De afgelopen weken is er hysterie ontstaan over de dreiging van de vermeende nieuwe Omicron variant van Covid-19, met beweringen dat deze variant de Covid-19 vaccins kan omzeilen, en dat alleen een boosterdosis u zal redden.

Maar als u bent gevallen voor deze nieuwe lijn van de autoriteiten dan spijt het ons u te moeten informeren dat u bent misleid. Uit officiële gegevens van Volksgezondheid blijkt namelijk dat sinds augustus 6 op de 10 gevallen van Covid-19, 7 op de 10 ziekenhuisopnames en 9 op de 10 sterfgevallen te wijten zijn aan de gevaccineerde bevolking, meldt The Expose.

Bron Data

Public Health Scotland publiceert elke woensdag een statistisch verslag over Covid-19 met gegevens over gevallen, ziekenhuisopnamen en sterfgevallen in verband met Covid-19 per vaccinatiestatus over een periode van vier weken. Het laatste verslag werd gepubliceerd op 15 december en bevatte gegevens over gevallen en ziekenhuisopnames tussen 13 november en 10 december, en gegevens over sterfgevallen tussen 6 november en 3 december.

Uit het verslag bleek dat er tussen 13 november en 10 december in totaal 82.161 bevestigde gevallen en 1.617 ziekenhuisopnames waren, terwijl er tussen 06 november en 03 december in totaal 383 doden door Covid-19 waren. Het rapport bevestigde ook dat 64% van deze gevallen, 69% van de ziekenhuisopnames en 85% van de sterfgevallen voor rekening van de gevaccineerde bevolking kwamen.

Maar dit gebeurt niet plotseling door de noodsituatie van de Omicron-variant. De overgrote meerderheid van de Covid-19-gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen doet zich al voor onder de volledig gevaccineerden sinds ten minste augustus 2021.

We hebben de volgende analyse samengesteld aan de hand van de officiële gegevens in de statistische verslagen over Covid-19 van Public Health Scotland, vanaf de laatste publicatie van 8 december tot en met de editie van 18 augustus, die u hier allemaal kunt vinden (klik op het gewenste verslag en scroll dan naar beneden naar ‘Volledig verslag’).

Covid-19 gevallen

Tabel 22 van het laatste verslag toont het aantal gevallen van Covid-19 per vaccinatiestatus in Schotland. Het is mogelijk dat in eerdere door het PHS gepubliceerde verslagen aan de tabel een ander aantal is toegekend, maar de volgende grafiek toont de gevallen per vaccinatiestatus over een periode van 17 weken van 14 aug 21 tot 10 dec 21.

Bron Data

Uit de grafiek blijkt dat in augustus en begin september de niet-gevaccineerde bevolking de meerderheid van de Covid-19-gevallen voor haar rekening nam. Als we echter de gedeeltelijk gevaccineerde en de 2/3-dosis gevaccineerde populatie samenvoegen, zien we dat de gevaccineerde populatie in feite verantwoordelijk is voor de meerderheid van de gevallen sinds 14 augustus.

Wat we ook kunnen zien uit het bovenstaande is dat het aantal gevallen snel is gestegen bij de 2/3-dosis gevaccineerden tussen 4 december en 10 december, waarbij het hoogste aantal gevallen sinds begin september werd opgetekend. Terwijl het aantal gevallen onder de niet-gevaccineerde bevolking vergelijkbaar is met wat begin november werd geregistreerd.

Als de reden voor deze plotselinge stijging iets te maken heeft met de opkomst van Omicron, dan lijkt het vrij duidelijk dat de niet-gevaccineerde bevolking zich geen zorgen hoeft te maken, maar dat de 2/3-dosis gevaccineerde bevolking mogelijk alles te vrezen heeft.

Bron Data

Bovenstaande grafiek toont het cumulatieve aantal gevallen per vaccinatiestatus tussen 14 augustus 21 en 10 december 21, en laat duidelijk zien dat de volledig gevaccineerden sinds augustus de meerderheid van de gevallen voor hun rekening nemen.

Uit het bovenstaande blijkt dat tot en met de week van 9 oktober de niet-gevaccineerden de meerderheid van de gevallen voor hun rekening namen, maar dat er sinds deze week een ommekeer heeft plaatsgevonden, waarbij de volledig gevaccineerden de leiding namen en tegen 10 december 196 725 bevestigde gevallen hadden bereikt.

