“Vandaag zou Amerika verontwaardigd zijn als V.N. troepen Los Angeles binnenvielen om de orde te herstellen. Morgen zullen ze dankbaar zijn! Dit geldt vooral als hun zou worden verteld dat er een dreiging van buitenaf zou zijn, hetzij reëel of afgekondigd, die ons bestaan zelf bedreigt. Dan zullen alle volkeren van de wereld smeken om hen van dit kwaad te bevrijden. Het enige wat ieder mens vreest is het onbekende. Wanneer dit scenario wordt gepresenteerd, zullen individuele rechten vrijwillig worden opgegeven voor de garantie van hun welzijn, verleend aan hen door de wereldregering.”

~ Dr. Henry Kissinger, Evians, Frankrijk, 1991

Er is een oude uitdrukking die zegt: “Moge u in interessante tijden leven,” maar vandaag is dat een monumentaal understatement. We hebben zeker altijd in interessante tijden geleefd, maar vandaag leven we in angstaanjagende tijden, terwijl de gewone man gebiologeerd blijft door onwetendheid, angst en onverschilligheid, en geen begin kan maken met het doorgronden van de reikwijdte van onze meest gevaarlijke en verduisterde wereld. De massale paradigmaverschuivingen die nodig zijn om te verwezenlijken wat eens de “Nieuwe Wereldorde” werd genoemd, zijn al vele tientallen jaren aan de gang en worden voor het grootste deel verborgen gehouden achter de mantel van de “samenzweringstheorie”. Deze massale ontwijking van de voor de hand liggende waarheid, heeft geleid tot de bijna voltooiing van wereldwijde slavernij, allemaal in de naam van totale onverantwoordelijkheid van de samenleving als geheel. De drang naar een enkelvoudig wereldbestuur is nooit opgehouden, alleen de naam is veranderd. Het leeft nu onder de vlag van “De Grote Reset,” zoals openlijk voor iedereen zichtbaar gemaakt door het Wereld Economisch Forum (WEF), schrijft Gary D. Barnett.

Dit is niet het werk van één land of regering, maar van alle landen; onder de brutale leiding van de ‘geclaimde’ meesters van het ‘universum’, inclusief de centrale bankmonsters, de giganten van het bedrijfsleven, de politici op elk niveau, de proxies van de miljardairs en hun ‘niet-gouvernementele organisaties’, en de mediahoeren. Wat dit betekent, is dat bijna de gehele politieke klasse slechts pionnen zijn in dit spel van totale overheersing, en in feite nauw samenwerken als uitvoerders van regeringsbeleid bedoeld om de aarde te ontvolken, de mensheid te re-engineeren, de jongere generaties te corrumperen en vergiftigen, alle geschiedenis en moreel gedrag uit het verleden te vernietigen, en het economisch systeem te imploderen, te herbouwen en te digitaliseren, allemaal om controle te krijgen over elk aspect van het leven. Om dit grote complot te kunnen verwezenlijken, moet de massa gewillig meegaan; vrijwillig gehoor geven aan elk bevel van de staat. Tot op heden, vooral de afgelopen twee jaar, is dit het geval geweest, en de grote meerderheid heeft zich er bijna volledig bij neergelegd.

Als er al een hoofd is aan deze slang, dan zijn het de Verenigde Staten, maar gezien de recente gebeurtenissen kan dat in de loop van de tijd veranderen; in die zin zal elk wereldwijd regeringssysteem vereisen dat de “elite few” alle controle hebben. Alle regeringssystemen zullen als één geheel moeten werken, zij het dat bepaalde regeringen of ‘natiestaten’, waaronder de V.S., Zionistisch Israël, Rusland, China, en bepaalde Europese regeringen, zeker een plaats zullen hebben aan de top van elke heersende commandostructuur. Wat de exacte hiërarchie betreft, is er op dit moment geen manier om daar zeker van te zijn.

Dit brengt ons bij de recente en huidige gebeurtenissen; dat zijn de initiatie van de terreur van de valse “Covid” en “pandemie” fraude, de betrokken spelers, de reactie op die nepdreiging, en nu op de geënsceneerde Rusland/Oekraïne zwendel, die allemaal deel uitmaken van de “Grote Reset” agenda.

Is Poetin daadwerkelijk een tegenstander van de globalistische WEF-kliek? - 10 redenen waarom dat niet zo is

De collusie die duidelijk is, is op zijn zachtst gezegd onthutsend, en omvat alle belangrijke staatsactoren. Op dit punt is de betrokkenheid van de VS van cruciaal belang geweest bij de decennialange opbouw van totalitaire en dictatoriale systemen die nu de machtsposities in deze wereld bekleden. Een samenzwering zeker, maar een die diep geworteld is in tegenstrijdigheid en omkering, de doctrines van het kwaad die moeten bestaan in elk complot om de wereld te regeren. Dit is de essentie van deze waanzin, die zeker door de massa over het hoofd wordt gezien, maar ook wordt genegeerd door velen die beweren waarheidslievende ‘journalisten’ te zijn. Iedereen wil een bepaalde vijand isoleren en beschuldigen als de oorzaak van alle politieke actie, maar als allen samenwerken als één, zijn ze dan niet allen vijanden van het volk?

De VS hebben de opbouw van China tot een leidende economische en militaire wereldmacht ruim vijf decennia lang gefinancierd, volledig gesteund en geleid. Dit is geen geheim, maar wordt meestal genegeerd. Hetzelfde geldt voor Rusland sinds de periode vóór de Tweede Wereldoorlog, met inbegrip van en gedurende de koude oorlog, toen de Russische technologie en nucleaire programma’s werden bevorderd door financiering en steun van de VS op elk niveau. Hetzelfde kan gezegd worden over het kwaadaardige partnerschap met het zionistische Israël, en zijn corrupte en moorddadige bedoelingen tegen de mensen in Palestina, het hele Midden-Oosten, Iran, en zijn agressie tegen anderen, en zijn steun aan de agressie van de VS in die regio’s en over de hele wereld.

Hoe zit het met de huidige banden en partnerschappen tussen al deze verachtelijke natiestaten, en de intimiderende gruwel die zij op tafel brengen van corruptie en menselijk lijden en slachting? De meeste grote naties aan de top van de machtspiramide zijn aan elkaar verbonden en proberen allemaal tegelijk dezelfde agenda’s uit te voeren. De regeringen van al deze landen worden of werden gesteund en gefinancierd door de V.S. De V.S. financiert nog steeds, rechtstreeks of via achterdeurtjes, veel van deze afschuwelijke natiestaten. Israël is sinds zijn oprichting gefinancierd en bewapend door de VS, Rusland al tientallen jaren, China al meer dan vijftig jaar, en Saoedi-Arabië in verband met olie en de moorddadige VS-volmachtoorlogen in Jemen. Andere proxy-oorlogen van de VS zijn gefinancierd en bewapend in Syrië, Libië, Irak, Afghanistan, vele delen van Afrika, Oekraïne, Georgië en een willekeurig aantal andere over de hele wereld. Ze werken allemaal samen, inclusief de hele NAVO.

Het lijkt erop dat iedereen een kant wil kiezen. Dit is veelzeggend, omdat dit verder leidt tot wat lijkt op verdeeldheid onder de samenzwerende naties, maar het plan van verdelende strategie is alleen bedoeld om de massa’s te scheiden, niet de heersers. Oekraïne wordt gesteund, bewapend en gecontroleerd door de VS sinds ten minste 2014, toen de Amerikaanse marionet Zelensky aan de macht werd gebracht als gevolg van een Amerikaanse regime change coup. Nu heeft de meesterklasse de ‘Covid’-leugen tijdelijk geschrapt voor de Oekraïne-‘crisis’, en gaat alles zoals gepland, of toch niet?

Het lijkt erop dat alles wat er gebeurt van tevoren in scène is gezet, geaccepteerd door alle grote betrokken spelers, en allemaal deel uitmaakt van de agenda van de ‘Grote Reset’. Per slot van rekening zal één bepaalde macht de wereld niet controleren, omdat de mensen, zo zwak als ze lijken, altijd zullen willen geloven dat ‘hun’ land betrokken is en in de bestuurdersstoel zit van elk machtssysteem ter plaatse. De hegemoniale structuur kan nooit neerkomen op één, het moet een gedeelde controle zijn om de gewone mensen van elke machtsregio tevreden te stellen. Bedenk dat vrijwel elk land op aarde gezamenlijk optrad voor de “Covid”-zwendel, een schijnbaar onmogelijke prestatie, maar elke regering controleerde de afgelopen twee jaar haar eigen land. Allen handelden als klonen voor de door het WEF geschetste vaste agenda, inclusief Poetin in Rusland. Allen doen mee aan de ‘Covid-zwendel’, de ‘klimaatverandering’-agenda, en allen doen mee aan deze zogenaamde ‘biologische’ oorlog in Oekraïne.

De VS heeft al heel lang nauwe banden met Rusland, en doet nu net alsof Poetin de gereïncarneerde Hitler is, een andere heerser die aan de macht is gebracht door de VS en Amerikaanse banken en bedrijven. Poetin is nauw verbonden met Klaus Schwab van het WEF, hij is aan boord van elke verklaarde agenda, Rusland wordt gesteund vanwege totale neutraliteit, door de VS bondgenoot Israël, en deze valse vlag genaamd de Rusland/Oekraïne oorlog zal Rusland, China, en mogelijk Israël samen drijven, waardoor de NAVO en het Westen gezien worden als antagonisten en gescheiden, terwijl niets van dat alles waarschijnlijk lijkt. Zelenski en Poetin zijn beiden sterk verbonden met het WEF en al zijn agenda’s, en Poetin is zeer nauw bevriend geweest met Henry Kissinger, zozeer zelfs dat Kissinger jarenlang adviseur van Poetin is geweest. Maar dat geldt ook voor alle andere regeringspartijen in de VS en de NAVO. Bovendien is het door de VS ontwikkelde, gefinancierde en georkestreerde China-model het model dat door het Westen en een groot deel van de rest van de wereld wordt nagestreefd; dit met opzet. Er zijn veel meer overeenkomsten en nauwe banden dan niet in dit spel van tronen dat in real time wordt uitgespeeld.

Al deze veronderstelde “leiders” willen een plaats aan de tafel van de wereldmacht in de nieuwe wereld die wordt gecreëerd, en de enige vraag is welke landen aan de top zullen zitten in dat nieuwe machtsforum. Allen willen een plaats, maar allen zullen op een bepaald niveau betrokken moeten zijn, wil deze machtsovername werken. Met andere woorden, dit is een gebeeldhouwde en geplande overname, het is niet willekeurig of uit de hand gelopen, behalve in de zoektocht naar de hoogste positie, en het Westen zal noodzakelijkerwijs worden geëlimineerd zoals het thans bestaat, eenvoudigweg omdat er geen enkele macht over allen zal zijn. Dit zal een gezamenlijke dictatuur zijn.

Als de heersende samenzwering succes wil hebben, zal de huidige monetaire structuur moeten worden vernietigd ten gunste van een nieuw digitaal systeem met totale controle door de centrale bankentiteiten aan de top van de machtspiramide. Digitalisering op elk niveau zal gewenst zijn, controle door manipulatieve en zelfs fatale injectie van biowapens zal doorgaan, en nieuwe bedreigingen zullen naar buiten worden gebracht naarmate elk zijn gewenste doel bereikt. Oorlog zou zeker een rol kunnen spelen, maar een wereldoorlog met gebruikmaking van kernwapens lijkt op dit moment ver gezocht, al was het alleen maar om het risico voor de heersende klasse. De dreiging zelf zou genoeg moeten zijn om de kuddes proletariërs bijeen te drijven.

Zijn al deze landen en ‘marionettenleiders’ aan boord van dit meesterplan? Het lijkt er wel op, hoewel velen zich niet bewust zullen zijn van hun medeplichtigheid in het grote plan, aangezien zij slechts pionnen zijn in het complot van de meester. Zij zullen worden beloond voor hun inspanningen om de huidige staat van zijn te vernietigen, maar velen zullen nooit weten van het werkelijke controlerende element van het kwaad. Deze uiteindelijke machtsovername zal ook rijk zijn aan biowapens; een hoofddoel om iedereen te kunnen beheersen.

Het enige dat nodig is om deze gruweldaad van wereldbestuur tot bloei te laten komen, is de vrijwillige aanvaarding door de massa’s. Zullen ze bezwijken onder hun eigen slavernij, of zullen ze wakker worden? Alleen ieder in zijn eigen geest en ziel kan die vraag beantwoorden.

“Geavanceerde vormen van biologische oorlogsvoering die zich kunnen ‘richten’ op specifieke genotypen kunnen biologische oorlogsvoering transformeren van het rijk van de terreur tot een politiek bruikbaar instrument.”

~ Project for a New American Century, “Rebuilding America’s Defenses,” p. 60.

Referenties en links:

New World Order

Wall Street and the Bolshevik Revolution

Lessons of 50 years of U.S./China Relations

Israel’s position on Ukraine/Russia ‘Conflict’

Ukraine’s call for Israeli support falls on deaf ears

China and the New World Order

The Best Enemies Money Can Buy

U.S. Proxy War Against Russia in Ukraine

The WEF “Great Reset Agenda”


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


10 tekenen dat de oorlog in Oekraïne onderdeel is van de Grote Reset

5 2 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Neutraal punt.
Neutraal punt.
9 maanden geleden

Er zit een onderliggende erflijn in, welke teruggaat naar de EL (Elohim) ite de bedoeling was dat dertien families de aarde gaan regeren. Het plan gaat uiteindelijk niet door we zullen een balans vinden. Het keerpunt komt rond 2025 helaas met heel veel lijden in de tussentijd. Dit omdat deze eeuwenoude structuur momenteel tegen de evolutie stroming van stijgende spiritualiteit heen gaat.

Nibz
Nibz
9 maanden geleden

SPOT ON DIT ARTIKEL !!