Volgens Klaus Schwab, oprichter en uitvoerend voorzitter van het Wereld Economisch Forum (WEF), is het doel van de Vierde Industriële Revolutie1 om te veranderen wat het betekent om mens te zijn door mens en machine samen te voegen. Kortom, hoewel de term “transhumanisme” niet wordt gebruikt, is dat precies waar de wereldwijde cabal van plan is ons te brengen, of we willen of niet, schrijft Dr Mercola.

In een interview van november 2019 met CNN,2 waarschuwde geschiedenisprofessor en bestsellerauteur Yuval Noah Harari, een discipel van Klaus Schwab, dat “mensen nu hackbare dieren zijn,” wat betekent dat de technologie nu bestaat waarmee een bedrijf of overheid je beter kan kennen dan je jezelf kent, en dat kan heel gevaarlijk zijn als het misbruikt wordt.

Hij voorspelde dat algoritmen in toenemende mate zullen worden gebruikt om beslissingen te nemen die van oudsher door mensen werden genomen, hetzij door jezelf of door iemand anders, zoals of je al dan niet wordt aangenomen voor een bepaalde baan, of je een lening krijgt, welk studieprogramma je zult volgen en zelfs met wie je zult trouwen.

Diepgaande gevaren in het verschiet

Er is ook een steeds groter risico dat je door deze krachten van buitenaf wordt gemanipuleerd, waarvan je je niet eens volledig bewust bent. Als we terugkijken op de afgelopen twee jaar, is het vrij eenvoudig om te bevestigen dat massamanipulatie op een duizelingwekkende schaal plaatsvindt, en dat het fenomenaal effectief is.

Zoals Harari in 2019 opmerkte,3 gaan de beschikbare mogelijkheden al veel verder dan Orwell’s autoritaire visie van “1984”, en het zal vanaf hier alleen maar krachtiger worden. Hij is er zeker van dat het binnen afzienbare tijd mogelijk zal zijn om je emotionele toestand te monitoren via iets simpels als een draagbare polsband.

Je kunt plichtmatig glimlachen en klappen als je naar een toespraak van een overheidsfunctionaris luistert, maar ze zullen weten dat je boos bent of het niet eens bent met wat er gezegd wordt, en zouden daarom actie tegen je kunnen ondernemen op basis van je meest persoonlijke, interne emoties in plaats van wat je naar buiten toe uitdrukt.

Belangrijk is dat Harari waarschuwde dat als we de vestiging van dit soort digitale dictatuur toestaan, waar het systeem, of het nu een bedrijf of een regering is, de meest intieme details over elke persoon kent, het onmogelijk zal zijn om het te ontmantelen. De controle zal totaal en onomkeerbaar zijn. En Harari denkt dat we misschien maar een decennium, hooguit twee, hebben om te voorkomen dat deze digitale dictatuur de macht overneemt.

We zijn eigenlijk de software van het leven aan het hacken: Modernas topwetenschapper over MRNA technologie in COVID vaccin

Reengineering van het leven zelf

Harari besprak het komende transhumanisme ook op de jaarlijkse bijeenkomst van het WEF in 2020 in Davos (hierboven), en in deze toespraak ging hij nog verder. Niet alleen heeft de wereldelite de technologische mogelijkheden om een wereldwijde digitale dictatuur te creëren, maar “elites kunnen de macht krijgen om de toekomst van het leven zelf te herontwerpen.”

“Vier miljard jaar lang is er niets wezenlijks veranderd aan de basisregels van het levensspel,” zei hij. “Al het leven was onderworpen aan de wetten van natuurlijke selectie en de wetten van de organische biochemie. Maar dit staat nu op het punt te veranderen.

De wetenschap vervangt evolutie door natuurlijke selectie door evolutie door intelligent ontwerp, niet het intelligente ontwerp van een of andere god in de wolken, [maar] ONS intelligent ontwerp, en het ontwerp van onze ‘wolken’, de IBM wolk, de Microsoft wolk. Dit zijn de nieuwe drijvende krachten van de evolutie.”

Het is moeilijk te bepalen of Harari voor of tegen transhumanisme is. Hij ziet het als een onvermijdelijkheid, en iets dat kan worden gebruikt voor een enorm goed. Maar hij erkent ook de grote gevaren ervan, en lijkt te geloven dat we moeten bespreken hoe deze technologische mogelijkheden kunnen worden gebruikt, en of ze dat wel moeten doen.

In de toespraak in Davos klinkt het alsof hij een voorstander is van dit menselijke intelligente ontwerp, maar in zijn interview met CNN in 2019 verklaarde hij ook dat “we nooit de domheid van mensen moeten onderschatten”. Het feit dat we de technologie hebben om nieuwe levensvormen te ontwerpen, waaronder nieuwe soorten mensen, betekent niet noodzakelijkerwijs dat we slim genoeg zijn om iets beters te ontwerpen dan wat de natuurlijke evolutie tot nu toe heeft bedacht.

In zijn toespraak in Davos wees Harari er ook op dat de wetenschap ons nu in staat stelt leven te scheppen, niet alleen in het organische, maar ook in het anorganische domein. We hebben het over “levende” robots en dergelijke. Hij stelt ook de vraag wie de “eigenaar” is van je DNA, als het in kaart kan worden gebracht en gehackt. Is het van jou, van een bedrijf, of van de regering?

Hooggerechtshof: Pfizer, Moderna et al. mogen je genen bezitten als je geïnjecteerd bent met hun vaccin

‘De dagen van de vrije wil zijn voorbij’

Wat Harari’s ware gevoelens ook zijn over transhumanisme, hij stelt nadrukkelijk dat het idee dat we een ziel en een vrije wil hebben, die dagen “voorbij zijn.” In andere fragmenten die in de uitgelichte video zijn ingevoegd, voorspelt Harari dat mensen in de toekomst in staat zullen zijn om terug te kijken en te zien dat de COVID pandemie het keerpunt was waar biologische surveillance de overhand nam en norm werd.

De verklaring voor hoe dat kon gebeuren wordt gegeven door Schwab, die publiekelijk heeft toegegeven (zie de video) dat deelnemers aan het Young Global Leaders programma van het WEF zijn “doorgedrongen” in de kabinetten van veel wereldregeringen.

In Canada bijvoorbeeld heeft ongeveer de helft van de politici, waaronder premier Justin Trudeau, de Schwab-opleiding gevolgd. Schwab wil het transhumanisme inluiden en veranderen wat het betekent om mens te zijn, en zijn volgelingen van wereldleiders doen er zeker alles aan om die dromen te verwezenlijken. Dit is een dystopische toekomst die het WEF en zijn wereldwijde bondgenoten actief proberen te implementeren, of de mensheid in het algemeen het daar nu mee eens is of niet.

Veranderen wat het betekent om mens te zijn

Schwab droomt van een wereld waarin mensen verbonden zijn met de cloud, en via hun eigen brein toegang hebben tot het internet. Dit betekent natuurlijk ook dat je hersenen toegankelijk zouden zijn voor mensen die aan je gedachten, emoties, overtuigingen en gedrag zouden willen sleutelen, of dat nu de technocratische elite zelf is of willekeurige hackers.

Als je denkt dat je gedachten en gedrag altijd onder je eigen controle zullen blijven, denk dan nog eens na. We hebben al de technologie om gedachten, emoties en gedrag direct te veranderen. Sommige van deze mogelijkheden worden beschreven in een projectverslag uit 2021 van het Britse ministerie van Defensie, dat tot stand kwam in samenwerking met het Duitse Bundeswehr-bureau voor defensieplanning.

Menselijke augmentatie kan “gedrag rechtstreeks verbeteren. En als je het gedrag van een persoon op een positieve manier kunt veranderen, kun je het ook in het nadeel van de persoon zelf sturen.

Het rapport, “Human Augmentation – The Dawn of a New Paradigm, a Strategic Implications Project, “4 bespreekt de wetenschappelijke doelstellingen van de Britse en Duitse ministeries van defensie, en die zijn precies wat de titel suggereert. Human augmentation wordt benadrukt als een sleutelgebied waarop men zich moet concentreren om toekomstige oorlogen te winnen:5

“Menselijke augmentatie zal steeds belangrijker worden, deels omdat het de mogelijkheden en het gedrag van mensen direct kan verbeteren en deels omdat het het bindmiddel is tussen mensen en machines.”

De sleutelwoorden waarop ik uw aandacht wil vestigen zijn de bevestiging dat menselijke augmentatie “het gedrag rechtstreeks kan verbeteren”. Als je gedrag kunt verbeteren, betekent dit dat je iemands gedrag kunt veranderen. En als je iemands gedrag op een positieve manier kunt veranderen, kun je het ook ten nadele van de persoon zelf sturen.

Theoretisch kan iedereen, elke willekeurige burger met een brein-naar-de-cloud verbinding en de nodige biologische verbetering (zoals kracht of snelheid) draadloze instructies krijgen om bijvoorbeeld een moord te plegen, en het vlekkeloos doen, zelfs zonder voorafgaande training.

Als alternatief zou hun fysieke lichaam tijdelijk kunnen worden overgenomen door een operator op afstand met de vereiste vaardigheden. Het bewijs hiervan bestaat reeds en wordt door Dr. Charles Morgan, professor in de afdeling nationale veiligheid aan de Universiteit van New Haven, in de onderstaande lezing besproken. Met behulp van het internet en hersenimplantaten kunnen gedachten van de ene persoon naar de andere worden overgebracht. De verzender kan ook rechtstreeks de fysieke bewegingen van de ontvanger beïnvloeden.

Project Onsterfelijkheid

Historisch gezien is het streven naar onsterfelijkheid een op geloof gebaseerde onderneming, gebaseerd op het idee dat de ziel onsterfelijk is terwijl het lichaam vergaat, een concept waar ik mij volledig bij aansluit. Transhumanisten draaien dit idee min of meer om. Zij laten het begrip ziel geheel vallen en streven naar het behoud van de waargenomen persoonlijkheid, eerst door radicale levensverlenging van het fysieke lichaam, en later door de overdracht van hersengegevens in een vervangende vorm.

Volgens Dmitry Itskov, de Russische stichter van het project Immortality 2045,6 is slechts 2% van de mensen bereid de dood te aanvaarden – een statistiek die hij gebruikt om het streven naar onsterfelijkheid te rechtvaardigen door middel van zaken als kunstmatige organen, kunstmatige lichaamsconstructies, de simulatie van mentale processen en, uiteindelijk, het overbrengen van iemands geest in een kunstmatige drager.

De doelen van dit project zijn niet alleen het creëren van de cybernetische technologieën die nodig zijn om een onsterfelijk lichaam te verkrijgen, maar ook het creëren van “een nieuw filosofisch paradigma voor de mensheid”. Schwab heeft het over hetzelfde gehad, maar gebruikte de term “sociaal contract” in plaats van “filosofisch paradigma”.

De visie van Immortality 2045, gepubliceerd in 2011, begint met de creatie van de eerste robotische kopie van een menselijk lichaam dat op afstand bestuurd kan worden tegen 2020. Tegen 2025 willen ze een avatar waarin het menselijk brein aan het einde van het leven kan worden getransplanteerd. Tegen 2035 willen ze een avatar met een synthetisch brein, waarin de menselijke persoonlijkheid kan worden overgebracht, en tegen 2045 stellen ze zich een holografische avatar voor. Itskov zegt:7

“Het doel van het eerste project, dat bekend staat als ‘Avatar’, is de creatie van een robotkopie van een mens die bestuurd kan worden via een ‘brein-computer’-interface. Als men mij vraagt de kern van dit project te schetsen, zeg ik de mensen te herinneren aan de film ‘Surrogates’, waarin een wereld wordt geschetst waarin ieder mens een kunstmatig lichaam heeft dat hij op afstand bestuurt.

De makers van die kaskraker legden het accent op de negatieve kanten van zo’n scenario. Niettemin kan men zich door de zeer grafische voorstelling van het idee in de film een onmiddellijk idee vormen van wat het is”.

Klinkt leven via een avatar je in de oren als een leven verstoken van spiritualiteit? Niet dus, zegt Itskov, want door onze afhankelijkheid van ons fysieke lichaam te beëindigen, “zullen veel dingen zich spiritueel openen.” Ik heb daar mijn twijfels over, want de meeste spirituele adepten zullen je vertellen dat verslaafd zijn aan technologie het spirituele streven eerder belemmert dan verheft, wat het gemakkelijkst bereikt kan worden door eenvoudig te leven, in nauw contact met de natuurlijke wereld.

Ik voorzie gewoon niet dat je je spiritueel kunt verheffen wanneer een aantal partijen van buitenaf toegang hebben tot je hersenen en kunnen dicteren wat je denkt, voelt en gelooft. Transhumanisten zoals Itskov hebben de neiging zich alleen te richten op de vermeende voordelen van synthetisch leven. Hij belooft bijvoorbeeld dat zijn avatars betaalbaar zullen zijn voor iedereen die ze wil, ongeacht inkomensklasse.

Het WEF heeft echter duidelijk aangekondigd dat tegen 2030 niemand meer iets zal bezitten, en hoewel dat niet duidelijk wordt gezegd, zal dat waarschijnlijk zelfs je eigen lichaam omvatten. Dus te denken dat je avatar “van jou” zou zijn, is waarschijnlijk onrealistisch.

Bekeken door de lens van de Vierde Industriële Revolutie van het WEF, lijkt het erop dat het plan is dat de elite letterlijk de hele mensheid bezit, die zal worden omgevormd naar hun eigen wensen. En als mensen kunnen worden gehackt en op afstand bestuurd, dan kunnen we er zeker van zijn dat ze dat zullen doen. Dat geldt met name voor synthetische of mechanische avatars die niet kunnen “leven” of “bij bewustzijn” kunnen blijven zonder een verbinding met de cloud.

Hulpbron om de transhumanistische agenda te begrijpen – Blockchained

Corey Lynn is een top-notch onderzoeksjournalist die onderwerpen behandelt die de mainstream niet wil aanraken, waaronder de transhumanistische agenda. Op haar website, Corey’s Digs,8 kunt u geselecteerde hoofdstukken vinden uit haar boek, “Global Landscape on Vaccine ID Passports.”

Hoofdstuk 4 in het boek is getiteld “Blockchained,” waarin wordt uitgelegd waar het bij digitale identiteit allemaal om gaat. Digitale ID is niet alleen een stukje identificatie, waarmee je kunt bewijzen wie je bent. Het zal AL je gegevens verzamelen en monitoren, van je persoonlijke financiën, opleiding, werkgeschiedenis, GPS locatie 24/7, alles wat je ooit op je computer hebt getypt, je zoekgeschiedenis, social media aanwezigheid, emotionele status en fysieke biometrie, tot aan je DNA.

Ik zal hier slechts een klein deel van dat hoofdstuk behandelen, het deel over menselijke augmentatie en kunstmatige intelligentie (AI), dus voor meer, moet je zeker op haar website surfen of, beter nog, haar boek lezen, dat op haar site kan worden gekocht.

Big Data, gegevensuitwisseling en AI

Vergis je niet, transhumanisme is het ultieme doel van de technocratische elite, en zowel “big data” als AI zijn daar integrale onderdelen van. Zonder een van beide of beide is de transhumanistische droom dood in het water. Het doel van transhumanisme is ongetwijfeld de reden waarom er in de eerste plaats zoveel aandacht is voor deze twee gebieden.

Dus, onthoud, het verzamelen van gegevens, het delen van gegevens en AI zijn er niet om je leven aangenamer te maken. Ze zijn bedoeld om jou overbodig te maken. De bedoeling is om jou te vervangen door een synthetische kopie van jou die op afstand kan worden bestuurd.

In 2021 bracht de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), een intergouvernementele organisatie die bestaat uit 38 landen die werken met verschillende werkgroepen en beleidsmakers, een rapport uit over de “State of Implementation of the OECD AI principles.” Tot dusver hebben 46 landen deze AI-beginselen aangenomen.

De strategie bestaat erin in elk land gecentraliseerde repositories van publieke datasets te ontwikkelen en vervolgens het delen van publiek-private gegevens mogelijk te maken om een uitgebreid netwerk op te bouwen waarin elke dataset met alle andere is verbonden.

Bioveiligheid zal worden gebruikt om bewakingstirannie te rechtvaardigen

Een ander rapport, van de National Security Commission on Artificial Intelligence (NSCAI), opgericht “om de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te bevorderen” en “uitgebreid in te gaan op de nationale veiligheids- en defensiebehoeften van de Verenigde Staten”, wijst op de noodzaak om digitale desinformatie te bestrijden en prioriteit te geven aan bioveiligheid.

Om daarbij te helpen, wordt in het Oak Ridge National Laboratory onder leiding van het Department of Energy een door de Amerikaanse overheid gefinancierde supercomputer opgezet. Deze AI-supercomputer kan meer dan 1 quintiljoen berekeningen per seconde uitvoeren.

Een deel van deze gegevensuitwisseling vindt reeds plaats. Zoals Corey opmerkt, heeft de NAVO in november 2020 een intern biometriesysteem voor gegevensuitwisseling tussen naties gelanceerd, en in mei 2021 heeft het Amerikaanse leger zijn controlelijst met biometrische gegevens samengevoegd met het geautomatiseerde biometrische identificatiesysteem (ABIS) van het ministerie van Defensie.

“Ze werken aan multimodale fusie-matching en het verbeteren van de biometrische gezichtsmatching-capaciteit door middel van AI en machinaal leren, en hebben hun langeafstands-infraroodcamera’s al verbeterd,” schrijft Corey. “In de nabije toekomst richten ze zich ook op handpalmafdrukbiometrie, gezichten in menigten, integratie om bedreigingen online te identificeren en niet-traditionele latente DNA-verzameling.”

We hebben NU biometrische privacywetten nodig

De surveillancewetenschap gaat razendsnel, maar de regelgeving en privacywetten lopen achter op een slakkengangetje. Een federaal wetsvoorstel over biometrische privacy, de National Biometric Information Privacy Act, is in 2020 ingediend, maar heeft geen doorgang gevonden. Zoals Corey opmerkt, kan het wetsvoorstel nieuw leven worden ingeblazen als genoeg mensen hun stem verheffen.

In de VS hebben een handvol staten biometrische privacywetten, waarvan die van Illinois een van de strengste is, maar de overgrote meerderheid heeft dergelijke bescherming niet ingevoerd. Zoals gerapporteerd door Corey:

“De Illinois Biometric Information Privacy Act (BIPA) vereist dat particuliere entiteiten mensen schriftelijk informeren dat hun informatie wordt verzameld en opgeslagen, wat het doel is, en de termijn voor het verzamelen en opslaan, en dat zij een schriftelijke toestemming van de persoon verkrijgen.

Diezelfde particuliere entiteiten mogen de biometrische gegevens van een persoon niet verkopen, verhuren, verhandelen of er winst uit halen. Een persoon kan een rechtszaak aanspannen tegen $1.000 voor elke nalatige overtreding of $5.000 voor elke opzettelijke of roekeloze overtreding, plus advocatenhonoraria en kosten. Voor procesbevoegdheid is geen daadwerkelijke schade vereist.

Het is duidelijk dat we dit soort bescherming overal nodig hebben, in alle staten en alle landen, want zoals het er nu voorstaat, bouwt de wereldwijde kliek van transhumanistische technocraten aan een systeem voor het delen van gegevens dat bedoeld is om wereldwijd te worden. Het gebrek aan wettelijke bescherming tegen het verzamelen, analyseren en delen van gegevens is wat deze roekeloze uitbreiding van bewaking mogelijk maakt. Zoals opgemerkt door Corey:

“Als het inmiddels niet kristalhelder is, globalisten en eugenetici (soms één in dezelfde) leiden de show, en ze werken heel hard aan het bereiken van hun ultieme wensen van een gecontroleerd menselijk ras, evolutie van transhumanisme met een sterke kunstmatige intelligentie die de plaats inneemt van veel mensen, terwijl ze naar Mars vliegen tijdens hun jaren van onsterfelijkheid, en de mensheid observeren via eindeloze bewakingssystemen. Maar hun droom wordt alleen werkelijkheid als de mensen dat toestaan.”

Bronnen en referenties


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


De Vrije wil bestaat niet meer. Mensen zijn Hackbare Dieren

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
curiousmarco
curiousmarco
1 jaar geleden

Die Yuval Harari heb ik elders ook al vaak voorbij zien komen. Ook samen met Rutte toen ze wederom spraken over kunstmatige intelligentie. Nou ik vind het eerder krankzinnige kunstmatige arrogantie om te denken de natuur te slim af te zijn. Hier is die vid van Rutte met Harari. Nederlands ondertiteld maar slechts weinigen hebben het helaas bekeken. https://www.bitchute.com/video/gsMf94hb8KWk/

Sola Scriptura
Sola Scriptura
1 jaar geleden
Antwoord aan  curiousmarco

Ik zocht juist een mogelijkheid deze link ergens te plaatsen vanwege 2030, de “””topadviseur””” van Klaus Schwab, de “hoge” vrijmetselaar, id est een hoge Satans-aanbidder.
https://thetruedefender.com/yuval-noah-harari-klaus-schwabs-top-advisor-announced-we-need-an-anti-virus-for-the-brain/

Liberté
Liberté
1 jaar geleden

We hebben geen wetten nodig (lijkt me duideljk genoeg als je hebt gezien dat schwabbetje de afgelooen 2 jaar hier z’n… mee heeft afgeveegd)

We moeten die psychopaten uitschakelen en heel snel!!!!

Anders einde mens