Een vernietigingsoorlog is een oorlog met als doel de volledige vernietiging van de staat en de uitroeiing van het volk. Het wordt gedefinieerd als een geradicaliseerde vorm van oorlogsvoering waarin “alle psycho-fysieke grenzen” zijn opgeheven en de strategische doelen worden nagestreefd met alle noodzakelijke middelen. Het is oorlog zonder regels, beperkingen of morele restricties. De Verenigde Staten bevinden zich in de beginfase van een vernietigingsoorlog tegen Rusland met als doel de totale vernietiging van de economie, de cultuur, de bevolking en de natie, schrijft Mike Whitney.

“We hebben 5 golven van NAVO-expansie gezien. Nu is de NAVO in Roemenië en Polen en zij stellen daar hun raketaanvalsystemen op. Dat is waar we het over hebben. U moet begrijpen dat wij niemand bedreigen. Rusland is niet naar de grenzen van de VS of het VK gekomen. Nee. Jullie kwamen naar onze grenzen en nu zeggen jullie: “Oekraïne zal lid worden van de NAVO en zal daar hun systemen opstellen. Ze zullen hun militaire bases en hun aanvalssystemen daar stationeren. Wij zijn bezorgd over onze veiligheid. Begrijpt u wat dat betekent?” – Vladimir Putin, persconferentie, You Tube

Vraag– Is er een rechtvaardiging voor de Russische invasie in Oekraïne?

Antwoord– Ja, die is er. Rusland werd bedreigd door de ontwikkelingen in Oekraïne, dus zei het tegen Oekraïne dat het moest ophouden met wat het deed of de consequenties moest aanvaarden. Oekraïne negeerde die waarschuwingen en dus viel Rusland binnen. Dat is in feite wat er gebeurde.

Vraag – Maar hoe rechtvaardigt dat de invasie, Oekraïne is immers een soeverein land en soevereine landen moeten op hun eigen grondgebied kunnen doen wat zij willen, nietwaar?

Antwoord– Nee, dat is fout. Oekraïne heeft niet het recht om op zijn eigen grondgebied te doen wat het wil. Oekraïne en meer dan 50 andere landen hebben verdragen ondertekend (“tijdens de OVSE-topontmoetingen in Istanbul in 1999 en in Astana in 2010”) waarin zij overeenkwamen dat zij hun eigen veiligheid niet zouden versterken ten koste van de veiligheid van andere landen. Dit wordt de “ondeelbaarheid van veiligheid” genoemd, maar in praktische termen betekent het gewoon dat je geen artilleriestukken en tanks op je oprit kunt zetten en op mijn huis kunt richten. Want dat zou mijn veiligheid ondermijnen. Begrijpt u dat? Dezelfde regel geldt voor naties.

Als we uw redenering accepteren, dan moeten we concluderen dat John Kennedy het recht niet had om Fidel Castro uit te dagen voor het plaatsen van kernwapens in Cuba. Maar hij had wel het recht omdat Castro’s actie de VS in gevaar bracht voor een nucleaire aanval. Met andere woorden, Castro had niet het recht om zijn eigen veiligheid te verbeteren ten koste van de Verenigde Staten. Dit is niet anders. Poetin heeft het volste recht om de veiligheid en zekerheid van het Russische volk te verdedigen, sterker nog, dat is wat de mensen van hun leiders verwachten.

Vraag. Je antwoord slaat nergens op. Poetin is Oekraïne binnengevallen, dus is Poetin een agressor.

Antwoord: Daar ben ik het niet mee eens, maar in plaats van ruzie te maken, gebruiken we een analogie:

Laten we zeggen, ik hou een pistool tegen je hoofd en dreig je hersens eruit te schieten. Maar jij pakt snel het pistool en schiet me in mijn been. Wie is verantwoordelijk voor dat incident?

Als je denkt dat ik verantwoordelijk ben, heb je gelijk. Het slachtoffer, in dit geval, reageerde gewoon op een manier die zijn eigen veiligheid het beste zou waarborgen. Dat heet zelfverdediging en dat is volkomen legaal.

Dezelfde norm kan worden toegepast op Rusland, wiens “speciale militaire operatie” een preventieve stap is om zijn eigen nationale veiligheid te verdedigen. Rusland heeft geen plannen op Oekraïens grondgebied en probeert zich evenmin te mengen in de interne aangelegenheden van Oekraïne. Het enige doel van Rusland is een einde te maken aan de existentiële crisis die door Washington is gecreëerd. Het was Washington die de NAVO aanmoedigde om Oekraïne vol te pompen met dodelijke wapens. Het was Washington dat de extreem-rechtse extremisten die de etnische Russen in Oost-Oekraïne bedreigen, van wapens voorzag. Het was Washington dat de Oekraïense president Zelensky overhaalde om Minsk terzijde te schuiven en openlijk de ontwikkeling van kernwapens te steunen. Het was Washington dat in 2014 de coup pleegde waarbij de democratisch verkozen president werd afgezet en vervangen door een marionet van de VS. En het was Washington dat alles in het werk heeft gesteld om Rusland te isoleren en te demoniseren na provocaties die het volledig zelf had veroorzaakt. Kortom, het was Washington dat een pistool tegen het hoofd van Rusland hield en dreigde Rusland de hersens uit te schieten.

Zie je dat niet of ben je zo gehersenspoeld dat je denkt dat dit fiasco begon toen de tanks van Poetin de grens over rolden? Zelfs de meest fanatieke CNN propagandist gelooft die onzin niet. De crisis begon met de onophoudelijke opbouw van wapentuig, gevolgd door de ene berekende uitlokking na de andere. Rusland werd opzettelijk en herhaaldelijk geprovoceerd. Niemand die de gebeurtenissen op de voet heeft gevolgd, zal dat betwisten.

Poetin heeft overigens nooit gesproken over het omverwerpen van de regering in Kiev en het vervangen ervan door een door Moskou gesteunde stroman. Nee. Zijn plan is gericht op “demilitarisering” en “denazificatie.” Waarom?

Omdat dat zijn enige doelstellingen zijn. Hij wil de wapens vernietigen die de NAVO en de VS naar Oekraïne hebben verscheept (om het conflict aan te wakkeren) en hij wil de nazi-militanten uitroeien die de gezworen vijand zijn van de Russische Federatie.

Is dat onredelijk? Denkt u dat de VS anders zouden handelen als Mexico zou toestaan dat Al Qaida- en ISIS-cellen openlijk opereren in Guadalajara of Acapulco? Doe niet zo belachelijk. Ze zouden de hele regio aan gruzelementen bombarderen zonder met een oog te knipperen.

Zou je dat ook een invasie noemen?

Nee, Washington zou het waarschijnlijk een “Speciale Militaire Operatie” noemen, net zoals Rusland zijn interventie een “Speciale Militaire Operatie” noemt.

Het probleem is niet wat Rusland doet, het probleem is dat er altijd een andere standaard wordt toegepast op de Verenigde Staten. Het enige wat ik vraag is dat mensen hun eigen kritische denkvermogen gebruiken – negeer het hysterische gebral van de media – en hun eigen oordeel vellen over deze zaak.

Rusland heeft gedaan wat iedereen zou doen; het heeft gereageerd op een manier die zijn eigen veiligheid het beste zou waarborgen. Per definitie is dat zelfverdediging. Het heeft zich ontworsteld aan de dreiging van groot letsel of de dood, en is nu bezig zijn eigen veiligheid te herstellen. Oekraïne koos ervoor de legitieme veiligheidsbelangen van Rusland te negeren, en nu betaalt Oekraïne de prijs. Hier is een uitstekende samenvatting van de gebeurtenissen die voorafgingen aan de Russische operatie uit een artikel op de World Socialist Web Site:

“Het verhaal in de media, dat de invasie voorstelt als een niet-uitgelokte actie, is een verzinsel dat de agressieve acties van de NAVO-mogendheden, met name de Verenigde Staten, en hun marionetten in de Oekraïense regering…. verhult.

In Europa en Azië volgden de VS een strategie die erop gericht was Rusland te omsingelen en te onderwerpen. Met directe schending van haar eerdere beloften die de Sovjetbureaucratie en de Russische oligarchie in de waan lieten, heeft de NAVO zich uitgebreid tot bijna alle belangrijke landen in Oost-Europa, met uitzondering van Oekraïne en Wit-Rusland.

In 2014 orkestreerden de VS een extreem-rechtse staatsgreep in Kiev die een pro-Russische regering omverwierp die zich had verzet tegen het Oekraïense lidmaatschap van de NAVO. In 2018 hebben de VS officieel een strategie aangenomen om zich voor te bereiden op een “groot machtconflict” met Rusland en China. In 2019 heeft de VS zich eenzijdig teruggetrokken uit het INF-verdrag, dat de plaatsing van kernraketten voor de middellange afstand verbiedt. De voorbereidingen op een oorlog met Rusland en de bewapening van Oekraïne stonden centraal in de eerste poging van de Democraten om Donald Trump in 2019 in staat van beschuldiging te stellen.

In het afgelopen jaar…escaleerde de regering Biden roekeloos de provocaties tegen Rusland….De sleutel om dit te begrijpen is het Amerikaans-Oekraïense Handvest voor Strategisch Partnerschap, ondertekend door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba op 10 november 2021….”

Het handvest bekrachtigde de militaire strategie van Kiev van maart 2021, waarin expliciet het militaire doel werd verkondigd om de Krim en de door separatisten gecontroleerde Donbass te “heroveren”, en verwierp daarmee de Minsk-akkoorden van 2015, die het officiële kader vormden voor het beslechten van het conflict in Oost-Oekraïne….

Washington onderschreef ook expliciet “de inspanningen van Oekraïne om zijn status als NAVO Enhanced Opportunities Partner te maximaliseren om interoperabiliteit te bevorderen,” dat wil zeggen, zijn integratie in de militaire commandostructuren van de NAVO.

Het feit dat Oekraïne geen lid is van de NAVO is en was in alle opzichten een fictie. Tegelijkertijd hebben de NAVO-mogendheden het feit dat Oekraïne officieel geen lid is, uitgebuit als een gelegenheid om een conflict met Rusland aan te wakkeren dat niet onmiddellijk tot een wereldoorlog zou uitgroeien.

De VS waren zich er ten volle van bewust dat de fascistische strijdkrachten in Oekraïne de voornaamste rol zouden spelen van stoottroepen tegen zowel het Russische leger als de oppositie binnen de bevolking…. Hun nazaten, van de fascistische Svoboda Partij tot het neonazistische Azov Bataljon, zijn thans diep geïntegreerd in de Oekraïense staat en het leger en worden zwaar bewapend met NAVO-wapens.

Het is aan historici om uit te zoeken welke beloften de Oekraïense oligarchie van Washington heeft gekregen in ruil voor haar belofte om van het land een slagveld en lanceerplatform voor oorlog met Rusland te maken. Maar één ding is duidelijk: het Kremlin en de Russische generale staf konden niet anders dan dit document lezen als de aankondiging van een op handen zijnde oorlog.

In de loop van 2021 en in de weken onmiddellijk voorafgaand aan de invasie heeft de Russische president Vladimir Poetin herhaaldelijk gewaarschuwd dat de integratie van Oekraïne in de NAVO en de bewapening door de westerse mogendheden een “rode lijn” voor Rusland vormde, en “veiligheidsgaranties” van de VS en de NAVO geëist.

De VS wees al deze verklaringen echter minachtend van de hand, en de NAVO voerde de ene grote militaire oefening na de andere uit aan de grenzen van Rusland… In de weken voorafgaand aan de oorlog waarschuwde de regering-Biden voortdurend voor een dreigende Russische invasie, maar deed geen diplomatieke moeite om die te voorkomen en deed in plaats daarvan alles wat in haar macht lag om die te provoceren.” (“The US-Ukrainian Strategic Partnership of November 2021 and the Russian invasion of Ukraine”, World Socialist Web Site)

Wat kunnen we nu afleiden uit deze samenvatting van de gebeurtenissen?

We kunnen vaststellen dat Washington alles in het werk heeft gesteld om de veiligheid van Rusland te ondermijnen met het uitdrukkelijke doel Moskou in een oorlog in Oekraïne te betrekken. Dat was het doel vanaf het begin. Washington wist dat het NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne een van Poetins “rode lijnen” was, dus besloot het establishment van het buitenlands beleid van de VS om Poetins rode lijnen tegen hem te gebruiken. Zij besloten van Oekraïne een NAVO-lid te maken in alles behalve naam, wat (veronderstelden zij) voldoende provocatie zou zijn voor een invasie. Dat was het plan, en het plan werkte.

In het afgelopen jaar is er een constante stroom van dodelijke wapens naar Oekraïne gegaan; zware wapens die tanks kunnen vernietigen en vliegtuigen neerhalen. Tegelijkertijd hebben de gevechtstroepen en het officierskorps van Oekraïne regelmatig training gekregen van NAVO-adviseurs. Zij hebben ook regelmatig deelgenomen aan gezamenlijke militaire oefeningen met NAVO-eenheden in Oekraïne en op andere plaatsen in Europa. (Alleen al voor dit jaar staan er nog minstens 10 van deze oefeningen op het programma). De afgelopen 12 maanden zijn NAVO-specialisten vrijwel voortdurend op Oekraïens grondgebied geweest, terwijl hun troepencontrolesysteem reeds volledig in de NAVO is geïntegreerd. “Dit betekent dat het NAVO-hoofdkwartier directe bevelen kan geven aan de Oekraïense strijdkrachten, zelfs aan hun afzonderlijke eenheden en eskaders.”

Ook is het Oekraïense “netwerk van vliegvelden gemoderniseerd terwijl het luchtruim openstaat voor vluchten van Amerikaanse strategische en verkenningsvliegtuigen en drones die surveillance uitvoeren boven Russisch grondgebied.”

Kortom, “het niet-lidmaatschap van Oekraïne van de NAVO is (grotendeels) een fictie”, zoals de auteur van de WSWS opmerkt. Het land is heimelijk geïntegreerd in het bondgenootschap, op alle mogelijke manieren met uitzondering van een formele verklaring van lidmaatschap. Als gevolg daarvan wordt Rusland geconfronteerd met een vijandig leger en zijn militaire infrastructuur aan zijn westelijke grens, die een existentieel gevaar vormen voor het voortbestaan van de natie. In Poetins eigen woorden: “De militaire infrastructuur van de NAVO is een mes op onze keel”.

https://twitter.com/RealScottRitter/status/1502987190577545217

De analyse van Poetin is dus in wezen dezelfde als de onze, namelijk dat Rusland handelt uit zelfverdediging. Poetin greep slechts het pistool dat Washington op zijn hoofd had gericht. Was dat verkeerd? Moeten hele bevolkingsgroepen voortdurend in angst voor hun leven leven, zodat de VS ongestoord hun geopolitieke agenda kunnen uitvoeren?

Nee, elk land verdient basisveiligheid en bescherming tegen de dreiging van geweld. Rusland is in dat opzicht niet anders dan alle andere landen. En wanneer die elementaire veiligheidsbelangen worden genegeerd door marionetten in T-shirts (zoals Zelensky), dan moeten landen het heft in eigen handen nemen. Welke andere keuze hebben zij? Nationale veiligheid blijft de hoogste prioriteit van de staat. Iedere staat! Het is betreurenswaardig dat de “hoeder van de veiligheid in de wereld” ook (in de woorden van Martin Luther King) “de grootste leverancier van geweld in de wereld van vandaag” is. Maar dat is de trieste ironie van onze huidige hachelijke situatie.

Maar waarom – zo kun je je afvragen – hebben de VS zoveel moeite gedaan om Poetin ertoe aan te zetten Oekraïne binnen te vallen, terwijl het Oekraïense volk toch het meest te lijden zal hebben, net zoals het land waarschijnlijk jarenlang een verzamelplaats zal zijn voor ontwrichtende en bloedige militaire operaties van de NAVO? Wat is het strategische doel hier?

Nick Griffin, politiek analist en voormalig lid van het Europees Parlement, vatte het als volgt samen in een recent artikel in de Unz Review. Hij zei:

“De fundamentele doelwitten van de NAVO-oorlogsstokers in deze crisis zijn niet… Rusland, maar Duitsland, en China’s “One Belt, One Road”-initiatief. Ze proberen Duitsland onder de voet te lopen en China buiten de deur te houden; als ze daar niet in slagen, zullen de VS een geïsoleerd eiland in de roestgordel worden, duizenden kilometers verwijderd van het economische kernblok van de wereld….

Dezelfde ontwikkeling betekent ook het naderende einde van de dollar als ‘s werelds financiële reservevaluta…….. NAVO’s agressie tegenover Rusland is niet geboren uit vertrouwen maar uit angst. In slechts drie decennia zijn we van het ‘Einde van de Geschiedenis’ naar het dreigende einde van het dollarimperium gegaan….

De poging om Rusland tot een oorlog in Oekraïne te dwingen… gaat niet echt over het bevorderen van de geopolitieke belangen van het Dollar Imperium – het gaat over zijn eigen voortbestaan.

(Dit is waarom) Ze zijn inderdaad wanhopig op zoek naar oorlog!” (“Ukraine Implementing Minsk Accords & Ending Conflict ‘Very Last’ Thing US, UK Want, Ex-MEP Says,” Unz Review)

Griffin heeft gelijk. De oorlog in Oekraïne gaat niet over Oekraïne, maar over geopolitiek en vooral over de gestage erosie van de macht van Washington op het wereldtoneel. Daarom zien we deze ellendige poging om Rusland te verpletteren op weg naar het omsingelen van China. Het is pure wanhoop, en het is aanzienlijk erger geworden sinds de top van 4 februari tussen Vladimir Poetin en de Chinese president Xi Jinping, toen de twee leiders een nieuw “mondiaal bestuurssysteem” aankondigden, dat Europa en Azië met elkaar zou verbinden door middel van “infrastructurele connectiviteit”, hogesnelheidstreinen en een gezamenlijke verdeling van energiebronnen. Rusland en China zijn bondgenoten in het grootste vrijhandelsproject in de geschiedenis, en daarom doet Uncle Sam er alles aan om de boot te doen wankelen. Hier is meer uit Alfred McCoy’s artikel bij Counterpunch:

“In een historische verklaring van 5.300 woorden verklaarden Xi en Poetin dat de wereld ingrijpende veranderingen doormaakt en dat er een herverdeling van de macht en een groeiende vraag naar leiderschap plaatsvindt (wat Peking en Moskou duidelijk van plan waren te geven). Na het aan de kaak stellen van de slecht verhulde “pogingen tot hegemonie” van Washington, kwamen de twee partijen overeen “zich te verzetten tegen de…
inmenging in de interne aangelegenheden van soevereine staten onder het voorwendsel van bescherming van democratie en mensenrechten.

Om een alternatief systeem voor wereldwijde economische groei in Eurazië op te bouwen, waren de leiders van plan Poetins geplande “Euraziatische Economische Unie” samen te voegen met Xi’s reeds lopende “Belt and Road”-initiatief van een biljoen dollar om “een grotere onderlinge verbondenheid tussen de regio’s Azië-Stille Oceaan en Eurazië” te bevorderen. De twee leiders verklaarden dat hun betrekkingen “superieur zijn aan de politieke en militaire allianties uit het tijdperk van de Koude Oorlog”, een zijdelingse verwijzing naar de gespannen relatie tussen Mao en Stalin, en verklaarden dat hun entente “geen grenzen kent… geen ‘verboden’ gebieden van samenwerking”. Wat strategische kwesties betreft, waren de twee partijen fel gekant tegen de uitbreiding van de NAVO, tegen elke stap in de richting van onafhankelijkheid voor Taiwan en tegen “kleurenrevoluties” zoals die waarbij Moskou’s Oekraïense cliënt in 2014 werd afgezet.” (“The Geopolitics of the Ukraine War,” Alfred W. McCoy, Counterpunch)

Wat heeft dit te maken met de oorlog in Oekraïne?

Het laat zien dat Uncle Sam Rusland probeert te vernietigen, zodat hij macht kan projecteren in Centraal-Azië en Washington’s greep op de wereldmacht kan handhaven. Wie gaat de meest dichtbevolkte en welvarende regio van de volgende eeuw, Azië, controleren? Dat is de vraag die ten grondslag ligt aan de acties van Washington in Oekraïne.

Simpel gezegd is het Washington’s plan om eerst Rusland te verpletteren en daarna China. Dit verklaart waarom de VS de meest uitgebreide en wrede sancties aller tijden heeft opgelegd. De handschoenen zijn uitgedaan en we beginnen te zien dat Washington verwikkeld is in een campagne van verschroeide aarde om de Russische economie te wurgen, de Russische markten te laten crashen, vitale olie- en gasinkomsten te kortwieken, buitenlandse reserves te bevriezen, particuliere activa in beslag te nemen, de stroom buitenlands kapitaal te beëindigen, pijplijnprojecten van miljarden dollars te torpederen, de toegang tot de kapitaalmarkten te verhinderen, de roebel de afgrond in te sturen, het Russische leiderschap te demoniseren en Rusland uit de gemeenschap der naties te verwijderen. Tegelijkertijd hebben de VS de stroom van dodelijke wapens naar Oekraïne opgevoerd, terwijl de CIA doorgaat met het adviseren en opleiden van extreem-rechtse militanten die zullen worden gebruikt om een anti-Russische opstand te ontketenen.

Het zou nu duidelijk moeten zijn dat de benadering van Washington van Rusland fundamenteel is veranderd. De felheid van de huidige strategie suggereert dat we zijn overgestapt van onregelmatige schermutselingen naar een regelrechte vernietigingsoorlog tegen de Russische staat.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


De crisis in Oekraïne gaat niet over Oekraïne. Het gaat over Duitsland

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Hagar
Hagar
1 jaar geleden

De Duitse aanval op Rusland in de Tweede Wereldoorlog (Operatie Barbarossa) was geen vernietigingsoorlog tegen het Russische volk.
De Bolsjewieken (de voorouders van de Joodse komiek Zelensky) hadden Rusland in hun greep, en verklaarden openlijk dat ze heel Europa gingen veroveren, en daarna de rest van de wereld.
Ze hadden een enorm leger verzameld vlak bij de grens met Duitsland, maar aangezien dat leger daar stond te verzamelen om te gaan aanvallen, en niet in een defensieve positie zat ingegraven, ploegde het Duitse leger er snel doorheen.
Het doel van de Führer was nooit om het Oekrainse volk, of het Russische volk te vernietigen, maar enkel het Bolsjewistische regime met een Blitzkrieg ten val te brengen, en te vervangen door een normale regering, en ook bepaalde gebieden met noodzakelijk grondstoffen voor Duitsland, te kunnen aanhechten.
Het Bolsjewistische regime viel echter niet, omdat het direct na de Duitse inval enorme steuntoezeggingen kreeg van de USA, en aangezet werd om een zeer langdurige en extreem bloedige totale oorlog in te zetten.

Het enige land dat al meer dan honderd jaar het doelwit is van een internationale vernietigingsoorlog, is Duitsland