Weer komt een Globalistische ‘Simulatie’ uit – Hunger Games

U weet dat Event 201 slechts de meest opvallende was in een reeks “simulaties” en “scenario’s” (waaronder Clade X, Crimson Contagion, Lock Step en SPARS) die toevallig de angst voor een wereldwijde coronavirus-pandemie in de hoofden van de wereldwijde politieke en bestuurlijke klasse hadden geprogrammeerd? En je weet hoe die “oefeningen” (net als de vele … Continue reading Weer komt een Globalistische ‘Simulatie’ uit – Hunger Games