Vier gerenommeerde wetenschappers schrijven een brief aan BioNTech oprichter Uğur Şahin. Zij willen meer gedetailleerde informatie van de CEO van het biotechnologiebedrijf over het vaccin Comirnaty®, dat hij heeft ontwikkeld. De vragen hebben onder meer betrekking op kleuring en lipide nanodeeltjes.

In een artikel van 26 januari 2022 bericht de Berliner Zeitung over het verzoek van vier gerenommeerde wetenschappers die het vaccin Comirnaty® van BioNTech intensief hebben bestudeerd sinds het is goedgekeurd. De wetenschappers zijn Jörg Matysik, hoogleraar analytische scheikunde aan de universiteit van Leipzig; Gerald Dyker, hoogleraar organische scheikunde aan de Ruhruniversiteit in Bochum; Andreas Schnepf, hoogleraar anorganische scheikunde aan de universiteit van Tübingen en Martin Winkler, hoogleraar materiaal- en procestechniek aan de Zürichse hogeschool voor toegepaste wetenschappen, meldt RT.de.

Op basis van hun analyses en beoordelingen besloten de vier wetenschappers de oprichter van BioNTech een brief te sturen waarin zij hun bezorgdheid en daaruit voortvloeiende vragen aan Şahin kenbaar maakten. De brief is ter beschikking gesteld van de Berliner Zeitung. Volgens het artikel zouden de wetenschappers geen tegenstanders zijn van de nieuwe mRNA-technologie die in de werkzame stof Comirnaty® wordt gebruikt en zouden zij zich niet afsluiten voor de ontwikkeling ervan: “Wij vinden de mogelijkheid om mRNA te stabiliseren zodat het voor inentingen kan worden gebruikt, zeer opwindend. Wij begrijpen dat deze biotechnologische innovatie zeer belangrijke nieuwe mogelijkheden kan openen in de medische praktijk,” luidt de verklaring van de brief die nu openbaar is geworden.

Merkel, Gates, Sahin: Dubieuze bijeenkomst van aanjagers van de pandemie al in 2018

BioNTech zou zich bezighouden met het onderzoek, de ontwikkeling en het gebruik van de mRNA-technologie, die veelbelovend is, maar ook een zeer complexe technologie is. Dit zou in de toekomst met succes kunnen worden gebruikt bij kankertherapie, maar met het vaccin tegen COVID-19 zou de situatie volgens hen op een meer gedifferentieerde manier moeten worden bekeken. De brief aan Şahin citeert aldus:

“Als chemici hebben wij niet de indruk dat dit product op dit moment als massavaccin kan worden gebruikt.”

Op basis van deze beoordeling rijzen dus dringende vragen. De eerste centrale onzekerheid zou bestaan in aanwijzingen in de samenvatting van de productkenmerken, d.w.z. de informatie in de bijsluiter van het product Comirnaty®. In de oorspronkelijke bijsluiter staat de opmerking: “Het vaccin is een witte tot grijswitte dispersie”. De vraag die de vier wetenschappers in hun brief aan de directeur van BioNTech hebben gesteld, luidt als volgt:

“Hoe komt dit aanzienlijke kleurverschil tot stand; vrijwel alle gebruikte stoffen zijn kleurloos, dus zou men wit verwachten. Waar komt de grijstint vandaan? Zijn dit onzuiverheden?”

Video uitgelekt: BioNTech heeft al concrete voorbereidingen getroffen voor Corona-pandemie in 2019

Andreas Schnepf, werkzaam aan de universiteit van Tübingen, legt in het artikel in de Berliner Zeitung uit waarom hij deze vraag stelt:

“Het kan best zijn dat een pil, een vloeistof of een dispersie gekleurd is. Maar de kleur grijs, d.w.z. een “verdund zwart”, wordt nauwelijks geproduceerd in een proces dat te verwachten was geweest. We moeten weten of het een onzuiverheid is. Als een pil niet wit is, is er een vermoeden dat er iets mis is gegaan. We hebben opheldering nodig van BioNTech hier.”

Schnepf en een andere auteur van de brief, Jörg Matysik, legden in het artikel ook uit dat zij zich bewust waren van de grote moeilijkheden bij kwaliteitscontroles in de mRNA-technologie. De wetenschappers waren dan ook “zeer geïnteresseerd” om van BioNTech te vernemen welke methoden van kwaliteitsborging de onderneming zou gebruiken: “Wij hebben onder onze collega’s overleg gepleegd en hebben nog geen aanknopingspunten kunnen vinden over de wijze waarop de kwaliteit in de mRNA-technologie voor een dergelijk groot volume van een product kan worden gewaarborgd.” De volgende vraag voor Şahin in de originele brief is dus:

“Hoe wordt een uniforme productkwaliteit gewaarborgd, of beter gezegd, hoe kun je ervoor zorgen dat het te verpakken mRNA in de lipide nanodeeltjes aanwezig is, en in welke mate? Hoe wordt de concentratie van het actieve mRNA in elke batch verder gecontroleerd en hoe is de concentratie van het actieve bestanddeel in de lipide nanodeeltjes ten opzichte van die buiten de deeltjes?”

De vier wetenschappers hielden zich ook bezig met het probleem van de fysieke degradatie van bestanddelen en stoffen die in het vaccin zouden worden verwerkt, gebruikt en opgenomen. Daartoe behoren de “componenten ALC-0159 en ALC 0315”, die op hun beurt nodig zijn voor de vorming van lipidennanopartikels, een essentiële bouwsteen van de mRNA-technologie. Een veiligheidsinformatieblad over ALC-0315 vermeldt dat ALC-0315 “zowel de ogen als de huid of slijmvliezen irriteert”. Professor Schnepf ziet hierin een probleem: “Als het de ogen of de huid kan irriteren, hoe zit het dan met de relatie tot het weefsel? We hebben hier duidelijkheid nodig,” zei de wetenschapper, volgens de Berliner Zeitung. Nog een vraag over de brief in het oorspronkelijke citaat:

“Zijn er hier momenteel studies aan de gang of gepland om te lokaliseren waar de stoffen, die per slot van rekening alleen als additieven worden gebruikt, zich na de toepassing bevinden? Zijn er verdere studies gepland of aan de gang om de toxicologische effecten van de stoffen of hun biologische afbraakproducten vast te stellen?”

Ook de kwestie van de mogelijke bijwerkingen wordt in de brief behandeld. De vier auteurs zijn bezorgd, zeggen zij, omdat er “blijkbaar verschillende bijwerkingen zijn bij verschillende partijnummers”. De onderzoekers achten het mogelijk dat de hoge productiedruk leidt tot verschillende resultaten in afzonderlijke batches, maar dat zou “onduldbaar” zijn, aldus professor Schnepf, die opmerkt: “Dat zou eigenlijk niet het geval mogen zijn, want er moet in alle doses hetzelfde zijn.” De vraag aan Şahin in de begeleidende brief is:

“Hoe kan deze omstandigheid worden verklaard en waarin onderscheiden deze partijen zich van de andere en wordt er gewerkt aan een nader onderzoek van dit belangrijke aspect, met name wat de kwaliteitsborging betreft? Zijn er klinische studies gepland of gepland om de bijwerkingen en de oorzaken ervan te onderzoeken en de veiligheid van de nieuwe COVID-vaccins te vergroten?”

BioNTech breekt door grens van 100 miljard dollar - Bill Gates investeerde in september 2019 in een verlieslatend bedrijf

Tenslotte citeert de Berliner Zeitung uit de brief: “Sommige bijwerkingen treden snel na de vaccinatie op, en veel sneller dan men zou verwachten als dit verband zou houden met de vorming van het spike-eiwit. In dit geval is een toxische of allergische reactie waarschijnlijker, die kan worden beperkt door verder onderzoek naar de ingrediënten.” De vraag is dus: “of dergelijke onderzoeken aan de gang zijn of gepland zijn”:

“Al met al moet het probleem van de bijwerkingen meer aandacht krijgen en moeten ook de artsen, die de patiënten moeten adviseren, bij deze discussie worden betrokken.

Volgens de Berliner Zeitung oordeelt professor Schnepf over een politiek opgelegde vaccinatieplicht: “Voor een wet inzake verplichte vaccinatie heeft de Bundestag, maar ook ieder individu dat zich wil laten vaccineren, een duurzame kennisbasis nodig om een weloverwogen, persoonlijke beslissing te kunnen nemen. Met de momenteel beschikbare informatie van BioNTech is deze gegevensbasis nog niet gegeven met betrekking tot de COVID-19-vaccins.”

Naast de brief van de vier wetenschappers in de Berliner Zeitung en hun daarin geformuleerde zorgen en vragen over het onderwerp van de nieuwe mRNA-technologie, de verwijzing naar een bijdrage van de SWR van 19 november 2019, waarin het onderwerp van de nieuwe vaccintechnologieën wordt belicht. In het verslag, waarin ook Uğur Şahin aan het woord komt, staat aan het eind: “Nu wordt het nieuwe vaccin getest in klinische proeven op mensen. De wetenschappers hopen op goedkeuring binnen vijf tot zes jaar”.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Corona-vaccin naar verluidt in enkele uren ontwikkeld in januari 2020

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties