Een zeer interessant interview met Chris Spear, president en CEO van de American Trucking Association.

Tijdens een hoorzitting van het House Transportation Committee over aanvoerketenkwesties deelt CEO Chris Spear een interne enquête waaruit blijkt dat 37% van de vrachtwagenchauffeurs “niet alleen nee zei, maar ook keihard nee zei” tegen de vaccinatieplicht van Biden, meldt The Conservative Treehouse.

Om een idee te geven van de downstream gevolgen, merkte de voorzitter van de ATA op dat “als slechts 3,7 procent, niet 37 procent, maar slechts 3,7 procent” van de chauffeurs de sector zou verlaten, er meer dan een kwart miljoen vacatures zouden ontstaan, wat zou leiden tot een “catastrofale” ineenstorting van de toeleveringsketen in de V.S. De heer Spear deelde ook zijn mening dat de OSHA-regel volledig onwerkbaar en onwettig is.

De gevolgen zijn ernstig als slechts 3,7% niet zou werken. Maar als tien keer zoveel, 37% van de vrachtwagenchauffeurs, zouden stoppen met het vervoeren van producten vanwege de Biden-vaccinatie-eis, zou de Amerikaanse samenleving binnen enkele dagen instorten omdat burgers in paniek de straat op zouden gaan. Wanhopige Amerikanen zouden schreeuwen om schaarse producten, en de gevolgen voor de samenleving zouden niet te meten zijn. KIJK:

Zoals wij zijn blijven benadrukken, kan een federaal vaccinatiemandaat een goed idee lijken op het niveau van de denktanks, de academische wereld of het beleid van witboeken; maar op praktisch niveau is het onwerkbaar om een groot percentage van uw meest productieve arbeidskrachten weg te vagen door een vaccinatiemandaat, en het kan zelfs het einde betekenen van de hele bedrijfstak.

Het is belangrijk te wijzen op de recente opiniepeiling van NBC over deze kwestie te midden van de vooruitzichten van de vaccinmandaten. Een meerderheid van het land steunt de vaccinatie-mandaten niet, en erger nog, het aantal ongevaccineerde werknemers is in wezen onveranderd in de afgelopen zes weken {poll data}. Vergeet niet dat het aantal Amerikanen die vrijwillig hun baan opzeggen is gestegen tot 4,3 miljoen in augustus {link}, en daarna weer is gestegen tot 4,4 miljoen in september {link}. Mensen laten zich niet naaien.

{DATA LINK}

Het aantal cumulatief harde “NEE’s” is gestegen van 26 procent van de beroepsbevolking in augustus tot 27 procent in oktober.

We zijn aanbeland bij de geharde groep, een goed opgeleide en solide groep mensen die hun gezond verstand gebruiken, en zij zijn niet van plan de gedwongen vaccinatie te accepteren. In kwantificeerbare termen heeft de toegenomen druk om de Amerikaanse beroepsbevolking de vaccinatie op te dringen nu de “wet van de afnemende meeropbrengst” overschreden. Meer druk van de overheid zal niet meer het vorige niveau van naleving opleveren. Deze drempel is ook kwantificeerbaar in de Amerikanen die stoppen met werken: “Een recordhoogte van 4,4 miljoen mensen, of 3% van de werknemers, stopten met werken in september volgens het Labor Department’s laatste Job Openings and Labor Turnover Survey dat vrijdag werd vrijgegeven.”

Er zijn 205 miljoen legale Amerikaanse werknemers tussen 15 en 74 jaar oud (tellingscijfers), met een arbeidsparticipatie van 61% (BLS-cijfers), wat neerkomt op 125 miljoen legale werknemers. Het Bureau of Labor Statistics schat het aantal werkende Amerikanen echter op 161 miljoen werknemers (cijfers van het BLS). Het grootste deel van het verschil tussen de twee cijfers zijn waarschijnlijk illegale buitenlandse werknemers (ja, veel van hen).

Noodtoestand in New York: gebrek aan verpleegkundigen door weigering verplichte vaccinatie

Ongeveer 40 procent van de in aanmerking komende bevolking werkt niet. Sommigen zijn alleenstaande gezinsinkomens (echtgenotes of echtgenoten die niet werken), en sommigen zijn gewoon mensen die verkiezen niet te werken, niet kunnen werken of nog niet begonnen zijn met werken (universiteit enz.). Met ergens tussen de 125 en 161 miljoen werknemers die de banen doen die het land draaiende houden, zijn er ook ongeveer 10 miljoen onvervulde vacatures.

Volgens de meest recente verklaring van Joe Biden op 14 oktober: “Het aantal ongevaccineerden is gedaald van bijna 100 miljoen in juli naar 66 miljoen – nog steeds een onaanvaardbaar hoog aantal.” Ongeveer 60 miljoen daarvan maken deel uit van de huidige beroepsbevolking van de VS.

Als we het verschil splitsen (volkstelling -vs- BLS) en het midden nemen op 140 miljoen werknemers, dan vertegenwoordigen 60 miljoen werknemers die het vaccinmandaat weigeren ongeveer 40 procent van de gehele populatie van in aanmerking komende werknemers. Anders gezegd, in het beste geval, als 60 miljoen mensen stoppen met werken of worden ontslagen, zou het nationale werkloosheidscijfer ten minste 35% bedragen!

Wat wij de Verenigde Staten noemen, functioneert niet met een werkloosheid van 35%; dan beginnen de handelssystemen in te storten, dan de regering, dan de burgermaatschappij.

De Amerikaanse economie functioneert momenteel met 5% werkloosheid en 10 miljoen onvervulde banen.

Stelt u zich de economische gevolgen eens voor van 35% werkloosheid en 70 miljoen onvervulde banen.

Vergeet niet dat de overgrote meerderheid van die 60 miljoen banen de productieve arbeidskrachten zijn die de hele machine van de VS draaiende houden.

Dit zijn de arbeidskrachten die ervoor zorgen dat de goederen in beweging blijven, de lichten branden, het vuilnis wordt opgehaald, de straten veilig zijn, de schappen gevuld zijn, de spullen gerepareerd worden en die alles mogelijk maken waardoor het hele systeem van de samenleving functioneert.

Het is de kracht van deze ploeg van harde kern, vingervlugge, no-nonsense werknemers die de federale aannemersbedrijven ertoe aanzet contact op te nemen met de regering en hun te vertellen dat dit mandaat voor hen niet werkt. Als de bedrijven moeten kiezen tussen het verlies van hun mogelijkheid om te contracteren met de federale overheid, of het verlies van het meest kritische deel van hun arbeidskrachten, wel, dan zullen ze zich niet houden aan Biden’s mandaat.

Er is geen enkele manier waarop de overheid of de privé-industrie kan functioneren met tientallen miljoenen Amerikanen in het personeelsbestand die onder dwang worden verwijderd omdat ze het vaccin weigeren. Ik geloof dat dat de reden is waarom u nu van bedrijven hoort die zeggen dat ze de ongevaccineerde werknemers niet zullen ontslaan (ex Delta Airlines).

Pontificerende linksen en academici, zonder een greintje gevoel voor wat er werkelijk gebeurt in de Main Street economie, hebben er geen idee van hoe het eruit ziet als tien miljoen mensen ontslag nemen of ontslagen worden volgende maand…. laat staan vijf keer zo veel. Waar het op neerkomt: DIT IS EEN NON-AFDWINGBAAR MANDAAT, zelfs als ze het zouden willen doen.

De kracht van de Amerikaanse beroepsbevolking ligt in de mate van afhankelijkheid die eenieder in het systeem brengt wanneer hij verenigd is. Het lijkt misschien een paar duizend hier/daar, omdat dat de manier is waarop de media het framen. Maar als je al die paar duizend bij elkaar optelt, kom je uit op miljoenen.

Zoals we al eerder hebben aangegeven, gaat dit niet over vaccins op zich, maar over het feit dat de overheid dicteert hoe je je leven kunt leiden en je geld kunt verdienen.

Als ze ons kunnen dwingen om een medische procedure te ondergaan, en dan documentatie van die procedure bij ons te dragen om te kunnen werken… waarom kunnen ze ons dan niet dwingen om een klein elektronisch implantaat van onze identificatie te krijgen, dat toevallig ook uw medische autorisaties voor werk zou bevatten?

Het is gewoon een metaaldetector…. het is gewoon je schoenen uitdoen… het is gewoon een masker dragen…. het is gewoon een vaccinatie….. het is gewoon een COVID paspoort… het is altijd, “gewoon”.

Aan het eind van dit alles geloof ik nog steeds niet dat een federaal mandaat voor een vaccin mogelijk of legaal is. Het lijkt mij dat alle dreigementen van Biden in dit opzicht gewoon dat zijn, dreigementen.

Het doel van de dreigementen is de mensen ertoe aan te zetten het vaccin te nemen zonder daadwerkelijk te streven naar een wettelijk federaal mandaat; en die aanpak is tot dusver succesvol geweest. Nu zullen zij echter te maken krijgen met de meer hard-core groeperingen die geen vrijheid of zeggenschap willen toegeven aan een federaal mandaat.

Het is duidelijk dat Anthony Fauci ook weet dat een federaal vaccinatie-mandaat voor de particuliere sector door de rechtbank zal worden afgewezen wanneer het wordt aangevochten. Het feit dat Fauci staatsvaccinatie-eisen voor het onderwijs aanhaalt als voorbeelden van historisch gedwongen vaccinaties is zowel een stroman-argument als structureel onjuist. Er is nooit een FEDERAAL mandaat geweest voor welke vaccinatie dan ook. Alle vaccinaties die Fauci bespreekt (ex. zijn kinderen) waren staatsmandaten. Elke staat heeft ook een andere reeks normen en wetten voor kinderen en vaccins. Er is niets federaals.

Mensen zullen sterven in deze stad: New York zet zich schrap voor tekort aan politie en brandweer door vaccinatieplicht

De federale regering probeert een federale norm voor werkvergunningen in te voeren voor particuliere bedrijven. Niet-naleving betekent dat je niet kunt werken, of dat je je bestaande baan verliest als je werkgever ingaat op de eis van de regering. Dat alleen al zou iedereen moeten alarmeren.

Het is bijzonder ironisch dat Joe Biden’s federale DOJ en het Dept of Labor niet toezien op de naleving van de arbeidsvergunning voor illegale vreemdelingen op basis van hun legale status, terwijl het Dept of Labor van Biden tegelijkertijd het OSHA belast met een federaal beleid dat zal toezien op de naleving van de inentingsvereisten. Stel je voor.

Alle federale vrijstellingen ondermijnen in wezen het argument van de “nationale noodtoestand voor de volksgezondheid”, want als er werkelijk zo’n noodtoestand voor de volksgezondheid was, zouden er helemaal geen vrijstellingen zijn. De toepassing van het decreet ondermijnt de eigenlijke hoeksteen van het decreet zelf. Het kan geen toetsing doorstaan…. vandaar dat Biden eigenlijk geen regels of voorschriften op papier zet omdat dat rechtszaken iets specifieks geeft om een gerechtelijk bevel tegen in te stellen.

Het personeel van Southwest Airlines staakt het werk, net als de luchtverkeersleiders - Klaar met vaccinatieplicht

In de tussentijd, terwijl de vrijheidscoalitie zich ingraaft om de autoritaire poging van de federale regering aan te vechten, slaat de rebellerende alliantie op unieke manieren terug, zoals opgemerkt door de piloten van Southwest Airline en de luchtverkeersleiders, beide groepen hebben een aanzienlijke staat van dienst in het leger. Zoals gezegd, moest American Airlines onlangs 1.700 vluchten annuleren wegens personeelsproblemen:

NPR […] American Airlines heeft tijdens het Halloweenweekend meer dan 1700 vluchten geannuleerd, waarvan meer dan 800 alleen al op zondag, vanwege het weer en personeelstekorten, aldus het bedrijf. […] American Airlines zegt dat er 343 werden geannuleerd op vrijdag, gevolgd door nog eens 548 annuleringen op zaterdag. Het merendeel van de geannuleerde vluchten ging van en naar de belangrijkste hub van de luchtvaartmaatschappij in Dallas/Fort Worth, evenals in Charlotte, N.C.

[In een brief aan het personeel die zaterdag werd verstuurd, zei David Seymour, de chief operating officer van het bedrijf, dat het bedrijf “proactief” vluchten op zondag annuleerde vanwege hevige wind in het Dallas/Fort Worth gebied en een tekort aan bemanningen.

Piloot waarschuwt president Biden voor wat komen gaat naar aanleiding van verplichte vaccinaties

Een andere groep die zich verzet tegen de federale inspanning zijn de lokale ordehandhavers en brandweerlui. Nogmaals, een groep uit de particuliere sector die een hoog percentage voormalige militairen onder de gelederen heeft.

De inspanningen van de arbeiders om het verzet van deze groepen te versterken, hoeven niet al te groot te zijn om een impact te hebben. Vergeet niet dat bijna al deze linkse en elitaire communisten die nu als Democraten opereren, niet in staat zijn om in hun eigen onderhoud te voorzien. Als de arbeidersklasse stopt met het oprapen van hun vuilnis, met het maaien van hun gazon, met boodschappen voor hen doen, met schoonmaken en in wezen met het faciliteren van hun leven, dan kan deze hele groep van scholastisch denkende domkoppen niet functioneren.

Vanuit een gezond verstand en logistiek perspectief, ongeacht de federale vooruitzichten, is er geen manier waarop ze het voor elkaar kunnen krijgen. Wij zijn de stille, en volgens degenen die op hen neerkijken – de “onzichtbare” ongewassen massa. Maar als het erop aankomt de raderen draaiende te houden, zijn wij de meerderheid.

WASHINGTON DC – Bezwaren van bepaalde leveranciers tegen het vaccinatiemandaat van president Joe Biden voor federale aannemers bereiken een omslagpunt. Nu de uiterste termijn voor de vaccinatie van werknemers nadert, overwegen sommige vrachtwagenbedrijven of ze hun samenwerking met de federale overheid helemaal zullen stopzetten, volgens twee insiders uit de sector.

In een interview vertelde Bill Sullivan, uitvoerend vicevoorzitter voor belangenbehartiging van de American Trucking Associations, aan POLITICO dat sommige bedrijven misschien gewoon besluiten dat de kosten van het mandaat de overheidscontroles niet waard zijn. Sullivan zei dat hij zijn bezorgdheid heeft geuit bij het Witte Huis, het Office of Management and Budget en andere uitvoerende ambtenaren. Hij merkte op dat als bedrijven hun contracten laten vallen, het moeilijker kan worden om bepaalde voedingsmiddelen aan de troepen te leveren, brandstof voor militaire voertuigen te vervoeren of zelfs de Nationale Garde in te zetten.

[…] Uit interviews met meer dan een dozijn voorstanders uit de luchtvaart-, distributie-, defensie- en vrachtwagensector – van wie sommigen ook in gesprek zijn geweest met ambtenaren van de regering – blijkt dat ze er ofwel weinig vertrouwen in hebben dat ze in staat zullen zijn om de deadline van 8 december te halen voor hun werknemers om hun eerste vaccinatie te krijgen, ofwel hun bezorgdheid hebben geuit over de moeilijkheden die het mandaat voor hun arbeidskrachten zou opleveren.

Het Witte Huis heeft er herhaaldelijk op aangedrongen – zowel in besloten vergaderingen als in het openbaar – dat de federale aannemers potentiële dienstonderbrekingen tijdens het vakantieseizoen vermijden.

Wij houden hun shit werkend en willen gewoon met rust gelaten worden. Het systeem zal niet functioneren als tientallen miljoenen Amerikaanse werknemers zich verenigen tegen het vaccinatiemandaat. Het is echt zo simpel.


Bij The Conservative Treehouse denken ze dat het een probleem is voor het regime als het systeem instort, maar dat is het niet. Dat is precies de bedoeling van The Great Reset vernietigingsagenda.

Ze zijn de wereld, zoals we die kennen, aan het vernietigen.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:


Joe Biden is niet incompetent – Hij doet precies waarvoor hij is aangenomen: Amerika laten instorten

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Johan P
Johan P
1 jaar geleden

Ik woon en werk al jaren in de VS en ben 1 van die prik-weigerende werkers.
Biden kan dan wel zeggen dat bedrijven met 100+ werknemers hun werknemers moeten verplichten, hij heeft dat recht helemaal niet.
Zijn bevel is dan ook al aangevochten en een federale rechtbank heeft geoordeeld dat dit bevel moet worden opgeschort. Biden riep vervolgens bedrijven op om die rechterlijke uitspraken te negeren, wat ze niet zullen doen want dan zijn ze kwetsbaar voor rechtszaken wegens onterecht ontslag EN voor rechtszaken over schadeclaims van werknemers die bijwerkingen hebben na een gedwongen prik. Biden’s team tekende beroep aan tegen dit gerechtelijke bevel en kwam van een koude kermis thuis. Het 5th Circuit Court of Appeals (hoogste beroepsmogelijkheid muv het grondwettelijke hof) gaf de eerdere rechter niet alleen gelijk maar maakte de grond aan met het beroep. De zaak zal waarschijnlijk alsnog worden voorgelegd aan het 9th Circuit Court (grondwettelijke hof en hoogste gerechtelijke instantie in de VS) maar de kans dat Biden daar gelijk krijgt is practisch nul omdat medische/lichamelijke integriteit letterlijk in de grondwet is verankerd.

Dan even naar de werksituatie. Ik werk bij een groot bedrijf. Op mijn locatie is 30%-40% niet geprikt. Momenteel wordt er geprobeerd extra mensen aan te nemen omdat alles slechts door veel overwerk aan de gang kan worden gehouden. Als de werknemers verplicht zouden worden de prik te nemen dan loopt zeker 30% zo de deur uit. Momenteel kun je geen straat zien waar geen borden staan met ‘now hiring’ en je zou zo de volgende week ergens anders kunnen beginnen, ook bij bedrijven met minder dan 100 man personeel waarvoor Biden’s bevel niet zou gelden. Eerder als het papierwerk eerder klaar is, en veel bedrijven hebben flinke bonussen voor nieuwe werknemers, simpelweg omdat ze niemand kunnen krijgen (heeft te maken met de corona steun-maatregelen, waardoor het voor veel mensen lucratiever is om werkloos thuis te zitten dan te werken, zeker als je er een beetje bijklust).
Ieder bedrijf dat binnen een dag (of paar dagen) 30% of meer van zijn werknemers verliest kan de deuren wel sluiten, dat is niet op te vangen met overwerk en snel wat nieuwe werknemers te huren. Als je die kunt krijgen tenminste.
Dus zelfs als het 9th Circuit Court Biden zou steunen dan werkt het nog niet omdat er gewoonweg geen werkende economie meer over is als 30% of 20% of zelfs maar 10% van de werknemers de zaak neerlegt.
Plus dat veel mensen hier van week tot week leven van hun wekelijkse loon. Als er te veel mensen daardoor in de problemen komen gaan die vanzelf verhaal halen, hetzij bij hun Gouverneur, hetzij in Washington. Met een flink deel van de werkende bevolking dat gewapend is kan dat heel erg snel uit de hand lopen.

Overigens zie je nu al achter de schermen wat verhuizingen aan de gang. Mensen en bedrijven trekken naar de staten als Florida waar de corona-waanzin stukken minder is. Dat gaat ook nog wel gevolgen hebben.

Laatst bewerkt op 1 jaar geleden door Johan P