De laatste gegevens van Volksgezondheid tonen aan dat Covid-19 gevaccineerden verantwoordelijk zijn voor 85% van de Covid-19 sterfgevallen in de afgelopen vier weken, terwijl gegevens van het UK Health Security Agency aantonen dat de Covid-19 vaccins een negatieve effectiviteit hebben zo laag als -132%, en gegevens van het Office for National Statistics tonen aan dat sinds kinderen voor het eerst het Covid-19 vaccin kregen, het aantal sterfgevallen onder jonge jongens is gestegen met 83% ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde, meldt The Expose.

Het VK is op weg naar een ramp, met een vaccinatieprogramma dat duidelijk heeft gefaald, maar dat, wat nog verontrustender is, gezien de statistieken, nu al tot de dood van kinderen kan leiden, en dat wellicht nog meer zal doen.

De gegevens kunnen niet duidelijker zijn. Kijk maar eens naar het laatste statistische Covid-19 rapport van Public Health Scotland dat op 27 oktober is gepubliceerd. Uit tabel 25 van het verslag blijkt dat de overgrote meerderheid van de Covid-19-doden tussen 18 september en 15 oktober 2021 viel onder de volledig gevaccineerde bevolking met 457 geregistreerde sterfgevallen, goed voor 82% van alle Covid-19-doden.

Voeg daarbij de 17 sterfgevallen onder gedeeltelijk gevaccineerden en dat betekent dat 85% van de Covid-19-sterfgevallen in Schotland tussen 18 september en 15 oktober voor rekening kwam van de gevaccineerde bevolking.

De gegevens van het UK Health Security Agency (de sinistere vervanger van Public Health England) zien er ook niet veel beter uit. Tabel 4 van het door UKHSA gepubliceerde rapport laat zien dat er tussen 27 september en 24 oktober 2021 487 sterfgevallen waren onder de niet-gevaccineerden, 88 sterfgevallen onder de gedeeltelijk gevaccineerden, maar een beangstigende 2.185 sterfgevallen onder de volledig gevaccineerden.

Dit betekent dat de niet-gevaccineerden verantwoordelijk zijn voor slechts 18% van de Covid-19 sterfgevallen in september 2021, terwijl de gevaccineerden verantwoordelijk zijn voor een rampzalige 82%.

En probeer niet eens te beweren dat dit normaal is omdat de meerderheid van de volwassen bevolking gevaccineerd zou zijn. Als dit normaal zou zijn, hoe verklaart u dan dat het aantal ziekenhuisopnamen en sterfgevallen door Covid-19 onder de volledig gevaccineerde bevolking met de week toeneemt, terwijl het aantal ziekenhuisopnamen en sterfgevallen onder de niet-gevaccineerde bevolking blijft dalen.

Misschien heeft het iets te maken met het feit dat uit gegevens van het UK Health Security Agency blijkt dat de doeltreffendheid van de Covid-19-vaccins met de week drastisch afneemt, waarbij uit de laatste gegevens blijkt dat zij een collectieve negatieve doeltreffendheid hebben van maar liefst -132% bij iedereen boven de 30 jaar.

De doeltreffendheid van alle beschikbare vaccins samen is zo laag als min-132% in de leeftijdsgroep 40-49 jaar, en zo hoog als +21% in de leeftijdsgroep 18-29 jaar, de enige leeftijdsgroep behalve die van onder de 18 jaar waarvan de vaccins momenteel een positieve doeltreffendheid laten zien.

Dit bewijst dat de Covid-19-vaccins mensen vatbaarder maken voor het oplopen van Covid-19, in plaats van gevallen van Covid-19 te voorkomen met de geclaimde 95%, en het feit dat de doeltreffendheid van de vaccins nu de grens van min-100% heeft overschreden bij iedereen tussen 40 en 79 jaar, suggereert dat het hun immuunsysteem volledig heeft gedecimeerd, tenminste als het gaat om infectie met het vermeende SARS-CoV-2-virus.

Door de cijfers voor alle leeftijdsgroepen boven de 18 jaar te combineren, hebben we een gemiddelde vaccineffectiviteit van min 70% kunnen berekenen, en dat zien we duidelijk terug in het aantal bevestigde gevallen per vaccinatiestatus.

Tussen week 39 en week 42 van 2021 waren er 70.006 bevestigde gevallen van Covid-19 bij de niet-gevaccineerde 18-plussers, 24.038 bevestigde gevallen bij de gedeeltelijk gevaccineerde 18-plussers, en een beangstigende 390.274 bevestigde gevallen bij de volledig gevaccineerde 18-plussers.

Het nieuwe rapport van het Britse bureau voor de bescherming van de gezondheid bewijst zonder enige twijfel dat de Covid-19-vaccins niet werken, en dat de ontvangers er in feite slechter aan toe zijn… met de week.

Maar alsof een Covid-19 vaccinatieprogramma dat niet alleen niet blijkt te werken, maar ook de ontvangers van de vaccins veel slechter maakt, nog niet erg genoeg is, heeft de Chief Medical Officer voor Engeland, professor Chris Whitty, besloten dat hij het besluit van het Gezamenlijk Comité voor Vaccinatie en Immunisatie niet zou aanvaarden, en heeft hij hen terzijde geschoven omdat hij duidelijk kinderen wil zien sterven.

Net zoals hij heeft meegewerkt aan de dood van ouderen en kwetsbare mensen met een algemeen beleid van “niet reanimeren”, dat werd gebruikt als excuus om te beginnen met zorg aan het einde van het leven, waarbij de patiënten werden uitgehongerd en uitgedroogd en een overdosis Midazolam kregen toegediend, waarvan bekend is dat het dezelfde symptomen veroorzaakt als ernstige ziekten als gevolg van Covid-19.

Helaas blijkt uit de laatste gegevens dat Chris Whitty zijn zin heeft gekregen door een besluit te nemen om kinderen een experimentele lekke Covid-19 injectie te geven. Officiële gegevens van het Office for National Statistics laten ons wel zien dat het aantal sterfgevallen onder kinderen aanzienlijk is gestegen ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde sinds zij zijn begonnen met het vaccineren tegen Covid-19.

Uit de vijfjaarlijkse gemiddelde (2015-2019) editie van “Deaths registered weekly in England and Wales”, die  hier kan worden gedownload en hier op de ONS-website kan worden geraadpleegd, blijkt dat er tussen week 38 en week 41 in totaal 21 sterfgevallen zijn opgetreden onder 10- tot 14-jarigen.

Uit de edities van 2021 van “Deaths registered weekly in England and Wales”, die hier kunnen worden gedownload en op de ONS-website hier kunnen worden geraadpleegd, blijkt dat tussen week 38 en week 41 van 2021 in totaal 34 sterfgevallen zijn opgetreden bij kinderen tussen 10 en 14 jaar.

Hieruit blijkt dat het aantal sterfgevallen tussen week 38 en week 41 van 2021 onder kinderen van 10-14 jaar 62% hoger lag dan het vijfjaarsgemiddelde voor het aantal sterfgevallen in deze leeftijdsgroep in dezelfde periode, en de stijging van het aantal sterfgevallen begon precies op het moment dat kinderen het Covid-19-vaccin begonnen te krijgen.

Wij weten dit omdat volgens de ONS-gegevens in de 6 weken voorafgaand aan week 38 het vijfjaarsgemiddelde van het aantal sterfgevallen onder alle kinderen tussen 10 en 14 jaar 28 bedroeg. In de 6 weken voorafgaand aan week 38 van 2021 waren er 29 sterfgevallen onder kinderen ouder dan 10 jaar, wat neerkomt op een stijging van slechts 3,5% in 2021 ten opzichte van het vijfjaarlijkse gemiddelde.

Hieruit blijkt echter ook dat het aantal sterfgevallen onder jonge jongens met 83% is gestegen ten opzichte van het vijfjaarlijkse gemiddelde, terwijl het aantal sterfgevallen onder tienermeisjes nog steeds aanzienlijk is gestegen, maar minder sterk, namelijk met 33%.

Wij hebben de volgende tabel met ONS-cijfers samengesteld om gemakkelijk het aantal sterfgevallen per week onder kinderen te kunnen vergelijken, uitgesplitst naar man en vrouw.

Wij hebben een volledig onderzoek uitgevoerd van de bovenstaande gegevens over sterfgevallen bij kinderen, die hier kunnen worden bekeken, waaruit duidelijk de correlatie blijkt met noodoproepen waarin om een ambulance wordt gevraagd vanwege een hartstilstand, die tegen het verwachte niveau in tot ongekende hoogte is gestegen.

Zoals u hierboven kunt zien, kwam de grootste stijging van het aantal sterfgevallen sinds kinderen het Covid-19-vaccin kregen aangeboden in week 40 van 2021, toen het aantal sterfgevallen onder kinderen met 120% steeg ten opzichte van het vijfjaarsgemiddelde, dit vertegenwoordigde een stijging van 133% in sterfgevallen onder mannelijke kinderen en een stijging van 100% in sterfgevallen onder vrouwelijke kinderen.

De grootste toename van sterfgevallen onder mannelijke kinderen tot nu toe vond plaats in week 41 van 2021, toen het aantal sterfgevallen onder mannelijke kinderen met 200% steeg ten opzichte van het vijfjaarsgemiddelde, maar het aantal sterfgevallen onder vrouwelijke kinderen met 0% toenam.

Er is echter enige reden tot bezorgdheid over het aantal sterfgevallen in week 34 van 2021, voordat Chris Whitty zijn goedkeuring hechtte aan de uitrol van het Covid-19-vaccin voor alle kinderen ouder dan 12 jaar.

In week 34 steeg het aantal sterfgevallen onder alle kinderen met 175%, het aantal sterfgevallen onder mannelijke kinderen met 100% en het aantal sterfgevallen onder vrouwelijke kinderen met 400% ten opzichte van het vijfjaarlijkse gemiddelde. Kan dit iets te maken hebben met het feit dat een groot deel van de kwetsbaar geachte kinderen de week ervoor het vaccin Covid-19 heeft gekregen, zoals aanbevolen door het JCVI, of is het gewoon weer toeval?

Het feit dat myocarditis een bevestigde bijwerking is van de Covid-19-vaccins, vooral bij jongere mannen, en een aanzienlijke stijging van het aantal mannelijke kinderen dat overlijdt sinds zij het Covid-19-vaccin kregen aangeboden, is echter een toeval te ver.

Het zouden niet wij, en wij alleen moeten zijn die dit zien. De Britse belastingbetaler financiert verschillende openbare instellingen, waaronder de ONS, UKHSA (voorheen PHE) , en MHRA (UK Medicine Regulator), die geacht worden al deze gegevens actief te controleren en te zoeken naar waarschuwingssignalen.

  • Wat ons achterlaat met drie mogelijke conclusies –
  • Ze zijn niet intelligent genoeg om te zien wat er gebeurt.
  • Ze kijken niet.

Het kan ze niet schelen, en ze zien tieners en kinderen graag lijden.

85% van de Covid-19 sterfgevallen zijn onder de gevaccineerden, de Covid-19 vaccins hebben een negatieve effectiviteit bij iedereen boven de 30 jaar van maar liefst -132%, en de sterfte onder mannelijke kinderen is met 83% gestegen ten opzichte van het vijf-jaar-gemiddelde sinds zij het Covid-19 vaccin begonnen te krijgen, en toch gaat het Verenigd Koninkrijk gewoon door alsof er niets van dit alles aan de hand is.

Het Verenigd Koninkrijk is gevallen.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:


160 artsen waarschuwen in open brief tegen vaccinaties: “Onnodig, ondoeltreffend, onveilig”

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties