De NAVO provoceert Rusland meer en meer offensief. Hier volgt een overzicht van de gebeurtenissen van 30 november tot en met 3 december, door Anti-Spiegel.

De NAVO bedreigt Rusland

Op 30 november was er een nieuwe dreiging tegen Rusland. Tijdens een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO in Riga werd Rusland gedreigd dat het streng zou worden gestraft voor “agressief gedrag”. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken (een Jood net als de helft van Biden’s kabinet trouwens, maar dat is vast compleet irrelevant en proportioneel) zei dat “elke nieuwe agressie ernstige gevolgen zou hebben”. Dit is opmerkelijk, omdat de NAVO voortdurend beweert dat Rusland permanent agressief is. Maar ik kan niets bedenken dat zou kunnen worden omschreven als “agressief gedrag” van Rusland in de afgelopen, laten we zeggen, vijf jaar.

Ik herinner me alleen constante beschuldigingen en waarschuwingen van de NAVO aan het adres van Rusland, maar geen Russische agressie. In mei waarschuwde de NAVO bijvoorbeeld dat Rusland van plan was Oekraïne aan te vallen. Deze beschuldigingen van de Navo zijn een traditie sinds 2014, maar Rusland heeft dit nog nooit gedaan. De NAVO beweert, echter meerdere malen per jaar, dat een Russische invasie in Oekraïne op handen is. En zo is het met alle NAVO-waarschuwingen over Rusland: de NAVO beweert iets dat niet gebeurt, en herhaalt de beweringen vervolgens keer op keer.

Herhaalt 2008 zich?

In werkelijkheid is het net andersom. In tegenstelling tot de NAVO heeft Rusland de afgelopen 20 jaar geen enkel land aangevallen. Rusland is de afgelopen jaren in twee oorlogen verwikkeld geweest. In 2008 in de Kaukasusoorlog, die Georgië was begonnen en waarin Rusland zich verdedigde. De Kaukasusoorlog wordt door de westerse media altijd aangehaald als een “zonde” van Rusland, hoewel de Raad van Europa in zijn onderzoek allang het tegendeel heeft bewezen, de details zijn hier te vinden.

De tweede oorlog waarbij Rusland betrokken is, is de oorlog in Syrië. Rusland heeft daar echter niemand aangevallen, maar is de door het internationaal recht erkende Syrische regering op haar verzoek te hulp geschoten.

En hoe vaak is de NAVO in de afgelopen 20 jaar in oorlog geweest? In tegenstelling tot Rusland is de NAVO zelf vele oorlogen begonnen en andere landen binnengevallen. Rusland heeft dit sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie niet één keer gedaan, terwijl de NAVO dit ontelbare keren heeft gedaan. Maar toch waarschuwt de NAVO voor een agressief Rusland.

Op 30 november wees de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov erop dat de NAVO-staten olie op het vuur gooien in Oekraïne door Oekraïne letterlijk met wapens te overspoelen en de regering in Kiev te steunen, die het conflict in de Donbass het liefst met geweld zou willen oplossen.

Dit is precies het scenario dat aan de Kaukasische oorlog voorafging. Op dat moment juichte ook de Amerikaanse regering de Georgische president toe. Maar toen hij zijn oorlog begon en rekende op hulp van het Westen, stond hij er alleen voor.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zei op 30 november dat hij hoopte dat dit scenario zich niet zou herhalen in de Donbass, omdat het meer dan waarschijnlijk is dat de NAVO zou ingrijpen bij een Oekraïense aanval op de Donbass als Rusland ingrijpt om straatgevechten in Donetsk en Lugansk te voorkomen waarbij duizenden burgers het leven zouden kunnen verliezen.

Het lijkt er meer op dat de NAVO Kiev aanzet tot actie in de Donbass om Rusland een oorlog op te leggen die het niet wil en die veel bloediger zou zijn dan de Kaukasusoorlog van 2008.

Loekasjenko biedt aan kernwapens in Wit-Rusland te stationeren

Nu de NAVO ook troepen verzamelt aan de grens met Wit-Rusland, worden de mensen in Wit-Rusland steeds nerveuzer. Wit-Rusland is geallieerd met Rusland, en daarom zou een NAVO-aanval op Wit-Rusland automatisch oorlog met Rusland betekenen. Anderzijds beweert zelfs de Navo zelf niet dat Wit-Rusland zijn Navo-buren zou kunnen aanvallen. Men vraagt zich dus af waarom de NAVO troepen naar de Wit-Russische grens brengt.

Op 30 november heeft de Wit-Russische president Loekasjenko aangeboden de Russische kernwapens die in de jaren negentig uit Wit-Rusland waren teruggetrokken, opnieuw in Wit-Rusland te stationeren. Dit zou een reactie zijn op het gedrag van de NAVO aan haar grens. Loekasjenko kondigde ook aan dat Wit-Rusland, als bondgenoot van Rusland, niet onbetrokken zou blijven als er oorlog zou uitbreken in de Donbass of aan de Russische grens.

Op 1 december verklaarde Loekasjenko ook dat de lanceerinrichtingen voor de kernraketten uit het Sovjettijdperk in al die jaren waren onderhouden en bewaard, zodat ze allemaal nog operationeel waren.

Loekasjenko spoort Wit-Russen aan om te leren wapens te gebruiken: De wereld is gek geworden

“De helft van het Oekraïense leger is gestationeerd in de Donbass”

Op 1 december waarschuwde het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken voor een Oekraïense aanval op de Donbass en kondigde aan dat, volgens zijn informatie, de helft van het Oekraïense leger nu in de Donbass was ingezet en gelegerd. Tegelijkertijd meldde de OVSE een enorme toename van het aantal schendingen van het staakt-het-vuren in de Donbass.

Het feit dat de NAVO eerder in het vooruitzicht heeft gesteld troepen naar Oekraïne te sturen, maakt de situatie des te gevaarlijker. Kiev zou zich aangemoedigd kunnen voelen om de Donbass aan te vallen in de hoop dat NAVO-soldaten in Oekraïne Rusland ervan zouden weerhouden te reageren. Maar het is meer dan onwaarschijnlijk dat Rusland zich zal laten afschrikken, want een Oekraïense aanval op de Donbass is een van de rode lijnen die Moskou heeft afgekondigd.

De Navo marcheert ook naar de Russische grenzen. NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg heeft in interviews aangekondigd dat de NAVO haar troepenmacht aan de Russische grenzen in de Oostzee en de Zwarte Zee heeft uitgebreid. Op 1 december noemde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov dit een gevaarlijke provocatie, die Rusland ertoe dwong zijn eigen troepenmacht aan zijn grenzen op te voeren, waardoor het risico van een militaire botsing toenam. Lavrov waarschuwde dat het gedrag van de NAVO tot een gewapend conflict zou kunnen leiden.

Amerikaans bewijs van Russische plannen tegen Oekraïne?

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken verklaarde daarentegen op 1 december dat de VS over “bewijzen” beschikten van Russische plannen om Oekraïne binnen te vallen. Natuurlijk leverde Blinken weer geen enkel bewijs voor zijn beweringen. Wat te denken van het “bewijs” dat de VS beweert te hebben, is op zijn minst bekend sinds de oorlog in Irak, bijna 20 jaar geleden.

De VS verzint elke keer zijn “bewijs” tegen staten die het als slecht bestempelt. Deze traditie gaat ten minste terug tot de Vietnam-oorlog, toen de VS de aanval op een van hun oorlogsschepen in de Golf van Tonkin verzonnen, die als reden voor de oorlog werd aangevoerd. Helaas weerhoudt dit de westerse “kwaliteitsmedia” er niet van hun lezers hierop te wijzen. In plaats daarvan verspreidden de “kwaliteitsmedia” de Amerikaanse rapporten kritiekloos.

Oekraïne, dat wordt geregeerd door radicale NAVO-marionetten, eiste op 1 december dat de NAVO “gezamenlijke afschrikkingsmaatregelen” zou nemen vanwege de vermeende Russische dreiging. De regering in Kiev lijkt niet te beseffen dat de NAVO haar militair niet zal beschermen en dat een oorlog met Rusland waarschijnlijk het einde van Oekraïne in zijn huidige vorm zou betekenen.

Meer Amerikaanse dreigementen

Op 1 december verscheen de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Victoria Nuland, die in 2014 de krantenkoppen haalde met haar “Fuck the EU”, in Kiev op een veiligheidsconferentie en heeft Rusland zelfs al gedreigd met ongekende sancties als het Oekraïne destabiliseert:

“Wij zijn vastberaden in onze boodschap aan Moskou: als zij stappen ondernemen om Oekraïne te destabiliseren en hun strijdkrachten gebruiken voor agressie tegen Oekraïne, zal dit worden beantwoord met ernstige economische stappen en sancties, van een soort dat in het verleden nog nooit is vertoond.”

Deze verklaring is om twee redenen interessant. In de eerste plaats betekent dit dat Rusland binnenkort nieuwe en harde sancties kan verwachten, want welke stappen de VS met harde sancties willen bestraffen, weet niemand. De VS kunnen weer van alles verzinnen en sancties invoeren.

Maar nog interessanter is de tweede verklaring tussen de regels door: In geval van een “Russische aanval” op Oekraïne zullen de VS (en dus de NAVO) Oekraïne niet militair bijstaan. Nuland had het alleen over economische sancties. Dit wijst erop dat de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov wel eens gelijk zou kunnen hebben wanneer hij waarschuwt voor een herhaling van het scenario van 2008.

Dit werd ook bevestigd door de secretaris-generaal van de Navo, Stoltenberg, die op 1 december ook zei dat hij Rusland waarschuwde tegen stappen tegen de Navo en dat elk land – ook Oekraïne – over zijn eigen veiligheid moest kunnen beslissen. Rusland moet zich daarom niet bemoeien met de kwestie van het Oekraïense lidmaatschap van de NAVO. Maar hij maakte ook van de gelegenheid gebruik om uitdrukkelijk toe te voegen dat de NAVO de veiligheid van haar lidstaten waarborgt, en dat Oekraïne daar niet toe behoort.

CIA-directeur heeft openlijk met Moskou gesproken over een oorlog in de Donbass

CIA-directeur Burnes was in Moskou voor besprekingen op 2 en 3 november. Over de inhoud van de gesprekken is niet veel bekendgemaakt, er is alleen duidelijk gemaakt hoe beladen de relatie tussen de VS en Rusland is.

Dat de VS spelen met de gedachte Oekraïne in een proxy-oorlog met Rusland te drijven, naar het voorbeeld van de Kaukasus-oorlog, werd duidelijk op 1 december. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken vertelde die dag aan de pers over een mogelijk conflict tussen Oekraïne en Rusland:

“CIA-directeur Burns bezocht Moskou in opdracht van de president om onze vrees en inzet voor diplomatie over te brengen… en de trieste gevolgen als Rusland de confrontatie aangaat en militair optreedt.

{…}

De nachtmerrie van de oorlog keert terug naar Europa

Eveneens op 2 december waarschuwde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov dat het “nachtmerriescenario van een militaire confrontatie” terugkeert naar Europa. Lavrov wees erop dat de NAVO alle Russische voorstellen voor deëscalatie afwijst en in plaats daarvan – zoals de NAVO zelf verkondigt – steeds meer troepen naar de grenzen van Rusland brengt.

Bovendien verwerpt de NAVO alle Russische voorstellen om af te zien van de stationering van nucleaire korte- en middellangeafstandsraketten in Europa. Rusland blijft deze voorstellen doen, maar de westerse media berichten er niet over en de NAVO weigert er zelfs maar over te praten.

De EU bewapent Oekraïne

De Duitse “kwaliteitsmedia” hebben hier niet veel over bericht, maar de EU is ook al lang een militair blok. In 2021 heeft de EU een fonds opgericht met 5 miljard euro voor “partnerlanden” binnen en buiten Europa. Uit dit fonds heeft de EU nu 31 miljoen euro toegezegd aan Oekraïne, zo meldde de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken op Twitter na een vergadering met zijn EU-collega’s:

“Belangrijk nieuws uit Brussel: de Raad van de EU heeft besloten 31 miljoen euro uit te trekken voor de versterking van de defensiecapaciteit van Oekraïne in het kader van de onlangs ingestelde Europese Vredesfaciliteit. Wij zijn zeer ingenomen met deze stap, die de strategische relatie tussen Oekraïne en de EU bevestigt. Het pakket omvat materiële en technische bijstand voor de ontwikkeling en capaciteitsopbouw van de Oekraïense strijdkrachten op het gebied van geneeskunde, technische capaciteiten, ontmijning, mobiliteit en logistiek, en cyberveiligheid.”

De EU heeft de kennisgeving bevestigd en ook gezegd dat zij in het kader van het programma miljoenen zal overmaken naar Georgië, Moldavië en Mali.

Nog meer NAVO-troepen aan de Wit-Russische grens

Op 2 december heeft het hoofd van de Poolse presidentiële administratie in een interview gezegd dat Polen met de NAVO onderhandelt over het zenden van meer troepen naar de Pools-Wit-Russische grens:

“Er worden voorbereidende gesprekken gevoerd, zodat NAVO-eenheden onze eenheden aan de Pools-Wit-Russische grens kunnen ondersteunen, indien nodig.”

Hiermee heeft de NAVO – zoals zij reeds heeft gedaan met de NAVO-troepen die onlangs in Polen, de Baltische Staten en de Zwarte Zee zijn gestationeerd – nogmaals duidelijk gemaakt dat zij de NAVO-Rusland-wet, die de stationering van NAVO-troepen in de oostelijke NAVO-landen verbiedt, de facto heeft opgezegd.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


VS overwegen “zwaarste” sancties ooit tegen Rusland

 

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Arnie
Arnie
1 jaar geleden

Om het covid19 schandaal te verdoezelen, nu er steeds meer mensen wakker worden, worden we volgendjaar getrakteerd op de derde wereldoorlog, om covid19 op die manier in de doofpot te krijgen.

Peter.
Peter.
1 jaar geleden

Napoleon en Hitler ,beide verloren hun leger daar ,Russen is een ander volk ,dan die weekdieren hier,ga er maar aan staan met minus 40 graden,dan is het snel gedaan met de vaderlandsliefde,wil Brussel zo graag oorlog voeren met Putin ,zou ik zeggen stuur al die manhaften en zakkenvullers eerst naar het front ,en niet onze kinderen .