Brutaal structureel en direct fysiek geweld tegen elk menselijk individu: dat zijn de middelen van de NWO om haar plannen van slavernij van de mensheid uit te voeren.

De volgende video uit 2012, die u op het punt staat te zien en te beleven, zal u verbazen hoe het mogelijk was, zelfs tien jaar geleden, om precies het scenario te beschrijven dat we nu dag na dag voor onze ogen meemaken in verband met de vestiging van een werelddictatuur, schrijft Michael Mannheimer.

 • De auteurs waarschuwden destijds dat de elites een epidemie zouden ensceneren waarop zij vervolgens al hun noodzakelijke maatregelen zouden baseren om een nooit eindigende wereldheerschappij van een klein deel van de mensheid over de rest van de mensheid te vestigen.
 • Zij hebben de afschaffing van het contante geld voorspeld, de dwang van de zogenaamde gezondheidschip, die niets anders dient dan de totale controle en onderdrukking van het individu.
 • Zij hebben de geplande ineenstorting van de wereldeconomie voorspeld met het doel om bovenop deze chaos eerst een regionale en vervolgens de Derde Wereldoorlog te ensceneren, om enerzijds hun doel van decimering van de wereldbevolking te bereiken en anderzijds de bereidheid van de noodlijdende wereldbevolking te bevorderen om een vredesverdrag te aanvaarden dat de psychopathische elite eeuwige heerschappij over de rest van de wereld zal garanderen en waarin alle mensenrechten voor altijd zullen worden afgeschaft.

Ik wil niet meer zeggen over de volgende video, want deze video zegt alles wat er te weten valt. Voor mij als politiek analist is het een raadsel hoe men reeds in 2012 in staat was de toekomstige ontwikkeling van de mensheid in de richting van de dictatuur van de Nieuwe Wereldorde zo precies te herkennen en te formuleren. Ik beveel de volgende video ten zeerste aan. Het is een van de weinige producten die de gebeurtenissen van het heden vanuit het perspectief van de adelaar bekijken en analyseren en, in aanmerking genomen dat deze analyse reeds tien jaar geleden werd gemaakt, op elk punt gelijk hadden.

Video doet wel als je er op klikt, al lijkt het van niet.

Transcript

SCHAAKMAT VOOR DE MENSHEID

Al duizenden jaren noemen we de aarde ons thuis. Maar als we niets doen, zal het snel onze gevangenis worden. Een criminele elite, bestaande uit machtige bankiers en eigenaars van grote bedrijven, regeren de wereld van achter de schermen. En deze wereld samenzweerders zijn niet ver van hun ultieme doel:

 1. Om een wereldregering te creëren, geregeerd door een oligarchische elite.
 2. Introduceer een wereldwijde elektronische munt om de mensheid in twee kampen te verdelen: Slaven en slavenhouders.
 3. In elke persoon een RFID-chip met alle relevante persoonlijke en biometrische gegevens implanteren om absolute controle over de bevolking te krijgen
  Wereldwijde bevolkingsafname om de natuurlijke hulpbronnen beter te kunnen controleren en beheren.
 4. De elite staat op het punt de droom te verwezenlijken die alle grote misdadigers in de geschiedenis hebben gekoesterd: Om absolute macht te krijgen in de wereld… voor altijd. Hoe gaan ze dat bereiken? Zij geloven dat zij dit zullen bereiken door middel van drie gelijktijdige strategieën. Zij geloven dat zij dit kunnen bereiken door drie gelijktijdige strategische stappen:

Eerste zet: financiële ineenstorting

De elite zal een grote internationale financiële crisis veroorzaken die zal uitmonden in een economische ineenstorting. De euro en de FED-dollar enz. zullen vernietigd en gedevalueerd worden in het proces. Dan zullen veel mensen in Europa en de VS hun baan en hun spaargeld verliezen. Nadat de protesten zijn toegenomen, zullen de samenzweerders van de wereld hun provocateurs gebruiken om een chaotische situatie te creëren die het gebruik van de krijgswet en militairen in de straten zou rechtvaardigen. De respectieve sociale ineenstortingen in Europa en de Verenigde Staten zullen verschillend uitpakken.

In Europa:

In de EU zal het idee worden bevorderd dat geen enkel land de crisis alleen kan overleven. Er komt een gecentraliseerde Europese regering. De soevereiniteit van de staat zal tot een minimum worden beperkt, terwijl de openbare staatsinstellingen steeds meer zullen worden geprivatiseerd. Grote bedrijven zullen steeds meer de traditionele functies van de staat overnemen. Politieke marionetten zullen de echte zondebokken worden. Sommige bankiers en politici zullen ook publiekelijk voor zogenaamde schijnrechtbanken worden gesleept.

Door de elite gecontroleerde protestleiders worden in de media aangeprezen om de illusie van democratische rechtvaardigheid en algemene hoop in stand te houden. De Europese regering wordt bemand door technocraten die oude inefficiënte en corrupte politici vervangen. Er wordt een schijnbaar democratische Europese superstaat opgericht, die echter achter de schermen wordt gecontroleerd door de samenzweerders van de wereld.

In de Verenigde Staten:

De crisis leidt tot ernstige sociale onrust. Gewapende groepen vechten tegen de staat, waarvan vele door de elite worden gecontroleerd. Er vinden talrijke oorlogsmisdaden en bloedbaden plaats. De regering van de VS kondigt dan een noodtoestand af en voert een staat van beleg op federaal niveau uit om de controle te heroveren. FEMA kampen beginnen te werken.
Dissidenten en demonstranten worden daar gearresteerd en vastgehouden. Zij worden beschuldigd van terrorisme en onpatriottische activiteiten. Massa-arrestaties en represailles in naam van de veiligheid: een politiestaat onder de Amerikaanse vlag.

De strategie van economische ineenstorting culmineert in de invoering van dwangarbeid door de staat in de Verenigde Staten en Europa. De massa’s mensen die in bittere armoede leven, worden gedwongen voor de staat te werken in ruil voor kost en inwoning. Verreweg de meest asociale individuen worden geselecteerd om als politieman of soldaat controlefuncties over te nemen en de bevolking te onderdrukken.

De regering moedigt het aanklagen en het wantrouwen onder de bevolking aan en biedt in ruil daarvoor kansen op sociale vooruitgang aan de aanklagers. Op een bepaald moment in het proces van economische ineenstorting begint de tweede strategische manoeuvre van de samenzweerders van de wereld:

Tweede zet:

Pandemie en gezondheidscrisis

Een epidemie wordt losgelaten om het proces van massale bevolkingsbeheersing te versnellen. De massamedia blijven de situatie kunstmatig opblazen en een toestand van massale paniek creëren. Demonstraties worden verboden onder het voorwendsel dat zij de pandemie zullen helpen verspreiden. De epidemie wordt gebruikt om stilletjes en heimelijk af te rekenen met de grootste politieke dissidenten.

Naarmate de epidemie voortschrijdt, zullen de autoriteiten beweren dat de enige manier om de epidemie onder controle te krijgen het implanteren van een RFID-chip is, die elke burger zal volgen en nieuwe uitbraken sneller zal opsporen. Deze geïmplanteerde chip zal ook worden gebruikt om alle gegevens van elke persoon, zijn fysieke en psychologische profiel en al zijn elektronische betalingsbewegingen op te slaan. Er zal worden beweerd dat fysiek geld zal bijdragen tot de verspreiding van de epidemie. Fysiek geld zal ophouden te bestaan.

Burgers worden nu geconditioneerd om de volgende ideeën te accepteren:

 • De chip is het enige legitieme betaalmiddel
 • De chip beveiligt mijn toegang tot de medische zorg van de staat
 • Geen chip is gelijk aan een doodvonnis

In samenwerking met het internet en cloud computing zal deze chip de basis vormen van totale massacontrole. Alle informatie zal worden opgeslagen op externe dataservers en zal dus buiten de controle van de burgers vallen. De vereniging van internet en chip wordt zo het Orwelliaanse “Big Brother”.

Derde zet: Oorlog

Eerste fase: regionale oorlogen

Tijdens de economische ineenstorting en de uitvoering van maatregelen ter beheersing van de bevolking, namen regionale oorlogen toe: Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika. Deze conflicten worden tegelijkertijd uitgelokt onder valse vlaggen. Dit leidt op zijn beurt tot de ineenstorting van de beurzen en de definitieve doodsteek voor de rest van de economieën. In het geval van een biologische terreuraanslag, zou dit het begin van een epidemie betekenen. In deze fase komen de grootmachten nog niet tot een rechtstreeks conflict – vergelijkbaar met de proxy-oorlogen in Vietnam, Korea of Afghanistan.

Tweede fase: DERDE WERELDOORLOG

Na verscheidene jaren van regionale oorlogen en na de totale controle over de bevolking te hebben verworven, breekt de lang door de samenzweerders van de wereld geplande oorlog uit tussen de grote mogendheden en hun bondgenoten. Grote massa’s van de bevolking worden onder dwang gerekruteerd en in een chaotische en verwoestende oorlog gestort. In verschillende grote steden worden nucleaire, chemische en biologische massavernietigingswapens gebruikt om de bevolking verder terug te dringen.

Derde fase: proclamatie van wereldvrede

De wereldoorlog eindigt zodra charismatische leiders, gecontroleerd door de elite, opstaan als spirituele redders van de wereld en een vredesverdrag ondertekenen dat gebaseerd is op de eenheid van alle naties onder één enkele wereldregering. Overlevenden, afgemat door de oorlog en allang geestelijk gebroken, aanvaardden de NWO: de uiteindelijke vestiging van één enkele wereldregering, gecontroleerd door één van een onaantastbare en semi-goddelijke elite. De samenzweerders van de wereld beschikken nu over een onderdanige massa slaven, gecontroleerd door spitstechnologie, over wie zij naar believen kunnen heersen. Alle weerstand is letterlijk weggevaagd.

De totale duur van dit proces kan tussen 10 en 30 jaar liggen. Onze wereld staat op de rand van totale slavernij en vernietiging. Geregeerd door een elitegroep van psychopaten zonder respect voor het menselijk leven, hebben we een leger van harteloze en corrupte handlangers tot hun beschikking, tot alles in staat om hun status te behouden.

Laten we toe dat die klootzakken ons elimineren of vechten we voor ons voortbestaan? Als we hun plannen willen stoppen, moeten we de volgende vier onmiddellijke doelen stellen:

 • Overtuig de veiligheidstroepen ervan dat zij het volk moeten beschermen en niet de elite.
 • Val de massamedia aan die verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van de leugens van de elites en breng ze in diskrediet. De leugens die namens de elite worden verspreid, moeten uitdrukkelijk worden opgesomd en weerlegd.
 • De politieke klasse die deze misdadigers heeft gediend, moet zonder uitzondering worden vervolgd en streng worden gestraft. Allemaal. Ze moeten de mensen voor altijd vrezen.
 • Het gebruik van de chip moet worden voorkomen. Dit is een van de belangrijkste punten.

Wat kun je op persoonlijk vlak doen?

 1. Informeer zoveel mogelijk mensen over de plannen van de elites.
 2. Veroordeel de manipulaties van de massamedia. Versla ze met hun eigen wapens.
 3. Wijd een uur per dag aan het bestrijden van de plannen van de elites, alsof het een zeer persoonlijke uitdaging is.
 4. Zuiver je geest van valse waarden die je door het systeem zijn bijgebracht.
 5. Volg niet blindelings een valse leider die doet alsof hij alleen het beste met je voor heeft. Wees zelf de enige heerser over je daden.
 6. Sta niet toe dat ze je in een van hun vuile oorlogen sturen. Als je een wapen moet pakken, richt het dan tegen de elite om de vrijheid te verdedigen.
 7. Op dit moment moeten alle heersers in de wereld als onwettig worden beschouwd. Weiger daarom hen te gehoorzamen wanneer je kunt.

Epiloog

Al duizenden jaren noemen we de aarde ons thuis. Je wordt wijsgemaakt dat je maar een heel klein onbetekenend korreltje zand bent. Een mier in de mierenhoop van de mensheid. Je wordt wijsgemaakt dat je niet anders bent dan ieder ander en geen enkele beslissing kunt nemen zonder voorafgaande toestemming. Dat je jezelf niet kan verdedigen en je mening niet vrij kan uiten. Men heeft je laten geloven dat je geen waarde hebt. Je hebt geleerd dat je een nederig leven moet leiden met bescheiden ambities. Gekocht in een van hun winkels. Dat je tijd op deze aarde geen sporen zal nalaten. Dat het het universum niet kan schelen wat er met je gebeurt. Dat je slechts een statistiek bent: een nummer op een scherm, gemakkelijk gewist.

Dat is allemaal een leugen. Als je in staat bent lief te hebben en te vechten, dan is zelfs één van je vingertoppen meer waard dan alle heersers bij elkaar.

Twijfel niet: u beleeft de belangrijkste momenten van uw leven. Want jij bent de hoofdrolspeler van de belangrijkste momenten in de menselijke geschiedenis. In deze tumultueuze tijd kunt u beslissen of u een schaap wilt zijn dat naar de slachtbank wordt geleid, of dat u de geschiedenis wilt ingaan als iemand die tot de laatste snik heeft gevochten tegen de onderwerping en vernietiging van de vrije mensheid. Het is tijd om de echte waarde die in je zit te laten zien.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:


De Corona-Hoax: De stoomwals naar Tirannie

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
joost
joost
1 jaar geleden

Ik haat die klootzakken van de WEF/ VN/FED/Illuminatie/ Rutte en de Jonge/Kaag hier in ons land!
OP “persoonlijk vlak” zal ik deze 7 punten uitwerken en handhaven!
Naar de HEL met deze Klootzakken!