Ofwel ga je mee met het groene programma (dat kernenergie als groen negeert) ofwel krijg je geen krediet. En dat is een beleid dat de energieprijzen op voorspelbare wijze zal opdrijven, meldt Strategic-Culture.org.

Er is enige paniek ontstaan over het aantal staatshoofden dat niet persoonlijk aanwezig zal zijn op de COP26-conferentie, die begint op 31 oktober en duurt tot 12 november.

De reden voor de paniek is dat, voor het geval u in een ondergrondse bunker hebt geleefd, we midden in een zeer ernstige energiecrisis zitten, die gepaard gaat met hyperinflatie, en er gaan steeds meer stemmen op dat juist het beleid dat COP26 op deze conferentie maximaal wil stimuleren, aan de basis ligt van wat deze energiecrisis veroorzaakt.

Het is geen geheim dat er een krachtige poging zal worden ondernomen om de staatshoofden die deze conferentie uiteindelijk zullen bijwonen, te dwingen hun handtekening te zetten onder dit volledig gemaximaliseerde COP26-beleid, dat het probleem waarschijnlijk alleen maar zal verergeren, met de verwachting dat burgers in heel Europa dit jaar een zeer koude en donkere winter zullen doorbrengen….tijdens wat, naar men zegt, een aan de gang zijnde pandemie is en dat dit blijkbaar een aanvaardbare zaak is.

Goldman Sachs heeft onlangs een rapport uitgebracht waarin deze vrees wordt bevestigd en wordt gewaarschuwd dat de Europese industrie deze winter met een black-out te maken kan krijgen. Dit is zeer waarschijnlijk, maar de reden waarom dit waarschijnlijk zal gebeuren is waar de waarheid van de zaak erg vertroebeld raakt. Dergelijke klinkklare leugens zijn namelijk vrij gemakkelijk te verifiëren, als men de tijd neemt om de zaken eens nader te bestuderen buiten de favoriete echokamer van de MSM-spreekbuizen om.

Op dit moment is de populaire lijn weer eens om Rusland de schuld te geven. Ja, ik weet het, ze moeten de schrijvers van de epische dramaserie van dit seizoen echt ontslaan, seizoen 2 lijkt wel heel erg op seizoen 1. Met het geld dat ze betaald krijgen zou je toch iets meer panache verwachten. In plaats daarvan krijgen we de repetitieve en saaie toon-doofheid van CNBC anchor Hadley Gamble, die optrad als de plenaire sessie moderator voor het Russia’s Energy Week International Forum dat net een week geleden werd gehouden.

Het beste wat Hadley Gamble schijnbaar kon bedenken was om gewoon te doen alsof ze de antwoorden die ze van president Poetin hoorde niet hoorde.

Tijdens de vraag- en antwoordronde moest president Poetin onder andere meerdere malen herhalen, omdat het in dovemansoren viel, dat in tegenstelling tot de beschuldiging dat Rusland zijn gaslevering aan Europa heeft verminderd, de levering van gas aan Europa in feite is toegenomen, aldus president Poetin:

“Gazprom heeft de leveringen met 10% verhoogd, en in het algemeen heeft Rusland de leveringen aan Europa met 15% verhoogd. Gas via pijpleidingen is met 10% gestegen, en LNG met 13%. Wij verhogen de leveringen, niet verminderen. Maar andere leveranciers hebben hun leveringen met 14 miljard kubieke meter verminderd. Amerikaanse leveranciers zijn verantwoordelijk voor de helft van de verminderingen … We hebben geen enkel verzoek afgewezen, geen enkel, en we verhogen de leveringen aan Turkije, via Blue Stream en TurkStream; we verhogen de leveringen aan de Balkan – ze zijn nu omgeleid via TurkStream, maar we verhogen de leveringen via de bestaande routes ook. We hebben zelfs de leveringen via het Oekraïense gastransportsysteem opgevoerd.” Ondanks het feit dat de GTS-apparatuur voor 80% verouderd is, en het risico loopt te barsten als de druk hoger wordt dan de huidige.”

Ja, u hoort het goed, Rusland heeft zijn gasleveranties sinds begin dit jaar zelfs opgevoerd. Het is niet Rusland dat zijn leveringen aan Europa heeft verminderd. Dit is gemakkelijk te verifiëren informatie, het is openbaar voor iedereen die het wil verifiëren. Zelfs de aftredende bondskanselier van Duitsland, Angela Merkel, heeft dit bevestigd, evenals Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie.

Dus waar komt het tekort vandaan? Om te beginnen was er onvoldoende energie opgeslagen door wind- en zonne-energie tijdens de zomer. Normaal gesproken wordt in de zomer energie opgeslagen voor gebruik in de winter (aangezien wind- en zonne-energie in het koude seizoen geen effectieve energieproducenten zijn). Aangezien de hoeveelheid energie die in de zomer door wind- en zonne-energie wordt verzameld, niet voldoende zal zijn om de energiebehoeften in de winter te dekken, is er een grotere vraag naar gas om dit verlies te dekken.

De groene agenda en het plan om de industriële wereldeconomie te laten instorten

Veel landen in Europa, maar ik zou zeggen vooral Duitsland, hebben bezuinigd op hun vermogen om energie op te wekken anders dan uit wind- en zonne-energie.

In het geval van Duitsland is de nucleaire productie gedaald van 29,5% in 2000 tot 11,4% in 2020, met het plan om alle kerncentrales tegen 2022 te sluiten.

Duitsland loopt momenteel het risico de koudste en donkerste winter dit jaar mee te maken.

Het absurde van de situatie is dat landen die hun alternatieve energiebronnen hebben afgesloten, niet langer in hun eigen behoeften kunnen voorzien, maar nu voor hun energiebehoeften afhankelijk zijn van andere landen, die precies die energievormen gebruiken die zij in hun eigen land hebben verboden.

Daarom zijn Nord Stream 1 en Nord Stream 2 letterlijk een zaak van leven en dood voor de Duitse bevolking. Het is niet verrassend dat er op dit moment veel tegenstrijdigheden zijn te midden van deze energiecrisis. Nog maar een paar maanden geleden gaven de VS het groene licht voor Nord Stream 2. Toen besloten de VS de sancties op te heffen, afgelopen mei, maar al na drie maanden besloten zij sancties op te leggen aan een Russisch schip en twee bedrijven die betrokken zijn bij de Nord Stream 2 gaspijpleiding in een poging het project te stoppen. Dit was overigens tegen de zin van kanselier Merkel, de VS bemoeiden zich met het vermogen van Duitsland om in zijn energiebehoeften te voorzien en zelf te beslissen.

Blackout winter op komst naar Europa?

Nu gaat Duitsland een zeer koude en donkere winter tegemoet en wat krijsen de MSM papegaaien? Dat het de schuld van Rusland is dat Duitsland en andere Europese landen niet aan hun energiebehoeften kunnen voldoen!

Hadley Gamble leek te lijden aan een meervoudige persoonlijkheid, want in één adem liet ze een kritische toon horen over de overeenkomst tussen Poetin en Merkel over Nord Stream 2, en in de volgende adem vroeg ze of Nord Stream 2 snel online zou komen om “de gascrisis te verlichten”.

President Poetin antwoordde dat dit niet aan Rusland lag, dat Nord Stream 2 al lang online had kunnen zijn, maar dat er momenteel nog administratieve belemmeringen zijn die dit tegenhouden, en verklaarde:

“De Duitse regelgevende instantie moet het overeenkomstige besluit nemen, maar heeft dat nog niet gedaan. Als we de leveringen via deze route kunnen opvoeren, zou dat de spanning op de Europese energiemarkt natuurlijk aanzienlijk verminderen. Daar ben ik 100 procent zeker van. Natuurlijk zou dit gevolgen hebben voor de prijzen op de Europese gasmarkt. Dat is duidelijk. Tot dusver kunnen we dit echter niet doen vanwege de administratieve belemmeringen.”

Ongelooflijk genoeg moest president Poetin ook duidelijk maken dat landen Rusland moeten vertellen of zij willen dat de gaslevering wordt verhoogd, dat Rusland voldoet aan de huidige contractuele eisen en dat als er een vraag is om de levering te verhogen, Rusland dat kan doen, maar dan moet het wel een contract zijn. Rusland gaat niet zomaar zijn leveranties aan de Europese landen verhogen zonder dat zij daar officieel om hebben verzocht.

Tot dusver zijn we er dus achter gekomen dat Rusland zijn gaslevering aan Europa sinds het begin van het jaar heeft verhoogd, dat de VS verantwoordelijk zijn voor de helft van de bezuinigingen op de levering aan Europa, dat het energietekort in Europa werd veroorzaakt door een te grote afhankelijkheid van wind- en zonne-energie en dat Nord Stream 2 (waartegen de VS en voorstanders van groene energie zich fel hebben verzet) de mogelijkheid heeft om de gasprijzen te stabiliseren en aan de vraag naar gas te voldoen, dat Rusland bereid is dit te doen, maar dat er nog steeds Europese beperkingen zijn die verhinderen dat dit gebeurt.

Met andere woorden, wat zich heeft voorgedaan (en zeer voorspelbaar zou ik kunnen toevoegen) is een kunstmatig tekort als gevolg van beleidsbeslissingen en niet door een gebrek aan middelen. Het is een tekort dat voorspelbaar is ontstaan door de keuze voor het ene beleid boven het andere. COP26 wil dit verergeren door alle landen op te roepen het Duitse model te volgen en zich te ontdoen van alle andere vormen van energieproductie dan wind- en zonne-energie.

Ik zal zo dadelijk verder ingaan op de inflatie van de gasprijs, maar eerst wil ik het hebben over de drang om kernenergie af te bouwen. Dit is waar de intentie van COP26 wordt ontmaskerd voor de hypocrisie die het is.

Kernenergie is een schone energiebron. Het is onzinnig dat landen te horen krijgen dat ze hun kerncentrales moeten ontmantelen om als “groen” te worden beschouwd.

Zoals bericht door Nuclear Newswire:

“Volgens Kirsty Gogan, medeoprichter van TerraPraxis en een senior klimaat- en energieadviseur van de regering van het Verenigd Koninkrijk, “werden alle drie de aanvragen voor een Groene Zone door nucleaire groepen afgewezen”… dit voorbeeld is de zoveelste inconsistentie in de strijd tegen klimaatverandering van regeringen en niet-gouvernementele organisaties over de hele wereld, gezien het feit dat een recent rapport van de V.N. aantoont dat de internationale klimaatdoelstellingen niet zullen worden gehaald zonder kernenergie. Aangezien kernenergie momenteel 20 procent van de energie (en 43 procent van de koolstofvrije energie) in het geografische gebied van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE) produceert, is het duidelijk dat kernenergie een grote rol zou moeten spelen in het streven van de wereldeconomie naar net-zero. Toch zullen voorstanders van kernenergie op de komende megaconferentie van COP26 frustrerend genoeg aan de zijlijn blijven staan van de groene zone.

COP26 heeft een duidelijke intentie getoond om kernenergie te blijven verdringen als een aanvaardbare groene energieproducent.

https://twitter.com/marceldirsus/status/1452641577407590409

Dus als we een van de belangrijkste redenen willen weten waarom China, Rusland, India, Japan, Brazilië, Zuid-Afrika, Iran en Mexico hun staatshoofden hebben laten afzien van het persoonlijk bijwonen van COP26, dan is dit een waarschijnlijke reden waarom. Zuid-Korea heeft nog niet bevestigd of hun staatshoofd aanwezig zal zijn.

Al deze landen zijn pro-nucleaire energie. Iran zal in geen geval akkoord gaan met het stopzetten van hun kernenergie na hun lange strijd om juist dat ding te verwerven om de levensstandaard van hun volk te verhogen.

Brazilië en Zuid-Korea zijn niet anders, ook zij hebben moeten vechten voor het verwerven van kernenergie.

Tijdens de regering Carter werd de Amerikaanse vice-president Walter Mondale naar Frankrijk en West-Duitsland gestuurd om hen te “informeren” dat de VS zich voortaan zou verzetten tegen de verkoop van kernenergietechnologie aan de Derde Wereld… en dat zij dat dus ook zouden moeten doen. Dit was een aanvulling op de pogingen van de VS om de nucleaire overeenkomst van West-Duitsland met Brazilië te saboteren en de belofte van Frankrijk om nucleaire technologie aan Zuid-Korea te verkopen.

De strijd voor kernenergie is altijd een strijd voor het recht op ontwikkeling van de natie geweest.

President Poetin benadrukte dit punt op het recente “Russia Energy Week International Forum”:

“Nogmaals, de stijging van de aardgasprijzen in Europa is het gevolg van tekorten aan elektriciteit, niet andersom… In de afgelopen tien jaar zijn geleidelijk systeemfouten in de Europese energie ingevoerd, die hebben geleid tot een grote marktcrisis in Europa.

Ter herinnering, toen opwekking met kernenergie en aardgas de belangrijkste energiebronnen waren, waren dergelijke crises er niet, en waren er ook geen redenen voor… Weinig mensen zijn zich hiervan bewust, maar de koolstofvoetafdruk van kernenergie is kleiner dan die van zonne-energie. Ik denk dat zelfs de specialisten hier dit misschien voor het eerst horen.”

Waarom dan de tegenstand tegen kernenergie? Waarom inderdaad…

Laten we het nu hebben over de situatie van de gestegen gasprijzen.

Zoals president Poetin in bovenstaand citaat opmerkt, is een deel van de reden voor de stijging van de gasprijzen het tekort aan gas, dat, zoals ik reeds heb besproken, kunstmatig is gecreëerd. Een andere reden die hij aanhaalde was de manipulatie van speculanten op de spotmarkt die de prijzen opdrijven.

Dat is echter niet de enige reden waarom de prijzen zijn gestegen.

Mark Carney, voormalig directeur van de Bank of England, heeft opgeroepen tot een “net zero banking alliance” waarin banken zijn overeengekomen geen leningen te verstrekken aan producenten maar alleen geld te steken in de groene zeepbel, de koolstofzeepbel enzovoort. Als gevolg daarvan zal de toekomstige energieproductie dalen, ook al zijn er ruim voldoende hulpbronnen beschikbaar, waardoor nog meer kunstmatige schaarste ontstaat.

In een interview met de Washington Post verklaarde Mark Carney dat particuliere banken in de financiële sector een verandering in het loodgieterswerk van het financiële systeem moeten teweegbrengen om liquiditeit in de speculatieve zeepbel te duwen terwijl investeringen in de productieve economie worden geschrapt. Carney zei dat klimaatverandering de “fundamentele drijfveer van elke investeringsbeslissing of leningsbeslissing” moet worden.

Mark Carney en de strategische realiteit van het ineenstortende trans-Atlantische financiële systeem

Met andere woorden, of je gaat mee met het groene programma (dat kernenergie als groen negeert) of je krijgt geen krediet. Een beleid dat de energieprijzen op voorspelbare wijze zal opdrijven, en dat ook doet.

Hier komt de agenda van de Great Reset om de hoek kijken, die zal leiden tot een verdere centralisatie van de manier waarop financiën al worden gecoördineerd, in de handen van steeds minder controleurs, waardoor de bankensector steeds meer liquiditeit krijgt, maar de productieve sector geen geld meer krijgt.

Dit beleid van Mark Carney heeft al geleid tot het faillissement van verschillende energiebedrijven in Europa, en er is geen correctie op dit beleid ondanks dat Europa zich in een energiecrisis bevindt.

Volgens een artikel in Zerohedge “Bailout? Or No Bailout? UK Gov’t Officials Offer Conflicting Views On Energy Crisis“, is het waarschijnlijk dat van de 55 bedrijven die elektriciteit leveren in het Verenigd Koninkrijk, de meerderheid gedwongen zal worden om in de zeer nabije toekomst failliet te gaan, “Vijf leveranciers zijn sinds begin augustus al failliet gegaan omdat de bedrijven de stijgende groothandelsprijzen onvoldoende hebben afgedekt. Van de 55 leveranciers zouden er na het optrekken van de rook nog maar zes tot tien overblijven. Miljoenen Britten zetten zich schrap voor inflatie van aardgas en elektriciteit, stijgende voedselprijzen en mogelijk elektriciteitstekorten deze winter.”

Bovendien heeft Wall Street on Parade gemeld dat ze reden hebben om aan te nemen dat de hyperinflatie die we momenteel waarnemen al in september 2019 begon toen een uitbarsting van derivaten plaatsvond en waarop de Federal Reserve via de repo-markten ingreep om banken zoals Deutsche Bank, BNP, JP Morgan, Citibank, Bank of America enz. massaal van liquiditeit te voorzien.

Dit hyperinflatoir pompen van geld ging niet alleen naar wat beweerd wordt uitsluitend voor het dekken van kortlopende bedrijfsleningen te zijn. De hypothese van Wall Street on Parade is dat het grootste deel van dit geld echt ging naar het dekken van de derivatenexplosie die volgens hen begon in september 2019.

Dit is de werkelijke oorzaak van de hyperinflatie en wordt verdoezeld door het te bestempelen als een probleem in de toeleveringsketen van grondstoffentekorten enzovoort, terwijl het in feite te wijten is aan het hyperinflatoir drukken van geld, in combinatie met het groene new deal beleid, dat de prijzen van gas en kolen kunstmatig opdrijft.

U zou dit alles in gedachten kunnen houden en dienovereenkomstig kunnen oordelen. Of misschien is het het beste dat we luisteren naar de wijsheid van Greta Thunberg, die door sommigen wordt geprezen als een genie, en wier meest recente citaat dat de ronde doet bestaat uit “Blah, blah, blah” en nog eens “blah”.

Ik denk dat het een vrij treffend citaat is om de gedachten en de richting van mevrouw Greta Thunberg op dit moment weer te geven.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:


Greenpeace oprichter: opwarming van de aarde is “de grootste zwendel in de geschiedenis”

5 3 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Eddy
Eddy
1 jaar geleden

Een simpele oplossing voor alle problemen. Vervang in Europa alle incompetente “leiders” en vervang ze door vakbekwame mensen! Geen klimaatdrammers en coronaleugenaars. Alles wat in Europa “fout” gaat is een gecreëerd probleem met als doel de burgers onder controle te houden en te verarmen ten goede van een klein clubje elitaire machtswellustelingen.