Een onderzoek naar gegevens die zijn gevonden in het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) van de VS heeft aangetoond dat er meerdere keren extreem hoge aantallen bijwerkingen en sterfgevallen zijn gemeld voor specifieke lotnummers van de Covid-19-vaccins, wat betekent dat dodelijke batches van de experimentele injecties zijn nu geïdentificeerd.

Maar wat misschien nog verontrustender is, is dat de “dodelijke” partijen op grote schaal over de Verenigde Staten werden verspreid, terwijl andere “goedaardige” partijen slechts naar een paar locaties werden gestuurd, bericht The Exposé.

De in het onderzoek gebruikte gegevens zijn afkomstig uit de voor het publiek toegankelijke VAERS-databank, die hier kan worden geraadpleegd. Het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) is een Amerikaans programma voor de veiligheid van vaccins, dat gezamenlijk wordt beheerd door de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en de Food and Drug Administration (FDA).

Het programma verzamelt informatie via meldingen door artsen, verpleegkundigen en patiënten over ongewenste voorvallen (mogelijke schadelijke bijwerkingen) die zich voordoen na de toediening van vaccins, om na te gaan of de risico-batenverhouding hoog genoeg is om het verdere gebruik van een bepaald vaccin te rechtvaardigen.

De rapporten die uit de databank werden gehaald, waren de rapporten die tot 15 oktober 2021 waren ingediend en zij omvatten alle bijwerkingen die werden gemeld tegen de Pfizer- en Moderna mRNA Covid-19-injecties, evenals alle bijwerkingen die werden gemeld tegen de griepvaccins; deze werden gebruikt om een controledataset te genereren.

De VAERS-databank bevatte in totaal 1.608 meldingen van ongewenste voorvallen tegen de griepvaccins, naast 15 sterfgevallen en 73 ziekenhuisopnames. Het totale aantal geretourneerde partijnummers was 494.

Het “lotnummer” is een specifieke reeks cijfers en letters die een specifieke partij vaccin traceert vanaf de productie tot in de arm van de persoon en het is meestal te vinden op het etiket van het vaccin of op de verpakking.

Bovenstaande grafiek toont het aantal meldingen van voorvallen die bij VAERS zijn gemeld tegen griepvaccins, gesorteerd op het nummer van het vaccin dat is toegediend voordat het voorval plaatsvond.

Afgezien van enkele pieken was het aantal meldingen van ongewenste voorvallen per lotnummer over het algemeen gelijk, met niet meer dan 26 meldingen voor één enkel lotnummer van griepvaccin.

Bovenstaande grafiek toont het aantal partijen met het aantal meldingen van bijwerkingen per partij voor de griepvaccins. Hieruit blijkt dat 33% van de partijen (165 / 494) slechts één melding van bijwerkingen heeft ontvangen, terwijl slechts 0,6% van de partijen (3 / 494) ten minste 20 meldingen van bijwerkingen heeft ontvangen.

Bovenstaande grafiek laat zien hoe vaak een specifiek lotnummer werd geïdentificeerd in een rapport over bijwerkingen waaraan de persoon na vaccinatie tegen de griep was overleden. Zevenennegentig procent van de partijen (480 / 494) werd in verband gebracht met nul sterfgevallen, terwijl 13 partijen in verband werden gebracht met één sterfgeval en 1 partij in verband werd gebracht met twee sterfgevallen.

Bovenstaande grafiek toont het aantal staten binnen de VS waar een specifiek stamnummer van het griepvaccin is gedistribueerd.

Uit de VAERS-gegevens blijkt dat 44% van de loten (219 / 494) naar slechts één staat in de VS werd gezonden, terwijl nog eens 17% (86 / 494) naar 2 staten werd gezonden, 10% (50 / 494) naar 3 staten, 5% (24 / 494) naar 4 staten, 3% (17 / 494) naar 5 staten, 2% (11 / 494) naar 6 staten en slechts 0,4 (2 / 494) naar 12 staten in de VS.

Alle bovenstaande gegevens werden vervolgens gebruikt als een controledataset om te vergelijken met de VAERS-gegevens voor de Pfizer- en Moderna mRNA Covid-19-vaccins.

De VAERS-databank toonde een totaal van 171.463 meldingen van ongewenste voorvallen tegen het Pfizer-vaccin Covid-19 naast 2.828 sterfgevallen en 14.262 ziekenhuisopnamen. Het totale aantal geretourneerde partijnummers was 4.522.

Uit deze gegevens alleen al blijkt dat er 106 keer zoveel bijwerkingen, 189 keer zoveel sterfgevallen en 195 keer zoveel ziekenhuisopnames zijn geweest als gevolg van het Pfizer Covid-19-vaccin dan als gevolg van alle andere griepvaccins samen.

De bovenstaande grafiek toont het aantal meldingen van bijwerkingen die aan VAERS zijn gemeld tegen het Pfizer Covid-19 vaccin, gesorteerd op het lotnummer van het vaccin dat is toegediend voorafgaand aan het bijwerkingseffect. We hebben geen betrouwbare informatie over de standaard lotgrootte, maar nieuwsartikelen wijzen op een gemiddelde lotgrootte van 1000 flesjes (ca. 6000 doses).

Het hoogste aantal meldingen van ongewenste voorvallen bij VAERS tegen één enkel lotnummer van het griepvaccin was 26. Des te schokkender is het om te ontdekken dat het hoogste aantal meldingen van voorvallen bij VAERS tegen één enkel lotnummer van het Pfizer Covid-19-vaccin tot 15 oktober 2021 3.563 bedroeg, en dit is geen anomalie.

Duizenden meldingen van bijwerkingen zijn gemaakt tegen een enkel lotnummer van het Pfizer Covid-19 vaccin talloze keren, en helaas is het Moderna Covid-19 vaccin er niet beter aan toe.

De VAERS-databank bevatte in totaal 188.998 meldingen van bijwerkingen van het Moderna Covid-19-vaccin, naast 2.603 sterfgevallen en 10.225 ziekenhuisopnamen. Het totale aantal geretourneerde partijnummers bedroeg 5.510.

Uit deze gegevens alleen al blijkt dat er 118 keer zoveel bijwerkingen, 174 keer zoveel sterfgevallen en 140 keer zoveel ziekenhuisopnames zijn geweest als gevolg van de Moderna Covid-19-prik dan van alle andere griepvaccins samen.

De bovenstaande grafiek toont het aantal meldingen van ongewenste voorvallen bij VAERS tegen het Moderna Covid-19-vaccin, gesorteerd op het nummer van het vaccin dat werd toegediend voordat het ongewenste voorval zich voordeed, en hieruit blijkt dat het Moderna-vaccin het op dit gebied nog slechter doet dan het Pfizer-vaccin, met het hoogste aantal meldingen van ongewenste voorvallen tegen een enkel lotnummer van het Moderna Covid-19-vaccin, namelijk in totaal maar liefst 4.967.

De bovenstaande grafiek toont het aantal partijen ten opzichte van de reeks gemelde voorvallen per partij van het Pfizer Covid-19-vaccin. Uit de gegevens blijkt dat voor 2.908 partijen (64%) slechts één melding van ongewenste voorvallen is gemaakt, terwijl voor 2 specifieke partijen meer dan 3000 meldingen van ongewenste voorvallen zijn gemaakt.

Schokkend genoeg kunnen we uit de gegevens ook opmaken dat 30 partijen Pfizer-vaccin tussen 1.000 en 1.499 meldingen van ongewenste voorvallen per partij hadden, nog eens 20 partijen tussen 1.500 en 1.999 meldingen van ongewenste voorvallen per partij hadden, en nog eens 23 partijen tussen 2.000 en 2.499 meldingen van ongewenste voorvallen per partij hadden.

Dit suggereert dat er een kleine hoeveelheid gevaarlijke partijen van het Pfizer Covid-19-vaccin was en een grote hoeveelheid schijnbaar onschadelijke (althans op de korte termijn) partijen van het Pfizer Covid-19-vaccin.

Uit het onderzoek van de VAERS-gegevens bleek echter ook dat de gemelde sterfgevallen als gevolg van het Pfizer-vaccin opnieuw alleen in verband werden gebracht met bepaalde partijen van de prik. Uit de bovenstaande grafiek blijkt dat van 96% van de partijen Pfizer-vaccin geen enkel sterfgeval is gemeld. Dit betekent dat de 2.828 gerapporteerde sterfgevallen in verband werden gebracht met slechts 4% van de partijen Pfizer-vaccin.

Vijf lotnummers werden in verband gebracht met elk 61-80 sterfgevallen, nog eens 5 lotnummers werden in verband gebracht met elk 81-100 sterfgevallen, en slechts 2 afzonderlijke lotnummers werden in verband gebracht met elk meer dan 100 sterfgevallen.

Hetzelfde kan worden gezien voor het Moderna Covid-19 vaccin. Vijfennegentig procent van de partijen van het Moderna-vaccin hadden geen meldingen van sterfgevallen tegen zich. Dat betekent dat de 2.603 sterfgevallen in verband werden gebracht met slechts 5% van de loten van het Moderna vaccin.

Dertien partijnummers werden in verband gebracht met 41-60 sterfgevallen, twee partijnummers met 61-80 sterfgevallen en één partijnummer met 81-100 sterfgevallen.

Uit het onderzoek van de VAERS-gegevens bleek ook dat specifieke partijen van de pfizer- en Moderna Covid-19-vaccins die in 13 tot 50 staten van de VS werden gedistribueerd, een ongewoon hoog aantal meldingen van ongewenste voorvallen en sterfgevallen hadden in vergelijking met partijen die in 12 staten of minder van de VS werden gedistribueerd.

Zoals u in de bovenstaande tabel kunt zien, werden 4.289 verschillende partijen Pfizer-vaccin gedistribueerd in 12 staten of minder in de VS, waarbij 9.141 meldingen van ongewenste voorvallen werden geregistreerd, naast 99 sterfgevallen en 657 ziekenhuisopnames. Dit komt neer op een gemiddelde van 2 meldingen van ongewenste voorvallen per partij en 0 sterfgevallen en ziekenhuisopnames.

Er werden echter nog eens 130 verschillende partijen Pfizer-vaccin gedistribueerd naar 13-50 staten in de VS, waar 166.170 meldingen van ongewenste voorvallen, 2.799 sterfgevallen en 14.155 ziekenhuisopnames werden geregistreerd. Dit komt neer op een gemiddelde van 1.278 meldingen van ongewenste voorvallen per lotnummer, naast 22 sterfgevallen en 109 ziekenhuisopnames.

Uit deze gegevens blijkt dus dat elk lot van de 130 verschillende lotnummers van het Pfizer Covid-19-vaccin dat in meer dan 13 staten is gedistribueerd, gemiddeld 639 keer meer mensen heeft geschaad, gemiddeld 109 keer meer mensen in het ziekenhuis heeft doen belanden en gemiddeld 22 keer meer mensen heeft gedood.

De bovenstaande grafiek links toont het aantal meldingen van ongewenste voorvallen per lotnummer dat is verzonden naar 13 of meer staten in de VS. Deze grafiek heeft de werkelijke lotnummers van het Pfizer-vaccin geïdentificeerd die de meeste schade hebben veroorzaakt in de VS. Het schadelijkste daarvan is lotnummer ‘EK9231’, dat meer dan 3.500 meldingen van ongewenste voorvallen heeft veroorzaakt.

De bovenstaande grafiek links toont het aantal sterfgevallen die zijn gemeld als bijwerkingen van het Pfizer-vaccin per lotnummer dat is verzonden naar 13+ staten in de VS. Deze grafiek heeft de werkelijke lotnummers van het Pfizer-vaccin geïdentificeerd die de meeste sterfgevallen in de VS hebben veroorzaakt. Het dodelijkste daarvan is lotnummer ‘EN6201’, dat bijna 120 sterfgevallen heeft veroorzaakt.

De bovenstaande grafiek links toont het aantal meldingen van bijwerkingen van het Moderna vaccin per lotnummer, verstuurd naar 13 of meer staten in de USA. Deze grafiek heeft de werkelijke lotnummers van het Moderna-vaccin geïdentificeerd die de meeste schade in de VS hebben veroorzaakt. Het schadelijkste lotnummer is ‘039K20A’, met meer dan 4.000 meldingen van ongewenste voorvallen.

De op een na schadelijkste partij van het Moderna vaccin kreeg het lotnummer ‘041L20A’, en uit mediaberichten blijkt dat het daadwerkelijk door het Orange County Healthcare Agency in januari 2021 werd teruggeroepen na meldingen van allergische reacties.

Bron

De grafiek linksboven toont het aantal sterfgevallen die gemeld zijn als bijwerkingen van het Moderna vaccin per lotnummer, verzonden naar 13+ staten in de USA. Deze grafiek toont de werkelijke lotnummers van het Moderna vaccin die de meeste sterfgevallen in de VS hebben veroorzaakt. De dodelijkste daarvan is lotnummer ‘039K20A’ met bijna 100 sterfgevallen.

Conclusie

Dit onderzoek van VAERS-gegevens brengt een aantal verontrustende bevindingen aan het licht die verder onderzoek rechtvaardigen, maar het leidt ook tot de vraag waarom de autoriteiten in de VS, die geacht worden toezicht te houden op de veiligheid van de Covid-19-vaccins, dit niet zelf hebben ontdekt.

Uit de gegevens blijkt duidelijk dat de Covid-19 vaccinatiecampagne aanzienlijk schadelijker en dodelijker is geweest dan de griepvaccinatiecampagne. Dit feit alleen al doet de vraag rijzen hoe het raadgevend comité van de FDA met zeventien tegen nul kon stemmen voor de goedkeuring van het Pfizer-vaccin voor gebruik bij kinderen van 5 tot 11 jaar.

Een stemgerechtigd lid van het adviescomité van de Food and Drug Administration (FDA) heeft toegegeven dat het niet volledig bekend zal zijn of het vaccin van Pfizer veilig is voor kinderen van 5 tot 11 jaar, totdat het begint te worden toegediend.

Dr. Eric Rubin van de Harvard-universiteit zei: “We zullen nooit te weten komen hoe veilig het vaccin is tenzij we het beginnen te geven, en zo gaat het nu eenmaal”.

Maar het onderzoek van VAERS heeft ook de specifieke partijen Pfizer- en Moderna-vaccin aan het licht gebracht die in de VS de meeste schade hebben veroorzaakt, hetgeen leidt tot andere uiterst ernstige vragen die dringend moeten worden beantwoord.

Hoe komt het dat bepaalde partijen van het vaccin schadelijker zijn gebleken dan andere?

Hoe komt het dat bepaalde partijen van het Covid-19-vaccin dodelijker blijken te zijn dan andere?

Hoe komt het dat de schadelijkste en dodelijkste Covid-19-vaccins over de hele VS zijn verspreid, terwijl de minst schadelijke en dodelijkste slechts in een paar staten zijn verspreid? Is dit met opzet gedaan?

Zou dit gewoon een kwestie van kwaliteitscontrole kunnen zijn?

Een klokkenluider van Pfizer uit een productiefaciliteit in Kansas heeft immers onthuld dat “mensen worden gedwongen te tekenen voor dingen die ze normaal niet zouden doen, en dan vragen ze zich af waarom hun eigen werknemers het niet willen nemen”.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:


Zullen Vaccin-gerelateerde sterfgevallen sterk toenemen deze winter?

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties