Een duivels plan: transhumanisten willen mens en machine laten samensmelten

Moderna’s mede-oprichter creëerde een quantum dot tatoeage om de gevaccineerden te volgen. Het bedrijf gebruikt nu AI om eindeloze mRNA-prikken te genereren. Welkom bij Transhumanisme, Inc.

We leven in een sci-fi thriller waar onberekenbare bedrijven openlijk geavanceerde technologie in ons lichaam duwen. Profiterend van de huidige bacteriefobische razernij, zag Moderna’s mede-oprichter, Dr. Robert Langer, zijn experimentele mRNA vaccins aan het Amerikaanse publiek opgedrongen. Op die donkere golf van bedrijfs- en overheidsmandaten, werd Langer op slag miljardair. Maar dit is niet het enige konijn in zijn magische hoge hoed, schrijft Joe Allen.

In 2018 had de MIT-wetenschapper een tatoeage met quantumdots ontwikkeld – een QR-code onder de huid van nanodeeltjes, die door smartphones kan worden gescand – om de gevaccineerde massa’s te kunnen volgen en ervoor te zorgen dat ze zich aan de regels houden. Zoals veel onwaardige experimenten zou dit beginnen in de derde wereld – want sociale rechtvaardigheid.

Deze vaxx & track-technologie trok de intense persoonlijke belangstelling van Bill Gates. Die interesse vertaalde zich natuurlijk in miljoenen dollars aan financiering. Dit komt bovenop de 20 miljoen dollar die de Gates Foundation in 2016 aan Moderna heeft gegeven voor de ontwikkeling van een nieuw soort vaccin – waarbij stukjes geïnjecteerde genetische code de machinerie van de cel zouden kapen om stapels ziekteverwekkende eiwitten te produceren.

Drie technologieën bepalen de plot van dit afschuwelijke verhaal: MRNA-gentherapie, quantumdot-tatoeages en kunstmatige intelligentie. Geavanceerd machinaal leren, dat wordt gebruikt om de effecten van mRNA-mutaties in silico te voorspellen, maakt een bliksemsnelle ontwikkeling van vaccins mogelijk – met inbegrip van goedkeuring door de regelgevende instanties. Bovendien kunnen ingebedde subdermale volgsystemen ervoor zorgen dat iedereen op aarde up-to-date is met zijn vaccinaties.

Tezamen convergeren deze innovaties snel naar een lang gekoesterd doel: een onontkoombare bewakingsstaat, gecontroleerd door bedrijven, waarin de wereldbevolking onderworpen is aan voortdurende medische experimenten.

Dit is geen nieuw verhaal. Velen beweren dat het voor het eerst werd opgeschreven door Johannes op het eiland Patmos, zo’n tweeduizend jaar geleden. In de afgelopen decennia hebben sci-fi pulp romans en paranoïde traktaten over het onderwerp zich tot het plafond opgestapeld. Het internet wordt overspoeld met cartooneske voorstellingen van kwaadaardige, chip-implanterende globalisten – waarvan er vele opmerkelijk accuraat zijn.

Vandaag, in het kielzog van wat een uitgelekt biowapen lijkt te zijn, een daaropvolgende wereldwijde pandemie, de cynische afkondiging van een Grote Reset, een lachwekkende desinformatiecampagne door alle grote media, en het opleggen van totale digitalisering – waarbij zelfs het menselijk lichaam regelmatig genetische software-updates nodig heeft om levensvatbaar te blijven – aanschouwen we nu een vaal paard. Dat zieke beest staat op het punt om elke vrijheid die we ooit genoten te vertrappen.

De Quantum Dots verbinden

De “spiky patch” quantum dot tatoeage werd ontwikkeld door MIT wetenschappers Dr. Robert Langer en Dr. Ana Jaklenec. Hun onderzoek werd gepubliceerd in het prestigieuze Science Translational Medicine. Ik schreef voor het eerst over dit verraderlijk project voor ColdType in een artikel getiteld “Bill Gates: Chipping the Hand of God,” gepubliceerd in mei 2020, en vorig jaar opnieuw in mijn stuk “Reaching for the Mark of the Beast.”

De quantum dot tatoeage moet worden toegediend met behulp van een microneedle patch in combinatie met een bepaalde vaccinatie. Fluorescerende nanodeeltjes worden in een specifieke configuratie geplaatst – een soort QR-code die in het vlees wordt ingebed – en die met infrarood licht op een aangepaste smartphone kan worden gescand. Experimenten met laboratoriummuizen wijzen uit dat de quantum dot-tatoeage tot vijf jaar blijft zitten. De leider van het project verklaarde openlijk dat hun doel een “wijdverspreide toepassing” bij mensen is.

Dit is niet een of andere “laptop samenzwering.” Het werd uitgebreid behandeld in 2019 door Smithsonian MagazineScientific AmericanStat NewsMIT NewsRice University News, en elders. Ondanks de wijdverspreide berichtgeving hebben “fact-checkers” over de hele linie deze realiteit opzettelijk verzwegen door zich te richten op beweringen dat “microchip-implantaten” worden gebruikt om vaccinatie te volgen, vaak zonder vermelding van het eigenlijke quantum dot-project. In een interview met CBS vorig jaar deed Bill Gates alsof hij er niets van wist – net zoals hij niets wist van zijn Microsoft-monopolie of van Epstein Island-retraites.

Naast de quantum vaxx tatoeages heeft Microsoft onlangs een ander systeem gepatenteerd waarbij draagbare (of geïmplanteerde) biosensoren het gedrag van een persoon in de gaten houden, inclusief oogbewegingen, hersengolven, lichaamsvloeistoffen, en aandacht. In dit systeem moeten gewenste activiteiten worden beloond met cryptocurrency, als een soort digitale stok-en-wortel routine. Bij toeval kreeg de patentaanvraag het publicatienummer WO/2020/060606.

Bill Gates, Wereldwijde Vaccinaties, Microchips en Patent 060606

“Fact-checkers” verzekeren ons dat alleen een “samenzweringstheoreticus” zoiets onheilspellends zou opmerken. Blijkbaar was de 319 miljoen dollar die Gates aan de media heeft betaald, goed besteed geld.

Omdat technocraten alles moeten weten – en omdat de niet-vaccineerden in Afrika en Zuid-Azië zich verschuilen in het hart van de duisternis, verborgen voor het Alziend Oog – hebben de MIT-wetenschappers voorgesteld “medische gegevens van patiënten in te sluiten in de huid… onzichtbare gegevens die alleen kunnen worden gelezen door aangepaste, goedkope, mobiele technologie”. Met andere woorden, quantum dot tatoeages die gescand kunnen worden met aangepaste smartphones.

Zoals bij elk vaag satanisch experiment dat wordt uitgevoerd door door Ahriman bezeten technocraten, zijn “deskundigen” de “ethische bezwaren” aan het uitzoeken. In december van 2019 was het MIT-team klaar om interviewers naar Malawi, Benin, Kenia en Bangladesh te sturen om de acceptatie in elke bevolking te onderzoeken. De onderzoekers zouden deze eenvoudige mensen – die nog steeds vasthouden aan hun bijbels en Koran – vragen of ze open zouden staan voor het laten tatoeëren van fluorescerende nanotech QR-codes op hun lichaam en dat van hun kinderen.

Door de pandemie werd dit onderzoek afgebroken. Betekent dit dat Particles For Humanity en de Gates Foundation er gewoon voor gaan?

Hier thuis waren veel Amerikanen er fel op tegen om laboratoriumratten te zijn in een verplicht mRNA vaxx experiment. En kijk ons nu eens, trillende proefpersonen in een TV kooi.

Prik 2.0 voor Mensheid 2.0

Dit wereldwijde mRNA vaxx experiment staat op het punt drastisch te groeien. Moderna loopt voorop en ontwikkelt momenteel mRNA-vaccins voor vijftien verschillende ziekten, van HIV en tuberculose tot malaria en de gewone griep. Dat betekent dat een eindeloze reeks experimentele, nauwelijks geteste vaccins binnenkort de markt zal overspoelen. Als de recente geschiedenis een leidraad is, zullen institutionele mandaten en digitale vaccinatiepaspoort-updates snel volgen.

Dit potentieel voor snelle productie en bijna onmiddellijke wettelijke goedkeuring, hoe roekeloos het ook mag zijn, werd gevierd door de transhumanisten op Singularity Hub:

[mRNA is] sneller, eenvoudiger, en meer aanpasbaar dan enige voorgaande vaccin technologie. Omdat zij niet langer afhankelijk zijn van fysieke doelproteïnen van een virus – maar alleen van de genetische code voor die proteïnen – is voor het ontwerpen van een vaccin alleen een laptop en wat vindingrijkheid nodig. “Het tijdperk van het digitale vaccin is aangebroken,” schreef een team van GlaxoSmithKline.

Dit is de Prik 2.0 voor Mensheid 2.0 – waar ons immuunsysteem voortdurend software-updates nodig heeft door middel van vreemde genetische codes die regelmatig in ons lichaam worden geïnjecteerd. Machine learning maakt dit alles mogelijk. Het artikel “Designing Vaccines: The Role of Artificial Intelligence and Digital Health,” gepubliceerd door BioProcess International in oktober van 2021, is al even feestelijk:

Volgens de oprichter en uitvoerend voorzitter van het Wereld Economisch Forum, Klaus Schwab, wordt de vierde industriële revolutie…gekenmerkt door een ongekende ontwikkeling en exponentiële groei van een hoogtechnologische industrie die de maatschappij op elk niveau transformeert. Met name de gezondheidszorgsystemen evolueren snel om zich aan de nieuwe realiteit aan te passen. [De belangrijkste technologieën die momenteel het paradigma van medisch onderzoek veranderen zijn kunstmatige intelligentie en machine learning. …

Vanuit marketingperspectief voorspellen deskundigen dat de wereldwijde markt voor AI-gezondheidszorg zal groeien van 4,9 miljard dollar in 2020 tot 45,2 miljard dollar in 2026.

Wanneer burgers gedwongen worden om potentieel gevaarlijke producten van een bedrijf te kopen, hetzij rechtstreeks, hetzij via belastinggeld, is een dergelijke onthutsende accumulatie van rijkdom zo goed als verzekerd. De rol van AI in deze goudkoorts is heel eenvoudig: systemen voor machinaal leren kunnen snel nuttige moleculen identificeren voordat het eigenlijke testen naar het biolab gaat. Uitgaande van basisprincipes – natuurkunde, scheikunde, microbiologie – kan een deep learning-systeem een enorme variëteit aan medicijnverbindingen of mRNA-vaccins genereren en virtueel testen in silico.

In augustus van 2020 publiceerden onderzoekers “Artificial Intelligence for COVID-19 Drug Discovery and Vaccine Development” in Frontiers in Artificial Intelligence. De auteurs schreven:

Machine learning maakt het mogelijk om modellen te creëren die de patronen binnen de beschikbare gegevens leren en veralgemenen en conclusies kunnen maken uit eerder ongeziene gegevens. Met de komst van deep learning kan de leerprocedure ook automatische feature-extractie uit ruwe data omvatten. … Als we dit werk samen nemen, is het duidelijk dat spike-eiwit de populairste kandidaat is voor de virtuele ontdekking van vaccins.

Moderna heeft deze methode volledig omarmd. Het grote farmaceutische bedrijf – mede opgericht door de maker van de quantum dot vaxx & track technologie – gebruikt nu AI om mogelijke vaccins met onbegrijpelijke snelheid te genereren. Stukjes genetische code kunnen worden “bedacht” door zuiver digitale geesten. Die bio-informatie wordt dan geïnjecteerd in menselijke populaties en vertaald in zwermen nieuwe eiwitten.

Afgelopen zomer vertelde Dave Johnson, hoofd data en kunstmatige intelligentie van Moderna, aan MIT Sloan Management Review:

Wat we echt proberen te doen is het tempo van het onderzoek te versnellen zodat we zo snel mogelijk zo veel mogelijk geneesmiddelen in de kliniek kunnen krijgen. Een van de grote knelpunten is het hebben van dit mRNA voor de wetenschapper om testen op uit te voeren. Dus hebben we veel robotica, digitale systemen, procesautomatisering en AI-algoritmen ingevoerd. En we gingen van misschien zo’n dertig handmatig geproduceerde mRNA’s in een bepaalde maand naar een capaciteit van ongeveer duizend in een maand.

Omdat geavanceerde AI een black box is waarvan de innerlijke werking meestal onbekend is, zelfs voor de makers, ontvouwt het proces van het genereren van geheel nieuwe gensequenties zich als bij toverslag:

We kunnen die integreren in deze levende systemen die we hebben, zodat wetenschappers gewoon op een knop drukken en het werk voor hen gedaan is. En ze weten niet wat er achter de schermen gebeurt, maar dan – poef! – komt er een betere sequentie voor hen uit.

Terug in Afrika, waar quantum dot tatoeages al dan niet worden geïmplanteerd terwijl ik dit typ, heeft Moderna zojuist plannen aangekondigd voor een nieuwe mRNA vaccin productie fabriek. Het bedrijf trekt $500 miljoen uit om de fabriek in Kenia te bouwen, buiten het bereik van nieuwsgierige Westerse regelgevers.

Waar toezicht niet kan worden vermeden, zal binnenkort kunstmatige intelligentie worden gebruikt om het regelgevingsproces te versnellen – niet dat dat om te beginnen al een enorme hindernis was. De vice-president en hoofd informatiebeheer van Pfizer legt uit hoe ze het systeem zullen bespelen:

In de toekomst denken we dat AI ons kan helpen voorspellen met welke vragen regelgevers waarschijnlijk terug zullen komen. We kunnen dan misschien onze aanvragen verbeteren door van tevoren te voorspellen wat de regelgevende instanties waarschijnlijk zullen vragen, en die antwoorden van tevoren klaar te leggen.

Welkom bij de Vierde Industriële Revolutie, waar machines vaccins maken die door machines worden gereguleerd en geïnjecteerd in biomechanische mensen die door machines worden gevolgd.

Geen einde in zicht – tenzij we het beëindigen

Bij het onderzoeken van de buitenaardse ideeën van het transhumanisme en zijn megalomane tegenhanger, de technocratie, stel ik altijd drie vragen:

1) Wat zijn hun uitgesproken ambities?

2) Is de technologie wel haalbaar?

3) Zullen bedrijven deze producten ook daadwerkelijk verkopen (of anders, zullen regeringen in staat zijn om ze op te leggen)?

Ten eerste is het duidelijk dat Big Pharma een open ambitie heeft om eindeloze mRNA-vaccins te genereren met behulp van kunstmatige intelligentie. Verder willen technocratische elites als Bill Gates en Robert Langer dat menselijk vee wordt getatoeëerd met fluorescerende nanodeeltjes om hun vaxx-status te kunnen volgen, te beginnen met de Derde Wereld. Het is gemakkelijk voor te stellen dat de rest van ons de volgende is.

Erger nog, soortgelijke ambities worden gekoesterd door talrijke partners (en concurrenten) in het World Economic Forum, Silicon Valley, de Chinese communistische partij en elders. Dit is geen wereldwijde samenzwering – dit zijn publiekelijk verklaarde plannen.

Ten tweede, vaccins die door AI worden gegenereerd en onderhuidse opsporingstechnologie bestaan al, en ze worden snel beter.

Ten derde, de bacteriefobische massa’s zijn nu geconditioneerd om zich te onderwerpen aan elke technologie die “veilig en effectief” wordt geacht. Deze bange horde is ook voorbereid om erop aan te dringen dat u zich ook onderwerpt.

Op een of andere manier, tegen alle verwachtingen in, is de menselijke geest niet gebroken. Er is een groeiende beweging in de Westerse wereld om vaccinaties terug te draaien. Onbuigzame zielen zijn de straat op gegaan in massale protesten. Naarmate het harde bewijs van vaccinaties zich opstapelt, kunnen we verwachten dat deze strijd zich ook in de rechtbanken zal afspelen. Scholen, particuliere bedrijven en verschillende regeringen geven toe aan de publieke wil en laten hun mandaten en beperkingen vallen. Maar deze druk moet onophoudelijk zijn als we het tij willen keren.

De transhumanistische ambitie, uitgevoerd door technocratisch beleid, is om de mensheid te transformeren door middel van technologie. Het is een waanzinnige zoektocht naar perfectie, hoe dicht ook benaderd – perfecte gezondheid, perfecte cognitie, perfecte machines. Deze ambitie zal nooit verdwijnen. Maar zoals een duivel geketend in de onderwereld, kan hij worden bedwongen.

De eerste stap is publieke bewustwording. De tweede is een gedurfde persoonlijke houding. De derde is gemeenschapsactie. De laatste, en meest duurzame, stap is de institutionele bescherming van onze rechten, onze privacy en onze lichamelijke autonomie.

Deze strijd tegen de machine zal niet eindigen totdat de laatste batterij leeg is. Bereid je voor op een eeuwigdurende oorlogsvoering. Er is geen wensdenken, maar er is maar één houding die we kunnen aannemen: we zullen dit winnen.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


De grote ‘Transhumanisme’ Reset: ‘Smart Dust’ bespioneert je hersenen, menselijk microchippen (Video)

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Jan
Jan
11 maanden geleden

[mRNA is] sneller, eenvoudiger, en meer aanpasbaar dan enige voorgaande vaccin technologie”. Wel gek dat het dan zo lang duurt om een aangepast ‘vaccin’ te maken voor bijvoorbeeld de Omikron-variant. Het is toch zo eenvoudig en snel? Wel in 6 maanden voor de Wuhan-variant, maar daarna niets meer.