Er is zoveel onderzoek gedaan, dat we in wezen het merendeel van de achtergronddetails kennen. Het SARS-CoV-2 virus, beter bekend als COVID-19, is door wetenschappers in een laboratorium gemaakt. Het virus is vervolgens eind 2019/begin 2020 van het lab naar de wereldbevolking gegaan. Het epicentrum van de uitbraak lijkt een van de laboratoria te zijn die aan het virus werken in Wuhan, China. Over die essentiële grote lijnen wordt niet meer gediscussieerd; hoewel de Chinese regering het daar om voor de hand liggende redenen niet mee eens is, meldt The Conservative Treehouse.

Over het “waar”, “wanneer” en “hoe” is men het in grote lijnen eens, maar over het “wie” en “waarom” blijft de vraag onbeantwoord.

De Chinezen hebben de Amerikaanse inlichtingendiensten beschuldigd van het vrijlaten van het virus. De Amerikaanse inlichtingendiensten hebben gezegd dat ze niet weten wie het heeft vrijgelaten of van waar. [LINK] Het standpunt van de Amerikaanse inlichtingendiensten is vreemd en stompzinnig, maar nogmaals, de inlichtingendiensten zijn gespecialiseerd in vreemd en stompzinnig zijn.

De hoeksteen van de CTH hypothese, aangaande het “wie” en “waarom” van het COVID-19 virus, is gebouwd op het vreemde standpunt van de inlichtingendiensten en één zeer belangrijk indirect punt dat luid opvalt. Het Amerikaanse Pentagon financierde de creatie van SARS als een biologisch wapen in Wuhan, China, onder het mom van nationale veiligheid. “Subsidies van het Pentagon omvatten 6.491.025 dollar van het Defense Threat Reduction Agency (DTRA) van 2017 tot 2020” (link).

♦ Centraal punt – Het Ministerie van Defensie zou geen geld uitgeven om een biologisch wapen te ontwikkelen in Wuhan, China, tenzij ze dat wapen al ontwikkeld hadden in de Verenigde Staten. Het Pentagon zou geen biologisch wapen aan de communistische Chinezen geven tenzij de VS het al ontwikkeld hadden; en tenzij ze al een tegenmaatregel hadden tegen de gevolgen ervan.

In de oorspronkelijke pdf-richtlijnen voor de onderzoekspauze van 2014 naar de bewapening van SARS-virussen stond een belangrijke voetnoot [LINK]:

[FN¹  SOURCE – U.S. Government Gain-of-Function Deliberative Process and Research Funding Pause on Selected Gain-of-Function Research Involving Influenza, MERS, and SARS Viruses – pdf, page 2 – October 17, 2014]

Tijdlijn:

♦ 17 oktober 2014 – Amerikaanse financiering van SARS om een biologisch wapen te creëren werd gepauzeerd vanwege het extreme risico op een pandemie. De pauze stond agentschappen binnen de Amerikaanse overheid echter toe om de financiering voort te zetten als zij vaststelden dat “het onderzoek dringend noodzakelijk is om de volksgezondheid of de nationale veiligheid te beschermen.”  [LINK]

♦ Van 2014 tot 2020 bleef het Pentagon onderzoek financieren in Wuhan, China. Angst voor ontdekking zou verklaren waarom veel topambtenaren in het Amerikaanse ministerie van Defensie tegen de regering-Trump waren [met toegenomen ernst na het begin van de COVID-pandemie]. [LINK]

♦ Mei 2016 – [Een Verkiezingsjaar] – “na grondig beraad en uitgebreide input van binnenlandse en internationale belanghebbenden, heeft de NSABB [National Science Advisory Board for Biosecurity] zijn aanbevelingen uitgebracht. De centrale bevinding van de NSABB was dat studies die naar verwachting potentiële pandemische ziekteverwekkers (PPP) versterken, potentiële voordelen hebben voor de volksgezondheid, maar ook aanzienlijke risico’s met zich meebrengen. De NSABB beval aan dat dergelijke studies extra kritisch moesten worden bekeken alvorens te worden gefinancierd.” Anthony Fauci zit in de NSABB.

♦ 9 januari 2017 – [Vier dagen na de Susan Rice Oval Office ontmoeting met Obama, Biden, Comey, et al] – De regering Obama geeft opnieuw toestemming voor de financiering van de creatie van SARS biologische wapens. “Het aannemen van deze aanbevelingen zal voldoen aan de vereisten voor het opheffen van het huidige moratorium op bepaald biowetenschappelijk onderzoek dat de virulentie en/of overdraagbaarheid van een ziekteverwekker zou kunnen vergroten om een potentiële pandemische ziekteverwekker te produceren (een verbeterde PPP).” [LINK]

Gezien de omwegen, uitzonderingen en plausibele ontkenning van de gevolgen, ingebouwd in de oorspronkelijke richtsnoeren voor het moratorium in 2014, werd het defensiedepartement operationeel toegestaan om het onderzoek naar biologische wapens in Wuhan, China, te blijven financieren. Het verbod van 2014 was alleen in naam een financieringsmoratorium; het lijkt er echter op dat de financiering van Amerikaans onderzoek in Noord-Carolina werd stopgezet.

Wat in 2017 opnieuw werd goedgekeurd, vlak voordat president Trump aantrad, was de noodzaak om “nationale veiligheid” te gebruiken als excuus om het onderzoek voort te zetten. Het lijkt er ook op dat financiering van SARS als een biologisch wapen binnen de VS (North Carolina) nu weer werd toegestaan.

REFERENTIES TOT NU TOE: – 2017 – Policy Guidelines from Obama Administration – 2014 – pdf link of Research Funding Pause – National Science Advisory Board (Wiki) – Pentagon Funding for SARS research 2013 through 2020.

Als je aanvaardt dat het Pentagon nooit geld zou uitgeven om een biologisch wapen te ontwikkelen in China (Wuhan Lab) tenzij ze dat wapen zelf al ontwikkeld hadden (North Carolina Lab), dan begint de vraag over het vrijkomen van dat wapen vorm te krijgen.

Vergeet niet dat het ministerie van Buitenlandse Zaken de oorsprong onderzocht totdat Joe Biden hen de mond snoerde en het doel verlegde naar de Inlichtingengemeenschap. In wezen gaf Biden de missie over aan de vierde tak van de regering. Niet verrassend, na een paar maanden zei de Inlichtingengemeenschap dat hun resultaten “niet overtuigend” waren.

♦ [Uittreksel] – […] In een vergadering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, zeggen ambtenaren die transparantie van de Chinese regering wilden eisen, dat hun collega’s hen expliciet vertelden het ‘gain-of-function’ onderzoek van het Wuhan Institute of Virology niet te onderzoeken, omdat het de ongewenste aandacht zou vestigen op de financiering ervan door de Amerikaanse regering.

In een interne memo die Vanity Fair in handen kreeg, schreef Thomas DiNanno, voormalig waarnemend assistent-secretaris van het Bureau voor Wapenbeheersing, Verificatie en Naleving van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat personeel van twee bureaus, het zijne en het Bureau voor Internationale Veiligheid en Non-proliferatie, leiders binnen zijn bureau “waarschuwden” om “geen onderzoek in te stellen naar de herkomst van COVID-19” omdat het “een pot met wormen zou openen” als het doorging”.

[Eind maart ontving voormalig Centers for Disease Control directeur Robert Redfield doodsbedreigingen van collega wetenschappers nadat hij CNN had verteld dat hij geloofde dat COVID-19 afkomstig was uit een laboratorium. “Ik werd bedreigd en verbannen omdat ik een andere hypothese voorstelde,” vertelde Redfield aan Vanity Fair. “Ik verwachtte het van politici. Ik had het niet verwacht van de wetenschap.” (lees meer)

Washington (CNN) – “Het team van president Joe Biden heeft een nauwgezet onderzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat laat in de regering-Trump werd gestart om te bewijzen dat het coronavirus afkomstig is uit een Chinees lab, stopgezet vanwege zorgen over de kwaliteit van het werk, volgens drie bronnen die bekend zijn met het besluit.

Het bestaan van het onderzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de beëindiging ervan dit voorjaar door de regering Biden – geen van beide is eerder gemeld – komt aan het licht tegen de achtergrond van hernieuwde belangstelling voor de vraag of het virus zou kunnen zijn uitgelekt uit een laboratorium in Wuhan dat banden heeft met het Chinese leger. De regering Biden wordt ook geconfronteerd met een onderzoek naar haar eigen pogingen om vast te stellen of de Chinese regering verantwoordelijk was voor het virus.

♦ Op woensdag gaf Biden een verklaring uit waarin hij de Amerikaanse inlichtingendiensten opdroeg hun inspanningen te verdubbelen bij het onderzoek naar de oorsprong van de Covid-19 pandemie en hem binnen 90 dagen verslag uit te brengen.” (LINK)

♦ [WASHINGTON DC] – De inlichtingendiensten zijn er niet in geslaagd om de oorsprong van het coronavirus onomstotelijk vast te stellen na een 90 dagen durend onderzoek op bevel van President Biden, maar deskundigen zijn verdeeld over het waarom.

In een rapport van het Office of the Director of National Intelligence (ODNI) werd vastgesteld dat de ambtenaren niet in staat waren uit te maken of het virus ontsnapt was uit een laboratorium of zich via een besmet dier verspreidde naar de mens. Maar de uiteindelijke conclusie van de 85 miljard dollar per jaar kostende gemeenschap was dat zij niet in staat zou zijn de oorsprong van het virus te achterhalen als China niet volledig zou meewerken. (LINK)

Als je hebt gevolgd hoe de Amerikaanse inlichtingendienst te werk gaat, zie je een vrij duidelijk beeld ontstaan van een sterke waarschijnlijkheid rond wat er heeft plaatsgevonden.

De defensie van de VS ontwikkelde SARS-CoV-2 in North Carolina. De 4th Branch (Intelligence Community) wilde het gebruiken. Het Pentagon hervat de financiering voor de ontwikkeling van SARS-CoV-2 in samenwerking met Wuhan, China – om een dekmantel te creëren. De 4th Branch (Intelligence Community) gebruikt het virus door het los te laten in/rond Wuhan. Alles wat daarna gebeurt is gewoon een deel van de 4th Branch om hun sporen uit te wissen. Wuhan, China wordt de zondebok.

De IC release van COVID-19 zou twee transparante motieven hebben voor de 4th Branch: (1) Het wegwerken van Trump via mail-in ballots, en inlichtingen hulp in de richting van de 2020 verkiezingsuitslag; en (2) Het uitbreiden van hun invloed en controle operaties als de machtigste kracht in de Amerikaanse regering.

Een van de hoofdrolspelers, die waarschijnlijk de details kent achter wie precies de vrijlating heeft uitgevoerd, is voormalig minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, die bijna uitsluitend de Chinezen de schuld heeft gegeven. [Voormalig DNI John Ratcliffe is ook een standvastige figuur die wijst naar Wuhan, China. Vergeet niet dat DNI Ratcliffe de ontvanger was van de 4th Branch Intelligence Community producten die wezen naar Wuhan, China.

Als het klinkt alsof deze stelling te ver gezocht is, dan begrijp je misschien niet helemaal hoe de Vierde Tak van de regering werkt.


Ik heb al er al eens eerder op gewezen dat Ron Unz ook van mening is dat het vermeende virus door de VS losgelaten is en dat hij daar overtuigende argumenten voor heeft. Hij heeft ook dit stuk becommentarieerd:

Gedurende de laatste achttien maanden, denk ik dat ik bijna alleen stond op het internet in het betogen dat de Covid uitbraak die eind 2019 begon in Wuhan, China waarschijnlijk het resultaat was van een Amerikaanse biowapenaanval uitgevoerd door schurkachtige elementen van onze eigen nationale veiligheidsinstelling.

De afzonderlijke artikelen in mijn lange reeks zijn zo’n 350.000 keer bekeken, maar op een paar uitzonderingen na heeft bijna niemand publiekelijk zo’n uiterst controversiële hypothese onderschreven, en bijna net zo weinig van de schare lezers zijn zelfs bereid geweest om het bestaan ervan te erkennen.

In die betreurenswaardige situatie begint nu echter verandering te komen. Slechts een paar dagen geleden publiceerde een invloedrijke MAGA/Trumpistische website genaamd The Conservative Treehouse een 1.400 woorden tellend stuk waarin sterk werd gesuggereerd dat Amerika’s “Vierde Regeringstak”, namelijk onze inlichtingendiensten, heel goed mogelijk verantwoordelijk waren voor de Covid epidemie, en waarin zelfs met mij werd geconcludeerd dat voormalig minister van Buitenlandse Zaken en CIA directeur Mike Pompeo de persoon lijkt te zijn die het meest waarschijnlijk weet wie werkelijk verantwoordelijk was.

Lees meer.


Niets van alles hierboven beantwoordt echter de vraag waarom er een speciaal gain-of-function-virus gecreëerd zou zijn dat niet dodelijker is dan de gewone griep, dat dezelfde symptomen heeft als de griep en de griep compleet verdwenen is tijdens de ‘pandemie’ van dit vermeende virus.

De CDC zelf zegt dat het gewone coronavirus precies dezelfde symptomen heeft als het Sars-Cov-2 coronavirus. En de National Institutes of Health (NIH) zegt dat de antilichamen hetzelfde zijn:

Het Coronavirus en zijn vaccin maken deel uit van een gelaagde hoax

If it looks like de griep, walks like de griep en talks like de griep .. It probably is ..

De echte pandemie moet nog komen: De pandemie van de gevaccineerden. Met deze nep-pandemie als excuus hebben ze spike-proteïnen ingespoten bij het merendeel van de Westerlingen. India doet nauwelijks mee en geeft voornamelijk Ivermectine, China heeft een ouderwets vaccin ontwikkeld en in Afrika is nog geen 2% geïnjecteerd. Zoals Bill Gates al aankondigde wordt de volgende pandemie 10 keer erger.

Zullen Vaccin-gerelateerde sterfgevallen sterk toenemen deze winter?

Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:


20 Redenen waarom een Covid-pandemie nooit heeft bestaan

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties