Uit een analyse van officiële gegevens blijkt dat de risico’s van het Covid-“vaccin” veel groter zijn dan het theoretische voordeel.

In de begindagen van het “vaccin” hebben we verschillende artikelen gepubliceerd over de risico’s en de voordelen van de nieuwe mRNA-vaccins. Met name Dr. Sadaf Gilani heeft goed en gedetailleerd geschreven over “absolute risicoreductie”, meldt The Off-Guardian.

Om de “absolute risicovermindering” (ARR) in eenvoudige termen uit te leggen: als een niet-gevaccineerd persoon een kans van 10% heeft om de ziekte te krijgen en een gevaccineerde persoon een kans van 1%, dan is de ARR voor het vaccin 9%.

Dat is natuurlijk maar een voorbeeld, de werkelijke ARR voor de Covid-“vaccins” is bij lange na geen 9%:

Dit is de absolute risicovermindering voor Pfizer/BioNtech (elke groep telde meer dan 18.000 mensen):
Injectie Groep: 8/18,198 = 0.04%
Placebo Groep: 162/18,325 = 0.88%
Absolute risicovermindering = 0,84%

Uit de “absolute risicovermindering” kunt u dan het “aantal te vaccineren personen” (NNTV) berekenen. Dit is het ruwe aantal mensen dat u moet injecteren om zeker één geval/dood te voorkomen.

Om het bovenstaande voorbeeld aan te houden: als uw vaccin de kans op infectie vermindert van 10% tot 1% (een ARR van 9%), moet u elf mensen vaccineren om één infectie te voorkomen, wat u een NNTV van 11 geeft.

Nogmaals, de NNTV van de Covid-vaccins zijn veel, veel, VEEL hoger dan 11. De schattingen lopen uiteen van 88 tot 700 om één enkel geval te voorkomen, en alles tot 100.000 om één enkel sterfgeval te voorkomen.

De echte pandemie is net begonnen, en het zijn door COVID-prikken veroorzaakte hartaanvallen bij jongeren

En vergeet niet, al deze gegevens waren voor volwassenen. Kinderen lopen een veel lager risico op Covid – zowel wat betreft ziekenhuisopname als overlijden. In de VS hebben kinderen tussen 5 en 11 jaar een kans van 99,992% om “Covid” te overleven – daaruit volgt natuurlijk dat de NNTV voor deze groep veel en veel hoger zal zijn dan voor volwassenen.

Maar nu de FDA het “vaccin” van Pfizer heeft goedgekeurd voor gebruik in noodgevallen bij kinderen van 5-11 jaar, is “veel en veel hoger” niet goed genoeg. We moeten een werkelijk cijfer berekenen voor het “aantal dat nodig is om te vaccineren” om hypothetisch één kind te beschermen tegen overlijden “met Covid”.

Gelukkig voor ons heeft iemand anders dat al gedaan.

De econoom Toby Rodgers PhD heeft op zijn Substack de cijfers van Pfizer’s eigen proeven, de FDA en de CDC samengevoegd en er een zeer grondig verslag van gemaakt. U kunt het hele artikel hier lezen, wij geven u slechts enkele van de hoogtepunten:
Op 30 oktober 2021 verklaarde de CDC dat sinds het begin van de pandemie 170 kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar aan COVID-19-gerelateerde ziekten zijn overleden. (Dat is minder dan 0,1% van alle coronavirus-gerelateerde sterfgevallen in het hele land, ook al maken kinderen van die leeftijd 8,7% uit van de Amerikaanse bevolking).
De mRNA-prik van Pfizer “werkt” maar ongeveer 6 maanden (hij verhoogt het risico in de eerste maand, biedt matige bescherming in de maanden 2 tot en met 4 en daarna begint de werkzaamheid af te nemen, daarom is in alle modellen van de FDA maar een tijdsbestek van 6 maanden gebruikt). Dus elk model zou moeten worden gebaseerd op de effectiviteit van het vaccin in verband met de 57 (170/3) kinderen die anders zouden zijn gestorven aan COVID-gerelateerde ziekte gedurende een periode van 6 maanden.
In het beste geval zou de mRNA-prik van Pfizer voor 80% effectief kunnen zijn tegen ziekenhuisopnamen en overlijden. Dat cijfer komt rechtstreeks uit de modellering van de FDA (blz. 32). Ik buig me in alle bochten om Pfizer het voordeel van de aanzienlijke twijfel te geven, want nogmaals, de klinische studie van Pfizer toonde GEEN vermindering van het aantal ziekenhuisopnamen of sterfgevallen in deze leeftijdsgroep.
Dus alle 28.384.878 kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar injecteren met twee doses Pfizer (wat de regering Biden wil doen) zou, op zijn hoogst, 45 levens redden (0,8 effectiviteit x 57 sterfgevallen die anders zouden zijn voorgekomen in die periode = 45).
Dus dan is de NNTV om een enkel dodelijk slachtoffer in deze leeftijdsgroep te voorkomen 630.775 (28.384.878 / 45). Maar het is een twee-dosis regime, dus als men de NNTV per injectie wil berekenen verdubbelt het aantal tot 1.261.550. Het is letterlijk de slechtste NNTV in de geschiedenis van vaccinatie.

630.000 kinderen geïnjecteerd met 1,2 miljoen doses om één leven te redden. Dat is ongelooflijk inefficiënt. Het zou echter nog erger kunnen zijn dan dat.

Zoals we vorige week al meldden, zijn er volgens de statistieken die tijdens de VRBPAC-vergadering werden aangehaald, slechts 94 kinderen in de leeftijdsgroep van 5-11 jaar overleden. Als dit lagere cijfer klopt, springt de NNTV om één enkel sterfgeval te voorkomen omhoog tot 915.641.

Met andere woorden, om hypothetisch te voorkomen dat één enkel kind in een periode van zes maanden sterft, zou men bijna één miljoen kinderen moeten injecteren met bijna twee miljoen doses van het Pfizer-vaccin.

Duitsland: aanzienlijk meer kinderen in ziekenhuis opgenomen met vaccinreactie dan met COVID-19-diagnose

Wat voor risico lopen die 915.641 kinderen door hun twee doses Pfizer mRNA-soep?

Welnu, vroege studies vonden ongeveer 11,1 gevallen van ernstige anafylaxie per miljoen doses van de Pfizer-prik, dus elk “volledig gevaccineerd” kind heeft al bijna 22x meer kans op een allergische reactie dan dat het daadwerkelijk beschermd is tegen Covid.

Andere ernstige reacties zijn moeilijker te berekenen.

Het is bijvoorbeeld bekend dat Pfizer’s eigen proef een verhoogd sterftecijfer liet zien in de gevaccineerde groep in vergelijking met de placebogroep, zodanig dat de proef na zes maanden werd gestaakt en alle overgebleven leden van de placebogroep het vaccin kregen, waardoor de controlegroep in feite werd vernietigd. Om Rodgers nogmaals te citeren:

Zoals Bobby Kennedy uitlegt, toonde de klinische studie van Pfizer bij volwassenen een alarmerende toename van het sterftecijfer door alle oorzaken bij de gevaccineerden:
“In Pfizer’s 6 maanden durende klinische studie bij volwassenen – was er 1 covid sterfgeval op 22.000 in de vaccin (“behandeling”) groep en 2 covid sterfgevallen op 22.000 in de placebo groep (zie Tabel s4). Dus NNTV = 22.000. Het addertje onder het gras is dat er 5 sterfgevallen door een hartaanval waren in de vaccingroep en slechts 1 in de placebogroep. Dus voor elk leven dat door Covid wordt gered, doodt het Pfizer-vaccin er 4 met hartaanvallen. Het sterftecijfer door alle oorzaken in de 6 maanden durende studie was 20 in de vaccingroep en 14 in de placebogroep.
Dus een 42% toename van het sterftecijfer door alle oorzaken onder de gevaccineerden. Het vaccin verliest praktisch alle werkzaamheid na 6 maanden, dus moesten ze de studie inkorten. Ze maakten de blindering ongedaan en boden het vaccin aan de placebogroep aan. Op dat moment had de stijgende lijn van de schade de dalende lijn van de werkzaamheid allang doorsneden.
Voormalig onderzoeksjournalist Alex Berenson van de NY Times schreef ook over de slechte resultaten voor de gevaccineerden in de klinische studie van Pfizer bij volwassenen (hier). Berenson kreeg een levenslange ban van Twitter voor het posten van Pfizer’s eigen klinische studiegegevens.
Moderna en Pfizer verloren opzettelijk de controlegroep van het klinisch onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van het vaccin

Het is niet in het belang van Big Pharma om een nauwkeurige lijst te hebben van ernstige reacties op vaccins, combineer dit met het (erkende) potentieel voor totaal onbekende bijwerkingen op lange termijn, en het berekenen van het totale potentiële risico wordt zeer gecompliceerd.

Rodgers doet echter – met de VAERS-gegevens als basis – een zeer redelijke poging:

  • Omdat de klinische proef van Pfizer geen bruikbare gegevens heeft, moet ik een immunobrug maken van de dichtstbijzijnde leeftijdsgroep.
  • 31.761.099 mensen (dus ongeveer 10% meer mensen dan in de leeftijdscategorie van 5 tot 11 jaar) in de leeftijd van 12 tot 24 jaar hebben ten minste één vaccin tegen het coronavirus gekregen.
  • Het COVID-19 vaccinprogramma bestaat nog maar 10 maanden en jongeren hebben er pas sinds kort toegang toe (kinderen van 12 tot 15 hebben er vijf maanden toegang toe; sinds 10 mei) – dus we kijken naar ongeveer dezelfde observatieperiode als hierboven gemodelleerd.
  • In die periode zijn er 128 meldingen van fatale bijwerkingen na coronavirus mRNA-injecties bij mensen van 12 tot 24. (Dat is tot 22 oktober 2021. Er is echter een vertraging in de rapportage, dus het werkelijke aantal meldingen dat is ingediend is zeker hoger).

Op dit moment, puur uitgaande van officiële gegevens en VAERS-rapporten, kun je concluderen dat het injecteren van elke 5- tot 11-jarige in de VS theoretisch ongeveer 31 levens zou redden, maar ruwweg 116 kinderen zou doden.

Dat is duidelijk al een zeer slecht resultaat. Maar als de voorspellingen over onderrapportage van schade door vaccins juist zijn, is het potentieel nog veel erger dan dat:

  • Kirsch, Rose en Crawford (2021) schatten dat VAERS dodelijke bijwerkingen met een factor 41 onderwaardeert, waardoor het totaal aantal dodelijke bijwerkingen in deze leeftijdscategorie op 5.248 zou komen. (Kirsch e.a. geven een voorzichtige schatting, omdat anderen de onderrapportagefactor op 100 hebben gesteld).
  • Aangezien potentieel dodelijke bijwerkingen zoals myo- en pericarditis onevenredig veel jongeren treffen, is het redelijk om te denken dat na verloop van tijd het aantal dodelijke bijwerkingen van mRNA injecties bij kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar vergelijkbaar zou kunnen zijn met het aantal in de leeftijd van 12 tot 24 jaar.
[…] Stel je voor dat hooguit de helft van de Amerikaanse ouders zo dom zal zijn om dit giftige product bij hun kinderen in te spuiten. Bij een 50%-gebruikspercentage zal het besluit van de ACIP om de Pfizer-prik goed te keuren waarschijnlijk 2624 kinderen doden door bijwerkingen om er mogelijk 12 te redden van COVID-19-gerelateerde ziekte.

Concluderend, uitgaande van louter officiële gegevens, zal het vaccineren van 5- tot 11-jarigen 22 allergische reacties veroorzaken per voorkomen sterfgeval, en zou het heel goed kunnen resulteren in vier sterfgevallen per gered leven.

En als de berekeningen van Rodgers kloppen, kan de injectie van Pfizer meer dan 200 kinderen doden voordat er ook maar één is gered.

Zoals altijd is de bedoeling van deze analyse om aan te tonen dat zelfs de eigen gegevens van de gevestigde orde hun conclusies niet ondersteunen, het is NIET noodzakelijk een goedkeuring van die gegevens, of van het idee dat “Covid” inderdaad een “pandemie” is die enig risico inhoudt voor wie dan ook.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:


Pfizer-studie: 79% van de gevaccineerde kinderen ouder dan 12 jaar kreeg bijwerkingen

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties