De opschorting van de verplichte vaccinatie in Oostenrijk was een eerste gedeeltelijk succes – maar men moet zich niet te vroeg verheugen. Terwijl in de media de indruk werd gewekt dat de verplichte vaccinatie alleen weer van kracht zou worden als deskundigen er een “noodzaak” in zagen, luidt de verordening heel anders: er wordt nu al bepaald wanneer de verplichte vaccinatie weer van kracht wordt, meldt Report24.

Onmiddellijk na de aankondiging van de opschorting van de wet op de verplichte vaccinatie in Oostenrijk, waarschuwden advocaten dat zij zouden moeten wachten op de publicatie van de desbetreffende tekst van de verordening. Zo schreef advocaat dr. Michael Schilchegger op 9 maart op Telegram:

Een nauwkeurige analyse van deze schorsing zal mogelijk zijn zodra de tekst van de verordening in het RIS is bekendgemaakt. Helaas is het een slechte gewoonte van deze federale regering om iets nieuws als eerste aan te kondigen. De desbetreffende wetteksten worden veel later bekendgemaakt, slechts enkele uren voordat zij in werking treden. Dit ergert niet alleen advocaten. Helaas komt wat werkelijk van toepassing is vaak niet overeen met wat in de media wordt aangekondigd.

Deze waarschuwing moet worden bevestigd. Want: Terwijl in de media werd meegedeeld dat de vaccinatieverplichting pas weer van kracht zal worden na passend overleg met deskundigen, is in de verordening al bepaald dat de opschorting beperkt is tot 31 mei 2022. Met andere woorden, vanaf juni zal de verplichte vaccinatie automatisch weer van toepassing zijn – met alle gevolgen van dien.

Advocaat Kurt Lichtl van de “Lawyers for Fundamental Rights” legt de feiten op de AFA-website als volgt uit:

Pas op voor de valstrik: de “opschorting van de verplichte vaccinatiewet” is hier!

De reguliere media, in de eerste plaats de ORF, en de nieuwe minister van Volksgezondheid hebben ons laten weten dat niet alleen de bestraffing van de niet-gevaccineerden, maar de hele verplichte vaccinatiewet zal worden opgeschort, met een herevaluatie na 3 maanden over het verdere lot ervan. Dit suggereerde dat deze wet voorlopig niet van kracht is en dat “deskundigen” later de noodzaak ervan zullen bespreken en zullen beslissen of zij überhaupt nodig is en dus opnieuw moet worden ingevoerd.

Het deel van de bevolking dat intussen reeds sceptisch was geworden door de voortdurende onjuiste informatie in verband met de op pcr-testen gebaseerde plandemie, was er hoe dan ook van overtuigd dat deze maatregel opnieuw slechts een bedrieglijke manoeuvre is, die voor de regering noodzakelijk werd door de voortdurende druk van de straat en de overduidelijke ongrondwettigheid (omdat noch de gezondheidszorg in gevaar wordt gebracht, noch de vaccinatie enige vorm van infectie- of ziektevoorkomend effect heeft), die zelfs voor de hardliners niet langer kan worden ontkend. De regering gelooft blijkbaar dat ze het paard van Troje al in de vesting heeft gebracht. Uit de tekst van het “opschortingsbevel”, die ik hier reproduceer, blijkt hoe voor de hand liggend deze procedure is:

103e. Verordening van de federale minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Zorg en Consumentenbescherming betreffende de tijdelijke niet-toepassing van de wet op de vaccinatieplicht COVID-19 en van de verordening op de vaccinatieplicht COVID-19.
Op grond van artikel 19, lid 2, van de Wet verplichte vaccinatie COVID-19 (COVID-19-IG), Bundesgesetzblatt I nr. 4/2022, en in overeenstemming met het Hoofdcomité van de Nationale Raad, wordt het volgende verordend:
§ 1. De §§ 1, 4, 10 en 11 van de Wet vaccinatieplicht COVID-19 (COVID-19-IG), Bundesgesetzblatt I nr. 4/2022, zoals gewijzigd, zijn niet van toepassing op omstandigheden die zich na de inwerkingtreding van deze verordening hebben voorgedaan.
§ 2. De §§ 1 en 4 van de Vaccinatieverordening COVID-19 (COVID-19-IV), Bundesgesetzblatt II nr. 52/2022, zijn niet van toepassing op gebeurtenissen die zich na de inwerkingtreding van deze verordening voordoen.
§ 1. Deze ordonnantie treedt in werking op 12 maart 2022 en vervalt op 31 mei 2022.

De voorbereidingen voor de identificatie van degenen die moeten worden gevaccineerd, worden voortgezet

Afgezien van het feit dat de procedure om zaken uit te sluiten van wettelijke bepalingen (wetgever) met de regeling van een minister (bestuursorgaan), d.w.z. wijziging van een wet, al ongrondwettelijk is, werden we opnieuw op het verkeerde been gezet door de verspreide inhoud over “schorsing”.

Overeenkomstig § 1 en § 2 van de verordening zijn alleen de bepalingen van § 1 (Algemene maatregel van verplichte vaccinatie), § 4 (Definitie van de reikwijdte van verplichte vaccinatie), § 10 (Strafbepalingen), § 11 (Strafvordering) van de wet betreffende verplichte vaccinatie en de overeenkomstige bepalingen van de verordening betreffende verplichte vaccinatie, maar niet de andere bepalingen betreffende verplichte vaccinatie, met ingang van 12.3.2022 niet langer van toepassing. Zo blijven bijvoorbeeld de bepalingen over vrijstellingen (§ 3) of de betrokkenheid van de uitvoerende macht (§ 15) van kracht, evenals alle paragrafen over de voorbereiding en uitvoering van gegevensuitwisseling (sleepnetonderzoek) met het oog op de identificatie van degenen die verplicht moeten worden gevaccineerd.

Oostenrijkse Minister van Volksgezondheid Rauch: Verplichte vaccinatie blijft

De verplichte vaccinatie wordt automatisch weer volledig van kracht op 1 juni

Het toppunt is echter § 3 van deze verordening, volgens hetwelk zij op 31.5.2022 buiten werking treedt. Dit betekent niets anders dan dat vanaf 1 juni 2022 de hele wet en dus ook de hele vaccinatieplicht automatisch weer in zijn geheel van toepassing is, inclusief strafrechtelijke aansprakelijkheid, zonder dat een commissie, minister of parlement ook maar iets hoeft te evalueren of in gang te zetten. De mensen zijn in dit opzicht dus opnieuw bedrogen en voorgelogen.

Uit deze aanpak van de regering en de media blijkt eens te meer duidelijk dat zij met alle middelen proberen de reeds aangeschafte, ondoeltreffende injecties, die niet eens hielpen, met geweld te injecteren, ondanks de enorme schade die zij aanrichten.

Daarom moeten en zullen wij, ondanks het ogenschijnlijke gedeeltelijke succes, met alle geoorloofde middelen strijden tegen de wettelijk verplichte inenting om deze volledig af te breken!

Er zal een dag komen waarop de betrokkenen juridisch en sociaal ter verantwoording zullen worden geroepen voor de afschaffing van de grondrechten en de volstrekt overbodige en misplaatste dwangmaatregelen. Wanneer een regering ontelbare miljarden verspilt aan vaccins, tests, maskers en hulp voor de eerder geruïneerde economie ten koste van de belastingbetalende middenklasse en nu aankondigt dat ze zelfs een miljard wil investeren in ons federale leger in de nabije toekomst, maar gedurende twee jaar van de “pandemie” geen geld heeft willen uitgeven aan het gezondheidssysteem, bedden op de intensive care en gezondheidspersoneel, dan is er een systeem. Zo’n systeem willen we echter niet, het moet veranderd en afgeschaft worden.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Oostenrijkse “elites” vieren feest: Lockdowns, maskers en gedwongen gif-injecties voor het slavenvolk

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Petra
1 jaar geleden

Depopulatie is het doel en daar gaat een WEF regering voor.

Uitstel is niet meer dan tactiek. Duitsland en Nederland zullen met zekerheid volgen. Dat slechts een kwestie van tijd.

Eddy
Eddy
1 jaar geleden

Het leven zou een geschenk van God moeten zijn en je lichaam een tempel.Geen mens ter wereld heeft de zeggenschap over een ander mens. Je bent in vrijheid geboren en meteen daarna gehersenspoeld door het kwade in onze wereld. Zoals Jezus de handelaren uit Gods tempel verdreef zo moeten wij ook ons lichaam beschermen met alle middelen die we daarvoor nodig achten, te vuur en te zwaard