Ik kan geen enkele van deze vragen beantwoord krijgen. Ik beloof geen verkeerde informatie meer te verspreiden als u deze vragen kunt beantwoorden met waarheidsgetrouwe en accurate antwoorden, schrijft Steve Kirsch.

Een open brief aan het Witte Huis, Surgeon General Murthy, Twitter censors, Medium censors, LinkedIn censors, YouTube censors, de medische gemeenschap, de mainstream media, alle leden van het Amerikaanse Congres, wereldleiders, alle volksgezondheidsfunctionarissen waar ook ter wereld, alle “fact checker” organisaties, en leden van de Californische wetgevende macht in het bijzonder parlementslid Evan Low en Senator Dr. Richard Pan.

Beste mensen,

Ik weet dat jullie de misinformatie over COVID willen stoppen. Daar ben ik het mee eens. Het is een probleem.

Naar mijn mening, zijn jullie degenen die het verspreiden, niet ik.

Helaas ziet niet iedereen het op dezelfde manier. Volgens CCDH, die waarschijnlijk een wereldautoriteit is op het gebied van desinformatieverspreiders (zij creëerden de oorspronkelijke Disinformation Dozen lijst waarop het Witte Huis zich baseert), ben ik een van de ergste overtreders: Ik ben nummer 3 op hun lijst.

Mijn probleem is eenvoudig: de gegevens tonen duidelijk aan dat het de CDC en andere overheidsinstellingen zijn die verkeerde informatie verspreiden, niet ik.

Om het conflict op te lossen, zal ik in goed vertrouwen het volgende aanbod doen: Ik zal met plezier stoppen met het verspreiden van “verkeerde informatie” als jullie allemaal een paar minuten de tijd nemen om een paar vragen voor mij te beantwoorden. Eerlijk genoeg? Wilt u dat doen?

Zo niet, vertel me dan waarom niet, aangezien dit uw enige kans is om mensen zoals ik ervan te overtuigen de prik te krijgen.

Ik weet dat dit belangrijk voor je is omdat je een lijst hebt van verspreiders van verkeerde informatie die je het zwijgen wilt opleggen. Beantwoord gewoon al deze vragen en u legt ons het zwijgen op (op de juiste manier).

Hier zijn mijn vragen:

 1. Waarom geen debatten? Waarom wil geen enkele reguliere arts of wetenschapper of volksgezondheidsfunctionaris (of welke andere gezondheidsinstantie dan ook) met mij of een van mijn collega’s in debat gaan in een live, opgenomen debat? Ik heb sommige mensen (leden van de ACIP- en VRBPAC-commissies) zelfs 1 miljoen dollar geboden om alleen maar aan de debattafel te komen zitten en het maakte geen verschil. We kunnen niet eens een van hen zover krijgen om grondregels voor te stellen die zij zullen accepteren! Professor Makary stelde bijvoorbeeld debatvoorwaarden voor (die geen debat waren) en negeerde mij vervolgens toen ik ze probeerde te aanvaarden.
 2. VAERS veiligheidssignalen knipperen rood sinds januari 2021. Hoe konden de CDC en de FDA alle veiligheidssignalen in VAERS missen die sinds januari 2021 rood knipperen voor duizenden symptomen, sommige verhoogd met 1.000X of meer? Waarom hebben zij alle pogingen om dit onder hun aandacht te brengen genegeerd (als het al niet duidelijk was). Ze moeten in januari duidelijk hebben geweten dat de binnenkomende gegevens niet overeenkwamen met de beweringen in de klinische proeven.
 3. Risico-baten berekening. Ik heb meer dan 10 methoden die aantonen dat meer dan 150.000 mensen zijn gedood door het vaccin en de proef van Pfizer toonde aan dat we 1 leven zouden redden van COVID voor elke 22.000 gevaccineerden. Dus na 220M mensen gevaccineerd te hebben, doden we 150.000 mensen of meer en redden we 10.000 levens. Als dit niet klopt, waar zit dan de fout en wat zijn de juiste cijfers?
 4. Waarom geen onderzoek naar Maddie de Garay? Waarom heeft de FDA de zaak Maddie de Garay niet onderzocht nadat zij ermee had ingestemd de zaak te onderzoeken? Waarom zwijgt de pers hier ook over? Ze was 12 jaar oud in de klinische proef van Pfizer en raakte verlamd minder dan 24 uur na de injectie. Waarom werden haar symptomen gemeld als milde buikpijn en niet als verlamming? Wat is de oorzaak dat ze nu quadriplegisch is? En als haar symptomen niet werden veroorzaakt door het vaccin (zoals beweerd door de “fact checkers”), waarom zijn haar symptomen dan vrijwel identiek aan die van andere slachtoffers van het vaccin en niet op een andere manier te verklaren?
 5. Er stierven meer mensen die het medicijn namen dan mensen die het medicijn niet namen. De 6 maanden durende studie van Pfizer toonde aan dat er meer mensen stierven die het medicijn kregen dan die het placebo kregen (ze vergaten dit gemakshalve te vermelden in de samenvatting of de conclusie). Wordt het niet verondersteld andersom te zijn? Waar is de RCT die een voordeel aantoont van overlijden door alle oorzaken? Zie dit artikel voor bijgewerkte cijfers in de fase voor het opheffen van de blindering, waaruit blijkt dat er 21 doden vielen bij het gebruik van het medicijn versus 17 doden bij het gebruik van de placebo. En hoe was Pfizer er zeker van dat geen van de mensen die het medicijn kregen, gedood was door het vaccin? Welke testen zijn er gedaan tijdens de autopsies die het medicijn vrijpleitten? Deze tests zijn nooit bekendgemaakt en worden om de een of andere vreemde reden nog steeds achtergehouden. Aangezien het vaccin niet de oorzaak was, waarom dan niet de autopsie rapporten en de testen openbaar maken die dit bewijzen?
 6. Verhoogde myocarditis percentages. Hoe kan een 559-voudige stijging van het aantal meldingen van myocarditis bij VAERS (zie dia 19) worden beschouwd als een “licht verhoogd risico” op myocarditis? Waarom werd dit niet opgemerkt in januari 2021? Hoe heeft de CDC dit signaal volledig gemist (zij gaven toe dat het de DoD was die het signaleerde). Hoe verklaart u 4 gevallen van myocarditis op de Monte Vista Christian School (met slechts 800 leerlingen, waarvan de helft mannen en misschien de helft niet gevaccineerd)? Dat is een kans van 1 op 50. Is dat gewoon pech? En hoe is het mogelijk dat meerdere militaire artsen die ik heb gevraagd naar de percentages in het leger me cijfers geven van meer dan 1%? Heb ik gewoon pech?
 7. Hoe verklaart u Schirmacher’s studie? Dr. Peter Schirmacher, een van ‘s werelds beste pathologen, rapporteerde dat in 40 gevallen die 2 weken na de vaccinatie werden onderzocht, het vaccin 30% tot 40% van hen doodde. Onmiddellijk nadat hij dit had gemeld, werd zijn familie bedreigd als hij zich zou uitspreken. Dr. Schirmacher is dus het zwijgen opgelegd. Zie mijn artikel voor details. Steunt u intimidatietechnieken om legitieme wetenschappers met een afwijkende mening het zwijgen op te leggen? De Federale Vereniging van Duitse Pathologen heeft opgeroepen tot autopsie, maar de regering heeft ook hen het zwijgen opgelegd. Steunt u mijn oproep tot autopsie? Zo niet, waarom niet? Ook zijn Schirmacher’s resultaten gevalideerd door Bhakti en Burkhardt. Hadden ze ‘t allemaal mis ? Hoe werden ze voor de gek gehouden ?
 8. Wat is de oorzaak van de veelbetekenende stolsels ? Balsemers hebben vreemde bloedklonters gezien, nooit eerder gezien voordat de vaccins op de markt kwamen, in tot 93% van de gevallen. Dit zijn geen normale stolsels en ze zijn nog nooit gezien voordat de vaccins op de markt kwamen. Waar worden ze door veroorzaakt en waarom doden ze zoveel mensen?
 9. Overtollige sterfgevallen. Wat is de oorzaak van de overmatige sterfgevallen die door verzekeringsmaatschappijen zijn waargenomen? Het aantal sterfgevallen bij verzekeringsmaatschappijen steeg in Q3 en Q4 van 2021, op hetzelfde moment dat de boosters werden uitgerold. De factcheckers zeggen dat het komt door COVID, maar de gegevens kloppen niet, wat ze nalaten aan te geven. Delta begon in juni en was 93% in augustus. Dat kun je niet afleiden uit de grafiek:
 10. Hoe meer je vaccineert, hoe slechter de resultaten. Waarom tonen meer dan 10 studies (waaronder een die 145 landen bestrijkt) allemaal aan dat hoe meer we vaccineren, hoe slechter de infectie- en sterftecijfers zijn? Aangezien niemand ook maar één van deze studies heeft kunnen weerleggen, zouden we de mandaten dan niet op zijn minst tijdelijk in de ijskast moeten zetten totdat de studies zijn weerlegd?
 11. Negatieve doeltreffendheid. Uit het laatste rapport van de Britse regering blijkt dat je voor de meeste leeftijdsgroepen nu meer dan drie keer zoveel kans hebt om COVID te krijgen als je drie keer gevaccineerd bent, vergeleken met de niet-gevaccineerden. Het lijkt erop dat hoe meer je vaccineert, hoe groter het verschil wordt. Het is duidelijk gerelateerd aan het aantal vaccinaties. Hoe verklaar je dit als de vaccins beschermend zijn?
 12. CDC-paper geeft negatieve vaccinatie-effecten toe. Dit is belangrijk. Tenslotte laat een paper van negen CDC-auteurs, gepubliceerd in JAMA in januari 2022  (Association Between 3 Doses of mRNA COVID-19 Vaccine and Symptomatic Infection Caused by the SARS-CoV-2 Omicron and Delta Variants) in Fig. 3 zien dat de vaccins een negatieve werkzaamheid voor Omicron teweegbrengen op maand 7, net zoals de Deense studie ook liet zien (in Denemarken was dat na 3 maanden). Met andere woorden, de CDC auteurs geven toe dat de vaccins de kans op het krijgen van Omicron vergroten vanaf maand 7. Is dit niet in strijd met wat de CDC ons heeft verteld? De vaccins worden toch niet verondersteld dingen erger te maken?
 13. VAERS onderrapportage factor. Wat is de URF voor VAERS dit jaar? Waarom heeft niemand het berekend? Waarom heeft de FDA niet gewoon toegegeven dat ze niet weten wat het is, toen een verslaggever ernaar vroeg? Waarom heeft John Su het nooit over de juiste URF als hij het over de VAERS-gegevens heeft? Hij weet hoe de URF berekend moet worden, aangezien hij een van de auteurs was van het CDC-document over hoe dit gedaan moet worden. Waarom zwijgt hij dan?
 14. Hoe kun je de risico’s en voordelen berekenen zonder de VAERS URF te schatten? Dit is elementair, maar geen van de externe commissieleden van de CDC of de FDA stelt hier ooit vragen over. Waarom niet? Ik blijf dit aan de orde stellen in mijn openbare getuigenissen, maar ze negeren me gewoon.
 15. Pfizer fase 3 proef uitsluitingen. Hoe verklaart u het gerommel in de Pfizer proef met uitsluitingen (311 vs. 60)? (zie Dia 65). Dat kan niet per toeval zijn gebeurd. En nu u die diavoorstelling toch open hebt staan, zou het zeer nuttig zijn als u nog andere vragen uit die voorstelling kunt beantwoorden.
 16. Elke gerandomiseerde proef toont aan dat maskers geen enkel verschil maken. Als maskers werken, hoe komt het dan dat de grafiek van de maskers in de Bangladesh studie absoluut geen effect liet zien en waarom hebben ze deze grafiek weggelaten uit het gepubliceerde artikel? Ik heb alle 111 pagina’s doorgelezen en kon de grafiek niet vinden. Niet alleen hebben ze de grafiek weggelaten, maar nergens in het artikel hebben ze erop gewezen dat de maskers geen effect hadden. Is dat geen wetenschappelijke fraude? En, als maskers werken, waarom zijn er dan geen gegevens die het maskerbeleid in Israël ondersteunen?
 17. Waarom laten we geen autopsies doen door een bevoegde autoriteit? Waarom doen we niet gewoon autopsies van 100 mensen die binnen 2 weken na vaccinatie stierven? We kunnen mensen als Peter Schirmacher, Ryan Cole, Sucharit Bhakdi, en Arne Burkhardt dit werk laten observeren. Dat zou de discussie beslechten en de aarzeling om te vaccineren zeker beëindigen.
 18. Waarom is er een percentage van 5% neurologische schade na vaccinatie? Als de vaccins volkomen veilig zijn, hoe verklaar je dan dat een neuroloog in Californië in zijn praktijk van 20.000 patiënten 1.000 keer vaccinletsel kan vaststellen. Dat is een neurologisch letselpercentage van 5%. Dit komt sterk overeen met het percentage vaccinverwondingen dat door het Israëlische Ministerie van Volksgezondheid is vastgesteld (4,5%).
 19. Hoe verklaart u deze gegevens?
 20. Kunt u een van de vragen op deze lijst beantwoorden?

Ik kijk ernaar uit om van u te horen. Ik zou graag teruggaan naar de technologie.

Bonus vragen:

 1. FDA’s Steven A. Anderson. Hij promoveerde zichzelf als de topman van de FDA op het gebied van veiligheid in zijn diapresentatie op 22 oktober 2020. Dit was de beroemde presentatie met dia 17, een lijst van ongewenste voorvallen die snel werd overgeslagen. Het is opmerkelijk hoe goed dit overeenkwam met de veiligheidssignalen die in januari in VAERS opdoken nadat de vaccins waren uitgerold. Ik heb hem meerdere malen telefonisch en per e-mail benaderd toen de VAERS-gegevens duidelijke veiligheidssignalen lieten zien. Hij negeerde alle pogingen. Dit lijkt echt vreemd gedrag voor iemand die geobsedeerd is door het vinden van een veiligheidssignaal. Hij heeft zelf nog nooit één veiligheidssignaal gevonden, dus als hij gebeld wordt door iemand die beweert dat er een signaal zou kunnen zijn, hoe kan hij dat dan negeren? Hij zou het moeten omarmen, toch?
 2. Brook Jackson. Bekijk de video. Leg me uit waarom er geen onafhankelijk onderzoek is naar de beschuldigingen in deze video. En hoe is het mogelijk dat de dag nadat Brook naar de FDA ging, ze ontslagen werd uit haar functie?
 3. Vaccin mandaten: In Santa Clara County, verplichten ze vaccinatie voor eerste hulpverleners. Maar gevaccineerde en ongevaccineerde eerste responders krijgen in Santa Clara County even vaak COVID, dus waarom wordt vaccinatie verplicht gesteld?
 4. Geïnformeerde toestemming. Een militaire dokter licht 3.000 soldaten 30 minuten lang in over het vaccin en 99,8% weigert de prik. Niets wat hij zei was vals, maar de dokter is van zijn taak ontheven. Dus als het vaccin zo veilig en effectief is, waarom wil niemand het dan nemen?
 5. UVGI technologie. Waarom werd UVGI-technologie (ultraviolet licht) niet aanbevolen door de CDC toen de uitbraak plaatsvond? Waarom zeggen ze er nu niets over? Voor zover ik weet, is het overal effectief. Industriële hygiënisten gebruiken deze technologie al sinds begin 2020 voor hun klanten. Hier is een briefje dat ik ontving:

Ik weet dat de CDC in het begin een pagina had met een lijst van controles in de verschillende controlecategorieën, maar ik heb nog niets gezien dat zo specifiek is over het prioriteren van technische controles als deze, vooral met de UVGI-technologie. We begonnen die technologie optie uit te rollen naar onze klanten in 2020. Niemand in de regering was bezig met het aanprijzen van UVGI technologie. Wij hebben dat sinds 2020 in ons kantoor en hebben uit de eerste hand gezien hoe succesvol die optie is. Onze UVGI apparatuur is ingesteld om de lucht en oppervlakken elke 6 minuten te ontsmetten. Hoewel we soms besmette mensen in ons kantoor hadden, is er nooit een uitbraak geweest. Klanten die dit systeem implementeerden hadden hetzelfde succes. Dit zou een doorbraak zijn geweest voor scholen, in plaats van ze te laten sluiten en kinderen persoonlijke beschermingsmiddelen te laten dragen. Het was moeilijk om dit geklungel van volksgezondheidsfunctionarissen te zien, die duidelijk buiten hun vakgebied vallen.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Viroloog slaat alarm: We hebben een fout gemaakt, spike-eiwit is giftig

5 3 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
pipo
pipo
11 maanden geleden

men spreekt altijd over een vaccin terwijl er geen vaccin is , maar een giftige spuit ziekmakend of dodelijk voor sommigen.
en wel door angst door vele mensen genomen wordt.
we moeten samenspannen en de regering die het ons oplegt vernietigen (vorm van revolutie)