Een hoogtepunt van de hoorzittingen in de Duitse Bundestag over het ontwerp van de wet op de verplichte vaccinatie was de getuigenis van gegevensanalist Tom Lausen. Hij staaft de beoordelingen van vertegenwoordigers van het “Netwerk van Kritische Rechters en Aanklagers”: “De Staat doodt opzettelijk mensen met verplichte vaccinatie”.

Lausen wijst er in zijn verklaring op dat in de wetsontwerpen met geen woord wordt gerept over sterfgevallen die zijn veroorzaakt door COVID-19-vaccins als gevolg van het verplicht stellen van vaccinatie, terwijl deze allemaal al zijn genoemd door de hoogste autoriteit voor vaccinveiligheid, het Paul Ehrlich Instituut en de hoogste Duitse rechtbank, meldt TKP.

Ze geven ook niet aan welk recht de wetgever zou moeten hebben als het al statistisch zeker is dat de kans zeer groot is dat individuele mensen zullen worden gedood door hun verplichte vaccinatiewetten of dat de verplichte vaccinatie hen ernstige schade aan hun gezondheid zal toebrengen.

Lausen wijst er voorts op dat de verzamelde gegevens over bijwerkingen en sterfgevallen als gevolg van een geneesmiddel, mensen kunnen helpen bij het nemen van een beslissing pro of contra. Maar wetgevers kunnen mensen die beslissing niet ontnemen:

“De wetgever kan de statistisch zekere dood voor sommige mensen niet bevelen, ook al zal de dood of ernstige schade aan de gezondheid slechts zeer zelden voorkomen.”

Duitsland stevent af op een vaccinatieplicht - Ook voor andere vaccins

Bovendien hebben de analyses van Tom Lausen en BKK ProVita onomstotelijk aangetoond dat slechts een klein deel van de bijwerkingen en sterfgevallen door de autoriteiten werd geregistreerd. Er is een discrepantie van mogelijk miljoenen ondergerapporteerde bijwerkingen van onbekende ernst.

Hieruit volgt dat de wetsontwerpen inzake verplichte vaccinatie veel meer schade zullen berokkenen aan de te vaccineren personen dan ten onrechte wordt aangenomen of beweerd. De wetsontwerpen waarin wordt opgeroepen tot verplichte vaccinatie gaan dus willens en wetens voorbij aan zowel de gegevens over sterfgevallen als de reeds bekende ernstige gezondheidsschade die vermoedelijk is veroorzaakt door vaccinatie met COVID-19-vaccins.

Dit is reeds gebeurd door 133 leden van het Oostenrijkse parlement. Vroegen ze zich af hoeveel doodvonnissen ze hadden voltrokken met de wet?

Lausen legt uit dat hij het Paul Ehrlich Instituut verschillende malen heeft gevraagd of de ziektekostenverzekeraars hun factureringsgegevens hebben doorgegeven en of deze zijn geëvalueerd. Extrapolatie van de BKK-gegevens naar alle Duitsers had immers meer dan 412.000 ernstige bijwerkingen en meer dan 31.000 sterfgevallen aan het licht gebracht. Het PEI heeft geen antwoord gegeven.

Duitsland: sinds het begin van de vaccinatiecampagne meer dan 400.000 ernstige en meer dan 31.000 fatale complicaties bij de vaccinatie

Lausen concludeert:

“Totdat het tegendeel is bewezen, kan nu worden aangenomen dat het Paul Ehrlich Instituut en de Verenigingen van Wettelijke Zorgverzekeringsartsen geen gegevens uitwisselen die zouden kunnen leiden tot een zekerdere veiligheidsbeoordeling van de COVID-19-vaccins.”

Evaluatie van factureringsgegevens

Lausen verwijst naar zijn eigen onderzoek bij InEK (Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus GmbH). De grafiek toont de facturen die de code voor bijwerkingen van vaccins bevatten. De horizontale stippellijn geeft de verwachte waarde aan op basis van de toegediende vaccinatiedoses. De werkelijke waarden liggen enkele malen hoger.

Grafiek: Alle gevallen van ziekenhuisopname met bijwerkingen van vaccinatie (ICD-codes T88.0, T88.1, Y59.9 en U12.9) volgens de InEK-gegevens.

De overschrijding is nog ernstiger in de gevallen die intensieve medische verzorging vereisten, zoals uit de volgende evaluatie blijkt:

Grafiek: Gevallen die op de intensive care werden behandeld met bijwerkingen van vaccinatie (ICD-codes T88.0, T88.1, Y59.9 en U12.9) volgens de InEK-gegevens.

Lausen laat verdere evaluaties zien, bijvoorbeeld gespreid naar leeftijd.

Duitsland is voorgelogen, Lauterbach geeft toe: Intensive care units waren nooit overbelast

Het is ook interessant bewijs te zien dat ziekenhuizen niet overbelast zijn. Net als in Oostenrijk, waar volgens Statistik Austria in 2020 sprake was van een min van 18% ten opzichte van voorgaande jaren, daalde de bezettingsgraad in Duitsland ook aanzienlijk ten opzichte van 2019, ondanks Covid:

Zoals uit de cijfers blijkt, zijn er in 2020 en 2021 ongeveer 5 miljoen gevallen verloren gegaan. Hieruit blijkt dat er in de Duitse ziekenhuizen een aanzienlijke hoeveelheid ongebruikte capaciteit was en is. De noodsituatie die keer op keer wordt beweerd, is gewoon niet waar. En de politici moeten zich daar terdege van bewust zijn geweest. Zie ook de video hieronder.

Deze feiten zijn ook tekenend voor het medialandschap. Als er nog serieuze journalisten in de reguliere media zouden werken, zouden de onwaarheden van de politici allang aan het licht zijn gebracht.

Het is ook interessant dat er in het ziekenhuis bijna driemaal zoveel gevallen van Covid waren als in 2020, hoewel de kuren met elke nieuwe variant milder werden en steeds meer mensen in de loop van het jaar werden “volledig gevaccineerd”, een boost kregen en dus “volledig geïmmuniseerd” waren. Uiteraard net zo’n onzin als dat de ziekenhuizen overbelast waren en dat de vaccinaties effectief en veilig zijn.

Ook hier liggen er ongeveer twee en een half keer zoveel op de intensive care, hoewel het er minder hadden moeten zijn vanwege de “effectieve” vaccinatie. Toch is de bezettingsgraad op de intensive care aanzienlijk gedaald, in tegenstelling tot wat politici, autoriteiten en de media voortdurend beweren.

Conclusie van Lausen

“De sterke daling van het aantal klinische gevallen deed zich ook voelen op de Duitse intensive care-afdelingen. Ook hier werd overwerk uitgesloten vanwege de sterk gedaalde cijfers. Net als op het gebied van de gewone afdelingen werd het verlies van een groot deel van het personeel van de intensive care niet openbaar gemaakt. Er werden zelfs pogingen ondernomen door de maximale zorgverstrekkers en ook door kleinere ziekenhuizen om het bestaande personeel op het gebied van de ademhalingsgeneeskunde op te leiden met uitgebreide opleidingen en “opfriscursussen”. Daar werden in sommige gevallen ook voor alle apparatuur functiecontroles uitgevoerd door de afdeling medische technologie en werden voor alle soorten apparatuur formele briefings gegeven overeenkomstig de wet op de medische hulpmiddelen door anesthesisten die gemachtigd waren briefings te geven”.

Helaas heb ik de Duitse media de laatste dagen niet zo goed gevolgd. Er is toch verontwaardiging gerezen over de onjuiste informatie die politici en autoriteiten hebben verstrekt? Is dat er niet?

Opnieuw het oordeel van de kritische rechters en officieren van justitie: “De staat doodt opzettelijk mensen met verplichte vaccinatie”. En kan men na de opmerkingen toevoegen: “De staat berokkent opzettelijk ernstig lichamelijk letsel op een ongekende schaal.” Niet weten beschermt niet tegen straf. Dit geldt ook voor parlementsleden.

De video toont de verklaring van Tom Lausen. Het deel daarvoor is ook niet oninteressant:


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Explosieve gegevens over ziektekostenverzekering bewijzen: zo brutaal werden we de Lockdown in gelogen

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties