De laatste officiële Covid-19 cijfers van de regering van Canada zijn werkelijk angstaanjagend. Ze laten zien dat de dubbel gevaccineerde bevolking in heel Canada nu gemiddeld 74% van hun immuunsysteem vermogen hebben verloren, en de drievoudig gevaccineerde bevolking in heel Canada nu gemiddeld 73% van hun immuunsysteem vermogen hebben verloren, vergeleken met het natuurlijke immuunsysteem van ongevaccineerde mensen, meldt The Exposé.

Er is nu zoveel schade aangericht dat uit de cijfers blijkt dat de dubbel gevaccineerde bevolking gemiddeld 3,8 keer meer kans heeft om met Covid-19 te worden besmet en 3,3 keer meer kans heeft om aan Covid-19 te sterven dan de niet-gevaccineerde bevolking.

Maar het is nog erger voor de drievoudig gevaccineerde bevolking wat hun risico op overlijden betreft. Uit de officiële cijfers blijkt dat zij gemiddeld 3,7 keer meer kans hebben om met Covid-19 te worden besmet, maar 5,1 keer meer kans hebben om aan Covid-19 te sterven dan de niet-gevaccineerde bevolking.

Deze cijfers suggereren dus dat zowel de dubbel- als de drievoudig gevaccineerde bevolking in Canada nu zoveel schade aan hun immuunsysteem hebben opgelopen door de Covid-19-injecties dat zij nu het Acquired Immunodeficiency Syndrome hebben ontwikkeld.

De Canadese Covid-19 cijfers worden opgesteld door de regering van Canada (zie hier).

Hun laatste gegevens zijn hier beschikbaar als downloadbare pdf.

De regering van Canada publiceert haar officiële Covid-19-gegevens op een manier die de indruk wekt dat Canada een “pandemie van de ongevaccineerden” beleeft, en dat de Covid-19-vaccins duidelijk doeltreffend zijn. Maar deze gegevens zijn bedrog.

Vanaf bladzijde 20 van de downloadbare pdf staan gegevens over Covid-19-gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen vanaf het allereerste begin van de Covid-19-vaccinatiecampagne in Canada op 14 december 2020 tot en met 27 februari 2022.

En het is deze datumparameter die de gepresenteerde gegevens uiterst misleidend maakt, want er was een enorme piek in Covid-19-gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen in januari 2021, toen slechts 0,3% van Canada als volledig gevaccineerd werd beschouwd.

Maar dankzij de ‘WayBackMachine’ kunnen we kijken naar eerdere Covid-19 Daily Epidemiology Update’ rapporten van de Canadese regering om af te leiden wie eigenlijk verantwoordelijk is voor het merendeel van deze sterfgevallen, ziekenhuisopnames en gevallen.

Hier zijn de tabellen van de rapporten “Covid-19 Daily Epidemiology Update” van de Canadese regering van 30 januari, 6 februari, 13 februari, 20 februari en 27 februari met het aantal gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen per vaccinatiestatus vanaf 14 december 2020, alsook de totale bevolkingsomvang van elke vaccinatiegroep op het ogenblik van elk rapport – “Covid-19 Daily Epidemiology Update”.

Nu moeten we alleen nog eenvoudig aftrekken om af te leiden wie verantwoordelijk was voor het merendeel van de Covid-19-gevallen en wanneer. De volgende grafiek toont het totale aantal Covid-19-gevallen per week per vaccinatiestatus in Canada tussen 31 januari 2022 en 27 februari 2022 –

Zoals u kunt zien, zijn de niet-gevaccineerden elke week goed voor het kleinste aantal gevallen en zijn zij van week tot week gedaald van 6.932 in de week die eindigde op 6 februari tot 2.993 in de week die eindigde op 27 februari.

Het aantal gevallen onder zowel de dubbel- als de drievoudig gevaccineerden was astronomisch hoog, maar daalde nog steeds van week tot week, behalve in de week die eindigde op 27 februari, toen het aantal gevallen onder de drievoudig gevaccineerden weer begon te stijgen.

Maar dat is te verwachten als de ongevaccineerde populatie zo klein is‘, horen we u beweren. Maar helaas heeft u het mis.

De bevolking van Canada is ongeveer 38,01 miljoen.

Op basis van de cijfers die de regering van Canada in de bovenstaande tabellen heeft verstrekt, volgt hier dan ook een grafiek met de bevolkingsomvang per vaccinatiestatus in Canada voor elke week tussen 31 januari en 27 februari 2022 –

De omvang van de niet-gevaccineerde populatie wordt berekend door de totale populatie van degenen die in Canada ten minste één dosis Covid-19-vaccin hebben gekregen, af te trekken van de totale populatie van 38,01 miljoen. De bevolkingsomvang van dubbel gevaccineerden wordt eenvoudigweg berekend door de bevolkingsomvang van drievoudig gevaccineerden af te trekken van de totale bevolkingsomvang van degenen die in Canada ten minste twee doses hebben ontvangen.

Zoals u kunt zien, is de grootste bevolkingsomvang in feite de niet-gevaccineerde bevolking, die daalt van 13,31 miljoen in de week eindigend op 6 februari tot 13,11 miljoen in de week eindigend op 27 februari. Terwijl de drievoudig gevaccineerde bevolking is toegenomen van 10,9 miljoen in de week eindigend op 6 februari tot 12,9 miljoen in de week eindigend op 27 februari.

Dus waarom zijn er in hemelsnaam zoveel meer gevallen onder de dubbelgevaccineerde en de drievoudig gevaccineerde populatie wanneer –

a) zij een kleinere populatie hebben dan de ongevaccineerden?

b) zij een vaccin hebben gehad dat naar verluidt hun risico op Covid-19 vermindert?

Het antwoord ligt voor de hand. Het is omdat de Covid-19 vaccins het immuunsysteem beschadigen en de ontvangers meer kans maken om Covid-19 op te lopen.

De volgende grafiek toont het aantal gevallen van Covid-19 per 100.000 personen per vaccinatiestatus in Canada per week tussen 31 januari en 27 februari 2022 -.

Het case-rate wordt berekend door eerst de totale populatiegrootte van elke vaccingroep te delen door 100.000. Het aantal gevallen in elke vaccingroep wordt dan gedeeld door het antwoord op de vorige vergelijking om het case-rate te berekenen.

Bijv.
13,31 miljoen / 100.000 = 133,1
6.932 gevallen / 133,1 = 52,08 gevallen per 100.000 personen

Zoals u ziet is het aantal gevallen astronomisch hoog, zowel onder de dubbel- als de drievoudig gevaccineerden, althans sinds 31 januari 22 jaar. Nu we de percentages kennen, kunnen we de formule van Pfizer voor de effectiviteit van het vaccin gebruiken om de effectiviteit van het Covid-19-vaccin in de echte wereld te berekenen, zowel onder de dubbelgevaccineerde als onder de drievoudig gevaccineerde populatie.

Die formule is…

Aantal niet-gevaccineerde gevallen – Aantal gevaccineerde gevallen / Aantal niet-gevaccineerde gevallen x 100 = Vaccin Effectiviteit %

De volgende grafiek toont de doeltreffendheid van het Covid-19 vaccin in Canada onder de dubbel gevaccineerde en de drievoudig gevaccineerde populatie op basis van het aantal gevallen hierboven.

 

In de week eindigend op 6 februari was de effectiviteit van het vaccin onder de dubbelgevaccineerden een absoluut schokkende min-221,16%. Maar in de week die eindigde op 27 februari was dit nog verder gedaald tot min 276,16%.

Maar bij de drievoudig gevaccineerde populatie is de daling veel sterker, hoewel het iets beter gaat. In de week eindigend op 6 februari was de werkelijke effectiviteit van de drievoudig gevaccineerden nog steeds een schokkende min-197,79%. Maar in de week eindigend op 27 februari was dit gedaald tot min-269,87%.

Dit betekent dat de dubbel gevaccineerde bevolking gemiddeld 3,8 keer meer kans heeft om Covid-19 op te lopen dan de niet-gevaccineerde, en dat de drievoudig gevaccineerde bevolking 3,7 keer meer kans heeft om Covid-19 op te lopen dan de niet-gevaccineerde.

Maar de doeltreffendheid van een vaccin is niet echt een maatstaf voor een vaccin, het is een maatstaf voor de prestaties van het immuunsysteem van een vaccinontvanger in vergelijking met de prestaties van het immuunsysteem van een niet-gevaccineerde persoon.

Het Covid-19-vaccin wordt verondersteld uw immuunsysteem te trainen om de spike proteïne van de oorspronkelijke stam van het Covid-19-virus te herkennen. Het doet dit door uw cellen op te dragen het spike-eiwit te produceren, waarna uw immuunsysteem antilichamen aanmaakt en onthoudt om deze later te gebruiken als u het spike-gedeelte van het Covid-19-virus weer tegenkomt.

Maar het vaccin blijft niet rondhangen nadat het de eerste training heeft gedaan, het laat uw immuunsysteem voor de rest zorgen. Dus wanneer de autoriteiten zeggen dat de doeltreffendheid van de vaccins na verloop van tijd verzwakt, bedoelen ze eigenlijk dat de prestaties van uw immuunsysteem na verloop van tijd verzwakt.

Het probleem dat we hier zien is dat het immuunsysteem niet terugkeert naar zijn oorspronkelijke en natuurlijke staat. Als dat zo was, zouden de resultaten van besmetting met Covid-19 vergelijkbaar zijn met de resultaten bij de niet-gevaccineerde bevolking.

In plaats daarvan blijft het afnemen in een tempo dat betekent dat de niet-gevaccineerde bevolking een beter presterend immuunsysteem heeft, dus dit betekent dat de Covid-19 injecties het immuunsysteem van de volledig gevaccineerden aan het decimeren zijn.

De volgende grafiek toont de prestaties van het dubbel en driedubbel gevaccineerde immuunsysteem in heel Canada tegenover de natuurlijke prestaties van het immuunsysteem van de niet-gevaccineerde bevolking -.

De prestatie van het immuunsysteem wordt berekend met behulp van een iets andere berekening dan die welke wordt gebruikt om de doeltreffendheid van de vaccins te bepalen, namelijk als volgt

aantal niet-gevaccineerde gevallen – aantal gevaccineerde gevallen / de grootste van beide aantal niet-gevaccineerde gevallen OF aantal gevaccineerde gevallen X 100 = prestatie van het immuunsysteem %.
Bijv.
Drievoudig gevaccineerd van 21 februari tot 27 februari = 22,83 – 84,44 / 84,44 x 100 = -72,96%

Uit deze cijfers blijkt dat de gemiddelde dubbel gevaccineerde Canadees 73,42% van zijn immuunsysteem heeft verloren, wat betekent dat hij nog maar 26,58% van zijn immuunsysteem over heeft voor de bestrijding van bepaalde virusklassen en bepaalde vormen van kanker enz.

Maar helaas heeft de derde vaccinatie geen verbetering gebracht, want uit deze cijfers blijkt dat de gemiddelde drievoudig gevaccineerde Canadees 72,96% van zijn immuunsysteem heeft verloren, wat betekent dat hij nog slechts de laatste 27,04% van zijn immuunsysteem heeft om bepaalde virusklassen en bepaalde vormen van kanker enz. te bestrijden.

De cijfers van de regering van Canada zijn echter niet uitgesplitst naar leeftijdsgroep, maar geven algemene cijfers voor de gehele bevolking. En zoals we weten, neemt de doeltreffendheid van vaccins (die eigenlijk de prestaties van het immuunsysteem zijn) met de week af.

Daarom is het volkomen plausibel om aan te nemen dat degenen die het vaccin als eerste hebben gekregen nu een veel ernstiger aantasting van hun immuunsysteem zullen ondervinden dan degenen die pas hun tweede of derde prik hebben gekregen. En op basis van de volgende officiële cijfers over sterfgevallen stellen wij voor dat veel dubbel en driedubbel gevaccineerde Canadezen de barrière van min-90% tot min-100% van de prestaties van hun immuunsysteem hebben overschreden, wat betekent dat zij in wezen een nieuwe vorm van Covid-19 vaccin geïnduceerd Acquired Immune Deficiency Syndrome hebben ontwikkeld.

De volgende grafiek toont het totaal aantal Covid-19 sterfgevallen per week per vaccinatiestatus in Canada tussen 31 januari 22 en 27 februari 22 -.

We hebben de laatste twee weken moeten samenvoegen omdat het verslag van 27 februari minder sterfgevallen in alle vaccinatiegroepen liet zien dan het verslag van 20 februari, met uitzondering van de drievoudig gevaccineerden, bij wie een stijging te zien was. Daarom hebben we het aantal sterfgevallen tussen het verslag van 14 februari en dat van 27 februari berekend.

Zoals u kunt zien zijn er, net als bij de gevallen, veel meer sterfgevallen onder zowel de dubbel- als de drievoudig gevaccineerden, maar er moet speciale aandacht worden besteed aan de laatste twee weken.

De volgende grafiek toont de bevolkingsomvang per vaccinatiestatus in heel Canada tussen 31 januari en 27 februari 2022

De volgende grafiek toont het Covid-19 sterftecijfer per 100.000 personen per vaccinatiestatus in heel Canada per week tussen 31 januari en 27 februari 22 op basis van de sterftecijfers en bevolkingsaantallen hierboven –

Zoals u kunt zien is het sterftecijfer het laagst onder de niet-gevaccineerden sinds ten minste 31 januari 2022, en het hoogst onder de drievoudig gevaccineerde bevolking. Maar de sterftecijfers van 14 februari tot 27 februari zijn zeer verontrustend.

De volgende grafiek toont de werkelijke effectiviteit van het Covid-19 vaccin tegen sterfte in Canada onder de dubbel gevaccineerde en drievoudig gevaccineerde bevolking, gebaseerd op de sterftecijfers hierboven.

In de week eindigend op 6 februari was de effectiviteit van de vaccins onder de dubbelgevaccineerden een verontrustende min-10,79%. Maar in de week die eindigde op 27 februari was dit gedaald tot een absoluut schokkende min-228,52%.

Maar voor de drievoudig gevaccineerden is het nog veel erger. In de week eindigend op 6 februari was de werkelijke effectiviteit van het vaccin onder de drievoudig gevaccineerden een verontrustende min-57,25%. Maar in de week eindigend op 27 februari was dit gedaald tot een vernietigende min-414,49%.

Dit betekent dat de dubbel gevaccineerde bevolking gemiddeld 3,3 keer meer kans heeft om aan Covid-19 te sterven dan de niet-gevaccineerde, maar dat de drievoudig gevaccineerde bevolking een schokkende 5,1 keer meer kans heeft om aan Covid-19 te sterven dan de niet-gevaccineerde bevolking.

Maar vergeet niet dat de doeltreffendheid van een vaccin niet echt een maatstaf is voor een vaccin, het is een maatstaf voor de prestaties van het immuunsysteem van de persoon die een vaccin heeft gekregen, vergeleken met de prestaties van het immuunsysteem van een niet-gevaccineerde persoon.

De volgende grafiek toont de prestaties van het dubbel en driedubbel gevaccineerde immuunsysteem tegen de dood in heel Canada, vergeleken met de prestaties van het natuurlijke immuunsysteem van de ongevaccineerde bevolking.

Dubbel gevaccineerde personen in heel Canada hadden op 27 februari 22 een immuunsysteem van min-69,56%, maar drievoudig gevaccineerde personen in heel Canada hadden een immuunsysteem van min-80,56%. Dit is wat Covid-19 vaccinatie heeft gedaan met de mensen van Canada.

AIDS (verworven immuundeficiëntiesyndroom) is de naam die wordt gebruikt om een aantal potentieel levensbedreigende infecties en ziekten te beschrijven die optreden wanneer je immuunsysteem ernstig is aangetast.

Mensen met het verworven immuundeficiëntiesyndroom lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van bepaalde kankers en op infecties die gewoonlijk alleen voorkomen bij mensen met een zwak immuunsysteem.

Helaas blijkt uit officiële gegevens van de Canadese regering dat een groot deel van de dubbel- en drievoudig gevaccineerde bevolking nu het verworven immunodeficiëntiesyndroom (AIDS) heeft ontwikkeld of een nieuwe aandoening met vergelijkbare kenmerken die alleen kan worden omschreven als Covid-19 Vaccine Induced Acquired Immune Deficiency Syndrome (VAIDS).


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Pfizer documenten vrijgegeven terwijl u naar Oekraïne keek – Ontelbare doden, bijwerkingen, miskramen

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Joep
Joep
10 maanden geleden

Hulde, bedankt voor deze goede uiteenzetting, het is nodig om de bronnen en de redeneringen achter conclusies volledig uiteen te zetten. Alleen op die manier kun je mensen de wind uit de zeilen nemen die tóch willen blijven geloven dat het niet waar kan zijn. Het kan helaas niets anders dan waar zijn.