Net als zijn globalistische tegenhanger, de leider van het Economisch Wereldforum, Klaus Schwab, is Jacques Attali de minder bekende architect die vorm geeft aan de toekomst, meldt Rair.

Als u nog nooit van Jacques Attali hebt gehoord, kan dat opzettelijk zijn. Onder de globalistische architecten is hij een schimmige figuur die niet alleen de koers van de Franse politiek beïnvloedt, maar ook onze toekomst – wereldwijd – vormgeeft. Is Jacques Attali slechts een woordvoerder die de plannen van machtige globalistische netwerken presenteert, of zou hij het echte meesterbrein kunnen zijn achter het sturen van ons allen in de richting van een Grote Reset?

Wie is Jacques Attali

Jacques Attali werd geboren op 1 november 1943 in Frans Algerije. Zijn vader, Simon Attali, had succes in de parfumerie met zijn winkel “Bib et Bab” in Algiers. Maar, zo gaat het verhaal, twee jaar na het begin van de Algerijnse Onafhankelijkheidsoorlog (1954-1962), besloot de Joodse Simon Attali met zijn gezin naar Parijs te verhuizen.

Politiek adviseur, schrijver & profeet

Jacques Attali studeerde aan de Ivy League van de Franse universiteiten en promoveerde in 1972 in de economie aan de Université Paris Dauphine. Zijn politieke carrière begon tijdens zijn ambtstermijn als hoogleraar economie aan dezelfde universiteit. Hij is vooral bekend als bijzonder adviseur en raadgever van de linkse Franse president François Mitterrand van 1981 tot 1991, maar Attali leidde ook de politieke campagne van Mitterrand voor de presidentsverkiezingen van 1974.

Jacques Attali is al meer dan 45 jaar aanwezig in het politieke landschap van Frankrijk. Hij heeft meer dan 40 boeken geschreven, waarvan sommige kunnen worden omschreven als visioenen van kleurrijke utopieën en andere als profetisch. Attali was ook medeoprichter van EUREKA, een Europees intergouvernementeel programma voor nieuwe technologieën, dat o.a. de MP3 ontwikkelde.

Momenteel is hij oprichter, voorzitter en president van Positive Planet, een globalistische organisatie die bijdraagt aan de 2030 globalistische agenda van de Verenigde Naties. Zoals eerder gemeld bij RIAR Foundation USA, “is hun agenda niets minder dan een mondiale regeringstirannie die de hele mensheid tot slaaf maakt, terwijl ze de regeling ‘duurzame ontwikkeling’ en ‘gelijkheid’ noemen.” Zoals het Economisch Wereldforum stelt: “In 2030 zul je niets bezitten, en gelukkig zijn.”

Covid voorspelling

In de volgende video onderzoekt de Franse schrijver Paul-Étienne Pierrecourt enkele van de geschriften van Jacques Attali en zijn verbluffende voorspellingen die van toepassing zijn op de wereldgebeurtenissen van de laatste paar jaar.

In zijn boek “21st Century Dictionary”, gepubliceerd in 1998, beschrijft Jacques Attali een toekomstige pandemie om een wereldpolitiemacht op te richten die uiteindelijk een planetaire macht wordt. Hij benadrukt specifieke termen, waaronder het woord “Epidemie.” Daarnaast stelt Attali: “We zullen planetaire beheersingsmaatregelen nemen, die nomadisme en democratie even ter discussie zullen stellen.”

Jacques Attali kondigt decennia van regelmatige inentingen en lockdowns aan

Andere termen die Attali beschrijft zijn “Genetische therapie”, “Gentherapie met nanotechnologieën” en “Paniek”.

De motor van markten en democratie De paniek, het schaapachtige proces waarbij de een de ander imiteert uit angst gemarginaliseerd en achtergelaten te worden, is niet een defect van de westerse beschaving, maar de essentie ervan.

Het hoofdstuk “Preventie” is fascinerend:

Het eerste risico waartegen wij ons zullen willen blijven beschermen is ziekte. De preventie zal ons hele bestaan binnendringen.

In het deel Republiek gaat hij in op een toekomst van naties zonder grenzen: “Wat vooral belangrijk blijft, is het uitvinden van een republiek zonder grondgebied, zonder muren. Diasporisch.” Attali spitst zich vervolgens toe op “Inkomen”, waarbij hij een “Universeel Inkomen” voorspelt en thuiswerken via “telewerken”:

Iedereen zal op een dag misschien recht hebben op een fatsoenlijk inkomen, betaald door de staat, onafhankelijk van enige activiteit: Het Universeel Inkomen….Meer dan de helft van alle arbeiders zal niet langer in loondienst zijn…Thuiswerken via telewerken (thuiskantoor) zal goed zijn voor de helft van alle banen.

De man achter de presidenten van Frankrijk

Jacques Attali wordt al meer dan vier decennia goed ontvangen in het Elysee-paleis. Hij is een van de invloedrijkste adviseurs van generaties linkse Franse presidenten, van Francois Mitterrand tot François Hollande. Hij beweert zelfs de huidige president van Frankrijk, Emmanual Macron, te hebben “uitgevonden”.

Macron ontmoette Attali nadat hij in 2004 afstudeerde aan de ENA (l’Ecole Nationale d’Administration), een van de meest prestigieuze grandes écoles van het land en een kweekvijver voor toekomstige Franse presidenten.

Attali zou een cruciale rol spelen in het begin van een nieuw hoofdstuk in het leven van Macron, door hem rijkdom te verschaffen en zijn inzicht in het mondiale financiële systeem te vergroten.

Gewapend met een aanbeveling van Attali ging Macron aan de slag bij Rothschild & CIE Banque, een investeringsbank die eigendom was van Rothschild & Co. De jonge Macron klom snel op in de gelederen van de bank om managing partner te worden – en miljonair in het proces.

Op de volgende foto staat, “Emmanuel Macron? Ik ben degene die hem gespot heeft. Ik heb hem zelfs verzonnen. Helemaal. Jacques Attali geciteerd door Anne Fulda’s boek getiteld, “Emmanuel Macron, A Young Man, So Perfect” (2017).”

Op de omslag van het Franse tijdschrift Liberation staat: “Attali, de andere president.”

Voorspelt dat de Derde Wereldoorlog begint met Oekraïne

Attali, een vaste waarde in politieke talkshows in Frankrijk, voorspelde in 2014 dat de Derde Wereldoorlog zou beginnen met Oekraïne. De video eindigt met de waarschuwing van de voormalige Franse president Nicolas Sarkozy: “we zullen samen verdergaan in de richting van een nieuwe wereldorde, en niemand, en dan bedoel ik ook niemand, zal zich daartegen kunnen verzetten.”

Bekijk de volgende video:

De nieuwe wereldorde

Net als zijn globalistische tegenhanger, de leider van het Wereld Economisch Forum, Klaus Schwab, is Jacques Attali de minder bekende architect die de toekomst vorm geeft. Echter, op 6 december 2020, wijst aartsbisschop Vigano naar Attali als de oorsprong van Schwab’s “Grote Reset.” Aartsbisschop Vigano schreef het volgende:

Op 19 november 2020 verklaarde de stichter van het WEF, Klaus Schwab, dat “Covid een kans is voor een wereldwijde reset. In werkelijkheid herhaalde Schwab slaafs wat Jacques Attali op 3 mei 2009 in het Franse weekblad L’Express had gezegd.

In mei 2009, een jaar vóór het “LOCKSTEP”-scenario van de Rockefeller Foundation, publiceerde Attali een essay, “Change, as a Precaution,” waarin hij de hoop uitsprak dat de pandemie (Vogelgriep) “Herstructureringsangst” zou uitlokken. Hiermee bedoelt Attali het soort angst dat een “herstructurering van de samenleving” teweeg zou brengen. Attali schreef: “De geschiedenis leert ons dat de mensheid zich alleen significant ontwikkelt wanneer zij werkelijk bang is.”

Pandemie-gedreven euthanasie?

De onthulling dat in 1981 een Franse econoom, socialist en politiek adviseur, Jacques Attali, zei dat de last van het voeden van de groeiende pensioenbevolking in westerse naties een economische crisis zou veroorzaken die de geplande uitroeiing van de ouderen zou inhouden door een “pandemie die zich richt op specifieke mensen … een virus dat de oude of de dikke treft … de zwakken zullen eraan bezwijken, en de angstigen en de dommeriken zullen erin geloven en behandeling zoeken” gaat nu de wereld rond via de sociale media.

Een kleine pandemie om een wereldregering mogelijk te maken en de kostbare ouderen uit te roeien?

Wapens van de toekomst

Attali’s bestseller uit 2011, “A Brief History of The Future: a brave and controversial look at the twenty-first century” werd door de gevaarlijke globalist Henry Kissinger “briljant en provocerend…moeilijk te verwerpen” genoemd. In een hoofdstuk getiteld “De Weapons of Hyperconflict,” vatten Attali’s voorspellingen de doelen van het Wereld Economisch Forum samen om de mensheid opnieuw vorm te geven en volledige controle te krijgen over elk aspect van ons leven.

In de komende vijftig jaar zullen nieuwe technologieën worden ontwikkeld door legers voordat ze worden gebruikt op de civiele markt. Voor defensie of politie zullen regeringen het onderzoek financieren dat nodig is voor de perfectionering van de technologieën van hyperbewaking en zelfbewaking. Omgekeerd zullen deze technologieën dan civiele toepassingen krijgen.

In feite zullen deze toekomstige wapens in wezen gebaseerd zijn op het concept van bewaking. Legers zullen tegelijkertijd digitale infrastructuren van nomadische alomtegenwoordigheid ontwikkelen, bewakingssystemen voor verdachte bewegingen, de middelen om strategische installaties te beschermen, en een netwerk van economische inlichtingen. Robots (verborgen in vijandelijk gebied) en drones (vliegende robots) zullen gegevens doorgeven, chemische of biologische agentia opsporen en als verkenners dienen voor infanteriedetachementen die geconfronteerd worden met mijnenvelden of blinde vlekken. De software die de gevechten simuleert zal permanent worden bijgewerkt, zo dicht mogelijk bij de slagvelden.

Voorts zullen nieuwe gevechtseenheden worden geïntegreerd met de middelen voor simulatie, bewaking en aanval. Nieuwe netwerken en instrumenten van nomadische alomtegenwoordigheid zullen de strijders in staat stellen verbonden te blijven en alle soorten situaties te simuleren. Intelligente kleding zal dienen om nieuwe uniformen te vervaardigen; nieuwe materialen zullen het mogelijk maken nieuwe schilden te ontwerpen. Driedimensionale simulatietechnologieën zullen helpen bij de voorbereiding en uitvoering van gevechtsmissies, terwijl robots als vervangers van echte strijders zullen fungeren.

Elektronische systemen (e-bommen) zullen in staat zijn communicatienetwerken te vernietigen en de tegenpartij blind en doof achter te laten.

Mariniers zullen een nieuwe rol spelen in de strijd tegen spoorzoekers, bij de bewaking van emigratie en bij de bescherming van strategische zeestraten. Gevechtsvliegtuigen zullen niet meer zo nuttig zijn als nu, en zullen hun invloed op het denken van de staf en op de militaire budgetten verliezen.

Nieuwe, zogenaamde conventionele wapens zullen des te noodzakelijker worden naarmate onconventionele wapens (nucleaire en andere) meer en meer verspreid raken.

[…] Tegen 2040 of 2050 zullen in totaal meer dan vijftien landen openlijk kernwapens bezitten en de middelen om ze af te leveren.

Het tekort aan aardolie zal ook de meest uiteenlopende landen ertoe aanzetten om civiele kerncentrales te bouwen. Dit zal hen ertoe brengen gerecycleerd afval, bekend als MOX, als brandstof te gebruiken – waardoor de risico’s van proliferatie en ook van “verdwijning” van afval (tijdens de overbrenging van deze radioactieve materialen) nog zullen toenemen. Dergelijk afval zou dan kunnen worden gebruikt voor de vervaardiging van radiologische wapens waarbij nucleair afval en conventionele explosieven worden vermengd.

Andere wapens – chemische, biologische, bacteriologische, elektronische en nanotechnologische – zullen dan hun intrede doen. Net als bij de nieuwe civiele technologieën die zij zullen voortbrengen, zullen wetenschappers ernaar streven hun kracht, hun miniaturisatie en hun nauwkeurigheid te vergroten. Chemische wapens zullen in staat zijn leiders op te sporen en te doden zonder ontdekt te worden; pandemieën kunnen naar believen worden ontketend; complexe genetische wapens kunnen op een dag misschien specifiek tegen bepaalde etnische groepen worden gericht.

Nanorobots zo klein als een stofdeeltje, bekend als grijze gelei, kunnen heimelijke bewakingsmissies uitvoeren en de cellen van vijandelijke lichamen aanvallen. En als de technieken voor het klonen van dieren eenmaal zijn gevorderd, zouden gekloonde dieren missies kunnen uitvoeren – levende dierlijke bommen, monsters uit de nachtmerrie.

Deze wapens zullen niet alleen worden ontwikkeld in de militaire laboratoria van machtige landen, maar ook door grote bedrijven, “circusbedrijven”, die er nieuwe markten voor zullen vinden. Zoals altijd zal de bewapening het hart blijven vormen van het industriële apparaat, en totdat het super-empire er is, zullen de overheidsmarkten hoofdzakelijk gericht zijn op de bewapeningssector. Grote verzekeringsmaatschappijen en huurlingenfirma’s zullen dan de fakkel overnemen.

De meeste van deze wapens zullen toegankelijk zijn voor kleine naties, voor niet-staten, voor kapers, piraten, huurlingen, maquisards, maffia’s, terroristen, en elke soort spoorzoeker. In de niet zo verre toekomst zal het bijvoorbeeld mogelijk zijn om voor 400 dollar een e-bom te maken van een condensator, een haspel koperdraad en een explosief. Chemische, radiologische en biologische wapens zullen zo voor iedereen betaalbaar worden. Meer en meer mensen doden met rudimentaire middelen zal een trieste mogelijkheid worden. In de steden en op de grote transporten zal door de drukte de doeltreffendheid van de meest primitieve wapens toenemen.

Tenslotte (en misschien vooral), aangezien geen oorlog kan worden gewonnen tenzij de volkeren die hem voeren geloven dat hij rechtvaardig en noodzakelijk is, en tenzij de loyaliteit van de burgers en hun geloof in haar waarden worden gehandhaafd, zullen de voornaamste wapens van de toekomst de instrumenten van propaganda, communicatie en intimidatie zijn”.

Globalistische woordvoerder en handelsreiziger

Onder het netwerk van Globalisten speelt Jacques Attali de rol van een profeet. In een video uit 2015 in het Louvre en het Antieke Theater in Arles geeft Attali ruim een uur lang een lezing over zijn boek, begeleid door filmfragmenten en muzikale optredens. Daarna betreedt hij het podium in een groot antiek theater, gekleed in het wit; hij legt zijn toekomstvoorspellingen uit.

Attali is de woordvoerder en handelsreiziger van deze machtige globalistische netwerken, en zijn rol bestaat erin te onthullen wat reeds gepland is. Hij levert verder bewijs van dit machtige netwerk in een hoofdartikel in het Express Magazine van mei 1998, getiteld “De driehoek van macht.” Hij legt uit:

Drie entiteiten in een moderne burgermaatschappij delen het leeuwendeel van de macht: de politiek, de media, en de rechterlijke macht. Het evenwicht van deze drie machten zal ertoe leiden dat het volk ze als geheel verwerpt. Men moet zich er echter van bewust zijn dat hun lot met elkaar verweven is. Politici, journalisten en magistraten hebben dezelfde opvoeding genoten; zij delen dezelfde waarden, zij komen uit dezelfde sociale kringen. Toch vormen zij een minderheid in de bevolking. Zij zullen zichzelf redden of samen ten onder gaan.”

Jacques Attali bewijst eens te meer zijn voorkennis. In 2022 verwerpt een groot deel van de bevolking de “Driehoek van de Macht”, maar u kunt er zeker van zijn dat deze minderheid al een plan heeft klaarliggen. Zoals Mr. Attali zei: “Ze zullen zichzelf redden of samen ten onder gaan.”


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Jacques Attali: We gaan eerst de ouderen uitmoorden en dan de zwakkeren en nuttelozen

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties