Iets werkelijk ondenkbaar gebeurt in de ziekenhuizen van Amerika. Overal in het land worden COVID-19 patiënten gedood door ongepaste medische protocollen, en zij hebben geen zeggenschap over de behandeling die zij krijgen. Ze zijn letterlijk ontdaan van hun patiëntenrechten, schrijft Dr Mercola.

Basis medicijnen zoals antibiotica en steroïden worden hen geweigerd. Er wordt hun zelfs basisvoeding en -vocht ontzegd, wat neerkomt op een oorlogsmisdaad volgens de regels 531 en 1182 van de Conventie van Genève, waarin staat dat je een persoon niet mag uithongeren en dat je zelfs aan gevangenen basisbehoeften moet verschaffen.

In plaats daarvan worden COVID-patiënten overbehandeld met gevaarlijke en ondoeltreffende therapieën zoals remdesivir, verdovende middelen en mechanische beademing, een combinatie die vaker wel dan niet de dood tot gevolg heeft. Veel artsen die het belang inzien van een vroegtijdige en adequate behandeling zijn verbijsterd en geschokt door wat ze zien, en met reden. Het is op dit moment echt onbegrijpelijk.

Een geval van medische ontvoering voor COVID premies?

Het meest schokkende voorbeeld dat ik ben tegengekomen is misschien wel het geval van een volkomen gezonde man die betrokken was bij een auto-ongeluk. In een gesprek met Stew Peters op Rumble beweert Benjamin Gord dat hij een onbekend knock-out medicijn heeft gekregen van de dienstdoende hulpverlener en dat hij wakker is geworden aan de beademing in een COVID-afdeling.

Hij trok de beademing er helemaal zelf uit, omdat hij ongedeerd was van het ongeluk. Toen hij wilde weten waarom hij aan de beademing was gelegd, kreeg hij van het geschokte personeel te horen dat hij voor COVID werd behandeld.

In andere gevallen zijn patiënten aan de standaardzorg van COVID gelegd, hoewel ze voor iets anders binnenkwamen. Patiënten worden ook niet vrijgelaten en worden in feite als gevangenen vastgehouden in het ziekenhuis. Velen wordt het recht ontzegd om behandeling te weigeren.

Aan de andere kant worden ze gedwongen om bevelen tot niet-reanimeren te aanvaarden die ze niet willen. Er zijn ook meldingen van COVID-patiënten die krachtige ademhalingsdepressiva voor het centrale zenuwstelsel toegediend krijgen, ook bekend als “euthanasiecocktails” – combinaties van kalmerende middelen zoals morfine, fentanyl en midazolam.3

De medische ontvoering en mishandeling van patiënten tegen hun wil is zo wijdverbreid dat mensenrechtenadvocaat Thomas Renz de Truth for Health Foundation heeft gevraagd een medisch adviesteam op te richten, het COVID Care Strategy Team, om families te helpen hun dierbaren fysiek te bevrijden uit ziekenhuizen waar ze gevangen worden gehouden.4

Het stimuleren van het doden van patiënten

Hoewel men de hele dag kan speculeren over de ethiek van ziekenhuisbestuurders en artsen, is een van de meest voor de hand liggende antwoorden op de vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren, dat ziekenhuizen enorme stimulansen krijgen om COVID-patiënten overmatig te behandelen tot de dood erop volgt. Eenvoudig gezegd staat er voor elke patiënt een premie van meer dan $100.000 op zijn hoofd. Ziekenhuizen ontvangen bonusbetalingen voor:5,6

  • COVID-tests en COVID-diagnoses – Ziekenhuizen ontvangen een “bonus” van 20% bovenop de standaardkosten voor de behandeling van een COVID-patiënt7
  • Opname van een “COVID-patiënt”
  • Gebruik van remdesivir – De Amerikaanse overheid betaalt ziekenhuizen in feite een extra bonus wanneer zij remdesivir gebruiken,8,9,10 en dat komt bovenop de 20% toeslag. Remdesivir werd ontwikkeld als een antiviraal geneesmiddel en getest tijdens de uitbraak van ebola in 2014. De resultaten waren meer dan teleurstellend. In de eerste maanden van 2020 werd het geneesmiddel ingevoerd in COVID-proeven.11
  • Ook die proeven waren meer dan teleurstellend.12,13,14 Niet alleen was het middel niet effectief tegen de infectie, maar het had ook aanzienlijke en levensbedreigende bijwerkingen, waaronder nierfalen en leverschade.15 Ondanks de duidelijke gevaren en het gebrek aan effectiviteit, gaf de Amerikaanse Food and Drug Administration in mei 2020 toestemming voor remdesivir voor noodgebruik tegen COVID,16 en gaf het vervolgens in oktober 2020 volledige goedkeuring.17
  • Gebruik van mechanische beademing, waardoor volgens CMS-klokkenluiders 84,9% van de COVID-patiënten binnen slechts 96 uur overlijdt,18 meestal als gevolg van barotrauma19 (trauma aan de longen door de verhoogde druk).
  • COVID sterfgevallen – In augustus 2020 heeft Robert Redfield, voormalig directeur van de U.S. Centers for Disease Control and Prevention, toegegeven dat ziekenhuizen een financiële prikkel hebben om COVID sterfgevallen te hoog te tellen.20

Volgens Renz harken ziekenhuizen minimaal 100.000 dollar extra binnen voor elke “COVID-patiënt” wanneer zij de richtlijn volgen om alleen te behandelen met remdesivir en beademing. Aan de andere kant verliezen ziekenhuizen die weigeren dit dodelijke protocol te volgen en zaken als ivermectine, antibiotica en steroïden gebruiken, alle overheidsbetalingen.

Toch verklaren de financiële prikkels voor de behandeling met medicijnen niet waarom sommige ziekenhuizen nu basisvoeding en -vloeistoffen onthouden, waardoor de patiënten letterlijk worden gemarteld – uitgehongerd – tot de dood erop volgt. Dergelijke gevallen maken duidelijk dat de dood gewoon het gewenste resultaat moet zijn. Waarom zou je anders voedsel en water onthouden?

Aanvankelijk werden deze COVID-stimulansen gerechtvaardigd als een manier om ervoor te zorgen dat de ziekenhuizen niet financieel te gronde zouden gaan aan de pandemie omdat zij inkomsten misliepen uit routinematige zorg en electieve operaties die zij niet langer konden verstrekken.21

Nu lijkt het er echter op dat deze betalingsregeling een soort geïnstitutionaliseerde moordmachine heeft gecreëerd, waar ziekenhuisinkomsten worden gekoppeld aan patiënten die in het ziekenhuis sterven met een COVID-label, of dat nu waar is of niet.

Overmatig drogeren van COVID-patiënten

Andere landen melden soortgelijke tendensen. De Canadese pers meldt dat COVID-19 patiënten vaak overdreven dosissen medicatie krijgen, zoals opioïden, benzodiazepines en anticholinergica, die kunnen leiden tot een dodelijke overdosis.22

In het Verenigd Koninkrijk zijn bejaardentehuizen ervan beschuldigd COVID-patiënten te doden met midazolam, een krachtig kalmeringsmiddel. In april 2020 werden 38.352 extramurale recepten voor midazolam uitgeschreven, terwijl het maandelijkse gemiddelde in de vijf jaar daarvoor slechts 15.000 was, wat in de bovenstaande video in detail wordt uitgelegd.

“Midazolam onderdrukt de ademhaling en versnelt de dood. Het verandert de zorg aan het einde van het leven in euthanasie,” vertelde gepensioneerd neuroloog Dr. Patrick Pullicino aan MailOnline.23

En over euthanasie gesproken: eind 2021 gaf de regering van Nieuw-Zeeland toestemming voor “vrijwillige euthanasie” door middel van een dodelijke injectie voor COVID-patiënten als de arts denkt dat de COVID-patiënt niet zal herstellen.24 De arts die de euthanasie uitvoert, krijgt van de overheid $1.087 betaald voor deze dienst.25

Zijn De ouderen... vermoord in ziekenhuizen... tijdens de pandemie?

Dodelijke preventie

Overal waar je kijkt, lijkt de focus te liggen op het maximaliseren van het aantal doden, niet op het redden van levens. Dat geldt ook voor de COVID-prikken, die worden aangeprezen als de enige manier om ernstige infecties en de dood te voorkomen. Gegevens van het Amerikaanse Ministerie van Defensie suggereren echter dat de injecties tot ongekende verwondingen en sterfgevallen leiden. De gegevens van de Defense Medical Epidemiology Database (DMED) werden door Renz verkregen van klokkenluiders van het Ministerie van Defensie, en werden gepubliceerd op de Renz Law website.26

Laat me kristalhelder zijn. Deze vaccins verwonden en doden soms zelfs onze militairen, en diegenen in het publiek die de ‘veilige en effectieve’ marketing kopen. Deze cijfers bewijzen dat zonder enige twijfel. ~ Thomas Renz, advocaat

Uit de gegevens blijkt dat, vergeleken met de vorige vijfjaarlijkse gemiddelden, het aantal miskramen in 2021 met 279% is gestegen bij het DOD-personeel, het aantal gevallen van borstkanker met 487%, het aantal zenuwaandoeningen met 1.048%, het aantal onvruchtbare mannen met 350%, het aantal onvruchtbare vrouwen met 471%, het aantal eierstokklachten met 437% en ga zo maar door. Zoals opgemerkt door Renz tijdens U.S. Sen. Ron Johnson’s “COVID-19: A Second Opinion” panel:27

“De klokkenluidergegevens, deze DMED database, heeft een soort controlegroep opgeleverd. Het zijn militaire dossiers die dateren van verschillende jaren geleden en die medische codes geven voor verschillende medische problemen waarmee onze militairen te maken krijgen zoals kanker, miskramen, neurologische aandoeningen enz.

Deze gegevens, verstrekt door drie militaire artsen, laten een historisch overzicht zien van de gezondheidstoestand van het Amerikaanse leger vóór 2021, het jaar waarin het COVID-vaccin werd uitgebracht. Wat je ziet is heel verontrustend.

Van 2016 tot 2020 blijven alle variaties van medische aandoeningen consistent. Maar in 2021, wanneer de variabele van het vaccin wordt verplicht, springt de piek in kankers, miskramen, onvruchtbaarheid, noem maar op, met factoren van honderden tot duizenden procenten.

Laat me kristalhelder zijn. Deze vaccins verwonden en doden soms zelfs onze militairen, en diegenen in het publiek die de ‘veilige en effectieve’ marketing kopen. Deze cijfers bewijzen dat zonder enige twijfel.”

De reactie van het Pentagon – een nog groter verhaal

Als reactie op de gelekte DMED-gegevens beweert het Pentagon nu dat “een foutje” in de database ertoe heeft geleid dat er onvolledige datasets zijn getoond voor de vijf jaar die Renz als basis gebruikt. De echte medische diagnoses voor 2016 tot en met 2020 zijn veel hoger, beweren ze, en dat zorgde ervoor dat de cijfers voor 2021 valselijk verhoogd lijken.

Volgens Maj. Charlie Dietz, een task force public affairs officer voor Defensie, werd de DMED offline gehaald “om de hoofdoorzaak van de datacorruptie te identificeren en te corrigeren.” Zodra de zogenaamde “ontbrekende” medische diagnoses weer waren toegevoegd, was het aantal gerapporteerde ziekten en verwondingen voor 2021 3% LAGER dan 2020, en het laagste aantal in zes jaar. Zoals gerapporteerd door The Blaze:28

“Waar die echte cijfers bestonden, waarom ze vijf jaar lang niet in het systeem zaten, wat er precies in het systeem zat, en waarom de cijfers voor 2021 volgens de DOD-rekening accuraat waren, blijft een mysterie.

De militaire volksgezondheidsfunctionarissen hebben echter één voor één weer willekeurige getallen toegevoegd aan de codes van 2016 tot en met 2020. Renz en twee van de klokkenluiders hebben mij verteld dat ze de afgelopen week dezelfde gegevens opnieuw hebben opgevraagd, en dat ze in de meeste ICD-categorieën hebben ontdekt dat de getallen van 2016 tot en met 2020 exponentieel zijn ‘verhoogd’ om te doen lijken alsof 2021 geen abnormaal jaar was.

Dit is gedaan zonder enige transparantie, zonder enig persbericht, zonder enige narratieve verklaring, en slordig op een manier die het toch al ongelooflijke verhaal gewoon onmogelijk te geloven maakt.

Naast het geloof dat elk epidemiologisch rapport gedurende vijf jaar op de een of andere manier volledig bezoedeld was met valse gegevens … zouden we moeten geloven dat op het moment dat ze dit van Renz ontdekten, ze plotseling de exacte cijfers ontdekten. Een fout van vijf jaar is van de ene dag op de andere hersteld!”

Incompetentie, corruptie, beide – of nog erger?

Wat deze clownsshow nog onverdedigbaarder maakt, is dat de Adviescommissie voor immunisatiepraktijken van de Centers for Disease Control and Prevention (ACIP) heeft toegegeven dat ze de DMED-gegevens vanaf het begin in de gaten hebben gehouden.29

Hoe je het ook wendt of keert, we hebben een ernstig probleem. Als het DoD nu pas corrupte gegevens ontdekt in de DMED, dan is er sprake van incompetentie in de gelederen. En als ACIP naar de DMED gegevens keek en bleef aandringen op vaccinatie ondanks alarmerende veiligheidssignalen, dan is ACIP incompetent – of erger.

Als er niets mis is met de database en de cijfers die Renz aanvankelijk verkreeg juist waren, dan zijn er mensen binnen Defensie die gegevens vervalsen om verwondingen door COVID jab te verdoezelen en onze militairen opofferen om de winsten van Big Pharma te beschermen – een actie die, als het waar is, gevaarlijk dicht bij verraad lijkt te liggen.

Zoals Steve Kirsch,30 stichter van het COVID-19 Early Treatment Fund opmerkt, zit de “verklaring” van het DOD voor de discrepantie in haar 2021 letsel statistieken vol met gaten. Ten eerste hebben ze niet uitgelegd waarom de gegevens van 2016 tot 2020 wel werden beïnvloed, maar die van 2021 niet.

Ten tweede hebben ze niet uitgelegd hoe ze de “onderrapportage” van gezondheidsproblemen in 2016 tot en met 2020 hebben kunnen corrigeren. Hoe wisten ze dat er onderrapportage was? En waarom hebben ze het niet eerder gecorrigeerd? Ten derde, en misschien wel het belangrijkste:

“Alleen symptomen die verhoogd waren door het vaccin werden beïnvloed; dat is onmogelijk voor een computer glitch om dat te hebben veroorzaakt … Dat maakt hun ‘corruptie’ verklaring moeilijk te verklaren. Heel moeilijk uit te leggen.”

Pfizer waarschuwt beleggers voor mogelijke zakelijke gevolgen

Ondertussen lijkt Pfizer klaar te zijn voor de komst van slecht nieuws. In het persbericht over de winst in het vierde kwartaal en in de risk disclosure,31,32 geeft de onderneming toe dat “de mogelijkheid van ongunstige nieuwe preklinische, klinische of veiligheidsgegevens en nadere analyses van bestaande preklinische, klinische of veiligheidsgegevens of nadere informatie over de kwaliteit van preklinische, klinische of veiligheidsgegevens, onder andere door een audit of inspectie” invloed zou kunnen hebben op de winst.

Ze merken ook op dat uitdagingen met betrekking tot het vertrouwen van het publiek, bezorgdheid over de integriteit van klinische gegevens, en de opleiding van voorschrijvers en apothekers potentiële risico’s zijn, en dat is naast de mogelijkheid dat COVID-19 “in ernst of prevalentie zou kunnen afnemen, of volledig zou kunnen verdwijnen.”

Investeer in begrafenisondernemers, ga short op levensverzekeraars? Ex-Blackrock Fund Manager ontdekt verontrustende trends in sterftecijfer

Sterfgevallen door alle oorzaken stegen in 2021

Verwaarlozing van patiënten, mishandeling, overbehandeling en de COVID-prikken hebben samen geleid tot massale invaliditeit en sterfte. Begin januari 2022 meldde OneAmerica, een nationale onderlinge levensverzekeringsmaatschappij gevestigd in Indianapolis, dat het aantal sterfgevallen onder Amerikanen in de werkende leeftijd (18 tot 64) vanaf het derde kwartaal van 2021 40% hoger lag dan vóór de pandemie – en zij sterven niet aan COVID.

Vergelijk dat eens met de stijging van 15,4% tussen 2019 en 2020. In december 2021 meldde het tijdschrift Fortune dit als de hoogste stijging van de uitbetalingen van levensverzekeringen in 100 jaar.33 Nou, ze hebben nog niets gezien, zoals het gezegde luidt. OneAmerica CEO Scott Davidson zei:34

“We zien op dit moment de hoogste sterftecijfers die we in de geschiedenis van deze business hebben gezien – niet alleen bij OneAmerica. De gegevens zijn consistent voor elke speler in deze business.

En wat we net zagen in het derde kwartaal, en we zien het verdergaan in het vierde kwartaal, is dat de sterftecijfers 40% hoger liggen dan voor de pandemie. Om u een idee te geven van hoe erg dat is, een drie-sigma of een één-op-200-jaar catastrofe zou 10% meer zijn dan vóór de pandemie. Dus 40% is gewoon ongehoord.”

Tegelijkertijd heeft OneAmerica ook een stijging van het aantal arbeidsongeschiktheidsclaims geconstateerd. Aanvankelijk was er een toename van kortdurende arbeidsongeschiktheidsclaims, maar nu zijn de meeste claims voor langdurige arbeidsongeschiktheid. Het bedrijf verwacht dat de stijging van de claims het bedrijf “meer dan 100 miljoen dollar” zal kosten, een onverwachte uitgave die zal worden doorberekend aan werkgevers die collectieve levensverzekeringspolissen kopen.

Wereldwijd werd de levensverzekeringssector in de eerste negen maanden van 2021, toen de COVID-prikken het agressiefst werden uitgerold, getroffen door claims ten belope van $ 5,5 miljard. In 2020, het hoogtepunt van de pandemie, bedroegen de schadeclaims slechts 3,5 miljard dollar.35 Volgens een verzekeringsmakelaar die door Reuters wordt geciteerd, was de sector overrompeld omdat ze verwachtten dat de massale vaccinatiecampagne in 2021 tot lagere uitbetalingen zou leiden. Reuters meldt ook het volgende:36

  • De Nederlandse verzekeraar Aegon, die tweederde van zijn activiteiten in de VS doet, zag de Amerikaanse claims stijgen van 31 miljoen dollar in 2020 tot 111 miljoen dollar in 2021.
  • De Amerikaanse verzekeraars MetLife en Prudential Financial meldden ook een stijging van de claims voor 2021 in vergelijking met 2020 en de jaren daarvoor
  • Herverzekeraar Munich Re verhoogde zijn raming voor 2021 van COVID-19 levens- en gezondheidsclaims van 400 miljoen euro naar 600 miljoen euro

Behandel COVID-symptomen onmiddellijk en agressief

We leven in hartverscheurende tijden – zoveel onnodige pijn, lijden en dood. Het feit dat zoveel van deze gruweldaden in onze ziekenhuizen plaatsvinden, maakt de situatie des te verontrustender. Dit is echt niet het moment om naar het ziekenhuis te gaan, tenzij je leven ervan afhangt.

Dat is de laatste plaats waar je nu wilt zijn, om welke reden dan ook. Het is meer dan tragisch, maar u kunt er gewoon niet op rekenen dat ziekenhuizen ongecompliceerde zorg geven zoals dat in het verleden wel kon, en dat kan leiden tot uw vroegtijdige dood.

Uw beste alternatief is voorbereid te zijn. Maak een “COVID overlevingspakket”, net zoals je een tornado- of orkaanpakket zou maken, zodat je in actie kunt komen en jezelf onmiddellijk kunt behandelen bij de eerste symptomen.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Biden’s premie op uw leven: aanmoedigingspremies voor ziekenhuizen om COVID-19 vast te stellen

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Ferry
Ferry
9 maanden geleden

Dat gebeurt ook in NL en in de rest van Europa .
Hier in NL gebruiken ze ook het giftige remdesivir en dodelijke mechanische beademing .
En het liefst hebben ze daar geen ooggetuigen bij vandaar dat ze de patiënt isoleren zodat familie het niet kunnen controleren .

Hier een filmpje van een NL dame die haar stervende vader niet mag bezoeken . De vader kreeg een ongeluk in Duitsland . Zijn dochter mag haar zieke vader niet bezoeken .

https://odysee.com/@de_Kapitein:1/jantine-zijlstra-mag-haar-zieke-vader:a

Het vertrouwen in ziekenhuizen en verzorgings- tehuizen is bij mij helemaal weg .
Vooral nu er daar alleen nog maar gehersenspoelde pro vaccin kneuzen werken .
Het verstandige ongevaccineerde personeel hebben ze daar ontslagen of weg gepest .

Louis
Louis
9 maanden geleden

De ziekenhuizen verdienen nog veel meer aan de dode patienten dan de 100000 dollar genoemd in dit artikel. De organen zijn per patient enkele miljoenen dollars waard. De wachttijden voor organen zijn nog maar een paar weken op dit moment in de USA.

Petra
9 maanden geleden

Omdat de dodelijkheid van het door E.U. & U.S. bestelde, middels ‘gain of function’ geproduceerde virus, tegenviel moesten er andere manieren gevonden worden om tot afschrikwekkende aantallen doden te komen.

Dat allemaal om tot ‘vaccinatiebereidheid’ te komen.

De injectie van het genetische materiaal in de overgrote meerderheid van de bevolking en hen vervolgens middels een ‘VacciNAZI’ paspoort onder controle te houden was en is nu eenmaal het plan.

Dat uit dit artikel blijkt dat de Amerikaanse regering flink betaald heeft om mensen te vermoorden is een belangrijk stuk bewijs in dit verhaal.

Helaas ontbreekt dit bewijs nog voor de Nederlandse situatie, maar gezien het onnodig hoge aantal COVID doden in 2020 is het vrijwel zeker dat ook de Nederlandse regering zich aan deze moorden schuldig heeft gemaakt.

Als we de doden aantallen in 2020 van landen die WEF geïnfiltreerd zijn vergelijken met andere landen dan wordt het plaatje duidelijk.

Dat Hugo de Jonge ‘vaccinatiebereidheid’ als het woord waar alles om draaide koos past volledig in dit verhaal.

De gevolgen van de gifprikken zullen eerdaags duidelijk worden en dan is voor iedereen het complete verhaal zichtbaar: Genocide op de eigen bevolking.

Rudolf
Rudolf
9 maanden geleden

Allemaal verschrikkelijk, krankzinnig en misdadig…Maar wordt nou eens goed wakker uit restanten van dromen en illusies !!! Het is óórlog ! En de strijdregels zijn bekend en hoe gemeen, krankzinnig en meedogenloos de vijand is is ook bekend En gegeven is dat 98% geen noemenswaardige last krijgt van die vast en zeker gemanipuleerde flutvirussen…dat je dus helemaal geen supergezonde topconditie hoeft te hebben om er niets van te merken of vanzelf heel snel van te genezen…Nou komt het : íedere ‘soldaat’ die aan onze kant staat en die tóch die belachelijke covid krijgt is m.i. een grote onverantwoordelijkke stommeling, want met een béétje gezond leven, op je gezondheid letten, kún je deze flauwekul niet krijgen !!! De beste demonstratie en tegenzet is gewoon echt gezonde voeding en gezonde leefstijl en je krijgt niets en hebt geen dokters of ziekenhuizen nódig en geen voorbereidingen voor wat te doen áls.. Heb zelf níets in huis zelfs daarvoor, geen hydroxychloroquine, geen ivermectine en geen supplementen, kom overal, raak alles aan, schud iedereen–die dat durft–intensief de hand, veeg nergens oppervlakken schoon, heb al meer dan 20 jaar geen hóestje of griepje meer gehad en ben nu 72+.. ‘Iedereen kan het krijgen’ is de belachelijkste onzin die ik ooit gehoord heb en dat geldt eigenlijk voor álle kwalen : het is een leugen, erin geramd om de farma-maffia, Big Farma rijk te maken ! Beste aanval is beginnen met gezond leven en sowieso álle kwakzalversvaccins en medicaties er zo snel mogelijk uit te stampen, het hele oplichterscircus !!

pipo
pipo
9 maanden geleden

ik spreek van uit Frankrijk de klinieken krijgen 30000€ voor iemand in coma te brengen en automatische luchvoorziening te geveven wat de longcellen kapot maakt indien men dat overleeft zit je met een grote handicap de longblaasjes zijn kapot, het gaat enkel om het geld
ik ben niet gevaccineert en wil het ook nooit