Wanneer de 39.526 bevestigde gevallen onder de gedeeltelijk gevaccineerden in deze periode worden meegerekend, stijgt het totale aantal gevallen onder de gevaccineerde bevolking tot 235.801. Het aantal gevallen onder de niet-gevaccineerde bevolking bedroeg in deze periode van 17 weken 165.528, hoewel deze groep kinderen omvat die niet voor vaccinatie in aanmerking komen en die sinds het begin van de vermeende pandemie een groot deel van de gevallen voor hun rekening hebben genomen.

Uit deze gegevens over gevallen blijkt duidelijk dat de Covid-19-vaccins reeds niet in staat waren besmetting en overdracht van de Delta-variant te voorkomen, wat de vraag doet rijzen waarom de autoriteiten zoveel hysterie hebben opgewekt over de vermeende nieuwe Omicron-variant, waarvan de Zuid-Afrikaanse autoriteiten hebben bevestigd dat deze niets meer dan een milde verkoudheid veroorzaakt.

Covid-19 Ziekenhuisopnames

Tabel 23 van het laatste verslag toont het aantal Covid-19 ziekenhuisopnames per vaccinatiestatus in Schotland. Het is mogelijk dat in eerdere door het PHS gepubliceerde verslagen een ander aantal is vermeld, maar de volgende grafiek toont de gevallen per vaccinatiestatus over een periode van 17 weken van 14 aug. 21 tot 10 dec. 21.

Bron Data

Nu heeft de vice-premier van het Verenigd Koninkrijk op 14 december bevestigd dat momenteel slechts 10 mensen in het ziekenhuis liggen nadat zij positief zouden zijn getest op de Omicron-variant van Covid-19. In reactie hierop heeft Engeland nu “thuiswerken”-verordeningen ingevoerd (als dat kan), verplichte gezichtsmaskers in alle openbare gelegenheden binnenshuis, en vaccinpaspoorten.

Het zal u dan ook misschien verbazen dat alleen al in Schotland sinds augustus elke week tussen de 30 en 90 keer zoveel Omicron-ziekenhuisopnames worden geregistreerd als gevolg van de Delta-variant, en dat de overgrote meerderheid daarvan onder volledig gevaccineerden is.

BronData

Bovenstaande grafiek toont het cumulatieve aantal ziekenhuisopnames naar vaccinatiestatus tussen 14 aug 21 en 10 dec 21, en laat zien hoe slecht het eigenlijk gesteld is met de gevaccineerde bevolking in vergelijking met de niet-gevaccineerden.

Tussen 14 augustus en 10 december was de niet-gevaccineerde populatie goed voor 2.869 Covid-19 ziekenhuisopnames. De gevaccineerden waren echter goed voor meer dan het dubbele, namelijk 6.878 ziekenhuisopnames. Dit betekent dat de gevaccineerde bevolking verantwoordelijk is voor 71% van de Covid-19 ziekenhuisopnames sinds augustus 2021.

Covid-19 sterfgevallen

Tabel 24 van het laatste verslag toont het aantal Covid-19-doden per vaccinatiestatus in Schotland. Het is mogelijk dat in eerdere door PHS gepubliceerde verslagen aan de tabel een ander aantal is toegekend, maar de volgende grafiek toont de gevallen per vaccinatiestatus over een periode van 17 weken van 07 aug 21 tot 03 dec 21.

Bron Data

De bovenstaande grafiek toont aan dat de gevaccineerden sinds begin augustus 2021 elke week de meerderheid van de sterfgevallen aan Covid-19 voor hun rekening namen, waarbij de zaken in september een echte wending namen.

Het hoogste aantal Covid-19-doden in één enkele week onder de gevaccineerde bevolking bedroeg 129, terwijl het hoogste aantal Covid-19-doden onder de niet-gevaccineerde bevolking in één enkele week slechts 29 bedroeg. Dat is een verschil van 345%.

Bron Data

Bovenstaande grafiek toont het cumulatieve aantal sterfgevallen naar vaccinatiestatus tussen 07 aug 21 en 03 dec 21, en laat heel duidelijk zien dat dit sinds augustus vooral een pandemie van volledig gevaccineerden is geweest.

Tussen 07.08.21 en 03.12.21 waren er 261 Covid-19 sterfgevallen onder de niet-gevaccineerde bevolking in Schotland, vergeleken met 1.452 sterfgevallen onder de gevaccineerde bevolking in hetzelfde tijdsbestek. Dat is een verschil van 456%.

Met gegevens als deze moet je je afvragen waarom de autoriteiten zich plotseling zorgen maken over de nieuwe Omicron-variant die de spuiten ontwijkt, terwijl de delta-variant de spuiten duidelijk al maanden ontwijkt.

De vaccins werken niet, ze maken je alleen maar zieker

Uit de officiële gegevens blijkt dat de gevaccineerden sinds augustus 2021 59% van de gevallen, 71% van de ziekenhuisopnames en 85% van de sterfgevallen in Covid-19 voor hun rekening hebben genomen.

Bron Data

De injecties hebben de overdracht van de Delta-variant niet kunnen voorkomen, maar men heeft ons verteld dat ze met veel succes ziekenhuisopnames en sterfgevallen hebben voorkomen. Dit is een leugen.

Als de Covid-19 injecties succesvol waren geweest bij het voorkomen van ziekenhuisopnames en sterfgevallen als gevolg van de Delta-variant, dan zouden we in plaats van een grafiek zoals hierboven, een grafiek moeten zien die er meer uitziet als deze:

De waarheid is dat de officiële gegevens van de Volksgezondheid in feite suggereren dat de Covid-19-vaccins de ontvangers slechter hebben gemaakt bij blootstelling aan het Covid-19-virus.

De volgende grafiek toont het sterftecijfer onder de niet-gevaccineerde populatie en het sterftecijfer onder de gevaccineerde populatie van 2/3 doses in de afgelopen 17 weken volgens de Public Health Scotland Covid-19 Statistical Reports.

Het sterftecijfer wordt berekend door het aantal bekende sterfgevallen te delen door het aantal bekende gevallen onder de bevolking. Zoals uit het bovenstaande blijkt, bedraagt het sterftecijfer onder de niet-gevaccineerde bevolking slechts 0,15%, wat overeenkomt met het gemiddelde sterftecijfer in 2020 voordat de Covid-19-injectie bij de massa werd geïntroduceerd.

Het sterftecijfer onder de volledig gevaccineerde bevolking ligt echter veel hoger, namelijk op 0,7%. De volledig gevaccineerden hebben dus 4,6 keer / 367% meer kans om te sterven bij blootstelling aan het Covid-19-virus.

De volgende grafiek toont het sterftecijfer in het ziekenhuis onder de niet-gevaccineerde populatie en het sterftecijfer in het ziekenhuis onder de populatie die in 2/3 doses is gevaccineerd in de afgelopen 17 weken.

Het hospitalisatie-fataliteitspercentage wordt berekend door het aantal bekende sterfgevallen te delen door het aantal bekende hospitalisaties onder de bevolking. Zoals uit het bovenstaande blijkt, bedraagt het sterftecijfer in ziekenhuizen onder de niet-gevaccineerde bevolking slechts 9%.

Maar het sterftecijfer in ziekenhuizen onder de volledig gevaccineerde bevolking bedraagt 21%. Dit betekent dat de volledig gevaccineerde bevolking 2,3 / 133% meer kans heeft om te overlijden na een ziekenhuisopname met Covid-19.

Dus nu u weet dat de dubbel/driedubbel gevaccineerde bevolking verantwoordelijk is voor 6 op de 10 gevallen, 7 op de 10 ziekenhuisopnames en 9 op de 10 sterfgevallen sinds augustus, gaat u echt toestaan dat ze u voor de zoveelste keer uw vrijheid ontnemen als reactie op een vermeende variant die tot nu toe niet meer dan een lichte verkoudheid heeft veroorzaakt?

Want dit zal niet ophouden totdat we allemaal zeggen dat het ophoudt.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


EXPLOSIEF: Rechter beveelt Pfizer, FDA om documenten vrij te geven – Duizenden gedood door de injecties binnen een maand

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Petra
11 maanden geleden

De ongeprikten zullen middels de omicron variant snel volledige Immuniteit opbouwen waarna zij van alle corona problemen af zijn. Voor hen is het einde van Corona dichtbij.

Echter zij die de gifprikken hebben genomen zullen inderdaad minder ziek worden van omicron, maar zullen na afloopt GEEN volledige Immuniteit opbouwen. Hun immuunsysteem is daarvoor te erg beschadigd.

Ziek worden van een andere variant is dus een kwestie van tijd en met een beetje pech zal die andere variant wel dodelijk zijn.

Het mag duidelijk zijn dat de GEPRIKTE populatie het virus in leven houdt en zorgt voor continue besmettingen.