Technocratie is het spreekwoordelijke besturingssysteem voor de “superklasse”, een gecentraliseerde wereldelite die ernaar streeft het exclusieve eigendom van alle bezittingen van de wereld veilig te stellen, en de rest van ons te reduceren tot horigen met schulden, schrijft Dr Mercola.

Hoewel de plannen voor een NWO gebaseerd op technocratie, d.w.z. De Grote Reset en de Vierde Industriële Revolutie, duidelijk worden geschetst op websites zoals die van het Wereld Economisch Forum (WEF), en wereldleiders deze termen regelmatig gebruiken, worden mensen die wijzen op de snode betekenis van deze termen, doorgaans afgedaan als krankzinnige samenzweringstheoretici.1

Maar de NWO is geen samenzweringstheorie. Het is zelfs geen theorie. Het is een feit, en de details van het plan zijn publiekelijk beschikbaar voor iedereen die bereid is ernaar te kijken. Zoals Russell Brand in de video opmerkt, de manier om aan de macht te blijven is door de oppositie in diskrediet te brengen. De oppositie gek noemen is de oudste truc uit het boek.

De beste verdediging is om een dikkere huid te krijgen en de laster gewoon te negeren. Op dit moment varieert de tijd tussen samenzweringstheorie en feit van weken tot luttele uren, dus de tijd van lijden voor waarheidsvertellers is tamelijk verwaarloosbaar geworden.

De prijs die we zullen betalen voor het negeren van de waarheid zal veel ernstiger zijn, omdat het ons letterlijk alles zal kosten – onze financiële rijkdom, onze materiële bezittingen, onze gezondheid en lichamelijke autonomie, onze vrijheid en elke mogelijkheid om geluk na te streven op onze eigen voorwaarden.

Het is inmiddels duidelijk geworden dat de NWO van plan is een programmeerbare munteenheid in te voeren die de centrale banken een ongekende en voorheen onvoorstelbare macht zou geven over uw uitgaven.

De COVID pandemie is gebruikt om de implementatie te rechtvaardigen van een wereldwijde bioveiligheidsstrategie met verhoogde opsporing en bewaking, en oorlog zal de laatste nagel in de doodskist van de wereldeconomie en toeleveringsketens slaan. Met dit alles aan de gang, is onze kans om van koers te veranderen kort.

Bank voor Internationale Betalingen (BIS) chef spreekt over 'absolute controle' van geld

Het definiëren van de NWO

De mainstream media helpen de NWO bij hun inspanningen. Hoewel dat al vele decennia het geval is, is het pas in de laatste paar jaar dat hun rol transparant is geworden. In een blog over de historische achtergrond van de NWO, legt Iain Davis uit:2

“De rol van de mainstream media (MSM) is om het publiek te verwarren en te misleiden. Ze willen niet dat de mensen weten wat de NWO werkelijk is. Zij verbergen haar geschiedenis en ontkennen in het algemeen haar bestaan … De MSM houden vol dat wanneer de presidenten van de VS spreken over de NWO, zij eenvoudigweg verwijzen naar veranderingen in de gedragsnormen, voorschriften en wetten die de internationale betrekkingen in grote lijnen vormgeven.

Dat mag zo zijn, maar dat verandert niets aan het feit dat de NWO een precieze historische betekenis heeft … Het is duidelijk dat vele presidenten, premiers en geoplithische deskundigen naar de NWO hebben verwezen in zijn juiste context …

In tegenstelling tot de mening van propagandisten en debunkers, is de NWO een welomschreven globalistisch project. Het doel is een wereldbestuur in te stellen. Het werd meer dan 100 jaar geleden in het leven geroepen en het heeft in de loop van de daaropvolgende generaties talrijke veranderingen ondergaan.

Hoewel zij een immense politieke invloed uitoefent, is zij niet “almachtig”. De NWO is tiranniek en onderdrukkend van aard, vandaar de behoefte aan uitvluchten en verhullingen. De architecten ervan kunnen niet zomaar hun dictatuur opleggen en verwachten ermee weg te komen. We zouden ons verzetten, en als we dat in voldoende aantallen zouden doen, zou de NWO daar niet veel tegen kunnen doen.

Daarom moeten we met andere middelen gecontroleerd worden. Onderwijs, maatschappij, cultuur, economie, partijpolitiek, financiën, toegepaste psychologie, gedragsaanpassing, censuur, propaganda, oorlog en crisismanagement worden allemaal gebruikt om ons te manoeuvreren in het aanvaarden van de beleidsagenda’s van de NWO.

We blijven in deze val lopen omdat we denken dat onze ‘gekozen’ leiders de ‘grote’ beslissingen nemen: dat doen ze niet.”

De vader van de NWO

De NWO gaat terug op Cecil Rhodes,3 een Brits zakenman en oprichter van De Beers Consolidated Mining. Bij zijn dood in 1902 liet hij een immens fortuin na voor de oprichting van een aantal openbare stichtingen, een geheim genootschap, en een nieuwe wereldregering gebaseerd op het Britse rijk. Deze NWO – omschreven in Rhodes’ manifest van 1877, “Confession of Faith”4 – zou:5

“… geregeerd vanuit het centrum door een Anglo-Amerikaanse elite die hun controle zouden uitoefenen door heimelijk samen te werken met, en het manipuleren van, de politieke, economische, wetenschappelijke en culturele leiders van de wereld. Om hun heimelijke macht te kunnen uitoefenen, moest de groep die Rhodes oprichtte een geheime organisatie zijn. Als zodanig, kreeg het geen formele identificatie.

Het was evenmin een soort quasi-mystieke, grappige handdrukbrigade, hoewel veel van zijn leden ook in andere geheime genootschappen zaten die dat wel waren, maar eerder een groep door vrijwillige vereniging, gedeelde belangstelling en een verenigd gemeenschappelijk doel.

Lidmaatschap werd aangeboden op basis van macht en invloed. Degenen die lid werden, stemden in met actie om de doelen van het genootschap na te streven. Het was niet zomaar een praatclub. Het was menens.

De samenstellende groepen werden bekend onder vele namen. Milner’s Kindergarten’, ‘The Round Table Group’, ‘the Rhodes Crowd’, ‘the Times Crowd’, ‘The Chatham House Crowd’, ‘All Souls Group’ en ‘the Cliveden set’ zijn allemaal namen die in de loop der jaren aan verschillende organisaties binnen dit geheime genootschap zijn gegeven.

Het werkte op basis van ‘ringen binnen ringen’. In het centrum stond een kleine groep, ‘het Genootschap van Uitverkorenen’, die invloed uitoefende op de ontwikkeling en activiteiten van de grotere werkgroepen … Alle leden waren het echter eens over de hoofddoelstelling. Het vestigen van een enkele wereldregering, die sommigen tegenwoordig de ‘Nieuwe Wereldorde’ noemen.

De weg naar een wereldregering

‘Confession of Faith’

Hier volgt, in Rhodes’ eigen woorden, hoe hij zijn visie op een één-wereld regering beschreef in “Confession of Faith”:6

“Ik beweer dat wij [d.w.z. de Angelsaksen] het beste ras ter wereld zijn en dat hoe meer van de wereld wij bewonen, hoe beter het is voor het menselijk ras. Stelt u zich eens voor welke delen van de wereld nu bewoond worden door de meest verachtelijke exemplaren van de mens …

Waarom zouden we geen geheim genootschap oprichten met slechts één doel: het bevorderen van het Britse Rijk en het onder Brits gezag brengen van de hele onbeschaafde wereld, voor het terugwinnen van de Verenigde Staten en om van het Angelsaksische ras één Rijk te maken…

Wat een geweldige hulp zou een geheim genootschap zijn om zo’n plan te bevorderen, een genootschap dat niet openlijk erkend wordt, maar dat in het geheim voor zo’n doel zou werken …

