Het bewijs dat de Grote Reset snel nadert is te zien in de recente beslissing van de Amerikaanse Food and Drug Administration om echt vlees te verbieden, en als de geschiedenis een indicatie is, zou dezelfde beslissing ook door andere landen genomen kunnen worden. Het Amerikaanse verbod moet op 1 april 2024 ingaan, schrijft Dr Mercola.

Het besluit komt na herhaalde openbare oproepen van Bill Gates aan de Westerse wereld om geen echt vlees meer te eten, maar in plaats daarvan synthetisch, in het laboratorium gekweekt “rundvlees”.

Gates loopt voorop als het er op aankomt nepvlees als klimaatoplossing aan te sporen.

Zoals uitgelegd in het Navdanya International rapport, “Bill Gates & His Fake Solutions to Climate Change,” waarvan een uittreksel werd gepubliceerd door The Defender in april 2021:1

“Een van de meest recente promoties van Bill Gates is zijn voorschrijven van synthetisch voedsel voor ontwikkelde landen als een middel om klimaatverandering tegen te gaan. In een recent interview met MIT Technology Review zegt Gates dat hij vindt dat ‘alle rijke landen moeten overstappen op 100% synthetisch rundvlees.’

Nepvoedsel vervangt dierlijke producten door sterk bewerkt voedsel dat in laboratoria is gekweekt, zoals nepvlees, nepzuivelproducten of nep-eieren. Het wordt mogelijk gemaakt door technische innovaties zoals synthetische biologie, waarbij het DNA van een organisme opnieuw wordt geconfigureerd om iets geheel nieuws te creëren.

Zo gebruiken bedrijven die plantaardig vlees produceren, zoals Beyond Meat en Impossible Foods, een DNA-coderingsreeks van sojabonen of erwten om een product te maken dat eruitziet en smaakt als echt vlees. Sommige bedrijven investeren ook in vlees op basis van cellen, gekweekt uit echte dierlijke cellen, maar dit moet de markt nog bereiken.

Steeds meer bedrijven storten zich op deze snelgroeiende markt, zoals Motif Foodworks (plantaardige vlees- en zuivelalternatieven), Ginkgo Bioworks (op maat gemaakte microben), BioMilq (in het lab gekweekte moedermelk), Nature’s Fynd (in schimmels gekweekte vlees- en zuivelalternatieven), Eat Just (eivervangers gemaakt van plantaardige eiwitten), Perfect Day Food (in het lab gekweekte zuivelproducten) of NotCo (plantaardige dierlijke producten gemaakt door AI), om er maar een paar te noemen.”

Rundvleesproductie aangemerkt als ‘voornaamste boosdoener’ van klimaatverandering

Volgens Gates en andere voorstanders van synthetisch rundvlees – en nu ook de FDA – is de natuurlijke productie van rundvlees een hoofdschuldige aan de klimaatverandering.

Vee is de nummer 1 agrarische bron van broeikasgassen wereldwijd. ~ UC Davis

Een aantal instellingen heeft in de loop der jaren de milieu-impact van koeien en ander vee geëvalueerd, waaronder de Universiteit van Californië, Davis, waar onderzoekers als Frank Mitloehner zich hebben beziggehouden met het meten van de hoeveelheid methaan die door de gemiddelde koe wordt uitgestoten.2 Volgens UC Davis:3

“Vee is wereldwijd de nummer 1 bron van broeikasgassen in de landbouw. Elk jaar stoot één koe ongeveer 220 pond methaan uit. Methaan van vee heeft een kortere levensduur dan kooldioxide, maar is 28 keer krachtiger in het opwarmen van de atmosfeer, zei Mitloehner, een professor en luchtkwaliteitsspecialist in het Departement Dierwetenschappen.”

Vlees is ook betrokken bij door voedsel overgedragen ziekten

Vee dat wordt gefokt in grootschalige industriële veehouderijen, die treffend “opgesloten veevoederbedrijven” (CAFO’s) worden genoemd, zijn ook geïdentificeerd als een bron van via voedsel overgedragen ziekten. Deze dieren, die bedekt zijn met uitwerpselen en urine, uitgedroogd en vaak ziekelijk zijn, worden geslacht met behulp van gemechaniseerde werktuigen en procedures die deze met infecties beladen uitwerpselen in het uiteindelijke vleesproduct brengen.

De combinatie van voedsel en voedselverontreiniging die de meeste schade toebrengt aan de volksgezondheid is de campylobacter, die meer dan 1,5 miljoen mensen ziek maakt4 en de VS naar schatting 1,3 miljard dollar per jaar kost. Op de tweede plaats komt toxoplasma, dat de samenleving jaarlijks nog eens 8 miljard dollar5 kost.

Ondanks de evidente realiteit van door voedsel overgedragen ziekten was eigenlijk heel weinig bekend over welke voedingsmiddelen het meest risicovol zijn, totdat een rapport6 van het Emerging Pathogens Institute van de universiteit van Florida onthulde welke combinaties van ziekteverwekkers en voedingsmiddelen de meeste kans hebben om u ziek te maken. Uit het rapport, dat in 2011 werd gepubliceerd, bleek dat de gegevens overweldigend wezen naar bedorven vlees als de belangrijkste boosdoeners.

Het Amerikaanse ministerie van Landbouw, dat zich realiseerde dat pasteurisatie van dierlijke producten zoals melk bij lange na niet voldoende was om de menselijke gezondheid te beschermen, stelde in 2014 voor om de nummer één bron van dure door voedsel overgedragen ziekten – rauw vlees – aan te pakken door beperkingen op te leggen aan de verkoop van rauw vlees.

Het voorstel ging nergens heen, maar de FDA wijst er nu naar als weer een reden om de verkoop van natuurlijk vlees helemaal te verbieden. In laboratoria gekweekt synthetisch “rundvlees” heeft geen van deze problemen, beweren zij, omdat alle ingrediënten in elke partij zorgvuldig kunnen worden gecontroleerd.

Bill Gates denkt dat we 100% synthetisch vlees moeten gaan eten

Rundvleesconsumptie is “onhoudbaar”

Zoals gerapporteerd door UC Davis:7

“Met de escalerende effecten van de klimaatverandering hebben voorstanders er bij het publiek op aangedrongen minder rundvlees te eten. Zij beweren dat het een onhoudbaar dieet is in een wereld met een bevolking die tegen 2050 naar verwachting bijna 10 miljard zal bedragen.”

Zoals gezegd, Gates is zo’n voorstander van anti-rundvlees. Half februari 2021 gaf hij een interview aan MIT Technology Review, waarin hij suggereerde dat synthetisch rundvlees, zoals Impossible Foods (dat hij samen met Google en Jeff Bezos oprichtte), “een belangrijk onderdeel is van klimaatactie”, omdat het een belangrijke bron van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen zou elimineren.8

Gates heeft ook gesuggereerd dat synthetisch rundvlees het “eiwitprobleem” zou kunnen oplossen, d.w.z. het feit dat we geconfronteerd worden met een wereldwijd tekort aan eiwitrijk voedsel in de nasleep van de COVID-pandemie.9

De krachtige aanbeveling om rundvlees te vervangen door nepvlees wordt gedaan in Gates’ boek “How to Avoid a Climate Disaster: The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need”, dat in februari 2021 uitkwam. Wat de kwestie van de smaak betreft, verzekerde Gates aan MIT Technology Review10 dat:

“Je kunt wennen aan het smaakverschil, en … ze gaan het mettertijd nog beter laten smaken.”

De ironie van Bill Gates – die woont in een herenhuis met een oppervlakte van 66.000 vierkante meter en reist in een privéjet die elk uur 486 gallons brandstof verbruikt11 – die spreekt over hoe hij het milieu kan redden, is niet aan iedereen voorbij gegaan. Twee dagen na zijn interview met MIT Technology Review bekritiseerde The Nation de tegenstrijdigheden van Gates, waaronder het feit dat zijn jetset-levensstijl hem ook een koolstof “super uitstoter” maakt:12

“Volgens een academische studie uit 201913 waarin gekeken wordt naar de extreme koolstofemissies van de jet-setting elite, maakt Bill Gates’ uitgebreide reizen per privéjet hem waarschijnlijk tot een van ‘s werelds grootste bijdragers aan koolstof – een echte superuitstoter. In de lijst van 10 onderzochte beroemdheden – waaronder Jennifer Lopez, Paris Hilton, en Oprah Winfrey – was Gates de bron van de meeste uitstoot.”

