Het debat over het Covid 19-vaccin* is vanaf het begin gebaseerd geweest op een reeks aantoonbare onwaarheden. Er werd geen grotere leugen verteld aan het Amerikaanse publiek dan dat de vaccins “veilig en effectief” waren, meldt BeckerNews.

Deze onophoudelijke mantra van “veilig en doeltreffend” werd aan miljoenen Amerikanen verteld door witte, in laboratoriumjassen geklede “gezondheidsambtenaren” in talloze reclamecampagnes, alsof een bladzijde uit het Milgram-experiment was gerukt.

Sinds het snelle einde van de “15 dagen om de verspreiding te vertragen”, die we de “vader van alle Covid-leugens” kunnen noemen, is het tweede deel van de “veilige en effectieve” marketingcampagne voor universele vaccinatie naar de vuilnisbak van de geschiedenis verwezen. De effectiviteit van de Covid-vaccins is zo snel verdampt dat “boosters” nu al aan alle Amerikanen worden aanbevolen.

Vier keer per jaar een booster? - Effectiviteit Pfizer 'vaccin' vermindert al drie maanden na tweede prik

Dr. Anthony Fauci heeft de handdoek nog niet in de ring geworpen en aangekondigd dat mensen die de eerste ronde van het Covid-vaccin hebben gekregen niet langer “volledig gevaccineerd” zijn. Maar zijn recente verklaring dat “wij geloven” dat herhalingsvaccinaties “waarschijnlijk” de hoogste mate van bescherming bieden, geeft verder gezonde mensen genoeg reden om de datum voor herhalingsvaccinatie van de kalender te halen.

Het idee dat vaccins “de verspreiding tegenhouden” is een misvatting gebleken. Ondanks de beloften van de zeventigjarige onnozelaar aan de top van het land, zijn vaccins een sterke vector gebleken voor de deltavariant. Prominente “fact-checkers” die normaal een kaarsje voor de president ophouden, hebben hem zelfs moeten aanklagen wegens de mythe dat vaccins op de een of andere manier “anderen beschermen”.

Ook lijken de vaccins Delta niet noemenswaardig af te remmen. Zoals Becker News in september meldde, was er reeds lang vóór de covid-curve sprake van een zich ontwikkelende trend van “meer vaccins, meer covid”. Zoals we sindsdien in verschillende gevallen in het hele land hebben gezien, leidt een hoog vaccinatiepercentage niet tot minder ziektegevallen: Vermont is de staat met de hoogste vaccinatiegraad (68%), maar toch is er een enorme toename van het aantal gevallen van het coronavirus en het aantal ziekenhuisopnames.

Nu we hebben vastgesteld dat de vaccins niet zo “doeltreffend” zijn als ze werden aangeprezen, komt het echt lelijke gedeelte: er zijn aanwijzingen dat ze ook lang niet zo “veilig” zijn.

Er zijn al eerder klachten geweest dat het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) te weinig melding maakt van vaccinreacties, ook al is het een “passief” systeem. Toch zijn er volgens de VAERS-website bijna 670.000 bijwerkingen gemeld na ontvangst van het Covid 19-vaccin.

Hoewel de CDC en de FDA de indruk wekken dat veel van deze bijwerkingen van “ondergeschikte” aard zijn – koorts, hoofdpijn, rillingen, vermoeidheid, enz. – groeit de bezorgdheid dat de Covid-vaccinatie veel ernstiger ongewenste voorvallen (adverse events – AE’s) veroorzaakt.

Richard Baris, ook bekend als “The People’s Pundit”, is momenteel een van de beste opiniepeilers van het land. Ik had het genoegen met hem te spreken tijdens een TPUSA-panel in Orlando over vraagstukken in verband met verkiezingsintegriteit, en ik kan u zeggen dat hij een echte professional is. Ik stel zelfs voor dat u zijn werk steunt om de corrupte opiniepeilindustrie in Amerika te hervormen door te overwegen lid te worden van zijn Locals gemeenschap.

Baris was bezorgd over de opvallende discrepantie tussen de bijwerkingen die werden gemeld in de documenten van Pfizer (waarover hieronder meer) en de VAERS-website, en had het op zich genomen om Amerikanen rechtstreeks te vragen naar hun ervaringen met vaccinatie. Hij overschreed de kritische drempel die vereist is voor een representatieve steekproef van nationale betekenis en ondervroeg 2.414 geregistreerde kiezers in het hele land. Bovendien ging hij zo ver in de diepte dat hij alle vakjes van de representatieve subgroepen kon aankruisen. Dit geeft zijn resultaten een solide betrouwbaarheidsinterval van 95% voor wat betreft hun representatieve waarde.

Uit het Baris-onderzoek blijkt dat alleen de “ernstige bijwerkingen” van de Covid-vaccins – omschreven als gebeurtenissen die zo ernstig zijn dat zij “dagelijkse activiteiten verhinderen” – in alle groepen werden gemeld, namelijk 5,2%. Dit geldt voor zelfgeïdentificeerde Democraten, Republikeinen en onafhankelijke kiezers. Onafhankelijke kiezers hadden met 6,5% het hoogste percentage gerapporteerde ernstige bijwerkingen.

De geëxtrapoleerde gegevens zouden op nationaal niveau ongeveer 9,4 miljoen “ernstige” ongewenste voorvallen opleveren, wat de VAERS-rapporten alleen al met een factor 14 doet verbleken. Maar als alle incidenten bij elkaar worden genomen, krijgt maar liefst 63% van de Amerikanen die worden gevaccineerd, te maken met een of andere bijwerking. Aangezien er 194 miljoen Amerikanen zijn die zogenaamd “volledig gevaccineerd” zijn, d.w.z. bijna 60% van de bevolking, kunnen de VAERS-rapporten en de enorme schaal van ongewenste voorvallen die uit deze betrouwbare opiniepeiling naar voren komen, niet met elkaar in overeenstemming worden gebracht.

Niet alleen opiniepeilers luiden de noodklok over ernstige gebeurtenissen in verband met het Covid-vaccin: cardiologen melden bij de American Heart Association (AHA) een enorme toename van het aantal gevallen van hartontsteking.

Een hartchirurg heeft de AHA gewaarschuwd dat de markers voor hartontsteking bij patiënten dramatisch stijgen in samenhang met de toenemende mRNA Covid vaccinatiecijfers.

De waarschuwing aan de AHA is duidelijk: “Patiënten hadden een risico van 1 op 4 op ernstige problemen na de vaccins, vergeleken met 1 op 9 daarvoor.”

“Onlangs, met de introductie van de COVID 19 (vac) mRNA-vaccins van Moderna en Pfizer, werden bij de meeste patiënten dramatische veranderingen in de PULS-scores gezien. Dit rapport vat deze bevindingen samen,” schreef Dr. Guidy, die eraan toevoegde: “Wij concluderen dat de mRNA [vaccins] de endotheelontsteking en de T-cel infiltratie van het myocard dramatisch verhogen en verantwoordelijk kunnen zijn voor de waargenomen toename van trombose, cardiomyopathie en andere vasculaire gebeurtenissen na vaccinatie.”

De sprong in het aantal gevallen van hartontsteking is vooral merkbaar bij jonge mensen. Dr. Jessica Rose, een vooraanstaand critica van de universele vaccinatieagenda, heeft zich krachtig over deze kwestie uitgesproken, alleen om gecensureerd te worden in peer-reviewed tijdschriften.

“Jessica Rose, PhD, heeft zojuist haar paper over VAERS-analyse van myocarditis afgewezen gekregen na twee ronden van peer review bij ‘Reviews in Cardiovascular Medicine’,” schrijft filantroop Steve Kirsch, oprichter van het COVID-19 Early Treatment Fund (CETF). “ZONDER OPGAAF VAN REDENEN. Dit is wetenschappelijk wangedrag op zijn best door peer reviewers (niet het tijdschrift). Jessica is eersteklas.”

“Je kunt tegenwoordig geen anti-vaccin artikel meer publiceren,” voegde hij eraan toe. “Academici zullen ALLEEN geloven wat peer-reviewed is. Dus vaccins zijn veilig omdat er geen documenten zijn die het tegendeel bewijzen, ook al bewijzen de gegevens het tegendeel. MAAR NIEMAND KIJKT MEER NAAR DE GEGEVENS.

Viroloog slaat alarm: We hebben een fout gemaakt, spike-eiwit is giftig

In een interview met Aga Wilson van News Voice werden de standpunten van Dr Rose meer in detail uiteengezet.

“Dr Jessica Rose, die gewoonlijk positief staat tegenover vaccins, zegt dat VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), de Amerikaanse databank voor vaccinletsels, er slechts in geslaagd is om naar schatting 1% van het totale aantal ernstige bijwerkingen van mRNA-injecties te registreren,” meldde NewsVoice. VAERS is helaas een zwak systeem als het gaat om de manier waarop gegevens over ongewenste voorvallen worden behandeld,” zei Rose. Daarom heeft zij de bijwerkingen en nevenwerkingen ingedeeld in verschillende categorieën, zoals neurologie, immunologie, voortplantingsorganen en cardiovasculaire. Op deze manier heeft zij een waarschuwingssysteem gecreëerd waarbij het gemakkelijker moet zijn om te zien of en hoe bijwerkingen in verband kunnen worden gebracht met de mRNA-vaccins”.

“Rose zegt dat de zogenaamde ‘covid vaccins’ geen echte vaccins zijn maar injecties van genetisch materiaal,” gaat het rapport verder. “Ondanks pogingen om ze te censureren, zijn er verschillende studies gepubliceerd waaruit blijkt dat de spike-eiwitten zelf zeer giftig zijn voor het lichaam. Deze spike proteïnen zijn vreemde proteïnen”.

“Het feit dat miljoenen mensen zijn gevaccineerd met deze zogenaamde ‘mRNA-vaccins’ zou volgens Dr. Jessica Rose moeten worden beschouwd als een misdaad tegen de menselijkheid.”

Dr Rose doet verslag van de meldingen van bijwerkingen na de injectie. Interessant is dat er een aanzienlijke toename is van meldingen van ongewenste voorvallen na de injectie rond dag zeven, die over het hoofd wordt gezien omdat de FDA en CDC weigeren te erkennen dat iemand tot twee weken na de injectie is gevaccineerd. Dit is een “donut hole” in rapporten over bijwerkingen van vaccins. Het wordt besproken vanaf minuut 23 in deze video.

Dr. Rose geeft ook een analyse van de bijwerkingen die door VAERS zijn gemeld in een (enigszins gedateerd) document van september 2021.

Dr. Rose merkt op dat de toename van het aantal VAERS-meldingen met 1108% niet kan worden verklaard door overdosering van het vaccin. Hier splitst ze de SAR’s op in hoofdcategorieën: Cardiovasculair, Neurologisch en Immunologisch.

Hierna volgt een overzicht van de cumulatieve wijzigingen in de respectieve kerncijfers:

In de analyse die samen met Steve Kirsch is gemaakt, probeert Dr. Rose de “echte” gevallen van ongewenste voorvallen te identificeren en te schatten.

Het is belangrijk op te merken dat uit de documenten van Pfizer blijkt dat er veel meer ongewenste voorvallen zouden moeten zijn dan officieel worden gemeld; we kunnen echter niet zeggen hoeveel meer, omdat Pfizer de documenten die het gebruikt voor de noodgoedkeuring van de FDA zwart maakt.

Zoals Becker News eerder meldde, heeft de Food and Drug Administration (FDA) een eerste partij “vertrouwelijke” documenten verstrekt als gevolg van een FOIA-rechtszaak die was aangespannen door Public Health and Medical Professionals for Transparency. De bewerkte documenten vormden de basis voor de noodgoedkeuring door de FDA van het “vaccin*” van Pfizer-BioNTech en de daaropvolgende federale vaccinmandaten.

De FDA is niet van plan de informatie over de klinische proeven van Pfizer, die werd gebruikt om de goedkeuring van het “vaccin” te rechtvaardigen, de eerste 55 jaar volledig vrij te geven. Twee maanden nadat de rechtszaak was aangespannen, produceerde de FDA de eerste 91 pagina’s van de “meer dan 329.000 pagina’s die mogelijk beantwoorden aan het FOIA-verzoek van de eiser.” De bevindingen, die rechtstreeks uit de ingediende documenten zijn overgenomen, worden hieronder geciteerd. Hieruit blijkt dat AE’s veel meer overeenkomen met de schatting van de critici dan met de openbare gegevens.

“Geschat wordt dat ongeveer [VERTROUWELIJK] doses BNT162b2 wereldwijd zijn verscheept vanaf de ontvangst van de eerste tijdelijke vergunning voor noodlevering op 01 december 2020 tot en met 28 februari 2021,” stelt het document.

“Cumulatief waren er op 28 februari 2021 in totaal 42.086 meldingen van bijwerkingen (25.379 medisch bevestigd en 16.707 niet-medisch bevestigd) die 158.893 gebeurtenissen bevatten,” vervolgt het FDA-document. “De meeste gevallen (34.762) werden gemeld in de Verenigde Staten (13.739), het Verenigd Koninkrijk (13.404), Italië (2.578), Duitsland (1913), Frankrijk (1506) en Portugal (866).”

Hieronder volgt een algemeen overzicht van de gemelde bijwerkingen:

In de grafiek staan 1223 fatale uitkomsten in de betreffende gevallen. Interessant is dat de leeftijdsgroep met de meeste gevallen 31-50 jaar was, wat niet de leeftijdsgroep is die als het meest risicovol voor Covid-19 wordt beschouwd. De figuur omvat het addendum:

Zoals figuur 1 laat zien, waren de systeemorgaanklassen (SOC) die het grootste aantal (≥2%) voorvallen in de totale dataset bevatten algemene ziekten en toedieningsplaatsziekten (51 335 AE’s), ziekten van het zenuwstelsel (25 957), aandoeningen van het bewegingsapparaat en het bindweefsel (17.283), maag- en darmaandoeningen (14.096), huid- en onderhuidaandoeningen (8.476), ademhalings-, borstkas- en mediastinumaandoeningen (8.848), infecties en infestaties (4.610), letsels, vergiftigingen en complicaties bij procedures (5.590) en onderzoeken (3.693).

Het aantal ongewenste voorvallen in de volgende categorieën wordt hieronder vermeld.

Substack-auteur Aaron Siri verwijst naar verklaringen van Pfizer zelf over “een groot aantal spontane meldingen van ongewenste voorvallen”.

Een van de verstrekte documenten is een cumulatieve analyse van meldingen van bijwerkingen [van het vaccin] na de goedkeuring die zijn ontvangen tot 28 februari 2021, slechts 2 ½ maand nadat voor het vaccin een vergunning voor noodgebruik (EUA) was verleend. Dit document geeft de bijwerkingen weer die na het vaccin zijn opgetreden en die tot 28 februari 2021 de “workflow cycle” van Pfizer zowel binnen als buiten de VS hebben doorlopen.

Pfizer verklaart op pagina 6 dat “vanwege het grote aantal spontane meldingen van ongewenste voorvallen voor het product, [Pfizer] prioriteit heeft gegeven aan de verwerking van ernstige gevallen…” en dat Pfizer “ook verschillende acties heeft ondernomen om de grote toename van meldingen van ongewenste voorvallen te verlichten,” waaronder “het vergroten van het aantal collega’s voor het invoeren van gegevens en het verwerken van gevallen” en “ongeveer [VERTROUWELIJK] extra voltijdsequivalent (FTE) personeel heeft aangenomen.” Vraag uzelf af waarom het bedrijfseigen is om te delen hoeveel personeel Pfizer in dienst moest nemen om alle bijwerkingen op te sporen die kort na de lancering van zijn product werden gemeld.

De andere documenten die zijn verkregen door Public Health and Medical Professionals for Transparency zijn hier te vinden. Het PHMPT betoogt dat de FDA dringend moet zorgen voor transparantie, vooral omdat Amerikanen worden gedwongen de “vaccins” te nemen.

Het feit dat Pfizer met zijn frauduleuze “volledige goedkeuring” volledig ongestraft zijn gang kon gaan, zou voor de beleidsmakers en de Amerikaanse kiezers een signaal moeten zijn dat het hele universele vaccinatieprogramma fatale gebreken vertoont.

Nu steeds duidelijker wordt dat vaccins veilig noch doeltreffend zijn en bovendien de verspreiding niet tegenhouden, moeten de vaccinatievoorschriften onmiddellijk worden stopgezet.

*Aangezien het product BNT162b2 van Pfizer-BioNTech de verspreiding van SARS-CoV-2 niet stopt en de overdracht slechts marginaal vermindert, kan het beter een profylactisch therapeuticum worden genoemd, en geen “vaccin”.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


Nieuw rapport verbijstert de wereld: De overgrote meerderheid van degenen die nu sterven aan Covid zijn mensen die ertegen gevaccineerd waren

5 2 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Rudolf
Rudolf
11 maanden geleden

Dit soort artikelen zijn veel te lang. Leuk voor specialisten en cijfertjesfanaten..Het gewone gezonde verstand wil korte en bondige gegevens..Ook intelligente mensen haken af als ze tot in het oneidige naar onder moeten scrollen…En we weten dat voor ons corrupte gerechtssysteem toch elk degelijk argument en bewijs genegeerd en afgewezen wordt…Beter focussen op korte bondige onweerlegbare feiten die ook voor de meerderheid simpel te begrijpen en door te vertellen zijn !!