Wat Poetin wil

1
1474

“Ik ben ervan overtuigd dat we het beslissende moment hebben bereikt waarop we serieus moeten nadenken over de architectuur van de mondiale veiligheid. En we moeten verder gaan door te zoeken naar een redelijk evenwicht tussen de belangen van alle deelnemers aan de internationale dialoog.” – Russische president Vladimir Poetin, Veiligheidsconferentie van München, 2007

Hoeveel weet jij over de crisis in Oekraïne? Kijk of je deze 7 vragen kunt beantwoorden.

Vraag 1 – Is het streven van de regering Biden om Oekraïne bij de NAVO te betrekken in strijd met overeenkomsten die de VS eerder heeft ondertekend?

1-Ja

2-Nee

Het antwoord is “Ja”, schrijft Mike Whitney. In Istanbul (1999) en in Astana (2010) ondertekenden de VS en de andere 56 landen in de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) documenten “die onderling samenhangende beginselen bevatten om de ondeelbaarheid van veiligheid te waarborgen.”

Wat betekent dat?

Het betekent dat de partijen bij de overeenkomst zich moeten onthouden van elke actie die de veiligheidsbelangen van de andere leden zou kunnen schaden. Het betekent dat partijen geen militaire bases en raketopslagplaatsen mogen plaatsen op locaties die een bedreiging vormen voor andere leden. Het betekent dat partijen moeten afzien van het gebruik van hun respectieve grondgebied om gewapende agressie tegen andere leden uit te voeren of te ondersteunen. Het betekent dat het partijen verboden is te handelen op een wijze die in strijd is met de in het verdrag neergelegde beginselen. Het betekent dat Oekraïne geen lid van de NAVO kan worden als zijn lidmaatschap een bedreiging vormt voor de veiligheid van Rusland.

Is dit alles moeilijk te begrijpen?

Nee, het is volkomen duidelijk.

Dus wanneer de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, beweert dat “elk land het recht heeft zijn eigen veiligheidsafspraken te maken”, is hij opzettelijk misleidend. Stoltenberg weet dat zowel de NAVO als de Verenigde Staten zijn overeengekomen dat zij “hun eigen veiligheid NIET zouden versterken ten koste van de veiligheid van anderen”. Hij weet ook dat de NAVO en de VS wettelijk verplicht zijn te handelen in overeenstemming met de overeenkomsten die zij in het verleden hebben ondertekend.

Vanzelfsprekend daagt Rusland Washington in deze zaak uit. Dit is wat de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, vorige week tijdens een persconferentie zei:

“Vandaag sturen wij via het Ministerie van Buitenlandse Zaken een officieel verzoek aan onze collega’s in de landen van het bondgenootschap en de OVSE met het dringende verzoek uit te leggen hoe zij denken te voldoen aan de toezegging om hun veiligheid niet te versterken ten koste van de veiligheid van de anderen… Dit zal de betrekkingen met de Russische Federatie werkelijk ondermijnen, aangezien het een grove schending zal zijn van de verplichtingen die de presidenten van de VS en de andere lidstaten van het bondgenootschap zijn aangegaan.”

En hier is een vergelijkbaar citaat van de Russische ambassadeur Anatoly Antonov op dinsdag:

“De Verenigde Staten concentreren zich op het recht van staten om allianties te kiezen, vastgelegd in de verklaringen van de OVSE-toppen van Istanbul (1999) en Astana (2010). Tegelijkertijd gaan zij voorbij aan het feit dat dit recht in deze specifieke documenten afhankelijk wordt gesteld van de verplichting om hun veiligheid niet te versterken ten koste van de veiligheid van anderen. Het voornaamste probleem is dat de NAVO-landen hun veiligheid versterken door Rusland te verzwakken. Wij zijn het niet eens met een dergelijke aanpak.” (Tass)

Waar het op neerkomt: De VS en de NAVO onttrekken zich aan hun verplichtingen om hun geopolitieke doelstellingen te bereiken. Niet verrassend,
heeft niemand in de westerse media over deze kwestie bericht, hoewel er onweerlegbaar bewijs is dat het Russische standpunt ondersteunt.

Vraag 2: Heeft de regering-Biden druk uitgeoefend op de Oekraïense president Volodymyr Zelensky om de waarschijnlijkheid van een Russische invasie te overdrijven en zo de hysterie onder de bevolking aan te wakkeren en de haat tegen Rusland te versterken?

1- Waar

2- Onwaar

Dit is “Waar”. Op donderdag vertelden hoge Oekraïense functionarissen aan CNN dat een gesprek tussen Zelensky en Biden “niet goed is verlopen.” Ze zeiden dat Biden beweerde “dat een Russische aanval mogelijk op handen is, en zei dat een invasie nu vrijwel zeker was.” Zelensky weerlegde deze bewering echter en zei dat de dreiging van Rusland “gevaarlijk maar dubbelzinnig” blijft en “het niet zeker is dat er een aanval zal plaatsvinden.”

“Hebben we tanks op straat?” vroeg Zelensky. “Nee. Als je de media leest, krijg je het beeld dat we troepen in de stad hebben, mensen op de vlucht … Dat is niet het geval.”

De Oekraïense president drong er ook bij Biden op aan om “de berichtgeving te kalmeren…. We zien geen grotere escalatie dan” vorig jaar. Hij voegde er later aan toe dat “hij het gevaar in zich opneemt.”

De pogingen van Zelensky om de hyperbolische berichten in de media te bagatelliseren, bevestigen dat de huidige “crisissfeer” grotendeels een uitvinding is van de westerse media. Op deze manier lijkt de berichtgeving sterk op de verzonnen “Russiagate” hoax.

Vraag 3– Oekraïne verkeert in een crisis sinds de door de VS gesteunde staatsgreep in 2014. Hebben de strijdende partijen overeenstemming bereikt over een manier om het conflict te beëindigen?

1- Ja

2- Nee

Het antwoord is “Ja”, dat hebben ze. Het Minsk-akkoord werd ondertekend in februari 2015. Helaas heeft de Oekraïense regering geen enkele poging gedaan om zich aan de voorwaarden van het verdrag te houden.

“De ondertekening werd voorafgegaan door een topontmoeting van leiders van Oekraïne, Rusland, Frankrijk en Duitsland, die het eens werden over een pakket maatregelen om de oorlog in de Donbas te verlichten.” Met andere woorden, iedereen was het erover eens dat deze maatregelen een einde zouden maken aan de gevechten en het conflict tot een einde zouden brengen.

Beide partijen stemden in met een staakt-het-vuren, de terugtrekking van troepen en militair materieel uit het oorlogsgebied en de erkenning van de de-facto autonomie (ook bekend als de “speciale status”) van de Donbass-regio. Dit zou worden gevolgd door algemene ontwapening en het herstel van de Oekraïense controle over de Russische grens.

In de loop der jaren heeft Poetin herhaaldelijk opgeroepen tot volledige uitvoering van Minsk, maar Kiev heeft dit koppig geweigerd. Hoewel de Oekraïense regering het akkoord heeft ondertekend, is zij vastbesloten de vijandelijkheden op te voeren en de oorlog te verlengen.

Op woensdag 2 februari hebben de Oekraïense autoriteiten opnieuw blijk gegeven van hun verzet tegen de overeengekomen regeling. Volgens berichten in de Russische media:

“De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitry Kuleba …sloot uit dat Donbass een speciale status en vetorecht zou krijgen…
“Geen enkele Oekraïense regio zal recht van spreken hebben voor nationale staatsbesluiten. Dit staat in steen gebeiteld! Er zal geen speciale status zijn, zoals Rusland het zich voorstelt, geen stemrecht,” zei hij.” (Tass Nieuwsdienst)

Vergeet niet dat er geen Minsk-akkoord is zonder de bepaling over de “speciale status”, die neerkomt op de de facto toekenning van autonomie aan de Russischtalige bevolking van de Volksrepublieken Donetsk en Lugansk. De speciale status is de lijm die de overeenkomst bij elkaar houdt, omdat de bevolking van die provincies daardoor de garantie heeft dat zij niet willekeurig en wreed zal worden vervolgd door vijandige elementen in de regering. Wanneer de minister van Buitenlandse Zaken de speciale status uitsluit, verwijdert hij dus in feite de hoeksteen waarop het hele verdrag rust.

Is de verklaring van de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken opgesteld door ambtenaren van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken?

Waarschijnlijk wel. Immers, een verenigd, welvarend Oekraïne dat in vrede leeft met zijn buren strookt niet met de imperiale ambities van Washington. Wat de regering Biden wil is een versplinterde, failliete mislukte staat verscheurd door etnische vijandigheden die gemakkelijk gemanipuleerd kan worden door politieke buitenstaanders die Oekraïne zien als een essentieel onderdeel van hun geopolitieke strategie.

Washington streeft niet naar een einde aan de vijandelijkheden. Washington wil de status quo bestendigen.

Vraag 4– Verwachtte Poetin dat de VS en de NAVO serieus werk zouden maken van de veiligheidsproblemen van Rusland?

1- Ja

2- Nee

Het antwoord is: “Nee, dat deed hij niet.” Zoals Kremlin-watcher Ray McGovern zei in een recent artikel:

“Het is ongeloofwaardig om te denken dat Poetin echt dacht dat hij de VS en de NAVO zover kon krijgen om een document te ondertekenen dat het NAVO-lidmaatschap beperkt. Niet minder ongeloofwaardig is de wijdverspreide indruk… in de gevestigde media, dat Poetin van plan was om een verwachte Westerse afwijzing uit te buiten om een militaire aanval op Oekraïne te “rechtvaardigen”.” (“Will Putin Accept Half a Loaf”, Ray McGovern, antiwar.com)

McGovern heeft op beide punten gelijk. Poetin heeft meer dan 20 jaar ervaring in de omgang met de VS. Hij wist zeker dat Washington nooit zou toegeven of capituleren voor de eisen van een rivaal, vooral niet voor een rivaal die het afgelopen decennium bovenaan zijn “vijandenlijst” heeft gestaan. Bovendien, zoals McGovern opmerkt, is de kans nihil dat Oekraïne binnenkort tot de NAVO zal worden toegelaten. Zelfs “President Joe Biden… erkende dat feit toen hij zei: “De kans dat Oekraïne op korte termijn tot de NAVO zal toetreden is niet erg waarschijnlijk.”

Wat Ruslands “veiligheidszorgen” betreft, die zijn zowel legitiem als urgent. Poetin kan niet toestaan dat kernwapens worden ingezet op locaties in Roemenië en Polen, waar ze slechts een paar honderd kilometer verwijderd zijn van hun doelwitten in het nabijgelegen Rusland. Hij moet een manier vinden om Washington ervan te overtuigen dat deze grove schending van de regionale veiligheid (en eerdere toezeggingen) werkelijk in niemands belang is, en dat als het probleem niet door vreedzame onderhandelingen kan worden opgelost, Rusland zich genoodzaakt zal zien andere opties na te streven.

Vraag 5 – Maakt Rusland gebruik van de ophef over Oekraïne om Washington te bewegen tot onderhandelingen over de Amerikaanse raketopslagplaatsen in Roemenië en Polen?

1- Ja

2- Neen

Het antwoord is “ja”. McGovern’s analyse lijkt erop te wijzen dat de Russen zich meer zorgen maken over de raketopslagplaatsen dan over Oekraïne, en om goede redenen. Hier is het citaat van Poetin (aan zijn top militairen) dat de urgentie van de situatie onderstreept:

“Het is uiterst alarmerend dat … Mk 41 draagraketten, die zich in Roemenië bevinden en in Polen zullen worden opgesteld, zijn aangepast voor de lancering van Tomahawk-raketten. Als deze infrastructuur doorgaat, en als Amerikaanse en NAVO-raketsystemen in Oekraïne worden opgesteld, zal hun vluchttijd naar Moskou slechts 7-10 minuten bedragen, of zelfs vijf minuten voor hypersonische systemen.
“Dit is een enorme uitdaging voor ons, voor onze veiligheid.”

Het is duidelijk dat Poetin zich zorgen maakt over deze ontwikkelingen, hoewel veel Amerikanen er pas voor het eerst van horen. Zes jaar geleden pleitte Poetin voor het opgeven van de raketafweer in een meeslepende presentatie die hij hield voor geselecteerde leden van de pers, die zijn opmerkingen in feite van het internet ” hebben gehaald “. De grote media hebben nooit verslag gedaan van zijn verklaring. Hier is een deel van wat hij zei:

“Zodra het raketafweersysteem is geïnstalleerd, zal het automatisch samenwerken met het gehele nucleaire vermogen van de Verenigde Staten. Het zal een integrerend deel zijn van het nucleaire vermogen van de VS. Voor het eerst in de geschiedenis zullen er elementen van de Amerikaanse nucleaire capaciteit op het Europese continent aanwezig zijn. Dit verandert gewoon de hele configuratie van de internationale veiligheid ….. Daar moeten we natuurlijk op reageren.”

Zoals we al eerder zeiden, is de waarschuwing van Poetin nooit in de westerse media verschenen. Desondanks vormt Amerika’s zogenaamde “Missile Defense” systeem een duidelijk gevaar voor de nationale veiligheid van Rusland. Het integreert het nucleaire systeem van de Verenigde Staten (met inbegrip van operaties vanuit de ruimte) met systemen die zich binnen de traditionele invloedssfeer van Rusland bevinden. Het geeft Washington ook een voorsprong op het vermogen om als eerste in te grijpen, wat de doodsteek is voor de Russische veiligheid. In reactie op deze ontwikkelingen heeft Rusland een geheel nieuw stelsel van kernwapens en ultramoderne Avangard hypersonische intercontinentale raketten in het leven geroepen. Dit heeft op zijn beurt het essentiële machtsevenwicht tussen de twee naties hersteld, maar zet ook de deur open voor een nieuwe heftige ronde van wapenontwikkeling die de vijandelijkheden zou kunnen verhevigen en zou kunnen leiden tot een hervatting van de Koude Oorlog.

Vraag 6 – Waarom is Washington zo vijandig tegenover Rusland? Vormt Rusland een bedreiging voor de strategische langetermijndoelstellingen van de Verenigde Staten?

1- Ja

2- Neen

Het antwoord is “Ja”, dat is zo. In feite is Rusland het grootste obstakel geworden voor het ambitieuze plan van Washington om macht te projecteren in Centraal-Azië en zo te profiteren van de explosieve groei van de regio. Poetin heeft die strategie verijdeld door de Russische economie te versterken en de defensie van het land te herstellen. Vergeet niet dat het globalistische plan voor Rusland was om een gefragmenteerd, gefederaliseerd systeem te creëren dat zijn enorme hulpbronnen openstelde voor buitenlandse exploitatie en tegelijkertijd het centrum van de politieke macht in Moskou verzwakte. Dit is hoe de expert in buitenlands beleid Zbigniew Brzezinski het samenvatte in een artikel getiteld “Een geostrategie voor Eurazië”:

“Gezien de omvang en diversiteit van Rusland zou een gedecentraliseerd politiek systeem en een vrije-markteconomie de meeste kans bieden om het creatieve potentieel van het Russische volk en de enorme natuurlijke rijkdommen van het land tot ontplooiing te brengen. Een losjes geconfedereerd Rusland – bestaande uit een Europees Rusland, een Siberische republiek en een republiek in het Verre Oosten – zou het ook gemakkelijker vinden om nauwere economische betrekkingen met zijn buren aan te knopen. Elk van de geconfedereerde entiteiten zou zijn plaatselijke creatieve potentieel, dat eeuwenlang door de zware bureaucratische hand van Moskou werd gesmoord, kunnen aanboren. Op zijn beurt zou een gedecentraliseerd Rusland minder vatbaar zijn voor imperiale mobilisatie.” (Zbigniew Brzezinski, “A Geostrategy for Eurasia”, Foreign Affairs, 1997)

Uiteraard heeft het transformerende effect van Poetin op de Russische economie (en defensie) Brzezinski’s plan volledig doen ontsporen. Het heeft ook Washington’s “pivot to Asia” plan geblokkeerd, dat werd samengevat door voormalig minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton in een toespraak die zij hield in 2011. Hier is een deel van wat ze zei:

“De toekomst van de politiek zal worden beslist in Azië, niet in Afghanistan of Irak, en de Verenigde Staten zullen in het centrum van de actie staan…. Een van de belangrijkste taken van het Amerikaanse staatsmanschap in het komende decennium zal daarom zijn om een aanzienlijk grotere investering – diplomatiek, economisch, strategisch en anderszins – in de regio Azië-Stille Oceaan vast te leggen…
Het benutten van de groei en dynamiek van Azië staat centraal in de Amerikaanse economische en strategische belangen en is een belangrijke prioriteit voor president Obama. Open markten in Azië bieden de Verenigde Staten ongekende mogelijkheden voor investeringen, handel en toegang tot geavanceerde technologie. Amerikaanse bedrijven (moeten) de enorme en groeiende consumentenbasis van Azië aanboren…De regio genereert nu al meer dan de helft van de wereldwijde productie en bijna de helft van de wereldwijde handel. Nu we ernaar streven president Obama’s doel van een verdubbeling van de export tegen 2015 te bereiken, zoeken we naar mogelijkheden om nog meer zaken te doen in Azië.” (“America’s Pacific Century”, Secretary of State Hillary Clinton”, Foreign Policy Magazine, 2011)

Uit dit uittreksel kunnen we opmaken dat de planners van het buitenlands beleid van de VS verwachtten dat de omsingeling, verzwakking en het uiteindelijke uiteenvallen van de Russische Federatie het mogelijk zou maken dat de militaire bases van de VS zich over Centraal-Azië zouden verspreiden (“forging a broad-based military presence”), waardoor het mogelijk zou worden de groei van China in de hand te houden, zodat westerse bedrijven een dominante positie in de regio zouden kunnen innemen. Dit is wat Clinton gemakshalve de “herbalancering” noemde, dat wil zeggen de veronderstelde opkomst van westerse bedrijven als de belangrijkste spelers in de dichtstbevolkte en welvarendste regio van de wereld. Tot nu toe heeft Poetin verhinderd dat dit plan werkelijkheid werd.

Omgekeerd hebben de VS en zijn bondgenoten Poetins plan voor een Groot Europa dat zich uitstrekt van Lissabon tot Vladivostok doen ontsporen. Poetin vatte het als volgt samen in een toespraak in 2012:

“Rusland is een onvervreemdbaar en organisch deel van Groot-Europa en de Europese beschaving. Onze burgers beschouwen zichzelf als Europeanen… Daarom stelt Rusland voor om een gemeenschappelijke economische ruimte te creëren van de Atlantische tot de Stille Oceaan, een gemeenschap die door Russische deskundigen ‘de Unie van Europa’ wordt genoemd en die het potentieel van Rusland zal versterken in zijn economische pivot naar het ‘nieuwe Azië’.”

In die tijd realiseerde Poetin zich niet dat Washington er alles aan zou doen om verdere integratie te blokkeren, zich realiserend dat de economische “harmonisatie” van Europa en Azië (in de vorm van een vrijhandelszone) een existentiële bedreiging vormde voor het “unipolaire” wereldmodel. Zo vatte politiek analist Jack Rasmus het samen in een artikel in Counterpunch:

“Achter de sancties zit het doel van de VS om Rusland uit de Europese economie te verdrijven. Europa was te geïntegreerd en te afhankelijk van Rusland aan het worden. Niet alleen het gas en de grondstoffen, maar ook de handelsbetrekkingen en de geldstromen waren zich op vele fronten aan het verdiepen tussen Rusland en Europa in het algemeen vóór de Oekraïne-crisis die de dekmantel vormde voor de invoering van de sancties. De groeiende economische integratie van Rusland met Europa vormde een bedreiging voor de economische langetermijnbelangen van de Amerikaanse kapitalisten. Strategisch gezien kan de door de VS georkestreerde staatsgreep in Oekraïne daarom worden gezien als een middel om een Russische militaire interventie uit te lokken, d.w.z. als een noodzakelijke gebeurtenis om de economische sancties te verscherpen en uit te breiden, waardoor uiteindelijk de groeiende economische banden tussen Europa en Rusland op lange termijn zouden worden verbroken. Die verbreking zou er op zijn beurt niet alleen voor zorgen dat de economische belangen van de VS dominant blijven in Europa, maar zou ook nieuwe winstkansen openen voor de belangen van de VS in Europa en ook in Oekraïne…” (The Global Currency Wars, Jack Rasmus, CounterPunch)

Hillary Clinton ging zelfs zover te beweren dat Poetins poging om een vrijhandelszone tussen de continenten te creëren in feite een poging was om “de regio opnieuw te sovjetiseren”… “Laten we er geen misverstand over laten bestaan,” zei ze. “We weten wat het doel is en we proberen effectieve manieren te vinden om het te vertragen of te voorkomen.”

Dit helpt te verklaren waarom de VS zoveel moeite hebben gedaan om NordStream te stoppen aardgas van Rusland naar Duitsland te transporteren. De pijpleiding creëert economische verstrengelingen die de betrekkingen tussen de EU en Rusland verder zullen versterken, terwijl het regionale primaat van de VS wordt ondermijnd. VS-functionarissen vrezen dat het aanhalen van de banden tussen Moskou en Europa uiteindelijk zou kunnen leiden tot het opgeven van de Amerikaanse dollar, waardoor een einde zou komen aan zijn verheven rol als ‘s werelds reservevaluta. In feite is het zeer waarschijnlijk dat Washington de huidige crisis in Oekraïne heeft verzonnen met de uitdrukkelijke bedoeling NordStream te saboteren, dat nog steeds in het ongewisse verkeert als gevolg van niet aflatende Amerikaanse bemoeienis.

Het lijkt erop dat het allesoverheersende doel van het Amerikaanse beleid in Oekraïne is de verdere economische integratie van Azië en Europa een halt toe te roepen. De Verenigde Staten willen de energiestroom van Oost naar West controleren, zij willen een de facto tolpoort tussen de continenten tot stand brengen, zij willen ervoor zorgen dat die transacties in VS-dollars worden afgewikkeld en naar VS-schatkistpapier worden gerecycleerd, en zij willen zich situeren tussen de twee meest welvarende markten van de volgende eeuw. Oekraïne is een kritieke landbrug die de EU met Centraal-Azië verbindt. Washington wil die brug controleren zodat het zijn macht oostwaarts kan blijven projecteren.

Vraag 7 – Wat wil Poetin?

Poetin is volledig transparant geweest over wat hij beschouwt als de nationale belangen van Rusland, in feite is het allemaal duidelijk uiteengezet in een officieel staatsdocument uit 2013, getiteld “Concept van het buitenlands beleid van de Russische Federatie”. Dit korte fragment herhaalt wat Poetin in het verleden vele malen publiekelijk heeft gezegd.

“Rusland wil “een stabiel en duurzaam systeem van internationale betrekkingen, gebaseerd op het internationaal recht en de beginselen van gelijkheid, wederzijds respect en niet-inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van staten. Het systeem is gericht op het bieden van betrouwbare en gelijke veiligheid voor elk lid van de internationale gemeenschap op politiek, militair, economisch, informatief, humanitair en ander gebied.”

Het staat er zwart op wit. Poetins opvattingen over de veiligheid in de wereld zijn grotendeels gevormd door zijn begrip van de Russische geschiedenis en zijn omgang met het impulsieve en zelfverheerlijkende buitenlands beleid van de Verenigde Staten, dat achteloos alle internationale wetten en verdragen terzijde schuift die Washington beletten eenzijdig zijn wil op te leggen waar en wanneer het maar wil. Poetin daarentegen is voorstander van een “op regels gebaseerd” systeem dat de veiligheidsbelangen van alle naties gelijkelijk en zonder vooroordelen verdedigt. Hier is meer uit hetzelfde document:

“De huidige fase van de wereldontwikkeling wordt gekenmerkt door ingrijpende veranderingen in het geopolitieke landschap, grotendeels uitgelokt of versneld door de wereldwijde financiële en economische crisis. De internationale betrekkingen bevinden zich in een overgangsproces, waarvan de essentie de totstandbrenging van een polycentrisch systeem van internationale betrekkingen is. Dat proces is niet gemakkelijk. Het gaat gepaard met toenemende economische en politieke turbulentie op mondiaal en regionaal niveau. De internationale betrekkingen worden steeds complexer en onvoorspelbaarder.
Het vermogen van het Westen om de wereldeconomie en -politiek te domineren neemt steeds verder af. Het mondiale machts- en ontwikkelingspotentieel is thans meer verspreid en verschuift naar het Oosten, in de eerste plaats naar de regio Azië-Stille Oceaan. De opkomst van nieuwe economische en politieke wereldspelers, waarbij de westerse landen hun traditionele posities trachten te behouden, versterkt de mondiale concurrentie, die tot uiting komt in een toenemende instabiliteit van de internationale verhoudingen….
Met de tendens tot decentralisatie van het mondiale bestuurssysteem ontstaat regionaal bestuur als basis voor het polycentrische model van de wereld (met de VN als een ander fundament), dat de diversiteit en verscheidenheid van de wereld weerspiegelt. Nieuwe centra van economische groei en politieke macht nemen in toenemende mate de verantwoordelijkheid voor hun respectieve regio’s op zich. Regionale integratie wordt een doeltreffend middel om het concurrentievermogen van de deelnemende staten te vergroten….
Rusland is zich ten volle bewust van zijn speciale verantwoordelijkheid voor de handhaving van de veiligheid in de wereld, zowel op mondiaal als op regionaal niveau, en is vastbesloten om samen met alle belanghebbende staten op te treden om gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken. Rusland zal zich inspannen om gebeurtenissen te voorzien en te voorkomen en blijft voorbereid op elk scenario in mondiale aangelegenheden.” (“Concept of the Foreign Policy of the Russia Federation”, Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation)

Dit is een kort maar vrij accuraat overzicht van de recente geschiedenis. Ja, de financiële crisis heeft de VS economisch gehavend achtergelaten, met aandelenmarkten die kunstmatig overeind worden gehouden door massale injecties van liquiditeit van de Centrale Bank, terwijl de inflatie blijft stijgen en de Nationale Schuld explodeert tot een oogverblindende $ 30 biljoen in rode inkt. Dit zijn geen tekenen van kracht, maar van zwakte, incompetentie en corruptie. En zelfs dit is niet het hele plaatje.

Terwijl Washington zijn contraproductieve conflicten in Afghanistan, Irak, Syrië en Libië voortzet, zijn andere machtscentra geleidelijk sterker geworden, waardoor een “polycentrisch systeem van internationale betrekkingen” is ontstaan dat onvermijdelijk de unipolaire wereldorde zal vervangen en het tempo van Amerika’s neergang zal versnellen.

Momenteel zijn de VS verwikkeld in de hopeloze taak te proberen de klok terug te draaien naar het tijdperk na WO 2, toen de wereld in puin lag en Amerika de enige speler in de stad was. Deze poging heeft een nieuwe en meer verontrustende dimensie gekregen, nu wanhopige politici en hun handlangers roekeloos het met kernwapens bewapende Rusland provoceren over een stuk grond dat voor de Verenigde Staten geen vitaal strategisch belang heeft. We kunnen alleen maar hopen dat koelere hoofden de overhand krijgen.

Tenslotte, wat Poetin wil is een vreedzame overgang van de huidige verouderde en disfunctionele orde naar een nieuw systeem dat meer betrouwbare en gelijke veiligheid biedt aan alle leden van de internationale gemeenschap. Wij denken dat dat een doel is dat het nastreven waard is.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


De Coronahoax loopt ten einde – De elite beseft dat een oorlog hun doelen beter dient

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
pipo
pipo
1 jaar geleden

de overheden van europa en Vs moet zich schamen de bevolking wordt steeds armer enkel om hun zakken te vullen , Poutin heeft zijn land uit het slop gehaald iedereen is er beter op geworden , hebben een beter leven.
enkele jaren geleden heeft hij noodgedwongen 75% van zijn legermateriaal moeten vernieuwen , door de bedreigingen nu heeft hij modern materiaal waar noch Vs en Europa niet tegen opgewassen is