Na 18 lange maanden zijn er zoveel statistieken en getallen die je in je hoofd moet proberen te houden dat dat bijna ondoenlijk is. Om daarbij te helpen heeft de Off-Guardian een verzameling van alle argumenten gemaakt die u ooit nodig zult hebben. Een lijst met bulletpoints en bronnen voor alle belangrijke punten. Een one-stop-shop.

Hier zijn de belangrijkste feiten en bronnen over de vermeende “pandemie”, die u zullen helpen een greep te krijgen op wat er met de wereld is gebeurd sinds januari 2020, en die u zullen helpen uw vrienden te verlichten die misschien nog steeds gevangen zitten in de mist van het Nieuwe Normaal:

“Covid sterfgevallen” – Lockdowns – PCR Tests – “asymptomatische infectie” – Ventilatoren – Maskers – Vaccins – Bedrog & Voorkennis

DEEL I: “COVID STERFGEVALLEN” & STERFTE

1. Het overlevingspercentage van “Covid” bedraagt meer dan 99%. De medische deskundigen van de regering hebben vanaf het begin van de pandemie onderstreept dat de overgrote meerderheid van de bevolking geen enkel gevaar loopt door Covid.

Bijna alle studies over de infectie-fataliteitsratio (IFR) van Covid hebben resultaten opgeleverd tussen 0,04% en 0,5%. Dat betekent dat de overlevingskans van Covid ten minste 99,5% is.

*

2. Er is GEEN ongewoon hoog sterftecijfer vastgesteld. De pers heeft 2020 het “dodelijkste jaar sinds de tweede wereldoorlog” genoemd, maar dit is misleidend omdat geen rekening wordt gehouden met de enorme toename van de bevolking sinds die tijd. Een redelijker statistische maatstaf voor sterfte is het leeftijdsgestandaardiseerde sterftecijfer (ASMR):

Volgens deze maatstaf is 2020 niet eens het slechtste sterftejaar sinds 2000, maar zijn er sinds 1943 slechts negen jaren geweest die beter waren dan 2020.

Ook in de VS ligt de ASMR voor 2020 pas op het niveau van 2004:

klik voor groter

Klik hier voor een gedetailleerd overzicht van de invloed van Covid op de mortaliteit in West-Europa en de VS. De stijgingen in sterfte die we hebben gezien kunnen worden toegeschreven aan niet-Covid oorzaken [feiten 79 & 19].

*

3. “Covid sterfte” tellingen zijn kunstmatig opgeblazen. Landen over de hele wereld definiëren een “Covid-dode” als een “dood door eender welke oorzaak binnen 28/30/60 dagen na een positieve test“.

Gezondheidsfunctionarissen uit Italië, Duitsland, het VK, de VS, Noord-Ierland en andere landen hebben deze praktijk toegegeven:

Het opheffen van het onderscheid tussen sterven aan Covid en sterven aan iets anders na een positieve test op Covid zal uiteraard leiden tot een te hoge telling van “Covid-doden”. De Britse patholoog Dr. John Lee waarschuwde afgelopen voorjaar al voor deze “aanzienlijke overschatting“. Andere belangrijke bronnen hebben dit ook gemeld.

Gezien het enorme percentage “asymptomatische” Covid-infecties [14], de bekende prevalentie van ernstige comorbiditeiten [feit 4] en het potentieel voor vals-positieve tests [feit 18], maakt dit de Covid-sterftecijfers tot een uiterst onbetrouwbare statistiek.

*

4. De overgrote meerderheid van de covid sterfgevallen hebben ernstige comorbiditeiten. In maart 2020 publiceerde de Italiaanse regering statistieken waaruit bleek dat 99,2% van hun “Covid-doden” ten minste één ernstige comorbiditeit hadden.

Deze omvatten kanker, hartaandoeningen, dementie, Alzheimer, nierfalen en diabetes (onder anderen). Meer dan 50% van hen had drie of meer ernstige reeds bestaande aandoeningen.

Dit patroon heeft zich in de loop van de “pandemie” in alle andere landen doorgezet. Uit een FOIA-verzoek van oktober 2020 aan de ONS van het VK bleek dat minder dan 10% van de officiële telling van “Covid-doden” op dat moment Covid als enige doodsoorzaak had.

*

5. De gemiddelde leeftijd bij overlijden aan “Covid” is hoger dan de gemiddelde levensverwachting. De gemiddelde leeftijd van een “Covid overlijden” in het Verenigd Koninkrijk is 82,5 jaar. In Italië is het 86. Duitsland, 83. Zwitserland, 86. Canada, 86. De VS, 78, Australië, 82.

In bijna alle gevallen is de mediane leeftijd van een “Covid-dode” hoger dan de nationale levensverwachting.

Voor het grootste deel van de wereld heeft de “pandemie” dus weinig of geen invloed gehad op de levensverwachting. Dit in tegenstelling tot de Spaanse griep, waarbij de levensverwachting in de VS in iets meer dan een jaar tijd met 28% daalde. [bron]

*

6. Covid-sterfte is een exacte afspiegeling van de natuurlijke sterftecurve. Statistische studies uit het VK en India hebben aangetoond dat de curve voor “Covid-sterfte” de curve voor de verwachte sterfte bijna exact volgt:

Het risico van overlijden “aan Covid” volgt, bijna precies, uw achtergrondrisico van overlijden in het algemeen.

De kleine toename voor sommige oudere leeftijdsgroepen kan door andere factoren worden verklaard.[feiten 79 & 19].

*

7. Er is een enorme toename van het gebruik van “onwettige” DNR’s. Waakhonden en overheidsinstanties hebben gemeld dat het gebruik van “Do Not Resuscitate Orders” (niet reanimeren) (DNR’s) de afgelopen twintig maanden enorm is toegenomen.

In de VS hebben ziekenhuizen “universele DNR’s” overwogen voor elke patiënt die positief testte op Covid, en klokkenluidende verpleegsters hebben toegegeven dat het DNR-systeem in New York werd misbruikt.

In het VK was er een “ongekende” toename van “illegale” DNR’s voor gehandicapten, huisartsenposten stuurden brieven naar niet-terminale patiënten met de aanbeveling DNR-opdrachten te ondertekenen, terwijl andere artsen “algemene DNR’s” ondertekenden voor hele verpleeghuizen.

Uit een studie van de Universiteit van Sheffield bleek dat bij meer dan een derde van alle “verdachte” Covid-patiënten binnen 24 uur na opname in het ziekenhuis een DNR aan het dossier was toegevoegd.

Het algemeen gebruik van gedwongen of onwettige DNR-opdrachten zou verantwoordelijk kunnen zijn voor een toename van het sterftecijfer in 2020/21. [Feiten 2 & 6].

*

DEEL II: LOCKDOWNS

8. Lockdowns voorkomen de verspreiding van ziekten niet. Er is weinig tot geen bewijs dat lockdowns enig effect hebben op het beperken van “Covid-doden”. Als je regio’s vergelijkt die wel en regio’s die niet tot lockdown zijn overgegaan, zie je geen enkel patroon.

“Covid sterfgevallen” in Florida (geen lockdown) vs Californië (lockdown) – klik voor groter
“Covid sterfgevallen” in Zweden (geen lockdown) vs UK (lockdown) – klik voor groter

*

9. Lockdowns doden mensen. Er zijn sterke aanwijzingen dat lockdowns – door sociale, economische en andere schade voor de volksgezondheid – dodelijker zijn dan het “virus”.

Dr. David Nabarro, speciaal gezant van de Wereldgezondheidsorganisatie voor Covid-19 beschreef in oktober 2020 lockdowns als een “wereldwijde catastrofe”:

Wij van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn geen voorstander van lockdowns als het voornaamste middel om het virus onder controle te krijgen […] het lijkt erop dat de armoede in de wereld volgend jaar verdubbeld zal zijn. Dit is een vreselijke, afschuwelijke wereldwijde catastrofe”.

In een VN-rapport van april 2020 wordt gewaarschuwd dat 100.000 kinderen zullen omkomen door de economische gevolgen van de lockdowns, terwijl nog eens tientallen miljoenen worden geconfronteerd met mogelijke armoede en hongersnood.

