Het WHO pandemieverdrag is een verkapte machtsgreep en een “bedreiging van de soevereiniteit”. Dat zegt de Wereldgezondheidsraad, die zich vorige week in het debat mengde met een vernietigende open brief. De Raad kondigt aan dat zij actief campagne zal voeren tegen de plannen. Zij zegt dat dit moet worden voorkomen, juist omdat de WHO de mensen in de recente geschiedenis “keer op keer in de steek heeft gelaten”. En niet alleen sinds Covid-19, meldt TKP.

De World Council for Health (WCH), een coalitie van wetenschappers, artsen, juristen en maatschappelijke organisaties, verzet zich nu ook publiekelijk tegen de plannen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om een “wereldwijd pandemieverdrag” op te leggen “en tegelijkertijd de publieke opinie in de wereld af te leiden van de recente crisis”.

Zal boven de nationale grondwetten staan: WHO sluit wereldwijde overeenkomst over pandemische paraatheid!

Pandemieverdrag als “machtsgreep”

De brief is gericht aan alle “mensen over de hele wereld, regeringen, presidenten, ministers van Volksgezondheid en onafhankelijke media”, maar in het bijzonder aan WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreysus en Soumya Swaminathan, WHO’s wetenschappelijk hoofdmedewerker. Ook aan VN secretaris-generaal Antonio Guterres en zijn plaatsvervangers.

De brief is geschreven in de vorm van een open brief en bevat scherpe kritiek op de “inspanningen” van de WHO, die lijken op een “machtsgreep”. De “voorgestelde” overeenkomst is “onnodig en vormt een bedreiging voor de soevereiniteit en de onvervreemdbare rechten”. Het zou de reeds onderdrukkende macht van de WHO uitbreiden om “ongerechtvaardigde pandemieën uit te roepen, dehumaniserende lockdowns op te leggen en dure, onveilige en ondoeltreffende behandelingen op te leggen tegen de wil van het volk”.

Bovendien is de opstelling van het verdrag zeer antidemocratisch, zonder enige publiciteit, wat de plannen van het VN-agentschap des te meer aan het licht brengt.

Uit de WCH-brief:

“De voorgestelde WHO-overeenkomst is onnodig en vormt een bedreiging voor soevereiniteit en onvervreemdbare rechten. Het vergroot de verstikkende macht van de WHO om ongerechtvaardigde pandemieën uit te roepen, ontmenselijkende lockdowns op te leggen, en dure, onveilige en ineffectieve behandelingen af te dwingen tegen de wil van het volk.

De WCH is van mening dat de mensen het recht hebben om deel te nemen aan elke overeenkomst die hun leven, middelen van bestaan en welzijn beïnvloedt. De WHO heeft zich echter niet beziggehouden met een proces van inspraak, waaruit blijkt dat haar prioriteit ligt bij het vergaren van meer macht voor zichzelf en haar handlangers in het bedrijfsleven, in plaats van het dienen van de belangen van het volk. Zonder een onpartijdig democratisch proces zal elke overeenkomst van de WHO, die via de Verenigde Naties tot stand komt, onwettig, onrechtmatig en ongeldig zijn.

Historisch gezien heeft het leiderschap van de WHO het volk in de steek gelaten. Een van de vele voorbeelden is de goedkeuring van het schadelijke H1N1-jabloon (Mexicaanse griep) voor een controversieel verklaarde pandemie. Evenzo heeft de WHO gefaald tijdens Covid-19, toen zij lockdowns aanmoedigde, vroegtijdige preventieve behandelingen onderdrukte, en productinterventies aanbeval die veilig noch effectief zijn gebleken.”

WHO in een roes

De WHO moet dringend op haar plaats worden gezet:

“Het kan niet zo zijn dat de WHO de gezondheidsagenda van de wereld beheerst en biosurveillance afdwingt. Hoewel zij wordt gefinancierd uit openbare bronnen die aan het volk toebehoren, verkeert zij in een permanente staat van belangenconflict, aangezien zij ook aanzienlijke financiële middelen ontvangt van particuliere belangengroepen die hun bijdragen gebruiken om de besluiten en mandaten van de WHO te beïnvloeden en er profijt van te trekken. De Gates Foundation en de GAVI Alliance die de WHO financieren om vaccins te promoten, dragen bijvoorbeeld meer dan 1 miljard dollar per jaar bij.”

Een open brief is echter geenszins het einde van de zaak. Wat nu nodig is, is een “oproep tot actie”, die door WCH wordt geformuleerd:

“Wij dringen er bij iedereen op aan om geloofwaardige regeringsfunctionarissen, politieke partijen, vakbonden, groepen uit het maatschappelijk middenveld, beroepsbeoefenaars, publieke figuren en onafhankelijke media te benaderen.

  1. Bewustmaking van de implicaties van de voorgestelde wereldwijde pandemiedeal;
  2. Oproep tot nationale campagnes ter bescherming van natuurrecht en democratische grondwetten;
  3. Sluit je aan bij geloofwaardige maatschappelijke coalities zoals de Wereldraad voor Gezondheid.”

Tijd is van essentieel belang. De mensen moeten “in opstand komen tegen dit kostbare machtsmisbruik”. Zij roepen de mensen ook op zich beter te informeren “over beginselen, overeenkomsten, conventies en verdragen die de rechten van mannen, vrouwen en kinderen beschermen”. Er wordt verwezen naar de Siracusa-beginselen van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, die rechtsnormen bevatten voor de bescherming van rechten.

WHO boekt vooruitgang met GLOBAAL vaccinpaspoortprogramma

Op de 77e Wereldgezondheidsvergadering van de WHO in 2024 wil de WHO haar pandemieverdrag eindelijk bevestigd zien. WCH zal via campagnes de aandacht vestigen op deze “ondemocratische stap”.

De Wereldgezondheidsraad is een overkoepelende organisatie die bestaat uit 130 gezondheidsgerichte organisaties uit meer dan 40 landen over de hele wereld.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


WHO plant nieuw “pandemieverdrag” voor 2024

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Decker
Decker
6 maanden geleden

Hoe kan het toch dat zo’n ongekozen zelfbenoemde club boven een of de grondwet kan staan?

Matt
6 maanden geleden
Antwoord aan  Decker

Hier is een simpel antwoord op:
GELD
Iedereen is te koop, met geld, chantage (*) en of (loze) beloftes.
WEF doet exact hetzelfde met ‘onze’ regeringsleiders..
(*) Ze worden, als ze naar een buitenlandse conferentie moeten, in een of ander peperduur resort heel goed verwend, met mooie ‘dames’ en/of ‘heren’ en dat wordt gefilmd zonder dat ze het weten. Vraag maar aan lieden zoals Epstein+ hoe dat werkt.

Qvic
Qvic
6 maanden geleden

De STAAT DER NEDERLANDEN is een commercieel bedrijf, die zich valselijk uitgeeft als een regering. Maar die geen bevoegdheid meer heeft over het Nederlands grondgebied. Daar het openlijk wapens heeft geleverd aan Oekraïne, heeft het zijn eigen ondergang beklonken. Want het heeft eenzijdig de wapenstilstand van 1945 opgezegd. Daarmee is de staat rechtstreeks in oorlog met Rusland. Tevens valt het Nederlands grondgebied daarmee nu onder de SHIEF wetgeving waar Rusland de voorzitter van is. Dat resulteert in dat we uit de NATO, uit de EU, uit de VN/WEF zullen gaan en de STAAT DER NEDERLANDEN geëlimineerd zal worden. Zo ook dat ons land gezuiverd zal worden zoals Oekraïne.

De burgers op het grondgebied zijn soevereinen, maar zodra jij gaat stemmen voor zogenaamd de gemeenteraad verkiezingen. Geef jij persoonlijk jou eigen autorisatie over je zelf weg aan het commerciële bedrijf STAAT DER NEDERLANDEN coöperatie. Die dan uit jouw naam criminele zaken mag uitvoeren en jou mag chanteren, afpersen, oorlog voeren tegen jouw, jouw discrimineren, want jij hebt daar zelf toestemming voor gegeven door te gaan stemmen.

Alle zogenaamde politieke partijen zijn in wezen allemaal privaat clubjes, die toneel stukjes opvoeren. Want alle politieke partijen moeten als ze mee willen doen, zich onderwerpen aan de kieswet. Hiermee zijn zij een medewerker geworden van het commerciële bedrijf STAAT DER NEDERLANDEN.
Wij burgers hebben welleswaar stemrecht, maar geen kiesrecht.