De Corona-verhalen vallen de een na de ander. Volgens boekhoudkundige gegevens hebben ziekenhuizen in Duitsland vorig jaar ongeveer 25.400 ernstige gevallen van vaccinatieschade behandeld – een 18-voudige stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit betekent dat de volgende grote leugen opgeblazen wordt in het gezicht van het gevestigde politieke establishment en de ingebedde attitudejournalisten van de mainstream media, schrijft Susan Bonath.

Vaccinschade is een “absoluut op zichzelf staand geval”, beweerde de Tagesspiegel eind januari. In het document wordt geconcludeerd dat op dat moment in Duitsland precies 1.630 aanvragen om schadevergoeding waren ingediend. Bagatelliseert de krant zo de onaangename gevolgen van massale vaccinaties?

Dat is althans wat de gegevens suggereren die het betrokken Instituut voor het Bezoldigingsstelsel van Ziekenhuizen (InEK) in zijn gegevensbrowser ter beschikking stelt. Volgens deze gegevens hebben de ziekenhuizen in 2021 ongeveer 25.400 gevallen van patiënten vanaf zes jaar behandeld, die zij in de secundaire diagnose als vaccinatieschade hebben gecodeerd. Dat was ongeveer 18 keer meer dan in 2020. De computerwetenschapper Tom Lausen was de eerste die hierop de aandacht vestigde in een interview met onder meer de journaliste Milena Preradovic.

Nieuwe facturatiecode voor verwondingen door Corona-vaccin

Er zijn altijd gevallen waarin mensen ongewenste bijwerkingen van vaccinaties ondervinden. Een dergelijke reactie wordt begrijpelijkerwijs als ernstig beschouwd als de getroffen persoon als gevolg daarvan in een ziekenhuis moet worden behandeld.

De InEK-gegevens verschaffen niet alleen informatie over het aantal patiënten dat per jaar in Duitse ziekenhuizen werd behandeld. Zij geven ook de reden van de behandelingen, d.w.z. de diagnoses, in geanonimiseerde vorm weer. Dit komt omdat de ziekenhuizen deze moeten factureren volgens een internationaal coderingssysteem. Tot nu toe waren er drie codes voor verschillend ingedeelde bijwerkingen van vaccinaties: Y59.9, T88.0 en T88.1. In 2020, toen in Duitsland in totaal ongeveer 47 miljoen doses van verschillende vaccins werden toegediend, meldde het InEK iets minder dan 1.400 gevallen met een van deze drie codes in de secundaire diagnose, een vergelijkbaar aantal als in het voorgaande jaar 2019.

De vaccinaties tegen COVID-19 zijn dan in Duitsland eind december 2020 begonnen, in sommige andere landen zelfs iets eerder. Maar het was pas maanden later dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) reageerde. Op 1 april 2021 voert zij een nieuwe internationale code in voor “ongewenste bijwerkingen bij het gebruik van COVID-19-vaccins”, zoals onder meer de Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) medio maart 2021 vooraf op haar website heeft laten weten. Sinds april moeten artsen die de ziekte van een patiënt diagnosticeren als COVID-19 vaccinschade, deze gevallen factureren onder de sleutel U12.9. Of alle artsen toen al op de hoogte waren, valt te betwijfelen.

Ongeveer 24.000 gevallen meer dan in voorgaande jaren

Dit betekent dat een deel van de patiënten die klinische zorg moesten ontvangen na een Corona-vaccinatie, hoogstwaarschijnlijk nog onder de andere drie codes werden gefactureerd. Dat blijkt ook uit de cijfers: in 2020 vielen hier, vergelijkbaar met het jaar ervoor, bijna 1.400 gevallen onder, in 2021 waren dat er bijna 9.500. Ongeveer 8.100 meer ziekenhuisgevallen dan in het jaar ervoor kregen dus een van de tot dan toe te gebruiken codes voor algemene bijwerkingen van vaccinatie toegewezen.

Er zijn echter nog eens 15.933 ziekenhuisgevallen die sinds 1 april 2021 de unieke code U12.9 hebben gekregen voor bijwerkingen van het Corona-vaccin. Dit betekent dat artsen in ten minste ongeveer 15.900 behandelingsgevallen direct een vaccinletsel als gevolg van een COVID-vaccin hebben vastgesteld – sinds 1 april 2021.

Daarnaast is er een onbevestigde stijging ten opzichte van het voorgaande jaar van 8.100 gevallen van vaccinatieschade die wel zijn gediagnosticeerd maar nog een van de andere codes hebben gekregen. Er kan dus van worden uitgegaan dat in ongeveer 24.000 gevallen mensen in een kliniek moesten worden behandeld vanwege een gediagnosticeerde COVID 19-vaccinschade.

2.700 intensive care gevallen meer met meer dan 270 sterfgevallen

De situatie is vergelijkbaar voor gevallen op intensive care units. In het eerste Corona-jaar meldden de ziekenhuizen 209 behandelingen op een intensive care-afdeling als gevolg van een gediagnosticeerde vaccinatieschade aan het InEK; in 2021 waren dat er ongeveer 14 keer zoveel, namelijk ruim 2.900, waarvan 1.832 U12.9-gevallen, die dus rechtstreeks aan de Corona-vaccinatie werden toegeschreven. We kunnen dus uitgaan van een totaal van ongeveer 2.700 gevallen op de intensive care die zijn gediagnosticeerd als schade door het Corona-vaccin.

Het aantal overledenen met een diagnose van vaccinatieschade is ook vertienvoudigd. Zo meldden de ziekenhuizen in 2020 precies 30 patiënten met de ontslagreden “overlijden”, terwijl dat er in het eerste “Corona-vaccinatiejaar” 2021 in totaal 306 waren, waarvan 183 U12.9-gevallen.

Hartproblemen, embolieën, hoofdpijn: veel jonge mensen getroffen

Interessant zijn ook de belangrijkste diagnoses die in de hierboven gelinkte gegevensbrowser kunnen worden gevonden. Bovenaan de lijst staan ernstige hartproblemen, die vaak intensieve medische behandeling vereisen – te beginnen met honderden gevallen van ontsteking van de hartspier en het hartzakje, via infarcten tot hartritmestoornissen en sterk verhoogde bloeddrukwaarden.

Vooral jongeren werden vaak door dergelijke hartproblemen getroffen. Er waren meer dan 650 van dergelijke gevallen in de leeftijdsgroep tot 30 jaar, en ongeveer 150 deden zich voor bij kinderen en adolescenten onder de 18. Bovendien stelden de ziekenhuizen herseninfarcten vast, longembolieën, de auto-immuun zenuwziekte Guillain-Barré-syndroom (GBS), die verlamming veroorzaakt en dodelijk kan zijn, alsmede honderden gevallen van ernstige hoofdpijn, waarvan sommige zelfs intensieve medische verzorging vereisten.

In meer dan 3.500 van de in totaal iets meer dan 15.900 behandelde gevallen die de code U12.9 hadden gekregen voor vaccinatieschade veroorzaakt door het Corona-vaccin, waren de patiënten jonger dan 30 jaar. Dat is bijna een kwart. Daarvan waren iets minder dan 600 patiënten jonger dan 18 jaar, en in 59 gevallen belandden zij op een intensive care afdeling. In bijna 60 procent van alle U12.9-gevallen werden mensen jonger dan 60 getroffen.

Meer vaccinaties, meer schade?

Volgens het federale bureau voor de statistiek worden in Duitsland jaarlijks ongeveer 40 miljoen vaccindoses van alle mogelijke vaccins toegediend. Van de in dit land goedgekeurde coronavaccins zijn er vorig jaar ongeveer 160 miljoen ingespoten, vier keer zoveel als tegen alle andere ziekten. Zuiver rekenkundig gezien zou het aantal gevallen van klinisch behandelde vaccinatieschade als gevolg van de Corona-vaccinaties ongeveer vier keer zo hoog moeten zijn – ten opzichte van 2020. Theoretisch hadden er dus 5.600 gevallen verwacht kunnen worden. Als men de ongeveer 1.400 gevallen optelt die verband houden met andere vaccins, komt men op ongeveer 6.000.

In feite waren er echter in totaal 24.000 ziekenhuisbehandelingen met de diagnose vaccinatieschade, en dit aantal is weer meer dan vier keer zo hoog als zou zijn verwacht. Volgens deze berekeningsmethode had men een stijging van het aantal intensive care-behandelingen kunnen verwachten tot een totaal van iets meer dan 1.000. In feite waren er echter ongeveer 2.700 van dergelijke gevallen. Er zij echter op gewezen dat, aangezien de Corona-vaccins verscheidene malen worden toegediend, de hier berekende 160 miljoen doses slechts betrekking hebben op ongeveer 60 miljoen gevaccineerden, bij wie het toegenomen aantal gevallen is vastgesteld.

Bovendien kan men bij deze gegevens niet meer spreken van een onbewezen vermoeden – zoals bij de gevallen die worden gemeld door het Paul Ehrlich Instituut (PEI), dat ze nu nog slechts om de twee maanden (!) presenteert. In plaats daarvan zijn er duidelijke diagnoses van artsen voor de klinische omstandigheden. Dit is natuurlijk geen bewijs dat alle gevallen correct zijn geregistreerd. Er is waarschijnlijk nog een geschat aantal niet gerapporteerde gevallen.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Levensverzekering keert niet uit, omdat het nemen van het vaccin gelijk staat aan ZELFMOORD – En dat wordt niet gedekt

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Petra
1 jaar geleden

Wat zou de mate van onderrapportage in dit geval zijn?

Is dit aantal 10%, 1% of minder dan 1% van wat er echt is voorgevallen?