Werkloosheid, armoede, zelfmoord, alcoholisme, drugsgebruik en andere sociale/geestelijke gezondheidscrisissen nemen overal ter wereld een hoge vlucht. Terwijl gemiste en uitgestelde operaties en screenings in de nabije toekomst zullen leiden tot een hoger sterftecijfer als gevolg van hartziekten, kanker en dergelijke.

De impact van de lockdown zou de kleine toename van het sterftecijfer verklaren [Feiten 2 & 6].

*

10. De ziekenhuizen waren nooit ongewoon overbelast. Het belangrijkste argument ter verdediging van lockdowns is dat een “afvlakking van de curve” een snelle toevloed van gevallen zou voorkomen en de gezondheidszorgsystemen voor instorting zou behoeden. Maar de meeste zorgstelsels stonden helemaal niet op instorten.

In maart 2020 werd gemeld dat ziekenhuizen in Spanje en Italië overstroomden met patiënten, maar dit gebeurt elk griepseizoen. In 2017 zaten Spaanse ziekenhuizen op 200% capaciteit, en in 2015 sliepen patiënten in gangen. In een JAMA-paper uit maart 2020 werd vastgesteld dat Italiaanse ziekenhuizen “in de wintermaanden doorgaans op 85-90% van hun capaciteit draaien“.

In het Verenigd Koninkrijk wordt de NHS in de winter regelmatig tot het breekpunt opgerekt.

Als onderdeel van hun Covid-beleid kondigde de NHS in het voorjaar van 2020 aan dat zij “de ziekenhuiscapaciteit op nieuwe manieren zou reorganiseren om Covid- en niet-Covid-patiënten afzonderlijk te behandelen” en dat “als gevolg daarvan ziekenhuizen te maken zullen krijgen met druk op de capaciteit bij een lagere algemene bezettingsgraad dan eerder het geval zou zijn geweest”.

Dit betekent dat ze duizenden bedden hebben geschrapt. Tijdens een vermeende dodelijke pandemie verlaagden zij de maximale bezettingsgraad van ziekenhuizen. Desondanks heeft de NHS nooit meer druk gevoeld dan een typisch griepseizoen, en soms waren er zelfs 4x meer lege bedden dan normaal.

In zowel het VK als de VS werden miljoenen uitgegeven aan tijdelijke noodziekenhuizen die nooit werden gebruikt.

*

DEEL III: PCR-TESTS

11. PCR-tests zijn niet ontworpen om ziektes te diagnosticeren. De Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) test wordt in de media beschreven als de “gouden standaard” voor de diagnose van Covid. Maar het was nooit de bedoeling van de Nobelprijswinnende uitvinder van het proces om het te gebruiken als diagnostisch instrument, en hij heeft dat ook publiekelijk gezegd:

PCR is gewoon een proces dat je in staat stelt om van iets een heleboel te maken. Het vertelt je niet dat je ziek bent, of dat het ding dat je uiteindelijk hebt gekregen je kwaad zal doen of iets dergelijks.”

*

12. PCR-tests hebben een geschiedenis van onnauwkeurigheid en onbetrouwbaarheid. De “gouden standaard” PCR-tests voor Covid staan erom bekend dat zij veel vals-positieve resultaten opleveren, doordat zij reageren op DNA-materiaal dat niet specifiek is voor Sars-Cov-2.

Uit een Chinese studie bleek dat dezelfde patiënt op dezelfde dag twee verschillende resultaten van dezelfde test kon krijgen. In Duitsland is bekend dat de tests hebben gereageerd op gewone verkoudheidsvirussen. Uit een studie uit 2006 bleek dat PCR-tests voor één virus ook op andere virussen reageerden. In 2007 leidde het gebruik van PCR-tests tot een “uitbraak” van kinkhoest die in werkelijkheid nooit heeft bestaan. Sommige tests in de VS reageerden zelfs op het negatieve controlemonster.

Wijlen de president van Tanzania, John Magufuli, heeft monsters van geiten, papaya en motorolie voor PCR-tests ingeleverd, die alle positief op het virus terugkwamen.

Al in februari 2020 gaven deskundigen toe dat de test onbetrouwbaar was. Dr. Wang Cheng, voorzitter van de Chinese Academie van Medische Wetenschappen vertelde de Chinese staatstelevisie: “De nauwkeurigheid van de tests is slechts 30-50%“. De eigen website van de Australische regering beweerde: “Er is weinig bewijs beschikbaar om de nauwkeurigheid en het klinisch nut van de beschikbare COVID-19-tests te beoordelen.” En een Portugese rechtbank oordeelde dat PCR-tests “onbetrouwbaar” zijn en niet gebruikt mogen worden voor diagnose.

U kunt gedetailleerde uitsplitsingen van de tekortkomingen van PCR-tests  hierhier and hier lezen.

*

13. De CT-waarden van de PCR-tests zijn te hoog. PCR-tests worden uitgevoerd in cycli, het aantal cycli dat u gebruikt om uw resultaat te krijgen staat bekend als uw “cyclusdrempel” of CT-waarde. Kary Mullis zei: “Als je meer dan 40 cycli moet doorlopen[…] is er iets ernstig mis met je PCR.

De MIQE PCR-richtsnoeren zijn het daarmee eens en stellen: “[CT] waarden hoger dan 40 zijn verdacht vanwege de impliciet lage efficiëntie en moeten in het algemeen niet worden gerapporteerd,” Dr. Fauci zelf gaf zelfs toe dat iets meer dan 35 cycli bijna nooit kweekbaar is.

Dr. Juliet Morrison, viroloog aan de Universiteit van Californië, Riverside, vertelde de New York Times: Elke test met een cyclusdrempel van meer dan 35 is te gevoelig…Ik ben geschokt dat mensen denken dat 40 [cycli] een positief resultaat kan opleveren…Een redelijker drempel zou 30 tot 35 zijn“.

In hetzelfde artikel zegt Dr. Michael Mina, van de Harvard School of Public Health, dat de grens op 30 zou moeten liggen, en de auteur wijst er verder op dat een verlaging van de CT van 40 naar 30 het aantal “covid-gevallen” in sommige staten met wel 90% zou hebben verminderd.

Volgens de eigen gegevens van de CDC kan geen monster met meer dan 33 cycli worden gekweekt, en volgens het Duitse Robert Koch-Instituut is niets met meer dan 30 cycli waarschijnlijk besmettelijk.

Desondanks is bekend dat bijna alle laboratoria in de VS hun tests op ten minste 37 cycli uitvoeren en soms zelfs op 45 cycli. De “standaardwerkwijze” van de NHS voor PCR-tests stelt de grens op 40 cycli.

Op basis van wat we weten over de CT-waarden, zijn de meeste resultaten van PCR-tests op zijn best twijfelachtig.

*

14. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft (tweemaal) toegegeven dat PCR-tests vals-positieve resultaten opleveren. In december 2020 heeft de WHO een memo over het PCR-proces gepubliceerd waarin laboratoria wordt opgedragen op hun hoede te zijn voor hoge CT-waarden die vals-positieve resultaten veroorzaken:

wanneer specimens een hoge Ct-waarde retourneren, betekent dit dat er veel cycli nodig waren om virus te detecteren. In sommige omstandigheden is het onderscheid tussen achtergrondruis en daadwerkelijke aanwezigheid van het doelvirus moeilijk vast te stellen.

In januari 2021 bracht de WHO opnieuw een memo uit, ditmaal met de waarschuwing dat “asymptomatische” positieve PCR-tests opnieuw moeten worden getest omdat het om vals-positieve uitslagen kan gaan:

Wanneer de testresultaten niet overeenstemmen met de klinische presentatie, moet een nieuw specimen worden genomen en opnieuw worden getest met dezelfde of een andere NAT-technologie.

*

15. De wetenschappelijke basis voor de Covid-tests is twijfelachtig. Het genoom van het Sars-Cov-2-virus zou in december 2019 door Chinese wetenschappers zijn gesequenced en vervolgens op 10 januari 2020 zijn gepubliceerd. Minder dan twee weken later hadden Duitse virologen (Christian Drosten et al.) naar verluidt het genoom gebruikt om assays voor PCR-tests te maken.

Zij schreven een paper, Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR, dat werd ingediend voor publicatie op 21 januari 2020, en vervolgens aanvaard op 22 januari. Dat betekent dat het artikel naar verluidt in minder dan 24 uur “peer-reviewed” was. Een proces dat normaal weken in beslag neemt.

Sindsdien heeft een consortium van meer dan veertig biowetenschappers een verzoek ingediend om het artikel in te trekken, waarbij ze een lang rapport hebben geschreven waarin 10 grote fouten in de methodologie van het artikel worden beschreven.

Zij hebben ook gevraagd om het peer-review rapport van het tijdschrift vrij te geven, om te bewijzen dat het artikel wel degelijk door het peer-review proces is gekomen. Het tijdschrift heeft hieraan nog geen gehoor gegeven.

De Corman-Drosten testen zijn de basis van elke Covid PCR test in de wereld. Als het artikel twijfelachtig is, is elke PCR test ook twijfelachtig.

*

DEEL IV: “ASYMPTOMATISCHE INFECTIE”

16. Het merendeel van de Covid-infecties is “asymptomatisch”. Al in maart 2020 bleek uit studies in Italië dat 50-75% van de positieve Covid-tests geen symptomen vertoonde. Uit een andere Britse studie van augustus 2020 bleek dat maar liefst 86% van de “Covid-patiënten” helemaal geen virale symptomen vertoonde.

Het is letterlijk onmogelijk om het verschil te zien tussen een “asymptomatisch geval” en een vals-positief testresultaat.

*

17. Er is zeer weinig bewijs voor het vermeende gevaar van “asymptomatische overdracht”. In juni 2020 verklaarde dr. Maria Van Kerkhove, hoofd van de eenheid voor opkomende ziekten en zoönosen van de WHO:

Uit de gegevens die we hebben, blijkt nog steeds dat het zelden voorkomt dat een asymptomatische persoon de ziekte verder overdraagt op een secundair individu,”

Uit een meta-analyse van Covid-studies, gepubliceerd door Journal of the American Medical Association (JAMA) in december 2020, bleek dat asymptomatische dragers een kans van minder dan 1% hadden om mensen in hun huishouden te besmetten. Een andere studie, gedaan naar influenza in 2009, vond:

…beperkt bewijs om het belang van [asymptomatische] transmissie te suggereren. De rol van asymptomatische of presymptomatische met influenza geïnfecteerde personen in de overdracht van de ziekte is mogelijk overschat…”.

Gezien de bekende gebreken van de PCR-tests kunnen veel “asymptomatische gevallen” vals-positief zijn.[feit 14]

*

DEEL V: VENTILATOREN

18. Beademing is GEEN behandeling voor respiratoire virussen. Mechanische beademing is geen aanbevolen behandeling voor luchtweginfecties, van welke aard dan ook, en is dat ook nooit geweest. In de eerste dagen van de pandemie hebben veel artsen hun twijfels geuit over het gebruik van beademingsapparatuur om “Covid” te behandelen.

Dr. Matt Strauss schreef in The Spectator:

Beademingsapparaten genezen geen enkele ziekte. Ze kunnen je longen met lucht vullen als je dat zelf niet meer kunt. Ze worden in het bewustzijn van het publiek geassocieerd met longziekten, maar dit is in feite niet hun meest voorkomende of meest geschikte toepassing.

De Duitse longarts Dr. Thomas Voshaar, voorzitter van de Vereniging van Pneumatologische Klinieken zei:

Toen we de eerste studies en rapporten uit China en Italië lazen, vroegen we ons onmiddellijk af waarom intubatie daar zo gebruikelijk was. Dit was in tegenspraak met onze klinische ervaring met virale longontsteking.

Desondanks “adviseerden” de WHOCDCECDC en NHS allemaal om Covid-patiënten te beademen in plaats van niet-invasieve methoden te gebruiken.

Dit was geen medisch beleid om de patiënten zo goed mogelijk te behandelen, maar veeleer om de hypothetische verspreiding van Covid te beperken door te voorkomen dat patiënten aërosoldruppeltjes uitademen.

*

19. Beademingsapparatuur doodde mensen. Iemand aan de beademing leggen die lijdt aan griep, longontsteking, chronisch obstructieve longziekte, of een andere aandoening die de ademhaling beperkt of de longen aantast, zal geen van die symptomen verlichten. In feite zal het de symptomen vrijwel zeker verergeren, en velen van hen zullen eraan overlijden.

Intubatiebuizen zijn een bron van mogelijke infecties, bekend als “beademingsgeassocieerde longontsteking”, die volgens studies tot 28% van alle mensen aan beademingsapparatuur treft, en 20-55% van de geïnfecteerden doodt.

Mechanische beademing is ook schadelijk voor de fysieke structuur van de longen, wat resulteert in “door beademing veroorzaakte longschade“, die de kwaliteit van leven dramatisch kan beïnvloeden en zelfs tot de dood kan leiden.

Deskundigen schatten dat 40-50% van de beademde patiënten sterft, ongeacht hun ziekte. Wereldwijd stierf tussen 66 en 86% van alle “Covid patiënten” die aan beademing werden gelegd.

Volgens de “undercover verpleegster” werden beademingsmachines in New York zo verkeerd gebruikt dat ze de longen van de patiënten vernietigden:

Dit beleid was op zijn best nalatigheid, en mogelijk opzettelijke moord op zijn slechtst. Dit misbruik van beademing kan de oorzaak zijn van een toename van het sterftecijfer in 2020/21 [Feiten 2 & 6]

*

DEEL VI: MASKERS

20. Maskers werken niet. Ten minste een dozijn wetenschappelijke studies heeft aangetoond dat maskers niets doen om de verspreiding van luchtwegvirussen tegen te houden.

Uit een meta-analyse die in mei 2020 door de CDC werd gepubliceerd, bleek “dat het gebruik van gezichtsmaskers de overdracht van griep niet significant vermindert“.

Uit een andere studie met meer dan 8000 proefpersonen bleek dat maskers “niet effectief leken te zijn tegen laboratoriumbevestigde virale luchtweginfecties noch tegen klinische luchtweginfecties.

Er zijn er letterlijk te veel om ze allemaal te citeren, maar u kunt ze lezen: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] Of lees hier een samenvatting van SPR.

Hoewel er enkele studies zijn gedaan die beweren dat maskers werken voor Covid, vertonen ze allemaal ernstige gebreken. Een ervan baseerde zich op zelfgerapporteerde enquêtes als data. Een ander was zo slecht opgezet dat een panel van deskundigen eiste dat het werd teruggetrokken. Een derde werd teruggetrokken nadat de voorspellingen volledig onjuist bleken.

De WHO gaf opdracht tot een eigen meta-analyse in de Lancet, maar in die studie werd alleen gekeken naar N95-maskers en alleen in ziekenhuizen. [Voor een volledig overzicht van de slechte gegevens in deze studie, klik hier].

Afgezien van wetenschappelijk bewijs, is er genoeg echt bewijs dat maskers niets doen om de verspreiding van ziekten tegen te houden.

Bijvoorbeeld, North Dakota en South Dakota hadden bijna identieke aantallen ziektegevallen, ondanks dat de ene een maskerplicht had en de andere niet:

klik voor groter

In Kansas hadden provincies zonder maskermandaat in feite minder Covid-“gevallen” dan provincies met maskermandaat. En ondanks dat maskers heel gewoon zijn in Japan, hadden ze in 2019 hun ergste griepuitbraak in decennia.

*

21. Maskers zijn slecht voor de gezondheid. Het langdurig dragen van een masker, het meer dan eens dragen van hetzelfde masker, en andere aspecten van stoffen maskers kunnen slecht zijn voor de gezondheid. Een lange studie over de schadelijke effecten van het dragen van maskers werd onlangs gepubliceerd door het International Journal of Environmental Research and Public Health.

Dr. James Meehan meldde in augustus 2020 dat hij een toename zag van bacteriële longontsteking, schimmelinfecties, gezichtsuitslag.

Het is ook bekend dat maskers plastic microvezels bevatten, die bij inademing de longen beschadigen en mogelijk kankerverwekkend zijn.

Het dragen van maskers door kinderen werkt mondademhaling in de hand, wat leidt tot misvormingen van het gezicht.

Over de hele wereld zijn mensen bewusteloos geraakt door CO2-vergiftiging terwijl ze hun masker droegen, en sommige kinderen in China kregen zelfs een plotselinge hartstilstand.

*

22. Maskers zijn slecht voor de planeet. Miljoenen en miljoenen wegwerpmaskers worden al meer dan een jaar per maand gebruikt. Volgens een rapport van de VN zal de Covid19-pandemie er waarschijnlijk toe leiden dat het plastic afval de komende jaren meer dan verdubbelt, en het overgrote deel daarvan bestaat uit gezichtsmaskers.

Het rapport waarschuwt verder dat deze maskers (en ander medisch afval) riool- en irrigatiesystemen zullen verstoppen, wat een domino-effect zal hebben op de volksgezondheid, irrigatie en landbouw.

Uit een studie van de Universiteit van Swansea bleek dat “zware metalen en plastic vezels vrijkwamen wanneer wegwerpmaskers in water werden ondergedompeld“. Deze materialen zijn giftig voor zowel mensen als dieren in het wild.

*

DEEL VII: VACCINS

23. Covid-“vaccins” zijn totaal ongekend. Vóór 2020 was er nog nooit een succesvol vaccin tegen een menselijk coronavirus ontwikkeld. Sindsdien hebben we er naar verluidt 20 gemaakt in 18 maanden.

Wetenschappers proberen al jaren een SARS- en MERS-vaccin te ontwikkelen, maar met weinig succes. Sommige van de mislukte SARS-vaccins veroorzaakten zelfs overgevoeligheid voor het SARS-virus. Dit betekent dat gevaccineerde muizen de ziekte mogelijk ernstiger zouden kunnen krijgen dan niet-gevaccineerde muizen. Een andere poging veroorzaakte leverschade bij fretten.

Terwijl traditionele vaccins werken door het lichaam bloot te stellen aan een verzwakte stam van het micro-organisme dat de ziekte veroorzaakt, zijn deze nieuwe Covid-vaccins mRNA-vaccins.

mRNA-vaccins (messenger ribonucleic acid) werken theoretisch door virale mRNA in het lichaam te injecteren, waar het zich in uw cellen vermenigvuldigt en uw lichaam stimuleert om de “spike-eiwitten” van het virus te herkennen en er antigenen voor te maken. Er wordt al sinds de jaren negentig onderzoek naar gedaan, maar vóór 2020 is geen enkel mRNA-vaccin ooit goedgekeurd voor gebruik.

*

24. Vaccins verlenen geen immuniteit en voorkomen geen overdracht. Men geeft grif toe dat Covid-“vaccins” geen immuniteit tegen infectie verlenen en niet voorkomen dat de ziekte op anderen wordt overgedragen. In een artikel in het British Medical Journal werd er zelfs op gewezen dat de vaccinstudies niet waren opgezet om zelfs maar te proberen te beoordelen of de “vaccins” de overdracht beperkten.

De vaccinproducenten zelf waren, toen zij de ongeteste mRNA-gentherapieën vrijgaven, heel duidelijk over het feit dat de “werkzaamheid” van hun produkt gebaseerd was op “vermindering van de ernst van de symptomen“.

*

25. De vaccins werden overhaast ontwikkeld en hebben onbekende langetermijneffecten. De ontwikkeling van vaccins is een langzaam, moeizaam proces. Gewoonlijk duurt het vele jaren voordat een vaccin ontwikkeld, getest en uiteindelijk goedgekeurd is voor gebruik door het publiek. De verschillende vaccins voor Covid zijn allemaal in minder dan een jaar ontwikkeld en goedgekeurd. Het is duidelijk dat er geen langetermijngegevens kunnen zijn over de veiligheid van chemicaliën die minder dan een jaar oud zijn.

Pfizer geeft dit zelfs toe in het uitgelekte leveringscontract tussen de farmaceutische reus en de regering van Albanië:

dat de lange termijn effecten en werkzaamheid van het vaccin op dit moment niet bekend zijn en dat er nadelige effecten van het vaccin kunnen zijn die op dit moment niet bekend zijn

Verder is geen van de vaccins aan deugdelijke proeven onderworpen. Veel van deze vaccins zijn helemaal niet getest in de eerste fase, en de laatste proeven op mensen zijn nog niet peer-reviewed, hebben hun gegevens nog niet vrijgegeven, zullen pas in 2023 klaar zijn of zijn stopgezet na “ernstige bijwerkingen”.

*

26. Vaccinproducenten hebben een wettelijke vrijwaring gekregen voor het geval zij schade veroorzaken. De Public Readiness and Emergency Preparedness Act (PREP) van de VS verleent immuniteit tot ten minste 2024.

De productvergunningswet van de EU doet hetzelfde, en er zijn berichten over vertrouwelijke aansprakelijkheidsclausules in de contracten die de EU met vaccinfabrikanten heeft gesloten.

Het VK is zelfs nog verder gegaan en heeft de regering en haar medewerkers permanent wettelijk gevrijwaard voor schade die ontstaat wanneer een patiënt wordt behandeld voor Covid19 of “vermoedelijk Covid19”.

Nogmaals, het uitgelekte Albanese contract suggereert dat Pfizer, althans, deze schadeloosstelling tot een standaard eis heeft gemaakt voor de levering van Covid-vaccins:

Koper stemt er hierbij mee in Pfizer te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen […] van en tegen alle rechtszaken, claims, acties, eisen, verliezen, schade, aansprakelijkheden, schikkingen, straffen, boetes, kosten en uitgaven

*

DEEL VIII: MISLEIDING EN VOORKENNIS

27. De EU was al minstens een JAAR voor het begin van de pandemie bezig met de voorbereiding van “vaccinpaspoorten”. Voorgestelde COVID-tegenmaatregelen, die aan het publiek werden gepresenteerd als geïmproviseerde noodmaatregelen, bestonden al vóór het ontstaan van de ziekte.

In twee EU-documenten die in 2018 werden gepubliceerd, de “2018 State of Vaccine Confidence” en een technisch verslag getiteld “Designing and implementing an immunisation information system“, werd de plausibiliteit van een vaccinatiemonitoringsysteem voor de hele EU besproken.

Deze documenten werden samengevoegd in het “Vaccinatieroutekaart 2019”, waarin (onder meer) een “haalbaarheidsstudie” over vaccinpaspoorten werd vastgesteld die in 2019 moet beginnen en in 2021 moet eindigen:

klik voor groter

De eindconclusies van dit verslag werden in september 2019 aan het publiek bekendgemaakt, net een maand voor Event 201 (hieronder).

*

28. Een “trainingsoefening” voorspelde de pandemie slechts weken voordat deze begon. In oktober 2019 hielden het World Economic Forum en de Johns Hopkins University Event 201. Dit was een trainingsoefening gebaseerd op een zoönotisch coronavirus dat een wereldwijde pandemie begon. De oefening werd gesponsord door de Bill and Melinda Gates Foundation en GAVI, de vaccinalliantie.

De bevindingen en aanbevelingen werden in november 2019 gepubliceerd als een “oproep tot actie“. Een maand later registreerde China zijn eerste geval van “Covid”.

*

29. Sinds begin 2020 is de griep “verdwenen”. In de Verenigde Staten zou het aantal griepgevallen sinds februari 2020 met meer dan 98% zijn gedaald.

klik voor groter

Het is ook niet alleen de VS, wereldwijd is de griep blijkbaar bijna volledig verdwenen.

Intussen treft een nieuwe ziekte, “Covid” genaamd, die identieke symptomen en een vergelijkbaar sterftecijfer heeft als influenza, blijkbaar alle mensen die normaal door de griep worden getroffen.

*

30. De elite heeft fortuinen verdiend tijdens de pandemie. Sinds het begin van de lockdown zijn de rijkste mensen aanzienlijk rijker geworden. Forbes meldde dat 40 nieuwe miljardairs zijn ontstaan “in de strijd tegen het coronavirus”, waarvan 9 vaccinproducenten.

Business Insider meldde dat “miljardairs hun nettowaarde zagen stijgen met een half biljoen dollar” tegen oktober 2020.

Het is duidelijk dat dat aantal nu nog groter zal zijn.

*

Dit zijn de belangrijkste feiten van de pandemie, hier gepresenteerd als hulpmiddel bij het formuleren en ondersteunen van uw argumenten met vrienden of vreemden. Met dank aan alle onderzoekers die deze informatie de afgelopen twintig maanden hebben verzameld, in het bijzonder Swiss Policy Research.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:


De Plandemie dient om een Coronapaspoort en vervolgens een digitale-ID in te voeren – Maar waarom? Hier is het antwoord

5 4 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties