Sahra Wagenknecht (Die Linke) heeft een nieuwe video geüpload in haar wekelijkse vlog “Bessere Zeiten – Wagenknecht’s weekjournaal”. Elke donderdag behandelt het lid van de Bondsdag en voormalig voorzitter van haar partij de onderwerpen van de week voor zescijferige publieksaantallen, meldt Reitchuster.de.

In haar huidige journaal stelt ze de vraag: “Corona en geen einde… Hebben we een Dag van de Vrijheid nodig?

Kort fragment van de 23 minuten durende video vertaald, en de hele video helemaal onderaan:

https://twitter.com/MarcVegt/status/1454362187678498818

De coalitie is tot een overeenkomst gekomen: De epidemische noodtoestand van nationale omvang moet geleidelijk worden opgeheven. Nou, dat is eigenlijk goed nieuws, zegt Sahra Wagenknecht. Want volgens de cijfers van het RKI hebben we nu een vaccinatiegraad van ongeveer 71 procent – althans als je alle late meldingen en niet geregistreerde vaccinaties op de een of andere manier meerekent, zegt Wagenknecht.

En verder:

Onder volwassenen is dit percentage ruim 80%, en onder de groepen die het meest door Corona worden getroffen – namelijk die boven de 60 jaar – 85%. Dit zijn ongeveer de vaccinatiepercentages die Denemarken ook had toen het alle maatregelen ophief. In Groot-Brittannië was de vaccinatiegraad nog lager. Maar voordat u zich al te zeer opwindt: de opheffing van de noodtoestand in verband met een epidemie betekent natuurlijk niet – en dit werd onmiddellijk gezegd – dat de maatregelen zullen worden opgeheven. Nee, er komt een overgangsfase tot het voorjaar, waarin minder interventie-intensieve maatregelen zullen worden gehandhaafd. Men zou kunnen denken: OK, dus verplichte maskers in het openbaar vervoer of zelfs in de supermarkt – daar zal echt niemand aan doodgaan. Het zou zelfs kunnen helpen tegen de griepepidemie.

Maar, vervolgt de prominente linkse, het gaat niet alleen om zulke dingen. Het gaat er veeleer om – en dat is heel duidelijk gezegd – precies de maatregelen te handhaven die we nu hebben. Namelijk 3G en 2G. En misschien zelfs de uitbreiding van 2G. En zelfs de zogenaamde 3G, d.w.z. toegang tot veel gebieden alleen voor degenen die zijn getest, gevaccineerd en hersteld.

Dus, weinig interventie? vraagt Wagenknecht. Dat kun je alleen zeggen als je er niet bijzonder door geraakt bent. Want sinds voor de tests betaald moet worden, betekent 3G natuurlijk dat veel gebieden eigenlijk gesloten zijn voor mensen met weinig geld. Het is bijvoorbeeld de vraag of je voor een test 15 euro moet betalen naast een bioscoopkaartje, dat misschien tien euro kost. Veel mensen moeten zich bedenken of hun bezoek aan de bioscoop afzeggen. Hetzelfde geldt voor restaurants, bars en disco’s; alles wordt veel duurder als je niet gevaccineerd bent.

Voor Wagenknecht gaat 3G ook over veel, veel meer elementaire zaken:

Studenten denken wel twee keer na en weten niet hoe zij hun studie kunnen voortzetten als zij moeten betalen om drie keer per week te worden getest. Soms worden mensen ook medisch-fysiotherapeutische behandelingen geweigerd omdat zij niet gevaccineerd zijn. Tenminste, dat is wat ik blijf krijgen in de mails van mensen. Anderen, waar het heel existentieel wordt, krijgen geen werk meer: artiesten, zangers, omdat ze niet gevaccineerd zijn.

Dat zou een vrij sterke dimensie hebben, concludeert de politicus.

En nog erger dan 3G is, natuurlijk, 2G. Dat betekent in feite dat mensen die besloten hebben zich niet te laten vaccineren, uit bepaalde sectoren van het maatschappelijk leven worden geweerd, alsof zij gevaarlijk besmettelijk zijn, alsof zij melaatsen zijn die op de een of andere manier niet in de gemeenschap mogen worden losgelaten. Dit is een uiterst problematische aanpak, die gebaseerd is op het uitgangspunt: “Wij moeten dit doen omdat wij het grote publiek moeten beschermen.

Van de ongevaccineerden? vraagt Sahra Wagenknecht en vervolgt in haar journaal:

Ik vind het debat dus eigenlijk een beetje vreemd: als iedereen die zich wil beschermen zich kan laten vaccineren, wie moet er dan beschermd worden tegen de niet-gevaccineerden? Het is eigenlijk een beetje onlogisch. En dat is inderdaad het geval, dat moet men toegeven: Zoals de zaken er nu voor staan, vermindert vaccinatie duidelijk het risico om ernstig ziek te worden of in het ziekenhuis te worden opgenomen, of zelfs aan corona te sterven. En dit geldt in het bijzonder voor die sociale groepen die een groot risico lopen ernstig ziek te worden door corona. Het gevolg is dat de incidentiecijfers, d.w.z. wat gemeten wordt in termen van infecties en ziekenhuisopnames, intussen steeds verder uit elkaar liggen.

En dat is ook het geval in andere landen, zegt Wagenknecht.

Daarom werkt Freedom Day zelfs in Groot-Brittannië, bijvoorbeeld, ook al hebben ze een zeer, zeer slecht gezondheidssysteem. Het VK heeft momenteel een zeer hoog aantal nieuwe infecties, tussen de 20.000 en 50.000 per dag. Dat is bijna evenveel als bij de laatste golf vorig jaar, vorige winter. Maar, en dit is een groot verschil: de ziekenhuisopnames, de ziekenhuisverblijven – ze zijn veel lager. Het waren tussen de 3.000 en 5.000 patiënten op dat moment – dus vergelijkbaar met Duitsland, in Duitsland hadden we 6.000 coronapatiënten in de intensive care units op het hoogtepunt. Nu zijn het er 700 tot 1.000 in het VK, met even hoge incidenties. Dat is een enorm verschil. In Denemarken is het net zo. Ook in Zweden, trouwens. Zweden heeft zelfs betrekkelijk lage incidenties – of dat komt doordat nog steeds betrekkelijk weinig mensen worden getest, of dat het echt zo is, weet ik niet. Maar in de ziekenhuizen gebeurt er tenminste niets dramatisch. En in het Verenigd Koninkrijk – ja, het gezondheidssysteem is daar zo slecht dat het eigenlijk altijd overbelast is elke winter, elk koud seizoen. Dat is waarom het nu overbelast is.

Maar, volgens de prominente linkse politicus, is er een enorm verschil te zien.

En eigenlijk, zo vervolgt zij, zouden voorstanders van vaccinatie hier blij mee moeten zijn, want het toont aan dat vaccinatie althans gedurende een bepaalde tijd – we weten niet hoe lang vaccinatie in die zin werkt – degenen beschermt die risico lopen. Tenminste voor een groot deel, natuurlijk niet helemaal. En dat is eigenlijk goed nieuws. Maar dat betekent ook: waarom hebben we dit soort beperkingen nodig voor de niet-gevaccineerden, die dan voor zichzelf een andere beslissing zullen nemen? En waarom moeten we deze druk aanhouden?

Dit is een volkomen absurde discussie, zegt Wagenknecht.

Er is een discussie in Duitsland dat kinderen nu op de een of andere manier meer moeten worden gevaccineerd zodat we een bepaald vaccinatiequotum halen ter compensatie van de onwil van volwassenen om zich te laten vaccineren. Dat is compleet gestoord. Meer gevaccineerde kinderen vormen dus geen compensatie voor het feit dat mensen in de risicogroepen die niet gevaccineerd zijn, ernstig ziek kunnen worden. Het een heeft niets met het ander te maken. Een hele reeks maatregelen, in feite alles wat momenteel van toepassing is, moet dus van toepassing blijven – alleen zonder een “noodsituatie van nationale omvang”.

Wagenknecht vindt dit een beetje vreemd, dus een van beide is van mening dat de situatie inderdaad zo explosief is dat de regering maatregelen moet nemen, maar dan moet zij dat wel verantwoorden.

Maar dan moet er een noodgeval zijn. En als dat niet het geval is en er nu een switch wordt gemaakt zodat dergelijke massale inbreuken op de burgerlijke vrijheden ook zonder een noodsituatie mogelijk zijn. Waar moet dat toe leiden? En ja, er zijn geen grenzen aan de totalitaire verbeelding – ik wil niemand daarvan beschuldigen, maar ons buurland Oostenrijk vertoont enkele werkelijk beangstigende ontwikkelingen! De Oostenrijkse regering – ik weet niet wie van u dit heeft gevolgd – heeft onlangs iets besloten dat mij echt de rillingen over de rug doet lopen. Zij hebben besloten dat zodra er zeshonderd Coronapatiënten op Oostenrijkse intensive care-afdelingen liggen, een nieuwe maatregel van kracht wordt, namelijk een noodtoestand voor niet-ingeënte mensen, die alleen in gerechtvaardigde uitzonderingsgevallen hun huis mogen verlaten. Zij mogen dus nog steeds gaan werken en zij mogen ook de eerste levensbehoeften kopen. Voor de rest worden ze als criminelen behandeld. Ze moeten thuis blijven. Dit is wat de Oostenrijkse regering in alle ernst heeft besloten. Wel, op dit ogenblik zijn er slechts tweehonderd Corona-patiënten op de intensive care units – dus er is nog een beetje ruimte.

Maar natuurlijk, zegt Wagenknecht, kan men zien dat dit debat zo gek is geworden dat het beangstigend is.

Ja, het is waar, de incidentiecijfers stijgen weer, vervolgt ze in haar vlog, dat was ook te verwachten. En verder:

We zitten nu immers weer in het koelere seizoen. Mensen brengen meer tijd binnenshuis door, dus de incidentie stijgt. Dat zal waarschijnlijk elk jaar zo zijn. Maar de cruciale vraag is: hoeveel mensen worden ernstig ziek, hoeveel mensen belanden in het ziekenhuis, hoeveel mensen sterven mogelijk?

En daar is iets fundamenteels veranderd. En het vreemde in dit hele debat is, denk ik, deze agressieve promotie van vaccinatie, deze enorme druk om gevaccineerd te worden. Het is gebaseerd op een basispremisse, namelijk de premisse dat “vaccinatie beschermt – beschermt tegen ernstige ziekteverschijnselen”.

Maar als dat waar zou zijn, zegt het parlementslid, als vaccinatie zou beschermen, dan zou de regering de bevolking en haar gezondheid niet langer hoeven te beschermen. Want dan zou iedereen zich kunnen beschermen, we zouden nu genoeg vaccin hebben.

Dus iedereen die dat wil kan zich laten vaccineren. En alle maatregelen die zijn genomen, hadden altijd als uitgangspunt: We moeten de bevolking beschermen. De wet wordt ook wel de “Wet Bescherming Bevolking” genoemd. Ja, maar als iedereen zichzelf kan beschermen, waarom moet de staat dat dan doen? Natuurlijk zijn er dan mensen die zeggen: Ja, we moeten de mensen ook tegen zichzelf beschermen. Het is altijd de consensus van onze vrije samenleving geweest dat mensen het recht hebben om dingen te doen die de staat of sommige autoriteiten onredelijk vinden. (…) Wij staan ook toe dat mensen alcohol drinken, zelfs als zij het risico lopen alcoholist te worden en uiteindelijk levercirrose te ontwikkelen. En het is ook volstrekt vanzelfsprekend dat roken in onze samenleving geoorloofd is, zelfs als roken tot ernstige ziekten kan leiden – want uiteindelijk is iedereen verantwoordelijk voor zichzelf en zijn lichaam. En op dezelfde manier – en daar ben ik erg blij om – is er geen sociale druk die mensen die gewoon graag veel eten en misschien een beetje te veel eten en overgewicht ontwikkelen op een verplicht dieet zet, want overgewicht kan natuurlijk ook tot veel ziekten leiden. Nee, dat is waar iedereen verantwoordelijk is voor zichzelf en ook het recht heeft zichzelf te schaden.

Zegt de slanke Sahra Wagenknecht, die in het Playboy-interview vertelde dat zij graag Château de la Negly of een rode wijn uit de Côtes-du-Rhône drinkt en zelfs een keer een pijp heeft gerookt, maar dat dit voor vrouwen “bizar” is, maar dat dit de vrijheid van een maatschappij is, dat men dit toelaat, dat dit vanzelfsprekend is.

En, vervolgde Wagenknecht, maatschappelijke verantwoordelijkheid betekent ook een gezondheidssysteem hebben dat in staat is om te gaan met de ziekten die voorkomen in een land als Duitsland met 80 miljoen inwoners, daar moet een gezondheidssysteem op toegerust zijn.

Dat ons gezondheidsstelsel niet meer is toegerust om veel zaken aan te kunnen, heeft te maken met het feit dat er is bezuinigd, dat het aantal bedden is teruggebracht en dat we een schrijnend tekort aan personeel hebben. Dat moet allemaal dringend veranderen, dat is waar. En de situatie in veel ziekenhuizen is niet alleen gespannen sinds Corona. Bij elke griepepidemie was er een extreme overbelasting, vooral van verplegend personeel. En er is niets veranderd.

Maar de fundamentele vraag is, zegt Wagenknecht:

Welk recht heeft de staat om de mensen voor te schrijven dat zij zich op een bepaalde manier moeten gedragen? Dat is alleen toegestaan als mensen anderen met hun gedrag schade berokkenen. Dus hebben we verkeersregels, want als je te hard door de buurt rijdt, breng je niet alleen jezelf in gevaar, maar ook anderen. Er moeten dus regels zijn waar menselijk gedrag anderen in gevaar brengt. Maar – en dit moet nu gezegd worden – vaccinaties zijn niet zo goed als ons altijd is voorgehouden. Ze slijten. Dat is inderdaad het geval. Ze hebben nog steeds dit globale effect. Maar we hebben steeds meer doorbraken op het gebied van vaccinatie, (…) wat betekent dat mensen die gevaccineerd zijn toch besmet raken. Intussen zijn 43 procent van alle nieuwe symptomatische coronabesmettingen in Duitsland, dat wil zeggen 43 procent van alle ziektegevallen – want niet-symptomatische ziektegevallen zijn geen ziektegevallen – (…) mensen die tweemaal zijn gevaccineerd. Maar de meesten van hen worden niet ernstig ziek. Toch tonen deze cijfers natuurlijk ook aan hoe absurd het debat is om te spreken over een pandemie van de ongevaccineerden, want dat is niet het geval. Zelfs gevaccineerde mensen kunnen ziek worden. Maar in de meeste gevallen niet ernstig. Uit de cijfers blijkt echter dat vaccinaties steeds minder bescherming bieden tegen besmetting en overdracht van het virus.

De politicus weet dat hierover ook relevante studies bestaan, bijvoorbeeld uit de VS. Studies uit de staat Wisconsin hebben bijvoorbeeld aangetoond dat de viral load van gevaccineerde en niet-gevaccineerde mensen een bepaalde tijd na de vaccinatie, d.w.z. na vijf tot zes maanden, relatief gelijk is.

En de Amerikaanse gezondheidsdienst heeft dat feitelijk bevestigd, dus hebben ze dat nog eens bekeken. Er bestaat nog steeds onenigheid over de vraag of ongevaccineerde mensen iets langer besmettelijk zijn dan gevaccineerde mensen. Maar de facto is het zo dat in beide gevallen – gevaccineerd of ongevaccineerd – het verschil de waarschijnlijkheid is dat ik ernstig ziek zal worden. Het verschil is niet of ik het virus in me kan dragen en anderen kan besmetten. Maar als dat het geval is, dan moet je zeggen: 3G, 2G, dat is complete onzin, want als gevaccineerde mensen net zo besmettelijk kunnen zijn als ongevaccineerde mensen, dan is het compleet onzinnig om te zeggen dat sommige mensen wel getest worden en daarvoor moeten betalen, terwijl anderen niet getest worden. En in feite hebben we al echte superverspreiders gehad bij 2G, waar een heleboel mensen besmet zijn geraakt. In de meeste gevallen zijn ze niet ernstig ziek geworden. Maar degenen die gevaccineerd zijn, zijn besmet en hebben het virus net zo goed doorgegeven als degenen die niet gevaccineerd zijn.

Wagenknecht vraagt zich dan ook af: Waar zijn deze maatregelen voor?

En als je hiernaar kijkt, moet je heel duidelijk zeggen dat er eigenlijk maar twee conclusies zijn die je hieruit kunt trekken: Ofwel zeggen wij – en dat is de huidige situatie – dat de situatie niet meer bedreigend is, omdat de vaccinatie nog steeds zo goed beschermt dat de ziekenhuizen zich niet in een moeilijke situatie bevinden. Dus heffen we de testverplichtingen op. We zouden een panel kunnen oprichten waarin we regelmatig nagaan hoe de infectie zich in het land ontwikkelt: Hoe ontwikkelt de infectie zich in de bevolking? Maar dan kun je dat echt systematisch onderzoeken met een panel. Je hoeft mensen niet te dwingen zich te laten testen. En zeker niet om ervoor te betalen.

Dat zou een optie zijn, volgens Sahra Wagenknecht. En de tweede mogelijkheid zou zijn dat in feite, wat wij hopen dat niet gebeurt, de bescherming door vaccinatie zo sterk afneemt dat de situatie weer kritiek wordt: Ja, dan zou iedereen getest moeten worden. Dat zou vooral aan te bevelen zijn voor verpleeghuizen.

Zij zei dat zij het publieke debat nu zo beu was, waarbij de niet-gevaccineerden bij wijze van spreken de pandemiedragers werden, en waarbij mensen onder druk werden gezet. Dan verwijst de politicus ook naar het geval van Joshua Kimmich, die een jonge gezonde man is:

Een voetballer zegt in het openbaar – en dat is zeer moedig: Ja, hij heeft zojuist in een persoonlijke risicobeoordeling tegen de vaccinatie besloten, omdat hij zegt – en daarin heeft hij volkomen gelijk – dat dit nieuwe vaccins zijn, dat we nog betrekkelijk weinig weten over de gevolgen en de effecten op lange termijn … Er breekt een enorme ophef uit, een enorme schreeuw – in een land waar geen vaccinatieplicht bestaat – over hoe onverantwoord deze jongeman te werk gaat. Dat is volkomen absurd.

Wagenknecht vraagt zich op dit punt af waarom de fabrikanten van de vaccins zo graag in hun contracten met de staten de aansprakelijkheid voor de langetermijngevolgen zouden willen uitsluiten. In het laatste kwart van haar journaal gaat Wagenknecht in op de geschiedenis van de mRNA-vaccinaties en concludeert dat een normaal leven niet meer mogelijk is voor de niet-gevaccineerden en dat zij bovendien publiekelijk worden uitgestoten als op de een of andere manier bijzonder ondankbare en kwaadwillende mensen.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:


Pandemie van de ongevaccineerden? – Wagenknecht bekritiseert officiële omgang met cijfers

5 2 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Petra
1 jaar geleden

2G in de zin van uit 2 mogelijkheden kunnen kiezen betekent dat je je moet kunnen laten besmetten om vervolgens te kunnen herstellen om zo als herstelde toegang te kunnen krijgen.

Daartoe moet de overheid wel de gelegenheid bieden om je te kunnen laten besmetten met het virus op natuurlijke wijze, dwz niet via injektie.

Zolang de overheid daar geen goede mogelijkheden voor biedt is hun 2G beleid een leugen.

De mogelijkheid tot KEUZE ontbreekt dan namelijk en feitelijk is er dan sprake van dwang tot INJEKTIE met het vergif, wat een overtreding is van artikel 11 van de grondwet.

Petra
1 jaar geleden
Antwoord aan  Petra

Ik ben overigens benieuwd hoe de overheid, analoog aan de ‘boosters’ een jaarlijkse of zelfs twee keer paar jaar een natuurlijke herbesmetting met het virusje gaat organiseren, want die herbesmetting is natuurlijk nodig om je QR code levend te houden.

Ik vrees dat de overheid dan wederom genadeloos op de bek gaat, als blijkt dat bij 99,999x% van de liefhebbers, herbesmetting niet wil lukken.

Qvic
Qvic
1 jaar geleden

Die Linke zitten met een probleem van hun achterban, want dit zijn de moslim immigranten en die zijn vel tegen vaccinatie. Als zij pro vaccin zou promoten, dan krimpt Die Linke ineens tot een niets zeggende partijtje. Dat zij tot inkeer is gekomen is wel heel optimistisch gedacht, maar ze vertelt nu wel waar de absurditeit ligt in het vaccinatie beleid.