Wanneer onderzoek en wetenschap niet overeenstemmen met het dominante woke politieke verhaal, nemen regeringen en instellingen hun toevlucht tot dwangmatige straffen.

Een recent geval in Zweden zou kunnen verklaren waarom politici en mensenrechtenactivisten vaak beweren dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor hogere criminaliteit binnen immigrantengemeenschappen in westerse samenlevingen, meldt RMX.

Een recent geval aan de universiteit van Lund is nu een duidelijk voorbeeld van wat er gebeurt als onderzoekers wetenschappelijk bewijs proberen te verzamelen over zaken die het officieel goedgekeurde politieke verhaal misschien niet ondersteunen. Het toont ook aan hoe fondsen worden beperkt voor het bestuderen van de gevolgen van immigratie, hoe onderzoek naar het onderwerp niet wordt toegestaan door universiteiten, en hoe wetenschappers die de beperkingen niet gehoorzamen te maken krijgen met ernstige vervolging.

Dit is wat professor Kristina Sundquist van de Zweedse Lund-universiteit is overkomen, die samen met twee andere collega’s gedetailleerd onderzoek heeft verricht naar het profiel van degenen die seksueel geweld plegen in Zweden. Het onderzoek was niet gericht op een raciale profilering van de daders, zoals de wetenschappers zelf stelden, maar zij hebben niettemin bij toeval een aantal feiten ontdekt over het etnische profiel van verkrachters.

Irakees onthoofdt 17-jarig Zweeds meisje - Bewaart haar hoofd als trofee in een koffer

Sundquist, de meest geciteerde professor aan haar universiteit op het gebied van sociaal onderzoek, wordt nu onderzocht wegens het publiceren van een ongeoorloofd onderzoeksrapport, en kan worden vervolgd omdat zij tot de conclusie is gekomen dat de grote meerderheid van de verkrachtingen wordt gepleegd door immigranten in het land.

Maar wat blijkt uit het onderzoek? De gepubliceerde resultaten tonen aan dat immigranten niet alleen onevenredig oververtegenwoordigd zijn in verkrachtingszaken, maar dat ze, ondanks het feit dat ze een minderheid vormen in Zweden, de overgrote meerderheid van het seksueel geweld plegen. Dit ondanks het feit dat de studie alleen gevallen analyseerde tussen de periode van 2000 en 2015, dat wil zeggen vóór de enorme instroom van migranten uit het Midden-Oosten en Afrika in 2015.

Zij baseerden hun studie op een steekproef van 3.000 veroordelingen in verkrachtingszaken. Zoals hierboven vermeld, was het doel van de studie niet om de etnische achtergrond van de daders te onderzoeken, maar om te zien of er gemeenschappelijke noemers zijn in gezondheidskwesties, sociale status, werkgelegenheid, enz. De onthullingen over het etnische profiel waren slechts een nevenbevinding, maar ze konden onmogelijk worden genegeerd.

“Immigranten waren slechts een variabele, en het bleek een heel opmerkelijke ontdekking te zijn omdat er veel immigranten en in het buitenland geboren mensen in deze groep zaten,” zei Kristina Sundquist.

Het wetenschappelijk onderzoek werd uitgevoerd omdat, zoals de paper in de inleiding zegt, “Zweden getuige is geweest van een toename in het aantal seksuele misdrijven, waaronder verkrachting. Kennis over wie de daders van deze misdrijven zijn, is daarom van belang voor preventie.”

Tijdens de gegevensanalyse werd informatie over stoornissen in het middelengebruik, eerdere criminaliteit en psychiatrische stoornissen uit Zweedse bevolkingsregisters gehaald. In totaal werden 3.039 daders opgenomen in de analyse. Een meerderheid van hen was immigrant (59,2 procent), waarvan een meerderheid (47,7 procent) buiten Zweden was geboren. De studie beveelt aan dat de bevinding dat een meerderheid van de overtreders immigranten waren, verder onderzoek rechtvaardigt, alsook meer studies die rekening houden met de contextuele kenmerken van deze overtreders.

Zweden legaliseert kindhuwelijken voor moslimimmigranten

De bevindingen van de studie komen in feite overeen met dezelfde tendens die in andere verslagen en studies over seksueel geweld en groepsverkrachtingen in het verleden in Zweden werd vastgesteld. Zelfs op andere misdaadgebieden, zoals moord, zijn migranten sterk oververtegenwoordigd. Dergelijke studies zijn zeldzaam, maar tot nu toe is nog niemand bedreigd met vervolging wegens het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.

Het onderzoeksrapport van Sundquist en haar collega’s is voorgelegd aan de Raad van Beroep voor ethische toetsing – een orgaan dat verslag uitbrengt aan het Zweedse Ministerie van Onderwijs. Zij zullen onderzoeken of Sundquist en prof. Ardavan Khoshnood, de co-auteur van het rapport, een “ethische vergunning” hebben gekregen om met “gevoelige gegevens” om te gaan.

Prof. Khoshnood reageerde door tegen het Zweedse portaal Samnytt te zeggen: “Het is een schande,” en voegde eraan toe dat ze beschuldigd worden van “het uitvoeren en publiceren van illegaal onderzoek.”

“Het doel van het onderzoek was niet om uit te zoeken hoe immigratie is. Verrassend genoeg bleek deze variabele heel belangrijk te zijn, en we wisten van tevoren niet wat het onderzoek zou aantonen. We wilden een profiel van de dader opstellen, om te weten wie de typische dader is,” zei hij.

De ethische autoriteit lijkt zich echter op te maken om een vorm van straf uit te vaardigen in verband met de zaak.

“Ik zie nergens dat ethische toestemming wordt gevraagd om de hypothese te testen of immigranten oververtegenwoordigd zijn in de statistieken over veroordeelde verkrachters,” zei de instantie. De wetenschappers werden ook bekritiseerd voor onvoldoende evaluatie omdat ze niet aangaven hoe hun onderzoek “uitsluiting moet verminderen en integratie moet verbeteren”.

Wat integratie betreft, is het onduidelijk hoe het verhullen van de sociale en etnische achtergrond van verkrachters “uitsluiting zal verminderen en integratie zal verbeteren”. Deze wetenschappers, van wie er één zelf een immigrantenachtergrond heeft, moeten nu echter actief hun onschuld bewijzen.

Zoals het er nu voor staat, kan de zaak tegen deze wetenschappers ontworpen zijn als een intimidatietactiek namens de Zweedse politieke en academische autoriteiten om op wetenschap gebaseerd bewijs het zwijgen op te leggen dat het door de mainstream Zweedse politieke partijen gepropageerde verhaal van de open samenleving ernstig schaadt. en dat het toenemende oncontroleerbare geweld, met inbegrip van seksueel geweld, dat zich door de Zweedse samenleving verspreidt, een direct gevolg is van beleidsbeslissingen van een opeenvolging van pro-migratie regeringen.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Moslims mogen legaal verkrachten in Europa

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties