Zij die van vrijheid houden, willen meestal zo weinig mogelijk overheid. Maar op het gebied van nutsdiensten is dit een dure en gevaarlijke denkfout. Het Internationaal Energieagentschap schat dat de energieleveranciers in de EU in 2022 niet minder dan 200 miljard euro winst zullen maken – terwijl de prijzen voor de consumenten in sommige gevallen zijn vervijfvoudigd, waardoor zij in de armoedeval terecht zijn gekomen, schrijft Willi Huber.

Het zijn speculatieve winsten die in de energievoorzieningssector worden verwacht. 200 miljard euro – dat is ruwweg het equivalent van het bruto nationaal product van Portugal. Terwijl grote delen van de bevolking verarmen en dus afhankelijk worden van overheidssubsidies, strijken de energieleveranciers onvoorstelbare winsten op. Dit alles zou gemakkelijk kunnen worden opgevangen door wetgevers op nationaal of Europees niveau – maar in tegenstelling tot de steeds drastischer wordende censuurwetten, zijn er geen initiatieven in die richting.

Als men bijvoorbeeld de olieprijzen van de laatste 20 jaar bekijkt, is het duidelijk dat het niet de ruwe olie is die de oorzaak is van de recordprijzen die in de benzinestations worden aangerekend. De prijs per vat lag in 2012 gemiddeld hoger dan nu – toch betalen we aan de pomp ruim 40 procent meer. Nog maar een paar jaar eerder, in 2008, werden absolute recordprijzen genoteerd in de handel in ruwe olie – toch zijn er nooit vergelijkbare prijzen geweest voor consumenten. Je kunt het verdraaien zoals je wilt, maar in feite is het oorlogswinstbejag door de grote bedrijven – dat door niets of niemand wordt tegengehouden.

Oost-Europese landen als Slovenië en Hongarije zijn daar in het beste geval tegen gekant en hebben de brandstofprijzen gemaximeerd om de onaanvaardbare ontberingen voor de bevolking op te vangen. Oostenrijk, bijvoorbeeld, is niet bereid en niet in staat om dergelijke maatregelen uit te voeren. De anti-bevolkingscoalitie van de ÖVP en de Groenen beweert gewoon dat de EU een dergelijke maatregel niet zou toestaan – dit is natuurlijk een leugen als het in andere EU-lidstaten wel werkt. Feit is: zij willen de bevolking niet beschermen en ook niet ontlasten. Met de Groene Zelfmoordpartij is dit geen wonder, maar de ÖVP pleegt als zogenaamde economische partij het volgende verraad aan het volk. Degenen die op dergelijke partijen stemmen zijn deel van het probleem en deel van de ondergang.

Finanzen.at

Met het excuus dat er oorlog is in Oekraïne, drukken de energieleveranciers momenteel elke prijs door, hoe absurd ook. Er zijn noch zichtbare burgerinitiatieven, noch bijzonder luide politieke protesten.

Financiële deskundigen noemen deze gebeurtenissen “onverhoopte winsten“. Zij worden mogelijk gemaakt door de wettelijke randvoorwaarden, die in geen enkel opzicht overeenkomen met een “vrije markt”. Want in een werkelijk vrije markt zouden er altijd aanbieders zijn die hun marktaandeel trachten te vergroten door goede prestaties te leveren tegen lagere prijzen. Met de huidige winstmarge zou er op dit gebied buitengewoon veel manoeuvreerruimte zijn – en in een vrije markt zou de strijd om de klanten worden geopend. Dit moet ook uitleggen dat er twee kanten aan het probleem zijn. Enerzijds zouden staten de verarming van de bevolking kunnen voorkomen door meer in te grijpen in de energiesector en ervoor te zorgen dat een basisvoorziening van energie altijd betaalbaar en efficiënt is als centrale overheidstaak. Anderzijds zou een volledige liberalisering van de markt zonder enige interventie even interessante effecten kunnen hebben. Er is waarschijnlijk geen wondermiddel – alleen het besef dat het huidige systeem niet wenselijk is.

Voeg daarbij de Duitse “Energiewende-gekte”, waarbij in plaats van schone energie uit geavanceerde, veilige reactoren, de nadruk ligt op vermeende oplossingen zoals wind- en zonne-energie. Met Duitse opschepperij heeft dit ertoe geleid dat enorme stukken land zijn bedekt met windturbines en zonnepanelen, waardoor het milieu op grote schaal wordt vernietigd en gevleugelde wilde dieren in stukken worden gehakt. Bovendien werken deze vormen van energie alleen als de zon schijnt of de wind waait. Als dit niet het geval is, moeten traditionele elektriciteitscentrales – meestal gasgestookte centrales – bijspringen. Zonder Russisch gas is dit niet meer mogelijk. Duitsland sleept zo heel Europa mee in een toestand van onzekere energievoorziening – als de Duitse centrales niet toereikend zijn, moeten de buurlanden bijspringen en energie leveren. Dit alles veroorzaakt prijsschommelingen, die op hun beurt beursspeculatie mogelijk maken en leiden tot utopische prijsvorming op korte termijn. De rekening wordt echter niet betaald door politici, die zoals bekend nooit ergens de consequenties van dragen, maar door de consument.

Het Duitse Instituut voor Economisch Onderzoek (DIW) heeft berekend dat de Duitse burgers 1,7 miljard euro minder aan elektriciteitsprijzen hadden moeten betalen zonder de absurde winsten. Een schurk die vermoedt dat dit systeem zich voedt met lobbyisten en steekpenningen – vergelijkbaar met de farmaceutische industrie. Uiteindelijk zal geen enkele elektriciteitsleverancier er belang bij hebben zijn miljardenwinst te verminderen. Menig politicus bouwt een nieuwe villa en verheugt zich.

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) heeft berekend dat de energieleveranciers in de hele EU 200 miljard euro aan uitzonderlijke winsten te wachten staat. Geld dat wordt gestolen van de hardwerkende burgers – die zich echter een politiek apparaat veroorloven met absurd hoge belastingafdrachten, wier taak het zou zijn dergelijke ontwikkelingen te stoppen en tegen te gaan. Indien men zijn bedrijfsvrienden niet van zich wil vervreemden, heeft de politiek nog altijd de mogelijkheid om de natuurlijk gestegen belastingopbrengsten te gebruiken om de burgers te ontlasten. Uitgaande van 20 procent BTW zou dit neerkomen op 33 miljard euro op 200 miljard euro – daar kan veel goeds mee worden gedaan. Als we dat maar wilden.

Al met al draagt ook de energiesector bij tot de “Grote Reset”, die – zoals Klaus Schwab (WEF) het openlijk formuleerde – als einddoel heeft dat niemand meer iets bezit. Alle eigendommen moeten in handen komen van staten en bedrijven. Als men dit Schwab-communisme afwijst, moet men zich afvragen of protesten tegen absurde Coronamaatregelen volstaan – of dat het Corona-circus niet bedoeld is om de aandacht af te leiden van veel grotere misdaden.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


NAVO-sancties en de komende wereldwijde dieselbrandstoframp

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Peter
Peter
11 maanden geleden

We worden constant bedrogen op alle gebied.

WIJ MOETEN ONS FOCUSSEN OP HET FAILLIET VAN HET MONETAIRE SYSTEEM , DAT IS WAAR AL DEZE SHIT OM GAAT !!!
AL HET ANDERE MOET DIT MASKEREN !!!

De enige waarheid wat achter de covid hoax, de geplande oorlog tussen Rusland en Oekraïne, alles wat ze nog op de plank hebben liggen voor ons , misschien cyber aanval heeft allemaal maar 1 doel !

Dat doel is het maskeren van het failliet van het hele monetaire systeem. !!

Ik wil u nog even voor 2 zaken waarschuwen.

1. Het geld wat u op u bankrekening heeft staan is niet van u ! U heeft een tegoed van u bank. Goed de kleine lettertjes lezen.

2. HET BELANGRIJKSTE DE ZOGENAAMDE BANKGARANTIE IS EEN FOPSPEEN … EEN LEUGEN !!

Ik zal u die leugen aantonen. Die leugen kwam aan het licht in de Icesafe kwestie van IJsland. Ik zal er een stukje uitlichten en plaatsen tussen ” “. Maar u kunt de hele brief van de Nederlandse regering lezen in de link.

https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vj7weihqdtyp


De verplichting reikt volgens het Hof echter niet zo ver dat de lidstaat bij een systeemcrisis zelf ook garant dient te staan voor het in de richtlijn genoemde bedrag op het moment dat het DGS niet tot uitkering overgaat.

Bovendien oordeelt het Hof dat de IJslandse staat bij een crisis van een dergelijke omvang een aanzienlijke mate van vrijheid had om de crisis te bestrijden. Tegen de uitspraak van het Hof is geen hoger beroep mogelijk. ”

De meeste mensen hebben nooit acht geslagen op deze uitspraak , die is ook uitgesproken door het Europees Hof.
Dat is waarom die bankgarantie een grote leugen is want we zitten NU in die crisis van failliet monetaire systeem.

Zo gauw de proeven met de digitale munt klaar zijn zullen ze BEWUST de beurzen en valuta laten crashen. Zorg dat je voldoende cash geld in huis hebt !!!

Kees
Kees
11 maanden geleden
Antwoord aan  Peter

Ik vraag me af hoeveel nut het heeft om voldoende cash geld te hebben wanneer de Euro crasht. Dan is dat toch ook waardeloos?