Laten we eenzelfde soort genootschap oprichten, een Kerk … Een genootschap met leden in elk deel van het Britse Rijk, werkend met één doel en één idee. We zouden de leden ervan op onze universiteiten en scholen moeten plaatsen en de Engelse jeugd door hun handen moeten zien gaan …

Uit vrees dat de dood mij zou kunnen afsnijden voordat de tijd rijp is om een poging te doen tot de ontwikkeling ervan, laat ik al mijn wereldlijke goederen na aan S. G. Shippard en de Secretaris voor de Koloniën om bij mijn dood te trachten een dergelijke vereniging met een dergelijk doel op te richten.”

De NWO speelt een lang spel

In 1891 bundelde Rhodes, samen met W.T. Stead, Lord Nathan Rothschild en Reginald Baliol Brett, een vriend en adviseur van de Britse monarchie, zijn krachten om Rhodes’ plan voor wereldwijde overheersing in gang te zetten.7

Twee maanden na Rhodes’ dood in 1902 richtte de tien jaar oude NWO-groep de Pilgrims Society op om een “speciale relatie” te creëren tussen de rijkste personen in Groot-Brittannië en haar voormalige kolonie, de Verenigde Staten van Amerika.

“De moeilijkheid die veel mensen hebben om de manier waarop de NWO macht uitoefent te begrijpen, komt vaak voort uit hun focus op het lange spel,” schrijft Davis.8 “Hun strategie is niet gebouwd op snelle winsten of onmiddellijke successen. Zoals elk goed gemaakt plan, weten ze dat er dingen mis zullen gaan. Maar elke beweging is een stap op het pad naar het uiteindelijke doel van een Nieuwe Wereld Orde.

Het duurt niet slechts jaren, maar eerder decennia, over generaties of zelfs eeuwen. Onverbiddelijk op weg naar de wereldwijde economische en politieke dictatuur die zij vastbesloten zijn te creëren. Iets waar ze momenteel heel dicht bij zijn, dankzij hun creatie van de klimaat noodtoestand …

Stichtingen werden in de VS ‘belastingvrijgesteld’ als ‘liefdadige’ organisaties door de Revenue Act van 1917. Hierdoor konden de rijkste mensen op aarde hun diverse sociale projecten financieren zonder dat zij enige inkomstenbelasting hoefden te betalen. Inkomstenbelasting is alleen voor de kleine mensen…

Door zich voor te doen als welwillende ‘stichtingen’, werken talloze groepen achter gesloten deuren aan hun geopolitieke doelen…9

Naarmate de technologie voortschreed, werd het doel van een gecentraliseerd gezag over een wereldwijde bestuursstructuur steeds haalbaarder. Terwijl de manipulatie- en controletechnieken vooruit zijn gegaan, is het doel niet veranderd…

Er zijn altijd mensen geweest die wensen te heersen en nog veel meer die tevreden zijn om geregeerd te worden. Onze collectieve gehoorzaamheid aan autoriteit garandeert tirannie. De NWO is zeker niet de eerste kleptocratie die onze volgzaamheid heeft gecultiveerd en uitgebuit.

Net als alle imperia die eraan voorafgingen, was de voorgestelde NWO vanaf het begin ontworpen om de vorm aan te nemen van een publiek-privaat partnerschap tussen regering en een immens rijke ‘superklasse’ …

Gekozen politici, en de regeringen die zij vormden, waren altijd de junior partners in dit netwerk. Velen werden uitgekozen vanwege hun buigzaamheid, aanleg voor corruptie of loyaliteit aan het NWO-project.

