Waarom heeft Poetin een financiële terrorist aangesteld om de Centrale Bank van Rusland te leiden? Wist hij dat hij de toekomst van Rusland in handen legde van iemand wiens belangen meer overeenkomen met die van de op macht beluste globalisten dan met die van het Russische volk? Begrijpt hij de rol die het hoofd van de Centrale Bank heeft gespeeld bij het faciliteren van Washington’s diefstal van de buitenlandse reserves van Rusland? Begrijpt hij de rol die de president van de Centrale Bank heeft gespeeld bij het aan stukken laten scheuren van de Russische munteenheid door wrede hedgefonds-speculanten die in opdracht van Washington handelen? Begrijpt hij dat een verdubbeling van de rentetarieven tot 20% in één nacht de bedrijfsinvesteringen zal wegvagen, de werkloosheid zal doen toenemen en de economie in een langdurige recessie zal doen belanden? Vindt hij het een goed idee dat de nationale bank van Rusland nu geld uitleent tegen dezelfde opgeblazen rentevoet als een maffia-leningnemer? Zou Poetin geld lenen tegen 20%? Zou iemand dat doen?

En als niemand geld leent, dan is er geen kredietexpansie. En als er geen kredietexpansie is, is er geen economische groei. En als er geen groei is, komt de economie in een neerwaartse spiraal terecht die de persoonlijke consumptie afremt, de bedrijfsinvesteringen doet afnemen, het werkloosheidscijfer doet stijgen, het sociale vangnet doet krimpen, de levensstandaard verlaagt, de sociale onvrede doet toenemen en de politieke stabiliteit van het land in gevaar brengt. Dit zijn de domino-effecten van een slecht monetair beleid. En dit zijn de gevolgen die Rusland kan verwachten als Poetin vasthoudt aan het huidige hoofd van de Centrale Bank, schrijft Mike Whitney.

En er is meer, want de economie zorgt voor de financiering van het leger, dat momenteel verwikkeld is in een verschroeide aarde, leven of dood strijd met de Verenigde Staten in Oekraïne. Als de economie inzakt, zal de oorlog wankelen, zal het moreel verzuren, zal de materiële steun afnemen en zal Rusland voor de grootste uitdaging komen te staan sinds de Wehrmacht in oktober 1941 voor Moskou verzamelde. Er moet dus onmiddellijk een personele verandering komen. De economie moet worden versterkt, de binnenlandse investeringen moeten worden opgevoerd en er moet een juist monetair beleid worden gevoerd. Dat betekent dat het hoofd van de Centrale Bank, Elvira Nabiullina, onmiddellijk moet worden ontslagen. Hier is meer van de Russische econoom Sergei Glazyev:

“Als we het hebben over de nationalisatie van de Centrale Bank, dan bedoelen we dat we haar in een beleid moeten brengen dat in overeenstemming is met de nationale belangen. Op dit moment is haar beleid in strijd met de nationale belangen…. We zien in wiens belang een dergelijk beleid wordt gevoerd. De Centrale Bank verhoogde de rente tot 20 procent, waardoor de bankiers een dominante positie in de economie kregen. Omdat zij de duurste en schaarsste hulpbron, geld, bezitten, bepalen zij welke onderneming zal overleven, en welke zal sterven, failliet zal gaan, enzovoort. Stijgende rentetarieven houden de hele Russische economie gegijzeld door een handjevol bankiers.” (“Events Like These Only Happen Once Every Century (Sergey Glazyev)”, The Saker)

Gebeurtenissen zoals deze gebeuren eens in de eeuw - Sergey Glazyev

Klinkt dat bekend?

Het zou moeten. We kunnen ons allemaal andere gevallen herinneren waarin centrale bankiers van een crisis gebruik maakten om zichzelf en andere leden van de bankkabal te verrijken.

Elvira Nabiullina, hoofd van de Russische centrale bank

Denk bijvoorbeeld aan 2008, toen de wereldeconomie in een ongekende financiële crisis belandde nadat een handvol bankiers op Wall Street voor triljoenen dollars aan frauduleuze Mortgage-Backed Securities (MBS) verkochten aan goedgelovige beleggers, wat een reeks catastrofale wanbetalingen veroorzaakte die het hele systeem overspoelden en alles op hun weg naar beneden haalden terwijl ze het leven van tientallen miljoenen werkende mensen ruïneerden. Natuurlijk, de huidige situatie gaat niet echt over persoonlijke verrijking. Het gaat om politiek; geopolitiek, om precies te zijn. Het soort politiek dat het gastland wegvaagt om de belangen van iemand anders te dienen, namelijk de wereldwijde marionettenmeesters die de Russische Centrale Bank in hun vette greep hebben. Hier is meer van Glazyev:

“Overigens heb ik wiskundig en chronologisch bewezen dat de eerste golf van sancties pas tegen Rusland werd ingesteld nadat de Centrale Bank de grond daarvoor had voorbereid, namelijk door de wisselkoers van de roebel vrij te laten zweven… Zodra de Centrale Bank tot dit vreemde beleid overging, hebben de Amerikanen onmiddellijk sancties ingesteld. Hun speculanten zorgden voor de ineenstorting van de wisselkoers van de roebel, dit veroorzaakte een inflatiegolf, en de Centrale Bank verhoogde, in opdracht van het IMF, de rentevoet, waardoor onze economie volledig verlamd raakte. De totale schade van dit beleid bedraagt vandaag reeds 50 triljoen roebel aan niet-geproduceerde produkten en ongeveer 20 triljoen roebel aan onvoltooide investeringen. Tel daarbij op de 300 miljard dollar geïnvesteerd in buitenlandse activa, die nu bevroren zijn – dat is de schade.” (“Events Like These Only Happen Once Every Century (Sergey Glazyev)”, The Saker)

Denk daar eens over na. Nabiullina hield dus vast aan het vrij zwevende wisselkoersregime in de wetenschap dat de roebel door speculanten zou worden geplunderd. En vervolgens, zodra de waarde van de roebel kelderde, volgde zij de orders van het IMF op om de rente zo hoog mogelijk te verhogen om de schade voor de economie te maximaliseren. Met andere woorden, zij voerde een “dubbele dreun” uit die – in de woorden van Glazyev – “onze economie volledig verlamde”. Hier is meer van Glazyev:

“…. In ons land is de Centrale Bank het zwakste punt van het hele nationale veiligheidssysteem in het algemeen. Haar leiding is getroffen door het cognitieve wapen van de vijand, met andere woorden, erdoor gezombificeerd. In feite doen onze monetaire autoriteiten wat de vijand nodig heeft.”

Daar is toch een woord voor? Wanneer een burger van een land handelt op een manier die de belangen van een ‘vijandig’ land bevordert? Is dat niet waar we het over hebben, iemand wiens loyaliteit elders ligt?

Dat is zo, en ik ben zeker niet de enige met dat oordeel. Kijk eens naar dit citaat (Google translate) van de vice-voorzitter van de Staatsdoema Commissie voor Economisch Beleid, Mikhail Delyagin:

“Nabiullina is een symbool van geldhonger van het land. Zij is een symbool van een beleid dat ontwikkeling blokkeert, dat Rusland van alle vooruitzichten berooft. Zij wordt alleen maar beloond voor dit….. (Zij) weigert te voldoen aan de constitutionele verplichtingen van (de Bank van Rusland) om de stabiliteit van de nationale munt te waarborgen…. Nabiullina heeft onze vijanden een geschenk gegeven door 315 tot 400 miljard dollar achter te houden, zodat wij dit geld hebben verloren. In 2013 stond de benoeming van Nabiullina gelijk aan een financiële en economische catastrofe… Om de steun van de president te krijgen, moet je het land vernietigen…” (“Russia’s central bank chief: Incompetent or just misunderstood?“, Edward Slavsquat)

Het klinkt hard, maar wat betekent het?

Delyagin herhaalt alleen maar wat we vanaf het begin hebben gezegd. Nabiullina’s beleid hongert de economie uit van broodnodige kapitaalinvesteringen. Het ondermijnt ontwikkeling, groei en werkgelegenheid. Bovendien heeft ze de Russische reserves van miljarden dollars blootgesteld aan buitenlandse inbeslagname. Alleen al daarom had ze moeten worden ontslagen, maar in plaats daarvan mocht ze op haar post blijven om toezicht te houden op de daaropvolgende afstraffing van de roebel, gevolgd door haar krankzinnige opheffing van de belangrijkste rentetarieven. De Russische bankdirecteur is een éénmans slopersploeg. Hier is Glazyev weer:

“Deze belangen staan haaks op de belangen van het land, ze staan er lijnrecht tegenover. En als je kijkt naar wat de Centrale Bank vandaag doet, twijfel ik er niet aan dat ze het beleid voortzet om in feite toe te geven aan de vijand. Zij ondermijnt de macro-economische stabiliteit door internationale speculanten toe te staan de wisselkoers van de roebel te manipuleren en zij oefent geen controle uit op de valutapositie van banken die valutaspeculanten zijn geworden, hoewel de Centrale Bank de banken gemakkelijk van de valutamarkt zou kunnen halen door hun valutapositie vast te leggen en de banken te verbieden vreemde valuta te kopen. En ten tweede – door de rente te verhogen heeft de Centrale Bank in feite investeringen in de ontwikkeling van de Russische economie om zeep geholpen, terwijl die juist nu zo hard nodig zijn, in de eerste plaats voor importsubstitutie en voor het herstel van de economische soevereiniteit…” (“Sanctions and sovereignty”, Sergei Glazyev, rentry.com)

De meeste mensen volgen de economische ontwikkelingen niet, dus de meeste streken van Nabiullina zijn onopgemerkt gebleven. Maar deze dingen zijn wel belangrijk, ze zijn zelfs cruciaal voor het overleven van een natie. Rusland zal niet zegevieren in Oekraïne als zijn economie tot smeulend puin is gereduceerd. En ze zal tot puin worden gereduceerd als Nabiullina niet pronto haar “wandelpapieren” krijgt.

Rusland heeft een monetair beleid nodig dat past bij zijn strategisch strijdplan. Dit zijn twee wielen op dezelfde as. Als één wiel beschadigd is, komt het voertuig niet vooruit. Dezelfde regel geldt hier. Poetin moet de lekke band bij de Centrale Bank vervangen, zodat de economie kan floreren terwijl de troepen zich bezighouden met de zaken in Oekraïne. Dit is een zaak van grote urgentie. Hier is meer van Glazyev:

“Ongeveer een derde van de EU-invoer heeft onze markt verlaten. Dit zijn enorme mogelijkheden voor importsubstitutie. Als we ervan uitgaan dat onze ondernemingen deze markten gaan ontwikkelen, dan zullen we ons ontwikkelen met een tempo van 15 procent per jaar. Maar daarvoor zijn leningen nodig. Importsubstitutie kan niet ontstaan zonder leningen. Wij hebben leningen nodig om produktiefaciliteiten op te zetten, om nieuwe technologieën onder de knie te krijgen, om ongebruikte produktiecapaciteiten te laden. Wij hebben reeds lang een dergelijke strategie van geavanceerde ontwikkeling ontwikkeld aan de Academie van Wetenschappen, en wij bevorderen deze. Maar helaas heeft het krankzinnige… beleid van de Centrale Bank nogal specifieke invloedrijke structuren die zij graag ziet en steunt.”

Waar heeft hij het over?

Rusland wordt zwaar gesanctioneerd, dus er is een echte vraag naar dingen die niet meer in het land verkrijgbaar zijn. Daarom ligt de nadruk op importvervanging. Maar hoe werkt dit in de praktijk?

Laten we een analogie gebruiken: Laten we zeggen dat McDonald’s Rusland verlaat samen met 140 andere in de VS gevestigde bedrijven (wat ook gebeurde), zodat je nu een heleboel lege winkels hebt die moeten worden gevuld. Dus komt er een slimme ondernemer die al die lege winkels wil ombouwen tot Russische hamburgertenten onder de naam Uncle Vladies One-Stop Burger Cafe. Maar hij heeft kapitaal nodig, toch? En daar wringt de schoen, want niemand leent geld aan 20%. Want 20% is afpersing, zoals je zou verwachten van een woekeraar.

Dus, het potentieel voor investeringen, ontwikkeling en banen gaan allemaal door het toilet, volledig te wijten aan de dwaze “groei-dodende” monetaire politiek van de Centrale Bank, die expliciet is ontworpen om de Russische economie in een kwellende lange termijn neerwaartse duikvlucht te zetten.

(Zie: Central Bank policy is killing the Russian economy— Sergey Glazyev, YouTube)

Ziet u dat? Ziet u hoe Nabiullina precies het verkeerde doet op precies het verkeerde moment. Dit is GEEN ongeluk. Nabiullina is een intelligente, opgeleide en goed geïnformeerde vrouw. Ze weet wat ze doet, en ze weet dat wat ze doet, Rusland schaadt. Hier is Glazyev weer:

“We moeten nu economische sancties pareren met een serieuze verhoging van de binnenlandse productie. Daar zijn productiefaciliteiten voor, mensen, grondstoffen, hersens – ook, maar er is geen geld. Op dit moment is het eenvoudigste wat de staat de mensen kan geven geld…. als we het monetaire beleid niet veranderen, dan zal het voor ons eenvoudigweg onmogelijk zijn om in deze hybride oorlog te overleven.”

…het gericht inzetten van geld brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Met geld gooien vanuit een helikopter – is niet ons ding…. We hebben het over gerichte kredietuitgifte op basis van moderne digitale instrumenten met een streng controlesysteem… , helaas zijn de monetaire autoriteiten nog niet bij zinnen gekomen en zijn ze nog niet begonnen met het uitvoeren van het juiste beleid van macro-economische stabilisatie…” (“Events Like These Only Happen Once Every Century (Sergey Glazyev)”, The Saker)

Moderne economieën hebben behoefte aan kredietexpansie. Kredietexpansie vereist betaalbaar geld dat wordt aangeboden aan productieve bedrijven en industrieën die de productie verhogen, de werkgelegenheid aanzwengelen en de economische activiteit stimuleren. Dit is geen raketwetenschap. Het is economie #101. Helaas is de Russische Centrale Bank niet van plan om een productief, onafhankelijk en welvarend Rusland te helpen creëren. Integendeel, het beleid van Nabiullina is erop gericht krediet uit het systeem te zuigen door de prijs van geld te verhogen, de waarde van de roebel te onderdrukken en miljarden dollars aan reserves af te staan aan de gezworen vijanden van Rusland.

Poetin zal niet slagen in zijn droom om een “multipolaire wereldorde” tot stand te brengen als hij de banden met het verleden niet verbreekt, het neoliberale beleid dat de ontwikkelingslanden de voorbije eeuw onder de knoet van Uncle Sam heeft gehouden niet langer voortzet, en de albatros van de Centrale Bank die rond de nek van Rusland is gedrapeerd, niet verwijdert.

De tijd om Nabiullina te dumpen is nu gekomen.

Zie: Sergey Glazyev, “We don’t want to live under Washington’s dictatorship anymore”, YouTube (19:30 min)

“We zien meer agressie van de Verenigde Staten omdat ze hun hegemonie aan het verliezen zijn. Dit is het probleem. De Amerikaanse elite kan niet aanvaarden dat zij moet veranderen omdat de wereld verandert. Wij willen niet meer onder de dictatuur van Washington leven. Wij trachten de spanningen te overwinnen door een rechtstreekse dialoog met de Amerikaanse regering. Helaas leeft het Amerikaanse establishment nog steeds in de periode van de Koude Oorlog van de vorige eeuw. Dit is het echte probleem dat we onder ogen moeten zien …. ”


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Is de chef van de Russische centrale bank een “vijandige buitenlandse agent” die opzettelijk de Russische economie saboteert?

5 2 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Arnie
Arnie
11 maanden geleden
Peter
Peter
11 maanden geleden

Aan alle alternatieve sites zou ik de oproep willen doen je te concentreren op onderstaande want daar ligt ook de oplossing in.

OORLOG GEBRUIKT ALS AFLEIDING !!

We worden constant afgeleid ( deze oorlog ) om de hoofdzaken die nu plaatsvinden te maskeren. Natuurlijk is die oorlog vreselijk maar als je dat eens even naar de achtergrond schuift en de maatregelen gaat bekijken dan zie je waarom deze oorlog gepland is.

Corona hoax had tot taak een eerste klap uit te delen aan de MKB om zoveel mogelijk bedrijven failliet te laten gaan, Kamer van Koophandel verwacht 200.000 faillissementen.
De gif-prikken zijn om mensen ziek te maken en te doden.

De oorlog heeft tot doel via sancties om de wereld economie bewust totaal ten gronde te richten. Dat Rusland als enige de roebel aan goud koppelt heeft als doel de euro en dollar bewust te vernietigen zodat alle valuta’s in de wereld sneuvelen.

De sancties en het stoppen van import van gas, olie, kunstmest en andere grondstoffen uit Rusland hebben als doel bewust de wereldwijde economische ineenstortingen te veroorzaken met als gevolg ; angst, chaos, armoede, hongersnood, geweld naar elkaar …. precies wat het WEF voor ogen heeft.

Dan als de domme schapen er rijp voor zijn zullen ze met ” de oplossing ” aan komen dragen.

Mensen ga het grotere plaatje zoeken en laat je niet afleiden ( hoe gruwelijk ook ) , dan zie je waartoe dit alles gaat leiden. Pas als mensen dat gaan doorzien kun je er iets tegen ondernemen.

Jerome
Jerome
11 maanden geleden

Uiterst belangrijk!
Ga naar Justice4Poland.com en lees het artikel ‘Chabad leader Menachem Mendel Schneerson on his plans for destroying Ukraine and Russia (reprint)’.

Er is een video op het internet waar orthodoxe joden gezamelijk uitgelaten dansen met zowel de Ukrainse en de Russische vlag.

renevers
renevers
11 maanden geleden

Ik ben het absoluut niet eens met de conclusie van dit artikel. Mijns inziens doet Elvira Nabiullina het wel goed. Ondertussen is de rente al gedaald naar 12% en er is verdergaande daling in zicht. Rusland heeft nu behoefte aan een sterke munt die vertrouwen wekt in het buitenland. De keynesiaanse politiek van het westen zorgt nu voor een enorme crisis in het westen, door het stimuleren van foute investeringen in onnodige farma en “groene” plannen en enorme corruptie in slecht besteed overheidsgeld. Goedkoop geld zou in de afgelopen periode slechts voor overconsumptie, speculatie en slecht ondernemerschap in Rusland gezorgd hebben. De Roebel is ondertussen hersteld en zal straks een van de sterkste munten van de wereld zijn. De roebel wordt nu gedekt door een gezonde goudvoorraad en door een positieve handelsbalans door energie en andere mijnbouw exporten. Juist dit zal investeringen aantrekken in Rusland zelf, helaas niet vanuit het westen, maar uit andere delen van de wereld, dus China en India Doel van de Russische regering is niet meegetrokken te worden in de zelf gemaakte crisis van linkse economen van het westen. Rusland volgt nu dezelfde monetaire politiek als NS Duitsland in de jaren dertig door Hjalmar Schacht nadat het door gelijkaardige handelssancties werd getroffen als nu tegen Rusland en de Duitse economie groeide toen sneller daar, dan welke economie ook ter wereld. Door die sterke economische groei ontstond er weer concurrentie druk door Duitsland op de koloniale machten en de VS waardoor Duitsland een tweede wereld werd ingedrukt na 1938. Het linkse keynesiaanse aankleunen met goedkoop geld in een buitensporig gegroeid overheidssysteem dat zich overal mee bemoeit en belachelijke plannen verzint voor de elite die het leidt en daar rijk van wordt gaat na immense welvaart kosten in het westen. Het plan van de imperiale Amerikanen en haar NATO-vazallen dan wel koloniën om controle te krijgen over de bodemschatten van Rusland via de proxy oorlog in Oekraïne met daarna een verdergaande politieke actie tegen Rusland na succes daarvan krijgt nu tegenwerking. Ook China en de rest van Eurazië is niet gebaat met controle door de Amerikanen over de Russische commodity’s, dat is waarom ze nu een front vormen.In deze periode worden voor rusland geen monetaire “liever koekjes” gebakken. Conventioneel denken over economie met Keynes moet even de deur uit. Overigens is deze oorlog via VS diepe staat initiatieven vooral weer gericht tegen de macht van Europa en vooral tegen Duitsland en de opkomende Oost-Europese economieën, nu de macht van de VS aan het afkalven is door economisch wanbeheer en vernietiging van haar eigen culturele en productieve waarden waaronder vrije markt kapitalisme, vrije concurrentie en democratische waarden met “great reset” plannen. Het lijkt meer op Oostenrijkse school economie nu in Rusland en dat is te verwelkomen. De Russen willen controle houden over hun eigen land en dat niet overlaten aan een westerse elite groepen die tot nu toe alleen bewezen hebben dat ze rücksichtslos, zonder moraal en wet zijn, hun afspraken niet nakomen, groepen tegen elkaar uitspelen en geen goede economie konden opleveren. De overheidstekorten en de betalingsbalans tekorten van de VS en de EU spreken wat dat betreft boekdelen.