Impossible Foods bezit 14 patenten, heeft er meer dan 100 in behandeling

De producten van Impossible Foods lijken op niets uit de natuur. Daarom heeft het bedrijf 14 patenten, en zijn er nog minstens 100 in behandeling. “Het is geen voedsel, het is software, intellectueel eigendom” – 14 patenten, in feite, in elke hap van Impossible Burger met meer dan 100 extra patenten in behandeling voor dierlijke proxies van kip tot vis.

Natuurlijke voedingsmiddelen kunnen niet gepatenteerd worden, maar de producten van Impossible Foods zeker wel. De producten van Impossible Foods zijn zwaar bewerkt en gemaakt in productieruimtes – niet gekweekt in of gevonden in de natuur. Hun wetenschappelijke projectcreaties zijn ook zwaar beschermd.

En de maker heeft alle troeven in handen. Zij bezitten het “voedsel” en zijn de enigen die het “voedsel” mogen maken. Alle nepvlees consumenten die geen opties hebben voor echt voedsel, zullen afhankelijk zijn van de gepatenteerde ultraverwerkte prut.

Problematische etiketteringsuitdaging omzeilen

Het idee is dat door de overgang van echt rundvlees naar synthetisch “vlees” eerst in rijkere landen te maken, we de beste kans zouden hebben om het milieu positief te beïnvloeden en tegelijkertijd de honger in de wereld te verminderen.

In het interview gaf Gates toe dat er regelgeving nodig kan zijn “om de vraag volledig te verschuiven.” Met die uitspraak heeft hij in feite zijn “profetische krachten” weer eens bewezen. Indertijd bekende hij dat “de politiek een uitdaging is”, vooral met betrekking tot etikettering. Hij vertelde MIT Technology Review:

“Er zijn al die wetsvoorstellen die zeggen dat het in feite lab-afval moet heten om verkocht te mogen worden. Ze willen niet dat we het rundvleeslabel gebruiken.”

De controverse werd duidelijk tijdens een openbare vergadering in juli 2018 die door de FDA was bijeengeroepen om de naamgeving van in het lab gekweekt vlees te bespreken. Zoals gerapporteerd door The Atlantic,14 verwezen verschillende sprekers naar de labconcoctions als “schoon vlees,” “kunstmatig vlees,” “in vitro vlees,” “celcultuurproducten,” “gekweekt vlees” of “kweekweefsel.”

Elke term had zijn voor- en tegenstanders en een consensus leek onmogelijk te bereiken. Nu, met het verbod op de verkoop van echt vlees in de V.S., lost de FDA deze uitdaging in feite op, aangezien geen speciale etiketten zullen worden vereist. ALLE rundvleesprodukten zullen worden versneden.

Sommige zullen op plantaardige basis zijn, terwijl andere gebaseerd zullen zijn op weefselcellen die op een raster zijn gekweekt. Mosa Meat, bijvoorbeeld, kweekt zijn vlees na het oogsten van een klein aantal cellen van vee “dat vervolgens, bijna ongeschonden, naar zijn akkers wordt teruggebracht. “15 Van één weefselmonster wordt gezegd dat het 80.000 hamburgers van een kwart pond kan opleveren.

Sciencefiction van gisteren kan de realiteit van morgen worden

Uitvinders van voedingsmiddelen werken zelfs aan kweekvlees van menselijke cellen, wat doet denken aan de dystopische science fiction film “Soylent Green” uit 1973. De film speelt zich af in New York in 2022. De aarde is zwaar overbevolkt, en om in leven te blijven krijgen de mensen rantsoenen van water en Soylent Green, een zogenaamd eiwitrijk voedsel gemaakt van plankton.

Uiteindelijk ontdek je in deze futuristische nachtmerrie van controlerende grote bedrijven dat de eiwitrijke drank eigenlijk van mensen is gemaakt. Nu, in het jaar 2022, werken wetenschappers aan in het lab gekweekt “vlees” gemaakt van menselijke cellen die worden geoogst uit de binnenkant van menselijke wangen.16 Zoals gemeld door Tech Times in november 2020:17

“Een nieuwe ‘doe-het-zelf maaltijdkit’ die kan worden gebruikt om steaks te kweken die grotendeels zijn gemaakt van menselijke cellen … Genaamd ‘Ouroboros Steak,’ dit is vernoemd naar het cirkelvormige symbool van een slang bekend om het eten van zichzelf staart-eerst. Deze hypothetische kit zou later komen met alles wat een persoon nodig zou hebben om zijn eigen cellen te gebruiken om miniatuur menselijke vleessteaks te kweken …”

Deze kits zijn nog niet in de handel verkrijgbaar, maar het roept de vraag op wat iemand bezielt om te denken dat het eten van een klomp vlees die van je eigen lichaam is gemaakt, een levensvatbaar idee zou kunnen zijn. De vraag moet ook gesteld worden of dit kannibalisme is.

De verdedigers van het concept beweren dat aangezien je je eigen lichaam eet, het geen kannibalisme is. Maar als het ooit commercieel beschikbaar wordt, wat weerhoudt iemand er dan van om vlees te kweken uit cellen van andere mensen – en dat te verkopen? En afgezien van de jeukfactor, wat voor invloed heeft dit op de verspreiding van ziekten? Het kannibalisme van stammen in Papoea, Nieuw-Guinea18 , bijvoorbeeld, leidde tot een prionziekte die een stam bijna uitroeide.

In veel dorpen werd na het overlijden van een persoon het lichaam door de dorpelingen uit rouw gekookt en geconsumeerd. Wetenschappers die de stam bestudeerden, geloven dat één persoon een sporadisch voorkomend geval van de ziekte van Crutchfield-Jakob ontwikkelde, ook bekend als de gekkekoeienziekte. Door het eten van het neurologische weefsel werd de ziekte vervolgens verspreid over de hele stam.

Welke gevolgen heeft het besluit van de FDA voor de volksgezondheid?

Terwijl veel aandacht wordt besteed aan smaak – het maken van producten die qua smaak echt rundvlees nabootsen – hebben weinigen of niemand het over de spreekwoordelijke olifant in de kamer, namelijk de gevolgen van neprundvlees voor de gezondheid.

Weefselgroei in een dier vindt plaats wanneer de bloedtoevoer de juiste voedingsstoffen levert om een gezonde spiergroei te produceren. Dit vereist dat het dier een volledige en evenwichtige voeding krijgt, waaruit het lichaam de nodige voedingsstoffen in een passende hoeveelheid haalt om de cellen te voeden.

Het menselijk lichaam onttrekt vervolgens de voedingsstoffen die in regeneratief en biologisch-dynamisch geweid vlees worden aangetroffen. Echter, zoals de wetenschap in de laatste twee decennia heeft aangetoond, zorgt het kweken van cellen op suiker wel voor groei, maar niet voor gezondheid. Alleen al het vermogen om in een laboratorium gekweekt vlees te kweken, betekent niet dat het eindproduct enig gezondheidsvoordeel voor de eindconsument zal hebben.

Een van de grootste problemen die ik voorzie is het feit dat plantaardig nep-vlees een overmaat aan omega-6 vet bevat in de vorm van linolzuur (LA). Dit is, naar mijn mening, een van de belangrijkste factoren die bijdragen aan een slechte gezondheid en chronische ziekte, omdat een teveel aan LA leidt tot ernstige mitochondriale disfunctie, verlaagde NAD+ niveaus, obesitas, insulineresistentie en een radicale afname van het vermogen om energie te genereren.

De genetische manipulatie die wordt gebruikt om de smaak en textuur van echt vlees te produceren, reproduceert geen gezonde vetzuursamenstelling omdat het substraat bestaat uit canola- en zonnebloemoliën als primaire vetbronnen. De zonnebloemolie die zowel in Impossible Burgers als in Beyond Meats wordt gebruikt, bevat 68% LA,19 wat een buitengewoon hoge hoeveelheid is.

Het is gevaarlijk omdat LA gevoelig is voor oxidatie en oxidatiebijproducten veroorzaakt die OXLAMs (oxidative linoleic acid metabolites) worden genoemd. Deze bijproducten verwoesten je DNA, eiwitten, mitochondriën en celmembranen. Dit betekent dat nepvlees niet voldoet aan alle maatstaven van duurzaamheid en gezondheid.

Een onzekere toekomst tegemoet

Ik heb vaak gezegd dat als iedere Amerikaan zou besluiten om op humane wijze geteeld biologisch rundvlees te kopen, het CAFO-systeem en de ultra-verwerkte en gepatenteerde nep-vleesindustrie van de ene dag op de andere in elkaar zouden storten. Nu het landelijke verbod op echt vlees met rasse schreden naderbij komt – 2024 is nog maar twee korte jaren verwijderd – is de kans op verandering snel aan het verdwijnen.

Op dit moment is het nog steeds een van de beste manieren om gezond voedsel van een lokale boer te krijgen, en ik moedig je aan dit te doen nu het nog kan. De volgende organisaties kunnen je helpen bij het vinden van boerderij-vers voedsel in je lokale omgeving:

1. Local Harvest – Deze website helpt je bij het vinden van boerenmarkten, familieboerderijen en andere bronnen van duurzaam geteeld voedsel bij jou in de buurt, waar je producten, grasgevoerd vlees en vele andere lekkernijen kunt kopen.

2.Farmers Markets – Een nationale lijst van boerenmarkten.

3. Eat Well Guide: Wholesome Food from Healthy Animals – De Eat Well Guide is een gratis online directory van duurzaam geteelde vlees, gevogelte, zuivel en eieren van boerderijen, winkels, restaurants, herbergen en hotels, en online verkooppunten in de Verenigde Staten en Canada.

4.Community Involved in Sustaining Agriculture (CISA) – CISA zet zich in voor duurzame landbouw en promotie van de producten van kleine boerderijen.

Bronnen en referenties


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Bloederig geheim: in laboratorium gekweekt vlees gemaakt met het bloed van ongeboren koeien

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

7 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Nibz
Nibz
11 maanden geleden

1 APRIL…2024…

Robbie
Robbie
11 maanden geleden
Antwoord aan  Nibz

Die is vroeg…

Robbie
Robbie
11 maanden geleden

En hier denk het schepsel beter te zijn dan zijn schepper. Hij zal bedrogen uitkomen….

Vilseledd
Vilseledd
11 maanden geleden

Als mensen iets verbieden, wat God gewoon toestaat, dan plaatsen ze zich boven God. Ze zeggen eigenlijk: “Hij komt aardig in de richting met zijn ‘gij en zult niet dooden’, maar het zij natuurlijk beter, wanneer we ook geen dieren doden.”

Johan P
Johan P
11 maanden geleden

Of zoals ik gewoon eigen kippen en konijnen houden. Dan weet je wat je eet.

Anna Kallenberg
Anna Kallenberg
11 maanden geleden

Hallo lieve mensen, dank voor de vertaling van dit artikel. Helaas hebben jullie er niet de Nederlandse alternatieven bijgezet voor het kopen van echt natuurvlees. Ik koop mijn vlees bij http://www.dewoestegrond.nl, maar er zijn veel meer bedrijven. Er zijn ook sites waar je boerenbedrijven in de buurt kunt vinden die zuivere producten verkopen.
Ik heb trouwens een heel sterke weerzin tegen het eten van rauw vlees, en dit geeft regelmatig problemen in restaurants, want de kok vindt dan dat je niet zo moeilijk moet doen…..Laatst weer ruzie daarover gehad, want ik weiger het te eten en stuur het gelijk terug.
Hartelijk dank voor jullie informatie!
Anna.

alexander
alexander
8 maanden geleden

Wat heeft Bill Gates en zijn trawanten al iets bewezen ellende,dood en miserie ze hebben het zo goed voor met ons ze spuiten chemtrails,ze spuiten ons in met dodelijke vaccins dodelijke medicaties en ziekelijke gemanipuleerd voedsel