Met de inlichtingen- en veiligheidsdiensten grondig gecoöpteerd, bloeide de diepe staat – de ‘staat binnen de staat’ of ‘schaduwstaat’ – op … Beleidsagenda’s werden vastgesteld en vervolgens werden politieke marionetten geïnstalleerd om het gewenste beleid aan het volk te verkopen, ongeacht op wie het stemde.10”

10 tekenen dat de oorlog in Oekraïne onderdeel is van de Grote Reset

Oorlog leidt tot consolidatie van macht

Zoals Davis opmerkt, beweren veel rijke liefdadigheidsinstellingen en stichtingen dat zij de vrede bevorderen, maar de werkelijke agenda is allesbehalve dat. Oorlog is een favoriete NWO-strategie. Het is een middel om een doel te bereiken, want oorlog zorgt voor economische stimulans en sociale verandering die vervolgens kunnen worden gebruikt om de macht te consolideren en te centraliseren.

“Als je dit eenmaal weet, maken zelfs mainstream interpretaties van de geschiedenis dit overduidelijk,” schrijft Davis.11 “Elk significant conflict eindigt in een onderhandelde vredesconferentie en elke onderhandeling zorgt voor verdere centralisatie van de macht binnen grotere regionale organen of intergouvernementele organisaties, consequent de soevereiniteit uithollend en de macht consoliderend.”

Grondstoffenoorlogen

Zal de oorlog in Oekraïne uiteindelijk hetzelfde NWO doel dienen? Mogelijk. Tijdens een investeringsconferentie op 28 maart 2022 verklaarde Larry Fink, CEO van BlackRock: “De oorlog van Rusland tegen Oekraïne zal een nieuwe wereldorde in gang zetten, die de globalisering in een andere fase brengt. “12

De vernietiging van wereldwijde toeleveringsketens zal bedrijven dwingen om op zoek te gaan naar nieuwe leveranciers dichter bij de plaats waar de vraag zich voordoet, maar terwijl velen Fink’s opmerkingen interpreteerden als zou de oorlog het einde van de globalisering betekenen, verklaarde Fink dat het nieuwe systeem “nog steeds globalisering betekent”, maar in “een ander kader”.

Hoewel we misschien nog niet kunnen zien hoe deze reorganisatie eruit zal zien, lijdt het geen twijfel dat we op het punt staan te beginnen aan wat journalist Michael Lind “grondstoffenoorlogen” noemt13 , waarbij elke natie op de planeet zich schrap zet om in haar eigen behoeften te voorzien vanuit een plotseling afgesneden aanvoer van cruciale goederen en energie die decennialang zijn uitbesteed en ge-offshored. Zoals Lind opmerkt:14

“Zelfs de begunstigden van de afhankelijkheid van de VS van China – Silicon Valley, universiteiten, Wall Street, ‘groene’ technologieën die Chinese import nodig hebben – worden gedwongen te erkennen dat we nog steeds in een materiële wereld leven waarin landen grote mogendheden kunnen zijn, zelfs als ze de mondiale bank- en verzekeringsmarkten niet domineren, op basis van het delven van energie en mineralen, het verbouwen van gewassen en het maken van fysieke dingen.

Rusland en Oekraïne zijn samen verantwoordelijk voor meer dan een kwart van de wereldwijde export van tarwe. Rusland en Wit-Rusland produceren samen bijna de helft van de wereldexport van kaliumchloride, een kritische voedingsstof die in meststoffen wordt gebruikt, terwijl Rusland meer dan een vijfde van de wereldexport van ammoniak produceert die in de landbouw wordt gebruikt.

China domineert de wereldproductie van veel essentiële mineralen, zowel direct – het produceert 63% van de zeldzame aardmetalen en 45% van het molybdeen – als indirect, door te investeren in lithiummijnen in Australië, platinamijnen in Zuid-Afrika en kobaltmijnen in de Democratische Republiek Congo”.

De ‘groene’ fantasie

Lind gaat vervolgens in op de tot mislukken gedoemde ideologie van de milieubeweging, die beweert dat we “groen” kunnen gaan zonder onze levensstandaard op te offeren. Volgens deskundigen op het gebied van mineraalproductie15 moet het Verenigd Koninkrijk jaarlijks tweemaal de totale jaarlijkse productie van kobalt, bijna alle neodymium en driekwart van alle lithium ter wereld invoeren om in 2050 alle auto’s in het Verenigd Koninkrijk elektrisch te laten rijden, met behulp van de nieuwste generatie batterijen die zo zuinig mogelijk met hulpbronnen omgaan.

Andere Europese landen en de VS zeggen ook dat ze willen dat alle voertuigen tegen 2050 elektrisch zijn. Kortom, het doel van de milieu-idealisten om voertuigen op gas te doen verdwijnen, is een utopie. Er zijn niet genoeg minerale hulpbronnen voor zelfs een klein land als het V.K. om dit binnen de komende vier decennia te bereiken. Hetzelfde geldt voor groene energie.

Afgezien daarvan, “schone” energie is niet schoon, dus de hele veronderstelling is een fraude. Zonne-, wind- en waterkrachtinstallaties hebben allemaal aardgas, olie en mineralen nodig.16 Dergelijke overgangen bereiken dus niets in termen van milieubescherming. We hebben nog steeds dezelfde enorme mijnen nodig, dezelfde gas- en oliewinning.

Sommige van deze “groene” apparatuur is ook giftig en bijna onmogelijk te verwijderen wanneer ze eenmaal hun nuttige levensduur hebben bereikt. Windturbines, bijvoorbeeld, worden beschouwd als “gevaarlijk afval” en kunnen niet worden verwijderd of gerecycled dankzij de giftigheid van de koolstof- en glasvezels die bij de bouw ervan worden gebruikt. Elk blad kan tot 15 ton wegen, en tot nu toe heeft nog niemand ontdekt hoe ze veilig kunnen worden verwijderd.17

De Chatham House Rule

Een belangrijk instrument dat het mogelijk heeft gemaakt een “deep state milieu” te creëren waar machtige individuen elkaar in het geheim kunnen ontmoeten en strategieën kunnen uitstippelen, was de creatie van de Chatham House Rule van het Royal Institute of International Affair (RIIA) in 1927.18 Volgens deze regel, wanneer een vergadering daarvan deel uitmaakt, “zijn de deelnemers vrij om de ontvangen informatie te gebruiken, maar noch de identiteit noch de gezindheid van de spreker(s), noch die van enige andere deelnemer, mag worden onthuld.”

Kortom, wat er in de zaal gebeurt of wordt gezegd, mag worden onthuld, maar niet de identiteit van de persoon of personen die het hebben gedaan of gezegd. Volgens de regel moet ook de lijst van aanwezigen geheim worden gehouden voor niet-aanwezigen. Overtreding van deze regels leidt tot tuchtmaatregelen en uitsluiting van alle toekomstige activiteiten.

De anonimiteit die de Chatham House Rule biedt, wordt verondersteld aan te moedigen tot openheid om de eigenlijke mening te uiten, zonder zich zorgen te hoeven maken dat de eigen reputatie wordt aangetast, waardoor zakelijke relaties worden versterkt.

In werkelijkheid is het echter de regel die de “diepe staat” in staat heeft gesteld te floreren en internationale zaken in het geheim vorm te geven. Eigenaars van media zijn natuurlijk ook lid van diverse NWO-groepen, en respecteren de Chatham House Rule zonder meer. Zoals Davis opmerkt,19 “In feite betekent het dat de machtigste, rijkste mensen op aarde kunnen samenkomen om hun plannen te bespreken zonder enige publieke controle”.

De RIIA is niet de enige organisatie die deze regel gebruikt. Het wordt ook gebruikt door de Council on Foreign Relations, de Trilaterale Commissie, de Bilderberg Groep, Le Cercle en verschillende denktanks, evenals door internationale bedrijven, financiële instellingen, stuurgroepen van regeringen en verschillende beleidsadviesraden.

Onze financiële toekomst in gevaar

Zoals gedetailleerd beschreven door politicoloog Piers Robinson in een artikel over Pandemics-Data & Analytics (PANDA) uit maart 202220 , is de COVID-pandemie georkestreerd om hand in hand te werken met belangrijke economische en politieke gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar. Het is niet langer moeilijk om te zien hoe de pandemie is uitgeperst voor elk mogelijk beetje “sap”, van angstzaaierij en gehoorzaamheidstraining tot vermogensoverdracht en de vernietiging van de middenklasse.

Zoals aan het begin van dit artikel vermeld, omvat de geopolitieke agenda die door pandemische maatregelen wordt aangedreven, ook het streven naar een programmeerbare digitale munt van de centrale bank (CBDC) die onder gecentraliseerde controle staat.

Dit betekent niet alleen dat de centrale banken volledig inzicht zullen hebben in elke transactie van elke persoon op de planeet, maar ook dat zij de mogelijkheid zullen hebben om de valuta zo te programmeren dat deze alleen kan worden gebruikt om bepaalde dingen te kopen en andere niet. Ze zouden letterlijk de mogelijkheid hebben om de uitgaven van de wereldbevolking te controleren.

Zoals uitgelegd door de algemeen directeur van de Bank of International Settlements, Agustin Carstens, in oktober 2020 (video hieronder):21

“We zijn van plan om de gelijkwaardigheid met contant geld vast te stellen en daar zit een enorm verschil in. Bij contant geld weten we bijvoorbeeld niet wie er vandaag een 100-dollarbiljet gebruikt …

Het belangrijkste verschil met de CBDC is dat de centrale bank absolute controle zal hebben over de regels en voorschriften die het gebruik zullen bepalen met betrekking tot die uitdrukking van aansprakelijkheid van de centrale bank en ook zullen we de technologie hebben om dat af te dwingen.”

We hebben uit de eerste hand gezien hoe dit soort macht kan worden gebruikt toen de Canadese regering beslag begon te leggen op de persoonlijke bankrekeningen van demonstranten en zelfs op die van degenen die kleine geldbedragen doneerden aan de vrijheidsbeweging.

“Deze politieke en economische agenda’s hebben grote potentiële gevolgen voor onze samenlevingen en leiden aantoonbaar tot een diepgaande en zeer problematische machtsconcentratie en inperking van de democratie,” schrijft Robinson.22

“Een legitieme vrees is dat we getuige zijn van een ontwikkeling in de richting van een sociaal kredietsysteem zoals in China, waarin de integratie van persoonsgegevens en geld via digitale ID het mogelijk maakt om vermogen te ontnemen door autoriteiten en, meer in het algemeen, ongekende niveaus van controle over het leven van mensen …

Het is duidelijk en empirisch aantoonbaar dat bevolkingsgroepen zijn onderworpen aan dwingende en agressieve pogingen om hun autonomie in te perken, met inbegrip van beperkingen van hun bewegingsvrijheid, het recht om te protesteren, de vrijheid om te werken en de vrijheid om aan de samenleving deel te nemen. In het bijzonder is van steeds meer mensen verlangd dat zij op gezette tijden een injectie nemen om aan de samenleving te kunnen deelnemen.

Deze ontwikkelingen zijn gepaard gegaan met vaak openlijk agressieve en discriminerende verklaringen van belangrijke politieke leiders ten aanzien van mensen die zich tegen de injecties verzetten. De bedreiging van de burgerlijke vrijheden en de “democratie zoals gebruikelijk” is, naar men zegt, ongekend geweest.”

Oekraïne conflict kan de NWO op meer dan één manier dienen

Robinson vreest dat de oorlog in Oekraïne nu wordt gebruikt om onze aandacht af te leiden van de vele problemen op het gebied van burgerlijke vrijheden en corruptie die tijdens de pandemie op de voorgrond zijn getreden. Ze moeten allemaal worden aangepakt en verholpen, maar krijgen geen aandacht, deels door internetcensuur en deels door de verschuiving van de aandacht naar de Russisch-Oekraïense situatie. Maar er is meer. Robinson vervolgt:23

“… wat misschien nog belangrijker is, is dat de oorlogskoorts ook kan dienen als een nieuwe afleiding van de onderliggende politieke en economische agenda’s waarvoor sommige analisten ons hebben gewaarschuwd.

De oorlog in Oekraïne kan namelijk een belangrijke rol spelen als een nieuwe gebeurtenis die het streven naar vrijheidsbeperkingen en de uitvoering van de agenda’s waar bijvoorbeeld het WEF al twee jaar lang lyrisch over is, vergemakkelijkt.

Een afgeleid en oorlogszuchtig publiek zal gemakkelijk te manipuleren zijn, terwijl beleid zoals digitale ID, verplichte injecties en digitale valuta’s van de Centrale Bank worden ingevoerd. De huidige drang naar uitbreiding van de bevoegdheden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is een duidelijk voorbeeld van de gevaren van verdere centralisatie van macht:

Onder het mom van paraatheid voor een pandemie, is het doel de WHO in staat te stellen staten te dwingen het soort beperkende maatregelen te nemen die we de afgelopen twee jaar hebben gezien … De mogelijkheid van een mondiaal bioveiligheidsregime, dat de autonomie van lokale en gemeenschapsniveaus radicaal tenietdoet, moet ons allen ernstige zorgen baren.

We kunnen het ons eenvoudigweg niet veroorloven om van de ene sterk gepropagandeerde crisis in de andere te blijven tuimelen en onze emoties te laten beheersen door degenen die de politieke en economische macht in handen hebben …

Nu is het tijd voor kalme en rationele beoordelingen van de gebeurtenissen die we meemaken en, meer dan ooit, voor een vastberaden engagement om het publiek meer inzicht te geven in de agenda’s die volgens velen aan de basis liggen van COVID-19.

Dit houdt in dat de propaganda en de manipulatie waaraan de bevolking de afgelopen twee jaar is blootgesteld en de steeds meer in diskrediet geraakte beleidsreacties met betrekking tot lockdowns en massale injecties aan een kritisch onderzoek moeten worden onderworpen.

Nog belangrijker is kritisch onderzoek naar en bewustwording van de machtsconcentratie en het verlies van democratie die inherent zijn aan ontwikkelingen zoals digitale ID en CBDC digitale valuta, en hun onderlinge verband met politieke visies over 4IR en de gedigitaliseerde samenleving, meer dan ooit van vitaal belang.

Het zijn deze processen die de meest serieuze en substantiële bedreiging vormen voor mensen, en die mogelijk een tijdperk inluiden van wat sommigen omschrijven als globaal totalitarisme …

Meer dan ooit tevoren moeten wij het vertrouwen hebben om diegenen in posities van politieke en economische macht uit te dagen. We bevinden ons zonder twijfel op een scharniermoment in onze geschiedenis. Mensen moeten zich blijven concentreren op het grote geheel.”

Dus, samengevat, de pandemie en de wereldwijde tegenmaatregelen die als reactie daarop worden genomen, de overdracht van rijkdom en economische destabilisatie, het Russisch-Oekraïense conflict, programmeerbare CBDC’s en het NWO-plan voor wereldwijde controle zijn allemaal met elkaar verbonden.

Het is belangrijk te beseffen dat dit geen afzonderlijke en ongerelateerde gebeurtenissen zijn, maar een gecoördineerde inspanning om de wereldbevolking in een specifieke, vooraf bepaalde richting te drijven – een richting waarvan ze weten dat we er nooit vrijwillig voor zouden kiezen, als we alle feiten zouden krijgen. Wie wil immers “niets bezitten” en elk moment van je dag en nacht op elke mogelijke manier in de gaten worden gehouden, van je correspondentie en je geolocatie tot je diepste gedachten en biologische functies?

Het goede nieuws is dat verzet niet zinloos is, want ze hebben onze medewerking nodig. We zijn gewoon met te veel om iets te kunnen doen als iedereen weigert met hun plan mee te doen. Het zal voor hen in ieder geval niet gemakkelijk zijn als een meerderheid gewoon nee zegt.

Bronnen en referenties


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Verplichte vaccinatie om het financiële systeem te redden?

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties