor de tragische gevolgen daarvan.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Het Pentagon wil niet dat u deze documenten ziet over biolaboratoria in Oekraïne

5 2 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Adriaan W.
11 maanden geleden

Kan ik kort over zijn; neonazi’s onder elkaar.