Nicki Minaj tweette over een vriend van haar neef die was ingeënt en daarna orchitis (zwelling van de testikels) had gekregen.

Nicki werd voor deze tweet wereldwijd bespot door COVID-vaccine-experts en de mainstream media van over de hele wereld. Voor zover ik kon zien, steunde geen enkele medische deskundige haar standpunt. Niemand in een gezaghebbende positie kwam haar te hulp. Niemand.

Het blijkt dat Nicki helemaal gelijk had. En alle autoriteiten en medische experts van de wereld hadden het fout.

Dit staat bekend als een “inconvenient truth.”

Ik postte het wetenschappelijk bewijs op Nicki’s Twitter feed: de VAERS resultaten, de Fisher Exact tests. Twitter blokkeerde mijn hoofdtweet (met alle subtweets) kort nadat ik het gepost had, zodat niemand de waarheid te weten zou komen.

Dus besloot ik dit artikel te schrijven voor TrialSiteNews, zodat iedereen voor zichzelf kan beslissen wie te geloven, schrijft Steve Kirsch.

Misinformatie en VAERS

Maar laten we eerst een paar huishoudelijke zaken uit de weg ruimen over mij en over het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), het rapportagesysteem waarop de FDA en CDC vertrouwen om ongewenste voorvallen te traceren.

Ik ben geen medisch deskundige. Ik ben gewoon een ingenieur van MIT die in 1980 is afgestudeerd met een paar graden. Ik heb verstand van wetenschap, wiskunde en statistiek. Ik heb geen belangenconflicten. Ik heb geen geschiedenis van het geven van medische misinformatie.

Ik ben ook goed op de hoogte van het VAERS systeem. Wanneer je een ongewenst voorval hebt dat je meldt in de V-SAFE applicatie, word je doorverwezen naar VAERS om het te melden. Dit werkt niet zo goed als je dood bent. Dit is de reden waarom sterfgevallen enigszins ondergerapporteerd worden.

{ … }

Fauci kon het niet laten om commentaar te geven. Hij lult uit zijn nek. “Geen bewijs dat het gebeurt.” Neem je me in de maling? Hij is een hansworst. Hij heeft niet eens gekeken naar het bewijs dat al die tijd al in het zicht lag. Dit is hoe al deze misinformatie gebeurt.

Hier is wat ik bedoel met verborgen in “het volle zicht”… een webpagina met een samenvatting van dit alles die iedereen kan laden:

Het staat daar. Er zijn regels voor miskramen, pijn in de testikels/zwelling. Alles waarvan Fauci zei dat het vaccin het niet veroorzaakte… het staat er allemaal in het zicht: miskramen, menstruatiestoornissen, pijn/zwelling van de testikels, erectiestoornissen, vaginale/baarmoederbloedingen, enz.

Of er zijn artikelen zoals deze:

Als Fauci echt wil stoppen met de medische misinformatie, hoeft hij alleen maar te stoppen met praten. Simpel. Effectief. Probleem opgelost.

Komedianten hebben hun expertise op het gebied van vaccins ingebracht:

Het komt erop neer dat deze deskundigen alle negatieve gegevens negeren die niet in hun agenda passen. En ze spannen samen tegen iedereen die de moed heeft de waarheid te spreken om hen het zwijgen op te leggen en belachelijk te maken.

En het Congres maakt dit alles mogelijk door absoluut niets te doen om de censuur te stoppen.

Al het bewijs toont aan dat alle experts het mis hadden en dat Nicki gelijk heeft.

In plaats van meningen te geven over het al dan niet veroorzaken van orchitis door vaccins, wordt het niet eens tijd dat we naar de wetenschappelijke gegevens kijken?

Heeft iemand enig bewijs geleverd dat de vriendin van haar neef loog? Neen.

Dat is onze eerste aanwijzing dat ze de waarheid spreekt.

Dus deed ik een volledig onderzoek in VAERS en postte het resultaat. Maar omdat het zwaar trending werd, censureerde Twitter het binnen enkele uren na het posten.

Hier is het eerste bericht. Niemand mag de sub-tweets zien… allemaal gecensureerd.

https://twitter.com/stkirsch/status/1438381785784598535

Door censuur te plegen verhindert Twitter in feite de verspreiding van legitieme wetenschappelijke gegevens, zodat NIEMAND ooit de waarheid te weten zal komen.

Er was helemaal niets misleidend aan de tweet. Het was 100% feitelijk. Maar je kunt niet discussiëren met de Twitter censoren. Ze hebben ALTIJD gelijk en er is geen beroep mogelijk.

De waarheid over het vaccin moet worden gecensureerd, want als het niet gecensureerd zou worden, zouden ze niemand zover kunnen krijgen om het te nemen. Censuur is enorm belangrijk, vooral op sociale media platforms. Als je een product hebt dat zo onveilig is dat iemand met kennis van zaken het niet zou nemen, kun je het niet doen zonder hulp van censuur.

De waarheid onderdrukken is al erg genoeg, maar dan krijg je ook nog een zeer bevooroordeelde verklaring die er niet op wijst dat de eigen studies van het medicijnbedrijf het niet eens zijn met deze gezondheidsfunctionarissen.

Twitter vermeldt nooit dat uit de gegevens van Pfizer zelf blijkt dat de vaccins meer mensen doden dan redden (18 in de vaccingroep vs. 14 in de placebogroep). Waarom geven jullie geen evenwichtig beeld? Waarom geven jullie meningen van experts die het mis hebben (en niet in een eerlijk debat over de veiligheid zullen debatteren) in plaats van de wereld te vertellen dat de werkelijke DATA van Pfizer het veiligheidsverhaal niet ondersteunt?

In de geneeskunde is een dubbelblind gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek altijd beter dan de mening van een expert. Maar Twitter kan dat niet begrijpen. Dat zullen ze waarschijnlijk ook nooit.

Zal een van deze mensen zich ooit verontschuldigen tegenover Nicki? Ik betwijfel het. Want dat zou een bekentenis zijn dat 1) de vaccins een gebeurtenis hebben veroorzaakt die de FDA en CDC over het hoofd hebben gezien, en 2) het zou alle experts ter wereld blootstellen als mensen die verkeerde informatie geven en 3) dat Twitter opzettelijk waarheidsgetrouwe medische informatie aan het censureren was. Dat zal niet gebeuren.

Hoe kunnen alle experts het mis hebben? Simpel. Ze controleren de gegevens niet voordat ze mensen bekritiseren voor het doen van waarheidsgetrouwe uitspraken. Als je een verklaring aflegt die ingaat tegen het valse verhaal dat vaccins veilig en effectief zijn, word je neergehaald, zelfs als de feiten het niet ondersteunen.

Dus, met dat uit de weg, laten we beginnen met de gegevens.

Een onmogelijke anekdote

Eerst hebben we een zeer interessante anekdote van een van mijn Twitter-volgers die mijn post zag. Ik heb hem net aan de telefoon gesproken. Het is echt. Er waren 10 kinderen in de groep:

Dit is dus statistisch gezien ONMOGELIJK (d.w.z. “hoogst onwaarschijnlijk dat het ooit in je leven zal gebeuren”) als de vaccins deze aandoening niet veroorzaken. Ik vermoed dat deze anekdote niet op zichzelf staat. Dit wordt waarschijnlijk te weinig gerapporteerd vanwege schaamte.

Heeft de helft van de tienerjongens hier echt last van? Ik weet het niet. De URF van dit symptoom zou echt hoog zijn… Veel hoger dan de 41 die we hieronder gebruiken.

Op dit moment hebben we twee anekdotes van mensen die we vertrouwen die suggereren dat dit echt is.

VAERS analyse bevestigt dat zwellingen van de testikels verhoogd zijn na COVID vaccins.

Laten we eens kijken of we het ook in VAERS kunnen bevestigen, want dat zou veel meer gewicht geven aan het argument dat dit geen “toeval” was. En dan zullen we het hebben over de bevestiging van de werkingsmechanismen voor nog meer geloofwaardigheid.

Het is altijd fijn als we een grote bron van primaire veiligheidsgegevens zoals VAERS gebruiken. Het zal ook iedereen laten zien hoe onder-gerapporteerd VAERS is. Zelfs als maar één van die tien kinderen de waarheid sprak, dan is de onderrapportagefactor bij VAERS voor deze aandoening waarschijnlijk enorm.

Dus laten we nu eens in de gegevens duiken. We gebruiken een VAERS onderrapportagefactor (URF) van 41, gebaseerd op mijn eerdere werk. Dit is zeer conservatief. Het artikel bespreekt ook de meldingsbereidheid en dat stelt ons in staat voorgaande jaren te vergelijken met dit jaar met een correctiefactor (we proberen niet een supernauwkeurig antwoord te krijgen, maar gewoon in de buurt te komen).

Nu voeren we een vergelijkende VAERS-analyse uit tussen wat in een typisch jaar wordt gemeld en wat dit jaar.

De tweede analyse was over 10 jaar (alle vaccins). 64/3.6 is een 17.7X hogere incidentie dan voor een typische bijwerking van een vaccin. Dat is duidelijk een verhoogde aandoening.

Als we elke gebeurtenis vermenigvuldigen met de URF van 41, kunnen we een statistische significantietest doen over 200M mensen en die slaagt gemakkelijk:

VAERS-analyse bevestigt dat orchitis vaker voorkomt na COVID-vaccins

Nu doen we dezelfde test voor orchitis, wat een andere naam is voor dezelfde categorie symptomen:

Dus hebben we 20 / 1,3 = 15,3 X verhoging, dus niet veel anders dan we eerder vonden (17,7X).

Het is duidelijk dat beide verhoogd zijn. Nu vermenigvuldigen we met de URF van 41 (die zeer conservatief is) en testen op significantie:

Kortom, tot nu toe tonen alle gegevens die we hebben aan dat Nicki gelijk had en de experts ongelijk hadden.

VAERS analyse bevestigt dat erectiestoornissen vaker voorkomen na de COVID vaccins

Hier is de zoektocht naar COVID vaccins:

Hier is de zoektocht naar 10 jaar van alle vorige vaccins:

Dus 171/1.8 = 95X

Met andere woorden, uw kans op impotentie is verhoogd met bijna 100X na het COVID-vaccin versus andere vaccins. We hebben nu aan alle Bradford-Hill criteria voor causaliteit voldaan. Bovendien kunnen we dosisafhankelijkheid toevoegen (97 dosis 1 en 43 op dosis 2) zoals hieronder getoond.

Maar 15% minder mensen krijgen de tweede dosis, en de overgrote meerderheid van de mensen die de tweede dosis overslaan zijn degenen die ofwel (1) een slechte reactie op de eerste dosis hadden of (2) zagen dat hun vrienden een slechte reactie hadden en besloten de tweede dosis over te slaan (de dia waarop dit te zien is, staat halverwege in het programma). Het aantal zou dus 15% lager moeten zijn voor de tweede dosis. Dat is het niet. Er is hier dus ook sprake van dosisafhankelijkheid, waarschijnlijk dat mensen na de tweede dosis zo slecht reageerden dat ze niet terugkwamen voor een tweede dosis.

Wat betreft de test voor significantie, hier is het:

Dus alle experts zaten er weer eens naast. Het effect is zeer statistisch significant.

Werkingsmechanisme

Is er hier een plausibel werkingsmechanisme dat de zwelling kan veroorzaken.

Absoluut. Artsen ervaren zwellingen in andere delen van het lichaam. Waarom zouden de testikels een uitzondering zijn? Als je VAERS doorzoekt op “zwelling” zie je dat ik gelijk heb. Het gebeurt over het hele lichaam van mensen.

Hier is een grafiek van de biodistributie van de lipide nanodeeltjes die worden gebruikt om de mRNA instructies te leveren. Merk op dat sommige organen zijn weggelaten zodat je de details beter kunt zien.

Het is duidelijk dat in de eierstokken veel meer wordt opgenomen dan de testikels.

Dus als we de originele Pfizer gegevens raadplegen, en kijken naar het hart op pagina 16 en de testikels op pagina 17. Zien we vergelijkbare concentraties op 48 uur!

We weten dat de vaccins het hart van kinderen beschadigen (myocarditis). Aangezien het erop lijkt dat we vergelijkbare hoeveelheden toedienen aan de teelballen, is het aannemelijk te denken dat de teelballen op een vergelijkbare manier beschadigd kunnen raken als gevolg van de bloedstolsels en ontsteking die het spike-eiwit veroorzaakt.

Tenslotte, vergeet niet dat het spike eiwit giftig is en dat het wordt toegediend aan elk deel van je lichaam. Zelfs als Wikipedia het niet met me eens is, doet de wetenschappelijke literatuur dat wel. Hier is een mix van papers en artikelen die verwijzen naar papers hierover:

  1. Be aware of SARS-CoV-2 spike protein: There is more than meets the eye
  2. Toxicological insights of Spike fragments SARS-CoV-2 by exposure environment: A threat to aquatic health?
  3. SARS-CoV-2 Spike Protein Impairs Endothelial Function via Downregulation of ACE 2
  4. Pay no attention to the spike proteins behind the curtain
  5. Clearing up misinformation about the spike protein and COVID vaccines

Aanvallen op deze analyse

Als u denkt dat ik het mis heb en de vaccins dit symptoom niet kunnen veroorzaken, zal ik dezelfde $1M weddenschap maken. De voorwaarden zouden vergelijkbaar zijn met het wedformulier dat ik gebruik voor weddenschappen op vaccindoden (we zouden “vaccin veroorzaakt zwelling van de testikels” vervangen door “vaccin veroorzaakt zwelling van de testikels” als het item waarover beslist moet worden).

Dus als u denkt dat Fauci gelijk heeft, bekijk dan mijn voorwaardenlijst en laat uw advocaat contact opnemen met mijn advocaat.

Aanvallen op deze analyse zoals “VAERS heeft dit jaar te veel gerapporteerd” of “er zijn 2 valse rapporten in VAERS” of “u bent geen dokter” of iets dergelijks zijn allemaal direct te verslaan door de weddenschap. Als u denkt dat uw kritiek steekhoudend is, waarom neemt u mijn geld dan niet aan? Als u niet bereid bent uw argumenten met geld te onderbouwen, dan zegt me dat u helemaal niet zeker bent van uw standpunt en dat u alleen maar onzin probeert te creëren en mijn tijd wilt verspillen. Dat is contraproductief. De weddenschap maakt gewoon kristalhelder wie serieus is en wie niet.

Kortom, geen van de wereld experts die Nicki bekritiseerde zal de daad bij het woord voegen. In plaats daarvan zullen ze doorgaan met het verspreiden van verkeerde informatie en er niet voor verantwoordelijk worden gehouden.

Onlangs was ik in debat met de geachte Fitzgerald Ethelbert Hinds, de Minister van Nationale Veiligheid voor Trinidad/Tobago op Power102fm radio. Het radiostation schopte me uit de zoom call toen het duidelijk werd dat minister Hinds zwaar aan het verliezen was. De commentaren van de Trinidad luisteraars waren veelzeggend. Geen van hen steunde hun eigen ambtenaar. Dit is waarom niemand met mij in debat wil; omdat het publiek kan zien wie de waarheid spreekt wanneer een leugenaar en een waarheidsspreker met elkaar in debat gaan.

Samenvatting

Dit somt de zaken aardig op:

Dank je Nicki Minaj voor het vertellen van de waarheid en voor het niet terugkrabbelen toen je oneerlijk werd aangevallen.

Ik hoop dat je de informatie over vaccins die ik op skirsch.io heb geplaatst, zult bekijken en mensen zult helpen om zich ervan bewust te worden.

Een opmerking voor de feitencontroleurs

Voordat jullie dit artikel op feiten controleren en daarbij nog meer verkeerde informatie uitspuwen, waarom onderwijzen jullie jezelf niet eerst in de feiten door op zijn minst de 600 bladzijden materiaal te lezen die ik hier voor jullie heb voorbereid, zodat jullie op zijn minst iets zullen weten.

Niet dat het enig verschil zal maken.

Nadat dit artikel ten onrechte op feiten is gecontroleerd, zal ik het artikel aanpassen om te reageren op de feitencontrole.

En de feitencontroleurs zullen nooit met me in debat gaan of wedden dat ze gelijk hebben. Ze hebben geen gezicht en geen naam, opereren in de schaduw en reageren niet op correcties.

Als u mij op feiten wilt controleren, laat u dan zien en debatteer met mij op een openbaar forum.

Maar dat zullen ze nooit doen. Ze zouden verliezen. Zwaar. Net als minister Hinds. Dat is waarom ze nooit hun namen of gezichten durven te laten zien. Het bewijs is niet ondersteunend.

Een eenvoudige wet kan de vrijheid van “ware” meningsuiting herstellen

Het zou geweldig zijn als er een federale wet zou komen die iedereen in staat stelt een wettelijke schadevergoeding van 50.000 dollar te eisen telkens wanneer een groot socialemediabedrijf informatie blokkeert die feitelijk (en niet illegaal) is. Dat is een eenvoudige wet. Zou het niet geweldig zijn als de waarheid in Amerika beschermd zou worden?

Dit zou het censuurprobleem ECHT in een hartslag oplossen.

Een opmerking over censuur

Ik ben er ook zeker van dat alle sociale media bedrijven elk bericht of tweet zullen blokkeren dat probeert te verwijzen naar dit artikel. Ze willen niet dat je dit artikel leest. Want als je dit artikel leest, zul je je realiseren hoe ze vanaf het allereerste begin tegen je hebben gelogen over de veiligheid en de bijwerkingen van het vaccin.

Helaas wil niemand in het Congres ervoor zorgen dat de “waarheid” wordt beschermd tegen censuur op de populaire communicatieplatforms.

We leven vandaag in een nieuwe wereld. Ik heb nog nooit zoiets gezien.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:


Onvruchtbaarheid, kanker en HIV-achtige symptomen bij jonge vrouwen na mRNA-vaccinatie

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
NietRev
NietRev
1 jaar geleden

Krijg hier een ongelofelijke hangzak van.

Willy
Willy
1 jaar geleden

Als de teelballen zwellen, dan hebben ze misschien silicone ingespoten.
Toch nog een voordeel van de vaccins.