Mark Carney - voorheen van Goldman Sachs & de Bank of England - heeft plannen bejubeld om 130 biljoen dollar te besteden aan "net zero finance".

Een ingrijpende verandering in de richting van een “groene economie” wordt nu gestimuleerd door krachten die een goed opgeleide burger nogal ongemakkelijk kunnen maken, schrijft Matthew Ehret.

Natuurlijk, nieuwsberichten flitsen dagelijks met de moedige jonge beweging van “eco-strijders” onder leiding van Zweden’s “voor altijd 15-jarige” Greta Thunberg of Amerika’s 17-jarige Jamie Margolin die een kracht zijn geworden in heel Europa en Amerika met bewegingen als de Extinction Rebellion, This is Zero Hour, de Sunrise Movement en Children’s eco-crusade.

Het jonge gezicht van Alexandria Ocasio-Cortez verkoopt dagelijks het idee dat de enige manier om verouderde kapitalistische krachten die de wereld al tientallen jaren teisteren te vervangen is door het opleggen van een ingrijpende Green New Deal die prioriteit geeft aan de-carbonisatie als doel voor de mensheid in plaats van door te gaan met het toestaan van de hersenloze krachten van de markten om ons lot te bepalen.

Toen EU-president Ursula von der Leyen haar ambt aanvaardde, liet ze er geen gras over groeien om China’s “Belt and Road”-initiatief aan te vallen (dat ironisch genoeg een echte “21st century New Deal” vertegenwoordigt) door te zeggen:

…sommigen kopen hun invloed door te investeren in afhankelijkheden van havens en wegen [maar] wij gaan de Europese weg.”

Wat is de “Europese weg”? Niet de ontwikkelingsplannen van Charles De Gaulle of Konrad Adenauer, die industriële groei en bevolkingsgroei als positieve zaken zagen, maar eerder een Green New Deal.

Von der Leyen kondigde vervolgens aan dat:

Ik wil dat Europa in 2050 het eerste CO2-neutrale continent ter wereld is! Ik zal een Green New Deal voor Europa voorstellen in mijn eerste 100 dagen in functie…”

Het aanvallen van de “hersenloze krachten van de markt” en de gevestigde machtsstructuren van het kapitalisme zijn geen slechte dingen om te doen … maar waarom moeten we koolstofvrij worden gemaakt? Het her-reguleren van de banken die te groot zijn om failliet te gaan had allang moeten gebeuren, maar waarom nemen zo velen aan dat een “Green New Deal” niet gewoon dezelfde krachten zal versterken die de wereld de afgelopen halve eeuw hebben geteisterd en alleen maar meer dood en hongersnood zullen veroorzaken dan er al geleden is onder de globalisering?

Men zou er alleen maar aan kunnen denken dergelijke vragen te stellen door eerst het ongemakkelijke feit onder ogen te zien dat achter zulke jonge kartonnen knipsels als Thunberg, Margolin, Cortez of de Green New Deal figuren schuilgaan die men bij lange na niet met humanisme zou associëren.

De EU wil hongersnood creëren op het continent door de landbouw te vernietigen

GROENE OBLIGATIES EN OLIGARCHEN

Wanneer we het gordijn beginnen open te trekken, stuiten we al snel op figuren als prins Charles, die onlangs een ontmoeting had met de hoofden van 18 landen van het Gemenebest om de noodwetgeving inzake het klimaat te consolideren, die prompt werd aangenomen in het Britse en Canadese parlement.

Aan het eind van de bijeenkomst zei Charles dat we “18 maanden hebben om de wereld van de klimaatverandering te redden” en riep hij op tot “het verhogen van het bedrag aan financiering uit de particuliere sector ter ondersteuning van duurzame ontwikkeling in het gehele Gemenebest“.

Na het koninklijk besluit hebben de Bank of England en enkele van de vuilste banken in het financiële web van Rothschild-City of London “groene financiële instrumenten” gepromoot, geleid door groene obligaties, om pensioenplannen en beleggingsfondsen om te buigen naar groene projecten waarin niemand bij zijn volle verstand ooit willens en wetens zou investeren.

De Ecological, Social, Governance Index (ESGI) is nu opgezet door 51% van de Duitse banken, waaronder de Deutschebank, een derivatenbom die op ontploffen staat. Vooraanstaande bankiers die de ESGI steunen, zoals Mark Carney van de Bank of England, hebben gezegd dat meer dan 6,5 biljoen euro kan worden gemobiliseerd onder deze nieuwe index (die momenteel goed is voor ongeveer 160 miljard dollar).

De creatie van deze “groene obligaties” gaat hand in hand met de Bail-in mechanismen die nu in alle trans-Atlantische naties zijn ingevoerd om triljoenen dollars te stelen van pensioenfondsen, RRSP’s en beleggingsfondsen, de volgende keer dat een bailout nodig is om de “too big to fails” overeind te houden, die momenteel bovenop een $1.2 triljoen derivaten zeepbel zitten te wachten om uit elkaar te spatten.

De voormalige Goldman Sachs-man Carney staat niet alleen aan het hoofd van de Bank of England, maar heeft zich ook geschaard achter de Task Force on Climate Related Financial Disclosures van de Financial Stability Board, die in 2015 werd opgericht en als richtsnoer diende voor het witboek van de Britse regering van juli 2019 “Green Finance Strategy: Transforming Finance for a Greener Future“.

Mark Carney en de strategische realiteit van het ineenstortende trans-Atlantische financiële systeem

In het witboek werd voorgesteld om:

de positie van het Verenigd Koninkrijk als mondiaal centrum voor groene financiering te consolideren en het Verenigd Koninkrijk een leidende positie te geven op het gebied van groene financiële innovatie en data en analyse … gesteund door instellingen die wereldwijd 118 biljoen dollar aan activa vertegenwoordigen”.

De door Carney geleide taskforce heeft in 2016 ook het Green Finance Initiative in het leven geroepen, dat nu een primair instrument is om internationale kapitaalstromen om te leiden naar groene technologie.

Carney’s voormalige werkgever bij Goldman Sachs heeft ook een “Green Index for “virtuous investing” gecreëerd, inclusief twee nieuwe duurzaamheidsindices om zware investeringen in groene infrastructuur te bevorderen, CDP Environment EW en CDP Eurozone EW genaamd.

Het acroniem CDP is afkomstig van het Climate Disclosure Project – een in Londen gevestigde denktank die aan de wieg stond van het programma van Goldman Sachs. Marine Abiad van Goldman Sachs promootte de CDP-index door op 10 juli te zeggen: “Wij zijn ervan overtuigd dat duurzame financiering de financiële markten in staat stelt een heilzame rol te spelen in de economie“.

Voor het geval u dacht dat de Extinction Rebellion op de een of andere manier onaangetast was door de hand van sociale ingenieurs, een leidende figuur achter de beweging genaamd Alex Evans was een voormalig adviseur van de Prince’s International Sustainability Unit, en mede-auteur van de US National Intelligence Council’s Global Trends 2025: A Transformed World, dat in 2008 een blauwdruk werd voor het milieu- en buitenlands beleid van de regering Obama. Momenteel leidt Evans ook het Collective Psychology Projectwhere psychology meets politics“.

Andere vooraanstaande Britse inlichtingendiensten figuren die de Extinction Rebellion beweging leidden waren Farhana Yamin en Sam Gaell van Chatham House (de controlerende instelling achter de New Yorkse Council on Foreign Relations).

Deutsche Bank geeft toe dat EU eco-dictatuur nodig heeft om Green New Deal uit te voeren

ZOU EEN ‘WELWILLENDE’ GROENE DICTATUUR EEN GOEDE ZAAK KUNNEN ZIJN?

De advocaat van de duivel spreekt: Kunnen we er niet van uitgaan dat deze centrale banken, oligarchen en hedge fund managers gewoon om het milieu geven? En wat dan nog, als zij het gedrag van de mensheid proberen te veranderen om het milieu te redden?

De mensheid is immers zelf een egoïstische, vraatzuchtige vervuilingsmachine en is het niet beter voor iedereen als die verlichte elite gewoon de wereldeconomie zo verandert dat we minder consumeren en meer aan de toekomst denken?

Als deze manier van denken in de buurt komt van iets wat je in jezelf hebt gevoeld, dan ben je gehersenspoeld.

Natuurlijk is de wereld de afgelopen decennia veranderd in een consumptiecultus die langetermijndenken heeft opgeofferd aan kortetermijngewin en natuurlijk hebben we een reorganisatie van het systeem nodig. Thunberg en de Green New Dealers hebben daar geen ongelijk in. Dat is allemaal prima en fijn.

Maar als je denkt dat meegaan in het soort hervorming dat dollarwaarden wil toekennen aan het verminderen van de koolstofvoetafdruk of het verspreiden van laagwaardige (en zeer dure) windmolens en zonnepanelen over de hele wereld in de verwachting dat deze energiebronnen op de een of andere manier niet zullen leiden tot een enorme ineenstorting van de industriële capaciteit van de beschaving (en een daarmee gepaard gaand verlies van de capaciteit om menselijk leven in stand te houden), dan houd je jezelf voor de gek.

Eén kilowatt windmolenenergie is slechts hetzelfde als één kilowatt kernenergie wanneer toegepast op een wiskundige vergelijking, maar niet in het werkelijke leven. Wanneer toegepast op kapitaalintensieve werkfuncties die nodig zijn om industrieel staal te smelten, werktuigmachines te laten draaien, een uitgestrekt agro-industrieel complex of hogesnelheidsspoorwegsysteem aan te drijven of dingen zoals het Belt and Road Initiative op te bouwen, komen “groene” energiebronnen niet eens in de buurt.

De groene agenda en het plan om de industriële wereldeconomie te laten instorten

DE KWESTIE IS ALTIJD BEVOLKINGSBEHEERSING GEWEEST

De oligarchen die het “grote groene ontwerp” leiden sinds Sir Alexander King van de Club van Rome in 1970 met de studie Grenzen aan de Groei begon, wisten dat groene energiebronnen met “lage energiefluxdichtheid” de wereldbevolking zouden inperken en dat is precies wat zij wilden.

Sir King zei dit in 1990, toen hij schreef:

Bij het zoeken naar een nieuwe vijand om ons te verenigen, kwamen we op het idee dat vervuiling, de dreiging van opwarming van de aarde, watertekorten, hongersnood en dergelijke de juiste oplossing zouden zijn…Al deze gevaren worden veroorzaakt door menselijk ingrijpen, en het is alleen door een veranderde houding en gedrag dat ze overwonnen kunnen worden. De echte vijand is dan de mensheid zelf.

Sir King volgde tenslotte slechts het voorbeeld van UNESCO oprichter (en Eugenics voorzitter) Sir Julian Huxley (de broer van, inderdaad) die in 1946 schreef:

Politieke eenwording in een soort wereldregering zal nodig zijn…Hoewel…elke radicale eugenetische politiek voor vele jaren politiek en psychologisch onmogelijk zal zijn, zal het belangrijk zijn voor UNESCO om te zien dat het eugenetische probleem met de grootste zorg wordt onderzocht, en dat de publieke opinie wordt geïnformeerd over de kwesties die op het spel staan, zodat veel dat nu ondenkbaar is tenminste denkbaar kan worden.

Slechts een paar jaar later zou Huxley het Wereld Natuur Fonds mede oprichten, samen met Prins Philip Mountbatten en Prins Bernhardt van Nederland.

Alle drie waren aanwezig op Bernhardt’s oprichtingsvergadering van de Bilderberg groep om deze grootse omvorming van de samenleving in een moedwillige zelfvernietiging in 1954 te bevorderen en terwijl Huxley niet aanwezig was in 1970, waren de andere twee oligarchen mede-oprichters van de 1001 Nature Trust samen met 999 andere rijke misantropen om de bloeiende milieubeweging te financieren.

Deze krachten zaten ook achter de staatsgreep in Amerika die de Trilaterale Commissie aan de macht bracht onder Jimmy Carter en de “gecontroleerde desintegratie van de Amerikaanse economie” van 1978-1982 ontketende (dit zal het onderwerp zijn van een andere studie).

Deze groepering, geleid door Zbigniew Brzezinski, speelde niet alleen de radicale Islam uit tegen de Sovjet-Unie, maar zette ook een programma op voor bevolkingsvermindering door de bevordering van groene energiebronnen, lang voordat dit populair was.

De oligarchen die vandaag de dag de mensheid proberen te hervormen, geven niets om het milieu. Van prins Philip en Bernhardt is vastgelegd dat ze op safari meer bedreigde diersoorten hebben gedood dan de meeste mensen muggen hebben gedood. Ze houden gewoon niet van mensen.

Vooral denkende mensen. Denkende mensen die zich afvragen hoe en waarom arbitraire regels worden toegepast om oorlogen, armoede en oligarchisme te rechtvaardigen die nu en in de toekomst levens verwoesten.

Het “Belt and Road”-initiatief, en de tendens om de menselijke bevolking zowel kwantitatief als kwalitatief te laten groeien, die dergelijke grote projecten met zich meebrengen, is het doelwit van de Green New Deal.

De erfenis van wetenschappelijke en technologische vooruitgang die de westerse beschaving in de 15e eeuw uit een duister tijdperk en in een renaissance lanceerde, wordt aangevallen omdat het die verloren ethiek is waarvan de oligarchie WEET dat ze nog kan ontwaken en die het westen in harmonie zou brengen met het Rusland-China programma voor groei en ontwikkeling onder een filosofie van “win-win samenwerking”, zowel op aarde als ook in de ruimte.

Het effect van de ideeën van de renaissance viel samen met het hoogste tempo van ontdekkingen van universele beginselen, toen de mensheid trachtte de geest van God te leren kennen door het boek van de natuur te bestuderen met een hart van liefde en een houding van nederigheid, zoals de figuur van Leonardo Da Vinci laat zien.

De explosie van nieuwe technologieën die ontstond, bracht niet alleen een revolutie teweeg in de astronomie, de geneeskunde en de techniek, maar gaf ook geboorte aan de moderne industriële economie die samenviel met de grootste bevolkingstoename in de geschiedenis.

Deze exponentiële groei is eeuwenlang door Malthusians gebruikt als het bewijs dat de mensheid “slechts een kankergezwel” is op de “zuiverheid van moeder Gaia”.

Dus als u het niet eens bent met de mens=kanker filosofie, en u wilt iets optimistischer in uw leven, steun dan vandaag nog een echte New Deal.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:


Project “verarming van de bevolking”, maar maak je geen zorgen: Alleen de prijzen stijgen en stijgen en stijgen

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties