De Duitse regering heeft Nord Stream 2 tegengehouden. Dit is een grote overwinning voor de VS, maar het betekent ook het einde van de energiezekerheid in de EU, meldt Anti-Spiegel.

De Duitse regering heeft de certificering van Nord Stream 2 opgeschort en het is de vraag of de pijpleiding ooit online kan komen. Dit is een overwinning voor de VS, die Nord Stream 2 willen verhinderen en hun duurdere fracking gas in Europa willen verkopen. Maar het betekent ook het einde van de energiezekerheid in Europa en, uiteraard, miljarden aan compensatiebetalingen voor de federale begroting. Maar laten we het stap voor stap doen.

De overwinning van de USA

De champagnekurken knallen momenteel zeker in Washington, want de erkenning door Rusland van de Donbass-republieken is als een kerstcadeau voor de VS. De VS hebben Rusland op slimme wijze in een hoek gedreven totdat Rusland geen andere keuze had dan de republieken te erkennen. Maar dat zou hier niet het onderwerp moeten zijn.

Waarom de erkenning een reden tot vreugde is voor de VS is snel verklaard, men hoeft alleen maar te kijken naar de belangen van de VS. Al in de jaren negentig stelden geostrategen in Washington zich ten doel Rusland en Oekraïne van elkaar te scheiden, omdat volgens Zbigniew Brzeziński, een van de invloedrijkste Amerikaanse geostrategen van die tijd, Rusland met Oekraïne een wereldmacht is, maar zonder Oekraïne slechts een onbeduidende regionale macht.

Gezien het doel om Rusland en Oekraïne van elkaar te scheiden, zijn de VS sinds 2014 zeer succesvol geweest. Na de Maidan hebben de radicaal-nationalistische regeringen van Oekraïne de economische banden met Rusland ten nadele van Oekraïne doorgesneden en is Oekraïne de burgeroorlog in de Donbass begonnen door tanks te sturen in plaats van een onderhandelingsdelegatie.

Een interessant detail aan de zijkant: Op 6 april 2014 heeft de Veiligheidsraad van Oekraïne een besluit genomen over de zogenoemde “antiterroristische operatie”, d.w.z. de aanval op Donbass. Dit was geen eenzaam besluit van de Veiligheidsraad, maar een bevel van de CIA. Het toeval wilde dat enkele dagen later bekend werd dat CIA-chef John Brennan onder een valse naam in Kiev was en deelnam aan de beslissende ontmoeting, hetgeen het Witte Huis enkele dagen later moest toegeven.

De oorlog in de Donbass is een troef voor de VS, want zolang de oorlog voortduurt, is het mogelijk de bevolking van Oekraïne op te hitsen tegen alles wat Russisch is, met andere woorden, Oekraïne van Rusland af te scheiden. En dat is precies wat de VS wil.

Hetzelfde geldt voor de erkenning van de Donbass door Rusland, want ook dat kan voor propagandadoeleinden worden gebruikt, zoals we momenteel in alle westerse media zien. Dus de geostrategen in Washington zijn waarschijnlijk op dit moment de kurken aan het laten knallen, vooral omdat deze erkenning hen nu ook het lang gehoopte einde van Nord Stream 2 op een presenteerblaadje heeft aangeboden. Vanuit het oogpunt van de VS gaat het op dit moment vrij goed.

Het einde van de energiezekerheid in Europa

Wat de VS daarentegen behaagt, is een potentiële catastrofe voor Europa. We hebben al een gastekort in Europa en het zal snel erger worden. Uschi von der Leyen mag het dan hebben over het vervangen van Russisch gas door vloeibaar gas van andere leveranciers, maar dat is slechts dromen.

Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste zijn er niet genoeg terminals voor vloeibaar gas in de EU om voldoende vloeibaar gas in te voeren. De EU importeert ongeveer 200 miljard kubieke meter gas per jaar uit Rusland, maar de Europese terminals kunnen op volle capaciteit slechts 150 miljard kubieke meter invoeren en de Europese gasproducenten zitten al aan hun limiet. Dus je kunt niet zomaar Russisch gas vervangen.

Bovendien is er nog iets: het vloeibaar gas is tot nu toe naar Azië gegaan. Als de EU dit gas naar Europa denkt te moeten halen, zullen ze dat in Azië niet grappig vinden. Wat we zullen zien is een soort veiling waar wie de hoogste prijs betaalt, het gas krijgt. Maar dan nog zijn de hoeveelheden en tankers vloeibaar gas die wereldwijd beschikbaar zijn, niet voldoende om Azië en Europa tegelijkertijd te bevoorraden.

Dus, ten eerste, zullen we te weinig gas hebben en, ten tweede, zal het veel duurder worden. Voormalig Russisch premier Medvedev tweette dit zelfs in het Duits:

“De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft opdracht gegeven de certificering van de Nord Stream 2-gaspijpleiding stop te zetten. Goed. Welkom in een nieuwe wereld waar Europeanen binnenkort 2000 euro per kubieke meter gas betalen!”

Aangezien gas tot dusver ongeveer 200 à 300 dollar heeft gekost, zullen de gasprijzen waarschijnlijk vertienvoudigen, uiteraard met de overeenkomstige gevolgen voor de prijzen van elektriciteit en verwarming.

Dit zijn allemaal niet mijn boze fantasieën, zelfs Der Spiegel heeft dit reeds toegegeven – zij het helemaal aan het eind van een artikel:

“De branchevereniging Zukunft Gas heeft haar bezorgdheid geuit. “We betreuren de stopzetting van het certificeringsproces,” zei woordvoerder Timm Kehler. Hij voegde eraan toe dat de pijpleiding zou helpen de groeiende invoerkloof in Europa te dichten. “Deze kloof kan slechts gedeeltelijk en tegen hogere kosten worden gedicht door nieuwe LNG-terminals.””

Maar met de LNG-terminals, d.w.z. terminals voor vloeibaar aardgas, gebeurt dit niet zo snel, en we hebben dit probleem al.

Hoe belangrijk is Nord Stream 2?

Tot nu toe kon Europa zonder Nord Stream 2 worden bevoorraad en het einde van de pijpleiding zal niet van de ene dag op de andere tot dit scenario leiden. Maar: Aangezien de vraag naar gas zal toenemen als gevolg van de energietransitie en de verbreide elektrische auto’s, maar de beschikbare hoeveelheid gas zal afnemen, zal de EU niet kunnen worden bevoorraad zonder Nord Stream 2.

Volgens deskundigen zal het nauwelijks mogelijk zijn om het huidige gastekort in de EU deze zomer op te lossen. Er zou gewoon veel meer gas van Rusland naar Europa moeten worden gepompt dan de bestaande pijpleidingen aankunnen. Zonder Nord Stream 2 zal het gastekort een permanente toestand worden die mettertijd zal verergeren om de hierboven vermelde redenen.

De vergoeding

De helft van Nord Stream 2 is gebouwd door Europese bedrijven, die een schadevergoeding zullen eisen als Nord Stream 2 uiteindelijk wordt stopgezet. En ze zullen gelijk krijgen, want zo is het nu eenmaal: Indien de staat de voorwaarden wijzigt waaronder een investeringsproject is uitgevoerd en het project vervolgens niet kan functioneren, moet de staat hiervoor aansprakelijk zijn en de veroorzaakte schade vergoeden. In het beste geval zal Duitsland dan de geïnvesteerde miljarden moeten terugbetalen, in het slechtste geval zelfs de gederfde winst, of delen daarvan.

Het besluit om te stoppen met Nord Stream 2 zal dus zeer duur zijn. De consumenten zullen veel hogere facturen krijgen voor elektriciteit en verwarming, de economie zal aan concurrentiekracht inboeten door de stijgende energiekosten, wat banen zal kosten, en de federale begroting zal miljarden aan schadevergoedingen moeten betalen.

Dat is wat ik noem een zeer doordacht beleid voor het welzijn van Duitsland en zijn bevolking.

“Een hoge economische prijs betalen”

De Groenen zullen blij zijn, zij waren toch al tegen Nord Stream 2. Minister van Buitenlandse Zaken Baerbock heeft dit al aangekondigd tijdens een bezoek aan Kiev:

“Wij zijn bereid een hoge economische prijs te betalen voor de veiligheid van Oekraïne”.

Wie zijn “wij”? Heeft de dame je gevraagd of je er klaar voor was?

Maar het zij zo, het zal geschieden. Zelfs de vice-kanselier van de Groenen Habeck, die momenteel de minister van Economie mag spelen in het theater van Berlijn, kondigde bij de aankondiging van het besluit om te stoppen met Nord Stream 2 aan dat de prijzen voor gas zouden stijgen.

De beslissing van de Duitse regering om Nordstream2 niet in gebruik te nemen is de doodsteek voor het Duitse bedrijfsleven

Hoe groot is de schade voor Rusland?

In tegenstelling tot wat men zou kunnen veronderstellen, zal de schade voor Rusland niet zo groot zijn als voor Europa. Ja, Rusland zal minder geld innen. En ja, Rusland zal zijn investering in Nord Stream 2 waarschijnlijk kunnen afschrijven.

Maar Rusland is een van de staten met de grootste valuta- en goudreserves, dus deze dingen zijn vervelend, maar niet fataal. Voor de EU zal de schade veel groter en pijnlijker zijn. Bovendien is Rusland nog steeds sterk afhankelijk van de uitvoer van olie en gas, maar gas maakt slechts een relatief klein deel van zijn inkomsten uit. Dus het verlies van inkomen is draaglijk.

Rusland bouwt ook een tweede pijpleiding naar China en een verbindingspijpleiding die de gasvelden die (tot dusver) de EU bevoorraden, zal verbinden met de Siberische gasvelden. Rusland zal dus zijn gas aan China kunnen verkopen als de EU besluit dat zij geen Russisch gas meer wil.

Voor Rusland zou het onaangenaam zijn de EU als gasafnemer te verliezen, maar dat zou een tijdelijk probleem zijn, vooral omdat het ook een pijpleiding naar India zou kunnen aanleggen, dat ook blij zou zijn Russisch gas te hebben. Voor de EU daarentegen zou dit een existentiële kwestie kunnen worden, maar dat deert de verantwoordelijken zoals Baerbock en Habeck niet; zij verdienen genoeg om een elektriciteitsrekening te betalen die om ideologische redenen vele malen hoger is.

Amerika s echte tegenstanders zijn zijn Europese en andere bondgenoten

De oorzaken van de energiecrisis in Europa

Ik heb al vaak verslag uitgebracht over de oorzaken van de energiecrisis in Europa, dus voor de volledigheid vat ik ze hier nog eens samen.

Ten eerste was de afgelopen winter koud, waardoor veel gas werd verbruikt. Pijpleidingen en tankers volstaan niet om in de winter voldoende gas naar Europa te brengen, en daarom wordt de gasopslag meestal in de zomer gevuld. Dit jaar is dat niet gebeurd en terwijl de gasopslagplaatsen normaal gezien bijna 100% vol zijn aan het begin van het stookseizoen, was dat dit jaar slechts iets minder dan 75%.

Ten tweede heeft de energietransitie geleid tot een buitensporig aandeel van windenergie in de elektriciteitsmix. Aangezien de afgelopen zomer echter uitzonderlijk windstil was, ontbrak het aan windkracht en werd onder meer gas gebruikt voor de opwekking van elektriciteit die in de opslagfaciliteiten had moeten worden ingevoerd.

Ten derde heeft de wens van veel Europese politici om Russisch gas te vervangen door voornamelijk Amerikaans vloeibaar aardgas geleid tot een gebrek aan gas in Europa. De reden: de gasprijzen in Azië zijn nog hoger dan in Europa, en de Amerikaanse tankers die vast op de planning staan, gaan naar Azië in plaats van naar Europa.

In de vierde plaats heeft de hervorming van de gasmarkt door de laatste EU-Commissie de handel in gas op de beurzen vrijgemaakt. Hierdoor werd gas een voorwerp van speculatie. Terwijl Gazprom zijn gas volgens langetermijncontracten voor 230 tot 300 dollar aan Europa levert, is het voor de importeurs een goede zaak om het gas op de beurs voor 1.000 euro door te verkopen en deze speculatieve winsten van enkele honderden procenten in eigen zak te steken.

Waarom wil Gazprom nog steeds langetermijncontracten? Het antwoord is eenvoudig, want dit was ook het geval toen in Europa gasvelden werden ontwikkeld. De gasproducent moet miljardeninvesteringen plannen en dit is alleen mogelijk als hij weet hoeveel gas hij op lange termijn kan verkopen en tegen welke prijs. Daarom wil een gasproducent langetermijncontracten, ook al kan de prijs soms veel lager zijn dan wat hij op de beurs zou kunnen krijgen.

Het is ook voordelig voor de afnemer om gasprijzen en gashoeveelheden vooraf te kunnen plannen, want wat er gebeurt als je betrokken raakt bij kortetermijncontracten is wat we momenteel in Europa meemaken. Dat de EU-Commissie desondanks korte-termijncontracten en beurshandel in gas steunt, is ofwel incompetentie, ofwel de wens om Europese bedrijven in staat te stellen lucratieve beursspeculaties met gas te bedrijven ten koste van de consument, ofwel politieke afhankelijkheid van de VS, die vertrouwt op korte-termijncontracten omdat snelle winsten belangrijker zijn voor hun snel bewegende fracking-industrie dan planningszekerheid op lange termijn.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


De crisis in Oekraïne gaat niet over Oekraïne. Het gaat over Duitsland

5 3 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Matt
11 maanden geleden

Laat die gekke Amerikanen nu maar juichen, straks piepen ze heel anders; Rusland is tot nu toe nog altijd hoofdleverancier van crude olie naar Amerika geweest, die olie is zwaarder en meer geschikt voor industriële producten en daarnaast heb je natuurlijk de ‘rare metals’ zoals uranium, nodig voor hun kerncentrales ( en bommen) magneetijzer, nodig voor windmolens en electrische auto’s en nog meer van dit soort zaken.
Dat was ook de reden dat Amerika Venezuela onder de knot wou krijgen want die hebben ook bijna uitsluitend zware olie. Met hun puppet, die uiteindelijk waardeloos blijkt te zijn, is die opzet grandioos mislukt.(wat is Amerika eigenlijk wel gelukt?)
Nu Amerika de geldkraan heeft dicht gedraaid hoeft Rusland natuurlijk niet meer te leveren en dat gaan ze in Amerika op korte, maar zeker op langere termijn heel goed voelen. Dit loopt dus uit op een totaal fiasco voor Amerika.
Maar het is bekend: de hoge vaccinatiegraad tast duidelijk het verstand aan.

pipo
pipo
11 maanden geleden

Amerika houdt geen rekening dat Rusland zijn gas aan China en andere landen kan verkopen , die op hun beurt dat gas aan Europa kunnen verkopen aangezien de hoge prijs voor gas van Amerika.
we zullen steeds meer moeten betalen zoals nu, maar minder dan de prijs voor het minderwaardig gas van Amerika
Amerika kan 1 jaar profiteren van de situatie maar dan houdt het op