Eén ding leer je als je jaren doorbrengt in de wereld van de samenzweringsrealisten: als de globalisten je vertellen dat er iets staat te gebeuren, kun je maar beter geloven dat ze achter de schermen hard aan het werk zijn om die “voorspelling” werkelijkheid te laten worden, schrijft James Corbett.

Wanneer bijvoorbeeld de van 9/11 verdachte Philip Zelikow de pagina’s van Foreign Affairs openslaat om te “waarschuwen” voor de “dreigende dreiging” van een “catastrofaal terrorisme” dat, “net als Pearl Harbor”, “ons verleden en onze toekomst zal verdelen in een voor en na”, kun je maar beter geloven dat zijn neocon maatjes op het punt staan om een 9/11 aan het publiek te overhandigen.

Wanneer Bill Gates ons “waarschuwt” dat “we nog niet klaar zijn” voor wat hij “de volgende epidemie” noemt, kun je er maar beter van uitgaan dat hij zijn monopolie van wereldwijde “gezondheid” gebruikt om de pomp voor de COVID scamdemie op gang te brengen.

Wanneer Vladimir Poetin en Xi Jinping een gezamenlijke verklaring uitgeven waarin ze beloven “de uitvoering van de VN 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling te versnellen” door samen te werken op “belangrijke gebieden” zoals “vaccins en epidemiebeheersing, financiering voor ontwikkeling, klimaatverandering, duurzame ontwikkeling, met inbegrip van groene ontwikkeling, industrialisatie, digitale economie en infrastructuurconnectiviteit”, kun je maar beter geloven dat ze actief samenwerken aan de bevordering van een AI-gedreven, Vierde Industriële Revolutie globalistische agenda met hun WEF handlangers.

En wanneer de globalisten een gedetailleerde tijdslijn vrijgeven waarin precies staat wat de volgende stappen zijn in de uitrol van de wereldwijde bioveiligheidsstaat, kun je maar beter geloven dat ze op dit moment hard aan het werk zijn om dat slavernij-netwerk op te zetten.

Gelukkig voor ons hoeven we geen gedachtelezers of waarzeggers te zijn om te weten wat de globalisten aan het voorbereiden zijn voor onze dystopische toekomst. We hoeven alleen maar hun documenten te lezen. En jongens, ze hebben de afgelopen maand een paar echte doozies vrijgegeven: drie documenten die een precieze tijdlijn aangeven en een overzicht van wat ze hopen te bereiken en hoe ze dat hopen te doen.

Laten we vandaag deze documenten onderzoeken, zodat we beter kunnen begrijpen waar we tegenover staan en een effectiever plan kunnen maken om deze agenda van controle te doen ontsporen.

Rechters gekocht? George Soros en Bill Gates zijn twee van de grootste donoren van de Raad van Europa

DOCUMENT #1: De handige infografische tijdlijn van de Europese Raad

Eerder deze maand heeft de Europese Raad een document vrijgegeven waarin het eigen tijdschema van de EU-reaucraten voor de invoering van de mondiale gezondheidstirannie wordt uiteengezet. Het document, getiteld “Infographic – Towards an international treaty on pandemics”, maakt korte metten met al die ingewikkelde taalkundige dingetjes – hoe noem je die ook alweer? woorden? – en brengt de complexiteit van een juridisch bindend wereldwijd pandemieverdrag terug tot de kleinste gemene deler: de “infographic”.

Met deze Buzzfeed-waardige gimmick in de hand, verspilt de Europese Raad geen tijd om ter zake te komen, en deelt ons mee dat “de Raad op 3 maart 2022 een besluit heeft aangenomen om machtiging te verlenen voor het openen van onderhandelingen over een internationale overeenkomst inzake preventie van, paraatheid voor en bestrijding van pandemieën”, alvorens zichzelf schouderklopjes te geven voor zijn rol bij het voorstellen van het idee van een wereldwijd pandemieverdrag:

Tot zover niets verrassends. Dit is precies het soort slappe “wereldwijde aanpak” blah blah blah “gemeenschappelijk doel” yadda yadda “bescherming van de gezondheid” pabulum dat je zou verwachten dat de wereldwijde technocratische klasse in een document als dit zou toedienen.

Vervolgens geven ze een ongelooflijk beknopte geschiedenis van hoe we zijn gekomen tot het voorstel voor een wereldwijde gezondheidstirannie.

U zult opmerken dat deze merkwaardig beknopte “geschiedenis” u zonder hulp informeert dat 2021 “slechts de tweede keer in de geschiedenis van de WHO was dat haar bestuursorgaan … voor de tweede keer in hetzelfde jaar bijeenkwam” zonder de moeite te nemen u te verwijzen naar de lijst van bijeenkomsten van de Wereldgezondheidsvergadering. Als ze dat wel hadden gedaan, zoals ik hier doe, had u zelf kunnen zien dat de eerste keer dat dit gebeurde in 2006 was, toen de WHO in mei bijeenkwam om te praten over “versterking van de paraatheid voor en reactie op een influenzapandemie” in het kader van de onlangs herziene Internationale Gezondheidsregeling en vervolgens in november van dat jaar opnieuw bijeenkwam om Margaret Chan te benoemen tot uitvoerend directeur van de organisatie.

Het is echter niet moeilijk te begrijpen waarom ze dat deel van de geschiedenis weglaten. Het zou niet alleen te veel informatie zijn om in hun kinderachtige infografiek op te nemen, het had je er ook toe kunnen aanzetten om meer te weten te komen over het ontstaan van de “noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang” die vervolgens door Chan werd ingeroepen tijdens de verzonnen varkensgriep-“pandemie” van 2009 (en opnieuw tijdens de ebola-“pandemie” van 2014) om de consolidatie van de bevoegdheden van de WHO in het tijdperk van de bioveiligheid te rechtvaardigen. En dat soort geschiedenis is duidelijk niet wat de Europese Raad hier beoogt.

Terug naar het document:

Vervolgens zien we wat er werkelijk op het spel staat in dit schijnbaar onschuldige voorstel voor een wereldwijd pandemieverdrag. We leren dat wat werkelijk wordt voorgesteld niet dat politieke gebazel is over “samenkomen voor een gemeenschappelijk doel” maar het creëren van een wettelijk bindende overeenkomst om de wereldwijde reactie op wereldwijde volksgezondheids “crises” (echt of denkbeeldig) te regelen. Maar maak je geen zorgen, deze overeenkomst – naast het bevorderen van de uitwisseling van genetische gegevens en monsters tussen WHO-lidstaten – heeft zijn wortels in de grondwet! . . . De WHO grondwet, wel te verstaan, niet uw domme, verouderde nationale grondwet. Deze overeenkomst zal dat opheffen.

Eindelijk komen we bij het sappige gedeelte:

En zo ontdekken we de echte routekaart voor de oprichting van de bioveiligheidsstaat zoals de Europese Raad die ziet. Eerst komt er een vergadering van een “intergouvernementele onderhandelingsgroep” om de voortgang te bespreken van een ontwerp voor de mondialistische “gezondheids”-overname. “Welk orgaan? Welke regeringen vertegenwoordigen het? Bijeengeroepen onder welke autoriteit? En door wie precies vertegenwoordigd?” zou je kunnen vragen, als je van het soort was om vraagtekens te zetten bij de informatie die met geweld door je strot wordt geduwd door de zelfbenoemde autoriteiten. Maar ontspan je, kerel! Dit is een infografiek, niet een van die ingewikkelde overdreven pratende uitleg doohickeys! Zet je verstand uit, ontspan je en drijf stroomafwaarts met de Europese Raad en wie dit schip nog meer bestuurt!

Wereldgezondheidsraad over WHO-pandemieverdrag: "Onnodig en een bedreiging voor de soevereiniteit"

Vervolgens leren we dat dit “onderhandelingsorgaan” – “Is dit een officieel orgaan? Wie beslist wie in dit orgaan wordt benoemd? Maakt het deel uit van de WHO zelf?” … maar daar heb je het weer over die vervelende vragen – volgend jaar een “voortgangsrapport” zal uitbrengen op de jaarlijkse bijeenkomst van de WHO. (Ga nu niet vragen wat dit voortgangsrapport zal inhouden, hoe het zal worden ingediend, wie het zal beoordelen of wat deze naamloze ambtenaren ermee zullen doen! Dat is veel meer informatie dan deze arme infografisch ontwerpers u zouden kunnen verstrekken!)

En dan, in mei 2024, zal het “voorgestelde instrument” ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Wereldgezondheidsvergadering van de WHO, en zal de overname van de bioveiligheid compleet zijn. Zie het als Patriot Act 2.0, maar dan wereldwijd. En gericht op de medische krijgswet.

Tot slot stellen onze vrienden van de Europese Raad ons gerust over de vraag waarom een juridisch bindende wereldwijde overeenkomst toch nodig is:

Zie je, het gaat er alleen maar om je veilig te houden in de liefdevolle armen van de de facto wereldwijde gezondheidstirannie, zodat ze het fascisme op alle niveaus kunnen doorvoeren op lange termijn! Niets te zien hier, toch?

Dus daar heb je het, mensen: we hebben nog twee jaar voordat ze de deur sluiten voor de vrijheid van gezondheid op het niveau van de wereldregering. Tenminste, volgens de Europese Raad.

Maar waarom luisteren naar de EU, vraagt u zich misschien af? Goede vraag. Het eenvoudige antwoord is dat zij een staat van dienst hebben in het correct “voorspellen” van de volgende stappen in de opbouw van het medische krijgswet net. Weet u nog dat de Europese Commissie in 2019 de slappe naam “Roadmap for the Implementation of Actions by the European Commission Based on the Commission Communication and the Council Recommendation on Strengthening Cooperation against Vaccine Preventable Diseases”  uitbracht? Nee? Wel, laat me uw geheugen opfrissen:

Ahhh, juist. Toevallig voorspelden de EU-reaucraten dat er in 2022 een vaccinatiekaart/paspoort voor EU-burgers zou komen, slechts enkele maanden voordat de scamdemie werd gelanceerd. Toeval, daar ben ik zeker van.

EU-plan om deze winter vaccinatiepaspoorten in te voeren - vanaf 2018 gepland

DOCUMENT #2: Een routekaart voor het leven met COVID

Maar, om zeker te zijn, het is niet alleen de Europese Raad die spreekt over het komende bioveiligheidsraster, en we hoeven niet te vertrouwen op een contextloze, bronloze, idiote infographic om te weten te komen wat de globalisten nu van plan zijn.

We kunnen bijvoorbeeld kijken naar “Getting to and Sustaining the Next Normal: A Roadmap for Living with COVID.”

Dit is een document van … wie precies? Wel, volgens de “Over” pagina op de website, is dit 136 pagina’s tellende rapport over onze komende medische staat van beleg nachtmerrie samengesteld door een niet nader genoemde groep van willekeurige individuen. Blijkbaar werden ze op een dag allemaal wakker vol bezorgdheid over de Amerikanen in het COVID tijdperk en besloten ze uit de goedheid van hun hart (en met de hulp van een beetje Rockefeller geld) een handig stappenplan te schrijven om ons naar wat zij noemen het “volgende normale” te brengen. En welke willekeurige barmhartige Samaritaan heeft de rol van “herder” (hun woord) van de 53 auteurs van dit rapport op zich genomen? Niemand minder dan Ezekiel J. Emanuel, Vice Provost for Global Initiatives aan de Universiteit van Pennsylvania en voormalig Biden Transition COVID-19 Advisory Board member.

Ja, die Ezekiel Emanuel.

Het document is net zo verontrustend als je zou verwachten, het zet stap voor stap precies uiteen hoe de bioveiligheidsstaat moet worden ingevoerd door de invoering van gecentraliseerde normen voor tests, bewaking, gegevensuitwisseling, toezicht en rapportage. Er wordt ook opgeroepen tot de ontwikkeling van nieuwe technologieën en processen om de onvermijdelijke volgende pandemie te bestrijden.

Maar alsof dat allemaal nog niet Huxleyaans genoeg was, wordt in het rapport ook gepleit voor de oprichting van “een uitgebreide, wetenschappelijk geteste communicatie- en gedragsinterventie-infrastructuur om het aantal vaccinaties, tests en behandelingen te verhogen” en … wacht even … voor de oprichting van een nieuwe post in de Nationale Veiligheidsraad: Plaatsvervangend assistent van de president voor bioveiligheid! (En u dacht dat ik een grapje maakte over biosecurity als het volgende paradigma, nietwaar?)

DOCUMENT #3: Nationaal paraatheidsplan Covid-19

Even verontrustend is het eigen “National Covid-⁠19 Preparedness Plan,” van het Biden Witte Huis, dat eerder deze maand werd onthuld.

Het document wordt opgesplitst in vier doelstellingen en pretendeert een plan te zijn om “Amerika terug te krijgen naar zijn normale routines terwijl mensen beschermd worden tegen COVID-19, voorbereid worden op nieuwe varianten, en economische en educatieve stilstand voorkomen wordt”:

  • Beschermen tegen, en behandelen van, COVID-19
  • Voorbereiden op nieuwe varianten
  • Voorkomen van economische en educatieve stillegging
  • Het voortouw blijven nemen om de wereld te vaccineren en levens te redden

Zorgwekkend is dat veel van de griezelige aspecten van de bioveiligheidsstaat die in dit specifieke plan zijn opgenomen, al worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld, op pagina 34 van het document wordt de Amerikaanse chirurg-generaal opgedragen om “een verzoek om informatie (RFI) uit te vaardigen van onderzoekers, gezondheidswerkers, technologieplatforms en gemeenschapsorganisaties over de impact van verkeerde informatie over gezondheid tijdens de pandemie.”

Zoals The New York Times meldt, is dit verzoek inmiddels uitgegaan:

De chirurg-generaal van president Biden heeft donderdag formeel verzocht dat de grote tech-platforms informatie verstrekken over de omvang van Covid-19-misinformatie op sociale netwerken, zoekmachines, crowdsourced-platforms, e-commerce-platforms en instant messaging-systemen.

Een verzoek om informatie van het kantoor van de chirurg-generaal eiste dat tech-platforms gegevens en analyses sturen over de prevalentie van Covid-19-misinformatie op hun sites, te beginnen met veelvoorkomende voorbeelden van verkeerde informatie over vaccins die is gedocumenteerd door de Centers for Disease Control and Prevention.

In de mededeling worden de bedrijven gevraagd om “precies aan te geven hoeveel gebruikers gevallen van Covid-19-misinformatie hebben gezien of kunnen zijn blootgesteld”, evenals geaggregeerde gegevens over demografische gegevens die mogelijk onevenredig zijn blootgesteld aan of beïnvloed door de misinformatie.

Meryl Nass vat de ijzingwekkende aard van dit verzoek mooi samen in een recente Substack post over dit onderwerp:

De FBI vraagt om gedetailleerde informatie over de bevolkingsgroep die ‘blootgesteld wordt aan verkeerde informatie’. Je weet dat het verkrijgen van de namen van wie wat leest hun volgende stap is.

Verder, lees de laatste paragraaf in het NY Times artikel hieronder, aandachtig. De FBI wil dat burgers informatie over verkeerde informatie gaan ‘delen’. Is dat niet lief? Zo kleden ze de Stasi aan in 21ste eeuwse eufemismen om aan te moedigen je vrienden en buren te verlinken.

Gezien wat we zojuist in Canada hebben zien gebeuren rond de doxing en financiële de-personing van de Freedom Convoy aanhangers, kan er enige twijfel over bestaan dat de systemen nu zo worden opgezet dat gedachtencriminelen zullen worden gestraft voor het delen van “verkeerde informatie” over de volgende zwendelpidemie?

De EU plant al vanaf 2014 het Vaccinatiedwang-Paspoort dat het demissionaire Rutte-regime nu snel doordrukt voor de verkiezingen

CONCLUSIE

Het COVID-verhaal is de afgelopen maanden in duigen gevallen en de mockingbird copy-pasters van de MSM hebben de aandacht van hun zombieachtige kijkers weer gericht op het spektakel in Oekraïne, maar de bioveiligheidsagenda is niet verdwenen. Zoals Kit Knightly waarschuwt in zijn laatste artikel op Off-Guardian, herinnert het “stealth omicron” afschrikverhaal dat nu in de media wordt verspreid ons eraan dat het COVID-verhaal niet verdwenen is; het slaapt voorlopig alleen maar.

Ongeacht wat er verder gebeurt in de voortdurende COVID-saga, gaat de opbouw van de bioveiligheidsstaat echter gewoon door. In feite wordt dit zelfs in de hand gewerkt door het feit dat zo weinigen nu aandacht besteden aan deze agenda. Afgeleid door de pyrotechnische oorlogsvoering, merken de mensen nauwelijks dat de Europese Commissie vrolijk aankondigt dat zij op het punt staat te winnen in de oorlog tegen de voorheen vrije volkeren van de wereld. Als alles goed gaat, zullen zij in 2024 hun wereldwijde pandemieverdrag in werking hebben en de absolute macht hebben om hun wil overal ter wereld en op elk moment uit te voeren onder de dekmantel van een uitgeroepen noodsituatie op gezondheidsgebied.

Als je dit alles (letterlijk alles) twee jaar geleden aan het publiek had voorgelegd, zou het snel en ronduit zijn verworpen. Vandaag wordt het gewoon aanvaard dat dit gebeurt. Het is tenslotte de volgende logische stap in het verhaal van “pandemie en herstel” waarmee de massa’s de afgelopen twee jaar zijn gehersenspoeld.

De sociale ingenieurs weten wat ze doen. Zij putten de bevolking uit, door eerst hysterie te zaaien over een vermeende crisis en dan de gifpil toe te dienen zodra de aandacht van het publiek ergens anders op is gericht.

Dit suggereert, nogmaals, dat onze perceptie en aandacht zelf belangrijk zijn. Zij kunnen hun agenda niet uitvoeren zonder onze instemming, dus besteden zij ongelofelijke hoeveelheden energie aan het propaganderen van het publiek, het voorkomen dat informatie over hun werkelijke agenda onder het publiek circuleert, en het werken aan de afleiding van het publiek. En, nogmaals, dit suggereert dat het werk dat wij doen om deze informatie te achterhalen en te delen met anderen een belangrijk deel is van het tegenhouden van de would-be heersers van het oprichten van hun bio-veiligheidsstaat.

Dit betekent echter ook dat als wij er niet in slagen het grote publiek voldoende bewust te maken van deze agenda, wij deze strijd zeker zullen verliezen.

De keuze is aan ons. We kunnen ofwel weer gaan slapen en de glimmende kerstballen volgen van het laatste nieuws op de MSM nieuws feeds, of we kunnen ons blijven concentreren op de oprichting van de bioveiligheidsstaat, coalities vormen met degenen die zich ertegen verzetten, en verder gaan met de oprichting van een parallelle economie om onze afhankelijkheid van de dwang- en controlemiddelen van de staat te overwinnen.

Ik weet welke van deze twee opties ik zal kiezen. Ik hoop dat jullie hier met mij zullen zijn.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Digitaal EU-COVID-certificaat wordt in de hele EU ingevoerd per 1 juli

5 2 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

7 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Peter
Peter
1 jaar geleden

Er staat ons mensen dan maar 1 ding te doen . Massaal ons internet opzeggen per 30 juni en simkaart verwijderen.

Ik heb via burgerfront ook de Opzegging Machtiging Bestuur verzonden. Ik bestuur mijzelf en wil niets met Den Haag , EU, NATO, VN, WHO etc etc te doen hebben.

Het enige recht waar ik nog mee te maken heb is het strafrecht. Ik betaal nu ook alleen een deel van de belasting waarvan ik gebruik maak.

Jerome
Jerome
1 jaar geleden
Antwoord aan  Peter

Wijs je ook een (bijstands)uitkering af als je zonder inkomen komt te zitten, bijvoorbeeld als gevolg van (arbeids)handicap?

Het sociale principe in een werkelijke democratie met behoud van soevereiniteit van mens en land is wellicht de beste bestuursvorm die we hebben. Geen anarchie, geen communisme, maar precies er tussenin. Het zijn de bestuurders met valse intenties die voor eens en altijd verwijderd zouden moeten worden.

Jerome
Jerome
1 jaar geleden

De agenda 2030 ‘sustainable’ development goals worden simultaan in versneld tempo door onze strot gedrukt, zo ook : “COC Nederland is op zoek naar basisschooldocenten van groep 3(!!!) tm 6 voor een nieuwe leerlijn over seksuele en genderdiversiteit (60 genders volgens de VN, oftewel de talmoed en kabbala) op de basisschool.””

In de VN aanbevelingen staat onder meer dat het belangrijk is voor vierjarigen te weten hoe je jezelf en anderen seksueel kan bevredigen In de talmoed staat onder andere dat het o.k. is voor joodse mannen ‘seks’ te hebben met meisjes vanaf drie jaar en jongetjes vanaf negen jaar. Know your real enemy.

Avy
Avy
1 jaar geleden
Antwoord aan  Jerome

Google is presently paying $10447 to $13025 every month for working on the web from home. I have joined this activity 2 months back and I have earned $15248 in my first month from this activity. I can say my life is improved totally!

Look at it what I do……. http://Www.Cash46.Com

Laatst bewerkt op 1 jaar geleden door Avy
Qvic
Qvic
1 jaar geleden

De WHO, de EU en alle lidstaten zijn privaat bedrijven. De bevolking zijn alle soevereinen. Met stemmen wordt jij opgeroepen om deel te nemen aan de verkiezingen, maar je hebt geen kiesrecht, enkel stemrecht. Zodra je gaat stemmen geef jij je eigen autorisatie weg over je zelf en aan dat privaat bedrijf door je stemrecht af te geven aan hen. Zodat zij dan namens jou alles mogen doen wat ze maar willen, want tenslotte heb jij vrijwillig jouw eigen autorisatie over je zelf aan hen gegeven.

Je moet wel realiseren dat een burger (een natuurlijk persoon) enkel in de fictie bestaat en enkel op papier. Het zelfde papiertje wat we een ID noemen. Maar een ID of die nu van papier of een digitale vorm is, is geen mens, maar een entiteit. (alsof het ID een handelsbedrijf is, die ondergeschikt is aan dat privaat bedrijf). In de werkelijkheid zijn wij mensen en geen ID en mensen hebben helemaal niets met privaat bedrijven te maken (uitzonderingen zijn de (rijks)ambtenaren, die als personeelslid voor dat privaat bedrijf werkt). Als je een uitkering krijgt van dat privaat bedrijf, maakt het jou nog geen personeelslid van dat privaat bedrijf. Je wordt immers uitbetaald van jouw eigen geboorte trust, waar dat private bedrijf enkel vermeend bevoegd van is.

Jouw burger naam is die van jou placenta. Dus alles wat op naam is gezet zoals een auto, huis staat op naam van jouw placenta, waar jij als enige erfgenaam de begunstiger van bent. Dus in de werkelijkheid bezit jij niets, dus kunnen ze ook niets van jouw afnemen met de grote reset.

Daar ook het lease contract van het private bedrijf Staat der Nederlanden vorig jaar 19-07-2021 is afgelopen van het voormalige Nederlands grondgebied, valt het voormalig Nederlands grondgebied weer onder SHEAF Amerika. Zo moeten advocaten, notarissen en (rijks)ambtenaren bevoegd worden door het SHEAF, anders zijn zij niet meer bevoegd. Daarmee hebben alle inwoners van het voormalig Nederlands grondgebied eigenlijk niets meer te maken met de EU en/of WHO en/of het privaat bedrijf Staat der Nederlanden.

Pjotr
Pjotr
1 jaar geleden

Zorg dat je erbij bent, en dan begint de heibel.

Bezorgde nederlander
1 jaar geleden

Geen wonder dat al het geld versmelt onder deze zon.
Alles gaat naar onder-zoeks-handhavings-, controle-commissies.

Deze particuliere instanties / commissies slurpen al het geld op.

Waar ze voor werken is onnodig, want als dat gaat doen wat zij willen, zijn de instanties /commissies niet meer nodig.

De gezondheid van de bevolking staat niet voorop.
Hun snode plannen zullen alles inclusief de burgerorganisaties de nek omdraaien.

M.i.z. zijn ze alles aan het vernietigen.
Dat ze denken dat het er beter op word met alle onzin die ze verzinnen, is gewoon belachlijk.

Dat ze zichzelf nog serieus kunnen nemen.

En ja, ze zijn de aandacht niet waard, we hebben hen niet nodig.
Parralelle samenlevingen zijn het antwoord.

Ze eigenen zich iets toe waar ze geen recht op hebben.
En denken dat wij toelaten dat zij voor ons beslissen.

Als we onze eigen wereld creëren zijn ze nergens meer.
En klinken als holle vaten.

Wetten bestaan sinds 2020 niet meer, ze hebben zelf het goedevoorbeeld gegeven.

Goed voorbeeld doet goed volgen.
Met dank aan de EU en de NLcoalitiepartijen WHO, NATO, NAVO, en .WEF.

Burgelijke ongehoorzaamheid.
Parralelle economie/samenleving