De natuurkundige Dr. Ute Bergner, vroeger lid van de FDP-fractie in het parlement van de deelstaat Thüringen, maar inmiddels overgestapt naar de partij “Burgers voor Thüringen”, heeft op 17 november een toespraak gehouden voor het parlement van de deelstaat Thüringen, waarin zij een analyse presenteerde waartoe zij opdracht had gegeven, meldt Reitschuster.

Zij had twee statistici opdracht gegeven te onderzoeken of er een verband bestaat tussen de vaccinatiegraad en de oversterfte in de 16 deelstaten.

Hier is de toespraak in twee delen:

Samenvatting van de resultaten

Prof. Dr. Rolf Steyer en Dr. Gregor Kappler analyseerden de periode van week 36 tot week 40.

De resultaten zijn alarmerend. In de samenvatting van de analyse staat:

In alle 16 landen kan een overmatige sterfte worden vastgesteld. Het door het RKI in de beschouwde periode gerapporteerde aantal sterfgevallen onder covid-sterfgevallen vertegenwoordigt slechts een relatief klein deel van de oversterfte en kan vooral het kritieke probleem niet verklaren:

Hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe hoger de oversterfte.

De meest directe verklaring is:
“Volledige vaccinatie verhoogt de kans op overlijden.

Natuurlijk zijn er meer indirecte verklaringen mogelijk:

・ Hoe hoger het percentage ouderen, hoe hoger de vaccinatiegraad en hoe hoger de oversterfte. Daarom is er ook een correlatie tussen de vaccinatiegraad en de overmatige mortaliteit. (Deze verklaring is echter niet erg plausibel, aangezien het aandeel van de ouderen tussen 2016-2020 enerzijds en 2021 anderzijds aanzienlijk zou moeten zijn veranderd).

・ Hogere vaccinatiepercentages worden bereikt door meer stress en angst in het betrokken land, en die leiden tot een hoger aantal sterfgevallen.

Andere verklaringen zijn geenszins uitgesloten. Sommige daarvan kunnen ook door cijfers worden gestaafd en moeten nader worden onderzocht. Wij zijn zeer dankbaar voor dit soort suggesties.

De statistische evaluatie geeft het volgende beeld: Op de y-as staat de oversterfte in procenten. Zo staat 110,0 voor een oversterfte van 10 %. 100,0 betekent geen oversterfte en geeft het gemiddelde van 2016 tot 2020 aan. De x-as toont de vaccinatiegraad van de federale staat in procenten.

Correlatie tussen sterfteoverschot en vaccinatiegraad in de deelstaten Week 36 – Week 40 (Bron: Prof. Dr. Rolf Steyer en Dr. Gregor Kappler)

Resultaten vragen om “dringende opheldering”

Voor de statistici onder u: De correlatiecoëfficiënt is +0,31. In de ogen van de twee wetenschappers is dit “verbazingwekkend hoog”. Vooral omdat het signaal niet klopt. Eigenlijk verwachten we een ander verband: hoe meer vaccinaties, hoe lager de mortaliteit. Immers, de bedoeling van “vaccinatie” is mensen te beschermen.

Maar nu is het verband positief: “het sterfteoverschot neemt toe naarmate de vaccinatiegraad stijgt”. Dit moet dringend worden opgehelderd, eisen de twee statistici. Bovendien is dit cijfer, met het oog op “de komende politieke maatregelen om het virus in te dammen […] verontrustend en behoeft het nadere toelichting, indien verdere politieke maatregelen moeten worden genomen om de vaccinatiegraad te verhogen”.

De analyse is ter beoordeling overhandigd aan het parlement van de deelstaat Thüringen.

Aan het eind van haar toespraak benadrukte Ute Bergner: “De waarde van een persoon hangt niet af van zijn vaccinatiestatus”. Schokkend dat een verklaring van zulke vanzelfsprekende feiten intussen noodzakelijk is geworden.

Hoe deze resultaten tot stand komen, zou nu door de politiek moeten worden beantwoord. Ervaring leert: De hoop op logische antwoorden van de politiek met betrekking tot een dergelijke stand van zaken en de daaruit voortvloeiende vragen is waarschijnlijk ijdel.

Oversterfte onder 15- tot 44-jarigen

Op deze plaats willen wij een blik werpen op de huidige oversterfte van 15- tot 44-jarigen in Duitsland. De volgende grafiek toont het verloop van de sterfte in de afgelopen jaren. In de rode cirkel zien we het jaar 2021, dat bijna consequent een sterfteoverschot onder 15- tot 44-jarigen laat zien. Normaal schommelt de grafiek veel meer tussen onder- en oversterfte. Niet dit jaar (rode ellips rechts).

Oversterfte van 15-44-jarigen in Duitsland sinds 2016 (bron: euromomo.eu)
Rechtstreekse vergelijking met de twee voorgaande jaren: Oversterfte van 15-44-jarigen in Duitsland 2019 tot 2021. (Bron: euromomo.eu)

Terwijl we vorig jaar al een sterfteoverschot van 3.000 sterfgevallen hadden, bedraagt het sterfteoverschot dit jaar al bijna 5.000 sterfgevallen.

Een overzicht van de via de EudraVigilance-databank verstrekte bijwerkingen van vaccinaties (per 12.11.2021) is hier te vinden.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:


Oversterfte in Nederland neemt sterk toe – Vaccinatiedoden?

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties