De globalistische kliek is van plan de gezondheidsstelsels wereldwijd te monopoliseren, en dat plan is al aan de gang. In juni 2021 schreef Dr. Julie Gerberding een artikel in Time1 waarin zij het raamwerk schetste voor een internationaal pandemie-surveillance netwerk, dat ook dreigingsvoorspelling en -preventie zou omvatten, meldt Dr Mercola.

Gerberding was van 2002 tot 2009 directeur van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention.2 Na haar vertrek bij de CDC werd zij uitvoerend vice-president vaccins en stapte jaren later over naar strategische communicatie bij Merck. Dit is des te schandaliger omdat zij aan het hoofd stond van het regelgevend agentschap van de overheid voor vaccins en onmiddellijk een baan aannam bij een van de grootste vaccinproducenten ter wereld. Onethisch, maar volkomen legaal.

Gerberding’s volgende draai door de draaideur was haar benoeming tot CEO van de Foundation of the National Institutes of Health (FNIH), 1 maart 2022.3 Gisteren besprak ik de enorme belangenverstrengelingen bij de FNIH, aangezien de raad van bestuur vol zit met leidinggevenden van Big Pharma en zelfs een vertegenwoordiger van BlackRock, een van de top drie grootste investeringsfirma’s in de wereld.

Hoewel Gerberding in haar artikel de Wereldgezondheidsorganisatie niet bij naam noemde, weten we nu dat dat de organisatie is die is aangewezen als de top-down heerser over alles wat met pandemieën te maken heeft. Sommige uitspraken suggereren echter dat de WHO mettertijd ook de macht kan grijpen over gezondheidssystemen in bredere zin.

De volgende zet van de globalisten

In een artikel van 18 februari 2022 waarschuwde Dr. Peter Breggin, auteur van “COVID-19 and the Global Predators: Wij zijn de prooi “4 , waarschuwde dat de volgende zet in de oorlog van de globalisten tegen de mensheid is om de controle over de gezondheidszorgsystemen van de hele wereld over te nemen:5

“We hebben ontdekt wat de volgende stap is van de roofdieren – die al bezig zijn – in hun escalerende aanvallen op individuele en politieke vrijheid. De volgende grote aanval op de menselijke vrijheid betreft een gelegaliseerde overname van nationale gezondheidszorgsystemen door de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO).

Deze heimelijke aanval – waarvan de eerste plannen al door vele naties worden gesteund – zal in 2024 volledig worden geïmplementeerd als het niet snel wordt herkend en bestreden! … De Chinese communistische invloed op de WHO is al meer dan een decennium stevig, en de partij was in staat om Tedros zonder enige concurrentie te installeren.

Hij werd de eerste en enige directeur-generaal die geen arts is en in plaats daarvan een communistisch politicus. Nu heeft de directeur-generaal van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus – kortweg Tedros genoemd – plannen ontvouwd om de leiding te nemen over de gehele wereldgezondheid.

Tijdens zijn toespraak tot het uitvoerend comité van de WHO op 24 januari 2022 heeft directeur-generaal Tedros zijn plan voor wereldwijde gezondheid uiteengezet, met inbegrip van zijn laatste prioriteit voor zijn enorme plan: “De vijfde prioriteit is de WHO dringend te versterken als de leidende en sturende autoriteit op het gebied van wereldwijde gezondheid, in het centrum van de mondiale gezondheidsarchitectuur.

Tedros’ slotwoorden van zijn rapport aan het uitvoerend comité zijn huiveringwekkend in hun grandioosheid en echoën marxistische aansporingen aan juichende menigten door een Stalin, Mao, of Xi Jinping: “We zijn één wereld, we hebben één gezondheid, we zijn één WHO.” Tedros wil super-Fauci worden voor de wereld, en net als Fauci zal hij dat doen namens de wereldwijde roofdieren.”

Ontmoet de man die zijn ziel verkocht aan Bill Gates - Dr Tedros Adhanom; van massale sterilisatiecampagnes tot hoofd van de WHO

De wereldwijde overname van de gezondheidszorg

Zoals Breggin uitlegt, begon de wereldwijde overname van de gezondheidszorg pas echt met Gates’ Decennium van Vaccins, dat in 2010 werd aangekondigd op de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) in Davos. Op dat moment installeerde Gates Fauci in zijn adviesraad voor vaccins, waarmee hij garandeerde dat zijn plannen zouden worden gesteund door het NIAID. Breggin vervolgt:6

“Een thema voor het Decennium van de Vaccins was ‘Publiek-Private Partnerships Drive Progress in Vaccine Development, Delivery’ – in wezen de voorloper van de Grote Reset die een wereldbestuur van publieke en private gezondheid verenigde.

In 2012 kreeg Gates officiële goedkeuring van de VN voor zijn plan, waarbij een breed netwerk van wereldwijde roofdieren werd opgericht met als doel de mensheid uit te buiten en te overheersen via de volksgezondheid.

Communistisch China zou een prominente rol spelen door zijn controle over de VN en de WHO en door zijn nauwe banden met wereldwijde roofdieren zoals Bill Gates, Klaus Schwab, Mike Bloomberg, Big Tech executives, en vele andere miljardairs en wereldleiders.

Een decennium en meer later, tijdens COVID-19, heeft de WHO bewezen nuttig te zijn voor de roofdieren in het orkestreren van wetenschap, geneeskunde en volksgezondheid in de onderdrukking van de menselijke vrijheid en het genereren van rijkdom en macht voor de globalisten.”

Onder het mom van een wereldwijde pandemie konden de WHO, het WEF en al haar geïnstalleerde leiders in de regering en het bedrijfsleven, een plan uitrollen dat al tientallen jaren in de maak was. De pandemie was een perfecte dekmantel. In naam van de “veiligheid” van iedereen tegen besmetting hebben de globalisten ongekende aanvallen op democratie, burgerlijke vrijheden en persoonlijke vrijheden gerechtvaardigd, waaronder het recht om je eigen medische behandeling te kiezen.

Nu maakt de WHO zich op om haar pandemie-leiderschap permanent te maken, en uit te breiden naar de gezondheidszorgsystemen van elk land. “Het idee is ‘het principe van gezondheid voor iedereen’ – universele gezondheidszorg georganiseerd door de WHO als onderdeel van de Grote Reset,” legt Breggin uit.

De plannen van Bill Gates en Anthony Fauci

Het internationale pandemieverdrag

https://twitter.com/backtolife_2022/status/1499309573169106945?s=21

Op 24 mei 2021 kondigde de Europese Raad aan dat hij voorstander was van een internationaal pandemieverdrag, waarbij de WHO de bevoegdheid zou krijgen om de grondwetten van de afzonderlijke naties te vervangen door haar eigen grondwet, onder de noemer “preventie van, paraatheid voor en bestrijding van pandemieën “7.

Op 3 maart 2022 heeft de Raad toestemming gegeven voor het openen van onderhandelingen over een internationale overeenkomst. De infografiek onder deze link, afkomstig van de website van de Europese Raad8 , geeft een overzicht van het proces.

andemiecriterium worden aangepast, waaronder obesitas, dat in 2013 als ziekte werd aangemerkt14 en wereldwijd voorkomt. Tedros heeft ook officieel verklaard dat zijn “centrale prioriteit” als directeur-generaal van de WHO is om de wereld in de richting van een universele dekking van de gezondheidszorg te duwen15.

“De wereld heeft al gezien hoe elke pandemische noodsituatie, echt of verzonnen, nu of in de toekomst, dan kan rechtvaardigen dat de WHO alle regeringsactiviteiten van soevereine naties overneemt, alle individuen van hun vrijheden berooft, en de democratische republieken van de wereld volledig verplettert,” waarschuwt Breggin.16

“De geest van het communisme is overal in het document voelbaar. Ons wordt verteld dat het ‘doel’ van de nieuwe strategie zal zijn ‘geleid door een geest van solidariteit, verankerd in de beginselen van eerlijkheid, insluiting en transparantie’. Let wel, zoals in alle uitspraken van wereldwijde roofdieren; er is geen sprake van individuele rechten, politieke vrijheid, of nationale soevereiniteit.

De grote motor van de menselijke vooruitgang, de menselijke vrijheid, zal worden vervangen door de grote vernietiger van de mensheid, het collectivisme, onder de heerschappij van de elite. Verstopt in het rapport waren de echte doelen … Hier zijn drie hoofddoelen of doelstellingen van het voorgestelde verdrag:

  1. een antwoord op eventuele toekomstige pandemieën, in het bijzonder door te zorgen voor universele en billijke toegang tot medische oplossingen, zoals vaccins, geneesmiddelen en diagnostica
  2. een sterker internationaal gezondheidskader met de WHO als coördinerende autoriteit inzake wereldwijde gezondheidsaangelegenheden
  3. de “One Health”-benadering, die de gezondheid van mensen, dieren en onze planeet met elkaar verbindt

Het rapport voegt daaraan toe: “Meer in het bijzonder kan een dergelijk instrument de internationale samenwerking op een aantal prioritaire gebieden, zoals surveillance, alarmering en respons, maar ook het algemene vertrouwen in het internationale gezondheidsstelsel vergroten. Het is duidelijk dat ze steun aan het opbouwen waren voor Tedros’ aankondiging van 24 januari 2022 dat de WHO het internationale gezondheidszorgsysteem zou overnemen.”

Zal boven de nationale grondwetten staan: WHO sluit wereldwijde overeenkomst over pandemische paraatheid!

WHO gaat door met wereldwijd vaccinpaspoortprogramma

Terwijl landen over de hele wereld nu hun COVID-maatregelen aan het afbouwen zijn, en veel landen hebben aangekondigd dat ze toch geen vaccinpaspoorten zullen nastreven, is het vaccinpaspoortprogramma nog steeds springlevend – onder leiding van de WHO. Zoals gemeld door Off-Guardian, 1 maart, 2022:17

“Deze week, terwijl de ogen van de wereld gericht zijn op Oekraïne en de volgende golf van propaganda, lanceert de Wereldgezondheidsorganisatie een initiatief om een ‘vertrouwensnetwerk’ te creëren over vaccinatie en internationaal reizen.

Volgens een vorige week gepubliceerd bericht in Politico, “WHO zet stappen voor internationaal vaccin-‘paspoort’.

Het artikel citeert Brian Anderson, medeoprichter van het Vaccination Credential Initiative, dat zichzelf omschrijft als “een vrijwillige coalitie van publieke en private organisaties die zich inzetten om individuen toegang te geven tot verifieerbare klinische informatie, waaronder een betrouwbare en verifieerbare kopie van hun vaccinatiedossiers in digitale of papieren vorm met behulp van open, interoperabele standaarden.

Zij zijn, om de PR-bureau glans van deze uitdrukking af te halen, een gezamenlijk project van bedrijven en regeringen dat digitale medische identificatiepapieren onderzoekt en promoot. Kortom, vaccinpaspoorten.”

WHO gunt opdracht aan Duits bedrijf: wereldwijde uniforme digitale vaccinatiebewijzen in aantocht

Tot de leden van het VCI, dat in januari 2021 werd opgericht, behoren Google, Amazon, verzekeringsmaatschappijen, ziekenhuizen, bioveiligheidsbedrijven en de meeste grote universiteiten in de VS. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Apple, Microsoft, de Mayo Clinic en de MITRE Corporation, een door de overheid gefinancierde onderzoeksorganisatie.

Zoals opgemerkt door Off-Guardian zal het internationale pandemieverdrag ongetwijfeld bepalingen bevatten over internationale certificatie van vaccins. En waarom zou het dat niet doen, gezien het feit dat er al een door de WHO gesteund wereldwijd gezondheidspaspoort in de maak is? Terwijl Off-Guardian voorspelde dat het SMART Health Cards-systeem van VCI zou worden gekozen, heeft de WHO nu een overeenkomst gesloten met een dochteronderneming van Deutsche Telekom, T-Systems genaamd, om het eerste wereldwijde digitale vaccinpaspoort te bouwen.18 Zoals gerapporteerd door de Western Standard:19

“De WHO is volledig van plan steun te verlenen aan haar 194 lidstaten om de implementatie van de digitale verificatietechnologie voor de nationale en regionale verificatie van de vaccinstatus van landen te vergemakkelijken.

‘COVID-19 treft iedereen. Landen zullen daarom alleen samen uit de pandemie komen. Vaccinatiecertificaten die fraudebestendig en digitaal verifieerbaar zijn, wekken vertrouwen. Daarom steunt de WHO de lidstaten bij de opbouw van nationale en regionale vertrouwensnetwerken en verificatietechnologie.

De portaaldienst van de WHO fungeert ook als brug tussen regionale systemen. Het kan ook worden gebruikt als onderdeel van toekomstige vaccinatiecampagnes en thuisregistraties”, aldus Garrett Mehl, eenheidshoofd van de afdeling Digitale Gezondheid en Innovatie van de WHO, op de website van Deutsche Telekom.”

SMART gezondheidskaarten en digitale identiteit zijn instrumenten van tirannie

Het SMART Health Cards-systeem wordt al gebruikt door meer dan een dozijn landen,20 25 Amerikaanse staten, Puerto Rico en DC.21 Het Australische parlement effent ook de weg naar tirannie met zijn “Trusted Digital Identity Bill 2021, “22 en het Amerikaanse Congres heeft zijn “Improving Digital Identity Act of 2021. “23

Al deze wetten hebben één ding gemeen: het einddoel, namelijk om ze uit te breiden tot een opgevoerd, wereldwijd sociaal kredietsysteem – een systeem waarin alles wat je doet en zegt wordt gecontroleerd, geregistreerd en beoordeeld op dreigingswaarde, en als je je misdraagt of verkeerd denkt, hebben ze 101 manieren om je te straffen en je te dwingen je aan de regels te houden, van het beperken van je mogelijkheden om te reizen tot het in beslag nemen van je bankrekeningen.

Denk geen seconde dat de overheid geen toegang heeft tot je gegevens of ze niet tegen je gebruikt voor politieke doeleinden. Zoals uitgelegd door Off-Guardian:24

“SMART Health Cards worden beheerd door VCI, dat is opgericht door de MITRE Corporation, die wordt gefinancierd door de regering van de Verenigde Staten. Als je SMART toegang geeft tot je medische gegevens, kun je er maar beter van uitgaan dat de Amerikaanse regering en haar agentschappen ze in handen zullen krijgen.

Ze hebben misschien niet hun eigen database, maar ze zouden toegang hebben tot de database van MITRE wanneer en als ze het nodig hebben of willen. En dat geldt ook voor Apple, Amazon, Google en Microsoft. Dat is hoe privaat-publieke partnerschappen werken. Symbiose.

Bedrijfsgiganten dienen als fronten voor overheidsprogramma’s en in ruil daarvoor krijgen ze een groot deel van de winst, financiële reddingsoperaties als die nodig zijn, en ‘hervormingen’ van de regelgeving die hun kleinere concurrenten verlammen …

Hierdoor kan de federale regering “naar waarheid” beweren dat ze geen federaal paspoortsysteem implementeert, of een vaccinatiedatabase bijhoudt, terwijl ze techgiganten uitbesteedt om dit voor hen te doen. Dit systeem van achterdeursurveillance door de overheid via een bedrijfslaag verspreidt zich al over de VS, en het ziet er naar uit dat het ook een rol zal spelen in een toekomstig ‘pandemieverdrag’.”

De Verenigde Staten rollen stilletjes het vaccinatiepaspoort uit

Amerikaanse minister van Volksgezondheid eist hitlijst van Big Tech

De Amerikaanse Surgeon General Dr. Vivek Murthy lijkt ook een verhaal op te bouwen om een internationale gezondheidsautoriteit te rechtvaardigen. Op 3 maart 2022 heeft Murthy formeel verzocht dat alle grote tech platforms gegevens overleggen over de omvang van COVID-19 misinformatie. Dit omvat sociale netwerken, zoekmachines, crowdsource-platforms, e-commerce-platforms en instant messaging-systemen. Gelukkig is zijn verzoek niet juridisch afdwingbaar. Zoals gerapporteerd door The New York Times:25

“Een verzoek om informatie van het kantoor van de chirurg-generaal eiste dat tech-platforms gegevens en analyses sturen over de prevalentie van COVID-19-misinformatie op hun sites, te beginnen met veelvoorkomende voorbeelden van verkeerde informatie over vaccins die is gedocumenteerd door de Centers for Disease Control and Prevention.26

In de mededeling worden de bedrijven gevraagd “precies aan te geven hoeveel gebruikers gevallen van verkeerde informatie over Covid-19 hebben gezien of kunnen zijn blootgesteld”, evenals geaggregeerde gegevens over demografische groepen die mogelijk onevenredig zijn blootgesteld aan of zijn beïnvloed door de verkeerde informatie.

De chirurg-generaal, Dr. Vivek Murthy, eiste ook informatie van de platforms over de belangrijkste bronnen van Covid-19-misinformatie, met inbegrip van die welke zich bezighielden met de verkoop van onbewezen Covid-19-producten, -diensten en -behandelingen … Het verzoek om informatie maakt deel uit van het COVID National Preparedness Plan27,28 van president Biden …

Naast het opvragen van misinformatie gegevens van de tech platforms, riep de chirurg generaal zorgverleners en het publiek op om informatie in te dienen over hoe COVID-19 misinformatie patiënten en gemeenschappen negatief heeft beïnvloed.”

Zoals opgemerkt door Dr. Meryl Nass,29 “Dit is echt beangstigend. Misinformatie (te controleren via tech bedrijven) wordt behandeld als een misdaad, hoewel nooit gedefinieerd.” Nass wijst ook op een nieuw wetsvoorstel,30 geïntroduceerd door twee Democratische senatoren op 2 maart 2022, dat techbedrijven “dekking zou geven om privégegevens te censureren en te overhandigen aan de overheid.” “Met andere woorden, het Congres kan censuur ‘legaliseren’ en de First Amendment rechten op vrijheid van meningsuiting criminaliseren,” zegt Nass.

CDC heeft massa’s misinformatie gecreëerd

De ironie is dat de meeste antwoorden van de CDC op de “COVID-mythes “31 zelf onjuiste informatie zijn. De CDC beweert bijvoorbeeld dat het een mythe is dat natuurlijke immuniteit beter is dan de immuniteit die je krijgt door de COVID-prik.

Maar het zal je moeite kosten wetenschappelijke onderbouwing voor die bewering te vinden. Ze hebben dat in principe gewoon verzonnen. Het is een al lang bestaand wetenschappelijk feit dat natuurlijke immuniteit sterker is en langer duurt dan immuniteit die door vaccinatie wordt opgewekt.

Vóór de pandemie was een “vaccin” “een product dat het immuunsysteem van een persoon stimuleert om immuniteit tegen een specifieke ziekte te produceren”. In 2021 veranderde de CDC die definitie in “een preparaat dat wordt gebruikt om de immuunrespons van het lichaam tegen ziekten te stimuleren”, waardoor een vaccin in feite geen immuniteit meer hoeft op te wekken – het belangrijkste wat een vaccin geacht wordt te doen.

De CDC beweert ook dat het een mythe is dat mRNA-injecties geen vaccins zijn. Ze zeggen dat mRNA-injecties vaccins zijn omdat ze een immuunrespons opwekken. Wat zij niet toegeven is dat zij de definitie van “vaccin” midden in de pandemie hebben veranderd.32

Vóór de pandemie was een “vaccin” “een product dat het immuunsysteem van een persoon stimuleert om immuniteit tegen een specifieke ziekte te produceren”. In de tweede helft van 2021, toen de mRNA-prikken op het punt stonden te worden verspreid, veranderde het CDC die definitie in “een preparaat dat wordt gebruikt om de immuunrespons van het lichaam tegen ziekten te stimuleren”, waardoor een vaccin in feite geen immuniteit meer hoeft op te wekken – het belangrijkste wat een vaccin geacht wordt te doen.

Overigens weerlegt het antwoord van de CDC op deze “mythe” in feite haar antwoord op de “mythe” dat immuniteit door vaccinatie beter is dan natuurlijke immuniteit, aangezien de COVID-prikken helemaal geen immuniteit opleveren. Ze stimuleren alleen een immuunrespons, die overigens gunstig of ongunstig kan zijn, afhankelijk van de manier waarop je immuunsysteem wordt gestimuleerd.

De CDC houdt ook nog steeds vol dat de COVID-prikken je DNA op geen enkele manier kunnen veranderen of er een wisselwerking mee kunnen hebben, maar gepubliceerd onderzoek toont anders aan. Zweeds onderzoek toont zelfs aan dat het mRNA van de Pfizer-prik zich in slechts zes uur in het menselijk DNA integreert.33

Murthy’s ongrondwettelijke verzoek om gegevens van technische bedrijven over gebruikers die informatie delen die in strijd is met het verhaal van het CDC lijkt een poging te zijn om rechtvaardiging te blijven vinden voor een internationale gezondheidsautoriteit met de macht om de waarheid over de hele wereld te dicteren.

Als er maar één verhaal is, in elk land, verspreid door een enkele entiteit, dan zal de waarheid zijn wat zij zeggen dat het is. Uiteindelijk zal onderzoek niet eens gepubliceerd worden, tenzij het overeenkomt met het gekozen verhaal.

De WHO is totaal corrupt

Er zijn vele redenen om de WHO als enige arbiter van gezondheidsfeiten af te wijzen. De WHO is corrupt tot in de kern, en dat is al jaren zo.34

In de nasleep van de Mexicaanse grieppandemie van 2009, waarvan het vaccin vele duizenden gewonden heeft gemaakt, concludeerde de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE) dat “de aanpak van de pandemie door de WHO, de EU-gezondheidsagentschappen en de nationale regeringen heeft geleid tot een “verspilling van grote sommen overheidsgeld, en ongerechtvaardigde angst en vrees voor de gezondheidsrisico’s voor het Europese publiek. “35

Meer specifiek concludeerde PACE dat er “overweldigend bewijs was dat de ernst van de pandemie door de WHO enorm werd overschat” en dat de geneesmiddelenindustrie de besluitvorming van de organisatie had beïnvloed.

Een gezamenlijk onderzoek door het British Medical Journal en het Bureau of Investigative Journalism (BIJ) bracht ook ernstige belangenconflicten aan het licht tussen de WHO – die de wereldwijde vaccinatieagenda promootte – en de farmaceutische bedrijven die deze vaccins maakten.36

De WHO is ook beschuldigd van massaal geldmismanagement, waarbij ze elk jaar meer uitgeeft aan reiskosten – zo’n 200 miljoen dollar in 2017 – dan aan enkele van de grootste volksgezondheidsproblemen, waaronder AIDS, tuberculose en malaria samen.37

Inmiddels weten de meeste mensen ook dat de WHO is gekocht en betaald door Bill Gates. Hij draagt meer bij aan het tweejaarlijkse budget van 4,84 miljard dollar van de WHO dan elke regering van een lidstaat. De VS is historisch gezien de grootste financier, maar de gecombineerde bijdragen van de Gates Foundation en GAVI maken Gates vanaf 2018 de officieuze hoofdsponsor van de WHO.

In de documentaire “TrustWHO “38 (hierboven), onthult Lilian Franck deze en andere clandestiene invloeden die de WHO controleren, tot gevaar van de volksgezondheid. We hebben bijvoorbeeld gezien dat de WHO sterk loyaal is aan China, en China’s meedogenloze onderdrukking van tegenargumenten deelt.

Het onderzoek van de WHO naar de herkomst van COVID-19 was van begin tot eind nep, en zelfs vóór de COVID-pandemie was de WHO al in gesprek met Facebook om “ervoor te zorgen dat mensen toegang hebben tot gezaghebbende informatie over vaccins en om de verspreiding van onjuistheden te beperken”. Gezien het sterke en voortdurende bewijs dat de WHO zwaar in conflict is en wordt gecontroleerd door de industrie, moet het nut van de WHO als hoeder van de volksgezondheid ernstig worden heroverwogen.

Het plan voor een nooit-eindigende pandemie

Hoewel het Witte Huis een plan heeft bekendgemaakt om de pandemie te beëindigen39,40 lijkt het meer op een plan voor een pandemie zonder einde. Zoals gerapporteerd door STAT News:41

“Het rapport zet een koers uit naar wat de auteurs het ‘volgende normale’ noemen – leven met het SARS-CoV-2-virus als een voortdurende bedreiging die onder controle moet worden gehouden. Dit vereist verbeteringen op een aantal fronten, van beter toezicht op COVID en andere ziekteverwekkers tot het in de gaten houden van de belasting van ziekenhuizen; en van inspanningen om de luchtkwaliteit in gebouwen aan te pakken tot voortdurende investeringen in antivirale geneesmiddelen en betere vaccins.

De auteurs roepen ook op om mensen die ziek zijn van ademhalingssymptomen gemakkelijk toegang te geven tot tests en, als ze positief zijn voor COVID of influenza, een snel recept voor het relevante antivirale geneesmiddel …

Het rapport suggereert dat de reactie van de VS op Covid-19 moet verschuiven van een reactie die alleen op deze ene ziekte is gericht naar een reactie waarbij inspanningen op het gebied van preventie, bestrijding en behandeling worden gericht op COVID als een van een aantal respiratoire virussen, waaronder influenza”.

Onderdeel van het plan is het creëren van een nieuwe post: plaatsvervangend assistent van de president voor bioveiligheid binnen de Nationale Veiligheidsraad.42 De plaatsvervangend assistent voor bioveiligheid zou verantwoordelijk zijn voor het “monitoren, aanpakken en coördineren van reacties op en mededelingen over bedreigingen voor bioveiligheid en pandemieën”.

Belangrijk is dat deze post ook verantwoordelijk zou zijn voor de coördinatie van “inspanningen om buitenlandse en binnenlandse bronnen van anti-wetenschappelijke misinformatie over vaccins en geneesmiddelen tegen te gaan”. De COVID-routekaart beschrijft ook strategieën om de documentatie, het toezicht en de verantwoordingsplicht voor communicatiedoelstellingen te verbeteren.

Dit omvat het toezicht op “ongerechtigheden op gezondheidsgebied” om “de publieke verantwoordingsplicht te vergroten en waarden te ondersteunen die het sociale welzijn en de gelijkheid op gezondheidsgebied bij infectieziekten bevorderen”. Het klinkt mij in de oren als een plan om propaganda te promoten die mensen te schande maakt die hun eigen gezondheid niet willen opofferen voor “het grotere goed”.

Het omvat ook de vaststelling van “normen voor een gestroomlijnde goedkeuring van gezondheidsboodschappen zonder politieke inmenging”. Zal de WHO verantwoordelijk zijn voor dergelijke normen? Waarschijnlijk wel.

In de routekaart staat ook dat technologieplatforms en oude media moeten worden aangespoord om “mechanismen te ontwerpen om schadelijke en onjuiste adviezen die de volksgezondheid schaden, op te sporen, af te buigen en te weigeren”. Met andere woorden, censuur over de hele linie. Als de WHO de volledige bevoegdheid krijgt over gezondheid, zal censuur een gegeven zijn en zal de wetenschap zoals wij die kennen in feite ophouden te bestaan.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Gefinancierd door Gates en Rockefeller Foundations: WHO publiceert gids voor digitaal vaccinatiepaspoort

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties