Ik heb enkele uiterst verontrustende bevindingen ontdekt in de gegevens van de Pfizer fase I-II-III klinische proeven. Het sterftecijfer door Sepsis in de 21.926 dubbel gevaccineerde groepen van de Pfizer fase III klinische studie was eenentwintig maal hoger dan normaal, en het sterftecijfer door hart- en vaatziekten was twee maal hoger dan normaal, meldt een bezorgde burger die zijn bevindingen heeft ingezonden naar The Expose.

Dit wijst er sterk op dat de Pfizer Covid-19 injectie in feite een nieuwe vorm van “verworven immunodeficiëntiesyndroom” veroorzaakt, zoals is gesuggereerd door een berg van gegevens die beschikbaar zijn gesteld door het UK Health Security Agency, omdat sepsis wordt veroorzaakt door het falen van het immuunsysteem.

Hier is de tabel met sterfgevallen in de Pfizer-studie vanaf dosis 1 (juli 2020) tot het loslaten van de blindering na 6 maanden (januari 2021).

Bron – Pagina 10

Sepsis/Septicemie is het gevolg van het falen van het immuunsysteem om een microbiële (virale gist- of bacteriële) infectie te verslaan.

Emfysemateuze cholecystitis is een relatief zeldzame variant van acute cholecystitis met infectie door gasproducerende organismen. De diagnose wordt gesteld door het aantonen van gas in het lumen of de wand van de galblaas met een echografie of CT-scan. In tegenstelling tot acute cholecystitis komt emfysemateuze cholecystitis vaker voor bij oudere en diabetische patiënten, en gaat vaak gepaard met perforatie en overlijden. – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12768870/

Het is het resultaat van een falen van het immuunsysteem om een microbiële (virale gist- of bacteriële) infectie te verslaan.

Acute cholecystitis. De meest voorkomende oorzaak van acute cholecystitis zijn galstenen. Andere oorzaken zijn tyfus en een kwaadaardige tumor die het galwegenstelsel belemmert. De ontsteking kan secundair zijn aan een systemische sepsis. https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/emphysematous+cholecystitis

Acute cholecystitis is een biliaire sepsis, een ontsteking van de galblaas en de galwegen.

Hier zijn de Amerikaanse sterfgevallen in 2020 per oorzaak en de percentages voor elke oorzaak.

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2778234

https://wonder.cdc.gov

Het eerste dat uit deze cijfers naar voren springt, is dat de deelnemers aan de Pfizer-studie een sterftecijfer hadden van 17/19 per 21.921/6 per 6 maanden. Terwijl de algemene Amerikaanse bevolking een sterftecijfer heeft van 111,2 per 21.923 per 6 maanden. Dus de deelnemers aan de Pfizer trial hadden meer dan 6x minder kans om te sterven dan de bevolking in het algemeen.

Het leeftijdsprofiel van de oorspronkelijke selectie van deelnemers is als volgt

Pfizer moet dus wel heel veel aandoeningen hebben uitgesloten om tot zo’n absurd laag sterftecijfer te komen. Hun studieprotocol onthult wie ze hebben uitgesloten – https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728

Het volgende is de ongelooflijke overeenkomst tussen de niet-gevaccineerde Covid en cardiovasculaire sterftecijfers (10,5% en 26,3%) en die in de algemene bevolking voor 2020 (10,3% en 25,3%). Dus ook al zijn de aantallen sterfgevallen klein. Ze lijken een zeer goede weergave te zijn van de realiteit in de algemene bevolking.

Als we nu kijken naar het percentage hart- en vaatziekten en het percentage sepsis bij dubbel gevaccineerden, zien we (52,9% en 23,5% sterfgevallen) in vergelijking met de algemene bevolking (en de niet-gevaccineerden) die slechts lijden aan (26,3% en 1,1% of 25,3% en 0%).

En daar is de giftigheid van de Pfizer vaccinatie blootgelegd. Het immuunsysteem wordt zodanig verzwakt dat mensen bezwijken aan microbiële infecties en in de eerste 6 maanden na vaccinatie 21 maal zo vaak overlijden dan normaal.

Men kan aanvoeren dat het aantal sterfgevallen hier niet groot genoeg is om geldige statistische conclusies te trekken. Maar daartegenover staat dat de niet-gevaccineerde aantallen zeer duidelijk representatief zijn en dat de aantallen deelnemers in beide groepen groot genoeg zijn om geldige statistische conclusies uit te trekken.

Wanneer men deze cijfers combineert met de wekelijkse aantasting van de immuunrespons met 5% die door de UKHSA is gecatalogiseerd vanaf week 35-41 – https://theexpose.uk/2021/11/06/uk-gov-lying-and-hiding-the-fact-covid-19-vaccinated-are-developing-ade/ , begint men een beeld te zien dat suggereert dat de gevaccineerden een verworven immunodeficiëntiesyndroom ontwikkelen.

Hoe je het ook bekijkt, de cijfers wijzen op twee belangrijke punten van zorg die tegenwoordig door tal van andere statistische, massamedia-, klinische en anekdotische bewijzen worden ondersteund.

Deze bevindingen vereisen absoluut verder onderzoek, specifiek naar de aantasting van het immuunsysteem en de cardiovasculaire ontsteking. Maar Pfizer heeft de blindering van de placebogroep opgeheven en hen toegestaan zich te laten vaccineren aan het eind van de proefperiode van 6 maanden. Het is dus moeilijk in te zien hoe we nog meer gegevens van Pfizer kunnen krijgen.

Moderna en Pfizer verloren opzettelijk de controlegroep van het klinisch onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van het vaccin

Om eerlijk te zijn mogen we blij zijn met de gegevens over de dood die ze tot nu toe hebben verstrekt. Laten we de feiten onder ogen zien. Er zijn geen klinische langetermijnonderzoeken gaande naar de veiligheid van deze vaccins. Integendeel zelfs. Men kan namelijk aanvoeren dat het doel van de door Pfizer gelobbyde vaccinmandaten is om elke niet-gevaccineerde controlegroep uit te roeien om een goede evaluatie van de bijwerkingen van vaccins op middellange termijn te voorkomen.

Met dat doel voor ogen is hier een bewerkte kopie van een brief die onlangs naar de Wetenschappelijke Adviesgroep voor Noodgevallen (SAGE) van het VK is gestuurd

Geachte leden van SAGE

Ik schrijf u om u op de hoogte te brengen van een vergissing in uw wetenschappelijk advies over Covid-19.

1. Zoals u allen weet, is de enige aanvaardbare wetenschappelijke methode om de veiligheid of doeltreffendheid van een medische interventie vast te stellen, het vergelijken van het effect ervan op een willekeurig gekozen experimentele groep met een controlegroep die om statistische redenen bij voorkeur even groot is.

In de klinische proeven van fase III voor Pfizer waren er 21.921 deelnemers in de gevaccineerde groep en 21.926 in de placebogroep, de controlegroep.

De controlegroep, de placebogroep, is de maatstaf waarmee we de effectiviteit van de interventie meten. Alleen door vergelijking met een controlegroep kan een onderzoeker vaststellen of een interventie een statistisch significant effect heeft op een experimentele groep, en de mogelijkheid om een onjuiste conclusie te trekken is wiskundig en nauwkeurig bepaald. Deze A B vergelijking tussen interventie- en controlegroepen wordt de Wetenschappelijke Methode genoemd.

Zonder controlegroep is de wetenschappelijke methode dus verlaten, volgen we helemaal geen wetenschap meer, en kan er geen statistisch geldige conclusie worden getrokken uit de interventie. In plaats daarvan zijn de wetenschap en haar methode het raam uitgegaan en zijn we terug in de donkere eeuwen van pauselijke decreten.

2. De veiligheid of doeltreffendheid op middellange termijn (1-3 jaar) van de Adenovirus-DNA-vaccins en de lipiden-nanopartikel-mRNA-vaccins is nog niet bekend omdat zij nog niet langer dan 10 maanden in de algemene bevolking zijn onderzocht.

In dit land bedraagt de interventiegroep voor deze vaccins in de leeftijdsgroep boven de 18 jaar thans meer dan 90% van de bevolking

Waarom heeft de wetenschappelijke adviesgroep voor noodgevallen nagelaten de Britse regering te adviseren de wetenschappelijke methode te volgen en een evenredige controlegroep samen te stellen die de vaccins niet slikt?

Hoe kunnen we de doeltreffendheid van deze vaccinatiemaatregelen beoordelen als zo’n groep niet bestaat?

Hoe kan een groep wetenschappers zo spectaculair falen om niet alleen “de wetenschap” niet te volgen, maar in feite elke wetenschap bij wat ongetwijfeld de belangrijkste medische ingreep in het VK is in de geschiedenis van de wetenschap en de medische praktijk?

Mag ik er daarom in naam van de wetenschap op aandringen dat u uw laboratoriumjassen weer aantrekt en de regering van dit land onverwijld adviseert om alle momenteel ongevaccineerde mensen te behouden als leden van een veel te kleine, ondervertegenwoordigde, uitgeputte en helaas minder dan evenredige controlegroep, zodat dit hele vaccinatie-experiment daadwerkelijk tot een statistisch geldige en zinvolle conclusie kan komen en om de regering en het Britse publiek en de wereld in het algemeen te laten zien – wat wetenschap eigenlijk is.

Bovendien, als u kinderen als laboratoriumratten gaat gebruiken ten behoeve van volwassenen en tegen het advies van het JCVI in, wilt u er dan alstublieft voor zorgen dat slechts 50% van hen wordt gevaccineerd en dat de overige 50% vrij wordt gehouden van interventie als een controlegroep van de juiste omvang, zodat we iets kunnen leren van de afschuwelijke medische experimenten die de regering op hen uitvoert.

Met vriendelijke groeten,

Een bezorgde lezer

Als laatste bewijs dat Covid-vaccins het immuunsysteem vernietigen, hebben we nu de bekentenis van het CDC in antwoord op een verzoek om informatie, dat zij geen gegevens hebben over een persoon met natuurlijke immuniteit die opnieuw besmet is geraakt en het virus aan iemand heeft doorgegeven.

Terwijl de UKHSA 450.992 gegevens heeft van mensen met dubbele vaccinimmuniteit die in de afgelopen vier weken besmet zijn geraakt met Covid.

Kan er een duidelijker bewijs zijn dat vaccins voorkomen dat mensen volledige natuurlijke immuniteit bereiken door hun immuunsysteem te beschadigen en te degraderen?

 


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:


Officiële overheidsrapporten suggereren dat de volledig gevaccineerden tegen Kerstmis het immunodeficiëntiesyndroom zullen ontwikkelen

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Anita
Anita
1 jaar geleden

Link werkt niet