“Ik zal nog een gedachte-experiment met je doen: Als iedereen op de planeet Covid zou krijgen en niet behandeld zou worden, zou het sterftecijfer wereldwijd minder dan een half procent zijn. Ik pleit daar niet voor, want er zouden 35 miljoen mensen sterven. Maar als we het advies opvolgen van sommige wereldleiders – zoals Bill Gates, die vorig jaar zei dat “7 miljard mensen moeten worden gevaccineerd” – dan zal het sterftecijfer meer dan 2 miljard mensen bedragen! Dus wordt wakker! Dit is wereldoorlog3! We zien een niveau van kwaadwilligheid dat we nog niet gezien hebben in de geschiedenis van de mensheid!” Dr. Vladimir Zelenko, auteur van het Zelenko “Early Treatment” Protocol dat duizenden Covid-19 patiënten heeft gered. (Zelenko schools the Rabbinic Court, Rumble; start op 11:45 )

Wisten de regelgevers van de FDA dat alle voorgaande coronavirusvaccins in dierproeven waren mislukt en dat de gevaccineerde dieren ofwel ernstig ziek werden ofwel stierven?

Ja, dat wisten zij, schrijft Mike Whitney.

Wisten zij dat eerdere coronavirusvaccins de neiging hadden om “de infectie te versterken” en “de ziekte te verergeren”?

Ja.

Wist Dr. Anthony Fauci dat coronavirusvaccins herhaaldelijk hadden gefaald en de ernst van de infectie hadden vergroot?

Ja, dat wist hij. (Zie hier: Fauci over ADE)

Hebben de farmaceutische bedrijven vóór de goedkeuring door de FDA dierproeven uitgevoerd die een redelijk mens ervan zouden hebben overtuigd dat de vaccins veilig waren voor gebruik op mensen?

Nee, dat hebben ze niet.

Hebben ze langdurige klinische proeven uitgevoerd om vast te stellen of de vaccins veilig waren?

Nee, er waren geen langdurige klinische proeven.

Hebben ze biodistributiestudies uitgevoerd om te laten zien waar de stof in de injectie in het lichaam terechtkomt?

Dat is wel gebeurd, maar de gegevens zijn niet openbaar gemaakt.

Verzamelt de inhoud van het vaccin zich grotendeels in verschillende organen en in de bekleding van het bloedvatenstelsel?

Ja, dat is zo.

Stapelen grote hoeveelheden van de stof zich op in de eierstokken?

Ja.

Zal dit invloed hebben op de vruchtbaarheid van de vrouw en haar vermogen om veilig een baby ter wereld te brengen?

De farmaceutische bedrijven doen hier momenteel onderzoek naar. De resultaten zijn onbekend.

Komt het vaccin in de bloedbaan terecht en hoopt het zich op in de bekleding van de bloedvaten, waardoor de cellen gedwongen worden het spike-eiwit te produceren?

Ja.

Is de spike proteïne een “biologisch actief” pathogeen?

Dat is het.

Veroorzaakt het “spike” eiwit bloedklonters en lekkende bloedvaten bij een groot percentage van de gevaccineerde mensen?

Ja, hoewel de bloedstolsels meestal microscopisch klein zijn en in de haarvaten ontstaan. Slechts een klein percentage van de gevaccineerden krijgt een beroerte of een hartstilstand.

Viroloog slaat alarm: We hebben een fout gemaakt, spike-eiwit is giftig

Moeten mensen op de hoogte worden gebracht van deze mogelijke slechte gevolgen voordat zij ermee instemmen zich te laten vaccineren? (“Geïnformeerde toestemming”)

Ja.

Wist de FDA dat Pfizer “door vaccinatie veroorzaakte verergerde ziekte, inclusief door vaccinatie veroorzaakte verergerde ziekte van de luchtwegen, als een belangrijk potentieel risico had geïdentificeerd”?

Ja, dat wisten ze, maar ze hebben niet geëist dat Pfizer het probleem zou oplossen. Hier is meer:

“De FDA merkte op dat Pfizer “met het vaccin geassocieerde verergerde ziekte, waaronder met het vaccin geassocieerde verergerde ademhalingsziekte, als een belangrijk potentieel risico heeft geïdentificeerd”. Het EMA erkende eveneens dat “door vaccinatie geassocieerde versterkte ademhalingsziekte” “een belangrijk potentieel risico is… dat specifiek kan zijn voor vaccinatie tegen COVID- 19”.
Waarom geen van beide regelgevende instanties heeft getracht dergelijke gevaren uit te sluiten voordat toestemming voor noodgebruik werd verleend, is een open vraag die alle artsen en patiënten zich mogen stellen. Waarom medische regelgevers hebben nagelaten de bevinding dat grote vaccindeeltjes de wanden van bloedvaten passeren, de bloedbaan binnendringen en risico’s van bloedstolling en lekkende vaten met zich meebrengen, is opnieuw een open vraag.” (Open Letter to the EMA and European Parliament”, Doctors for Covid Ethics)
Moderna en Pfizer verloren opzettelijk de controlegroep van het klinisch onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van het vaccin

Hebben de farmaceutische bedrijven de mensen in de placebogroep na de klinische proeven gevaccineerd om het verschil in gezondheidsresultaten op lange termijn tussen de twee groepen te verdoezelen?

Dat is de conclusie die een rationeel mens zou trekken.

Dus, ze hebben de proeven geneutraliseerd?

Ja.

Heeft de FDA zich grotendeels onttrokken aan haar regulerende taken en haar normale normen en protocollen losgelaten omdat

a- ze de Covid vaccins zo snel mogelijk in gebruik wilde nemen?
b- ze wist dat het Covid-19 vaccin nooit zou voldoen aan de veiligheidsnormen op lange termijn?

We weten het nog niet, maar het rapport over de bijwerkingen suggereert sterk dat het Covid-19 vaccin zonder twijfel het gevaarlijkste vaccin uit de geschiedenis is.

Is de FDA de “boosters” aan het opjagen zonder de juiste testen?

Ja, dat is zo. Hier is een fragment van auteur Alex Berenson’s laatste artikel op Substack:

“Pfizer heeft in feite niet de moeite genomen om de booster ALLEEN te testen bij de mensen die werkelijk risico lopen – het heeft een enkele “fase 1”-proef uitgevoerd met 12 mensen boven de 65. De belangrijkste fase 2/3 boosterstudie omvatte niemand boven de 55.
Niemand.
Als in NIEMAND.” (Are you kidding me, Pfizer, volume 1 gazillion, Alex Berenson, Substack)

Zijn de boosters aangepast of verbeterd om aan de veranderingen in de Delta-variant te voldoen?

Nee.

Is er een extra risico bij het nemen van een boostervaccin nadat u al twee experimentele gen-gebaseerde vaccins in minder dan een jaar heeft genomen?

Aanzienlijk risico. Hier is meer van de Doctors for Covid Ethics:

“Aangezien booster shots de immuunrespons op het spike-eiwit herhaaldelijk versterken, zullen zij de zelf-tegen-zelf immuunaanval progressief versterken, met inbegrip van het stimuleren van complement-gemedieerde schade aan vaatwanden.
Klinisch gesproken is het zo dat hoe groter de lekkage en de stolling van de bloedvaten vervolgens zijn, hoe groter de kans is dat organen die door de aangetaste bloedstroom worden bevoorraad, schade oplopen. Van beroerte tot hartaanval tot hersenveneuze trombose, de symptomen kunnen variëren van de dood tot hoofdpijn, misselijkheid en braken, die allemaal een belangrijke plaats innemen in de bijwerkingen van COVID-19 vaccins.
Naast schade door lekkage en stolling alleen, is het ook mogelijk dat het vaccin zelf in de omliggende organen en weefsels lekt. Als dit gebeurt, zullen de cellen van die organen zelf spike-eiwit gaan produceren, en op dezelfde manier als de vaatwanden worden aangetast. Schade aan belangrijke organen zoals de longen, de eierstokken, de placenta en het hart kan worden verwacht, met toenemende ernst en frequentie naarmate booster shots worden uitgerold.”  (Open Letter to the EMA and European Parliament“, Doctors for Covid Ethics)

Dus, het is een dubbele ramp. Enerzijds zal de booster grotendeels op dezelfde manier werken als het oorspronkelijke vaccin, door cellen binnen te dringen en ze te dwingen spike-eiwitten te produceren, die op hun beurt bloedklonters en lekkende bloedvaten veroorzaken. Anderzijds veroorzaken de nieuw geproduceerde S-eiwitten een schadelijke immuunrespons waarbij het complementsysteem de cellen aanvalt en vernietigt die de binnenkant van de bloedvaten bekleden. Elke extra booster zal dit proces versterken, waardoor het bloedvatenstelsel verzwakt en de stolling toeneemt. Als de artsen gelijk hebben in hun analyse, kunnen we in minder dan een jaar een sterke stijging zien van het sterftecijfer door alle oorzaken in de zwaar gevaccineerde landen. Hartstilstanden zijn al aan het stijgen.

Hier is nog een vraag die de moeite waard is om over na te denken: Was er een reden voor de regelgevers van de FDA om te denken dat deze problemen zich niet zouden voordoen na de start van de vaccinatiecampagne?

Nee. Zij hadden moeten weten dat er problemen zouden ontstaan zodra zij zagen dat het vaccin niet in de schouder bleef zitten zoals de bedoeling was. Het was niet de bedoeling dat het vaccin in de bloedbaan terecht zou komen en zich over het lichaam zou verspreiden, waarbij het miljarden spike-eiwitten zou achterlaten. (De spike proteïne is een cytotoxine, een celdoder. Het is geen geschikt antigen om een immuunrespons te stimuleren. Het is een potentieel dodelijke ziekteverwekker die een bedreiging vormt voor iemands gezondheid, zelfs als hij van het virus wordt gescheiden). Evenmin was het de bedoeling dat het vaccin een antilichaam-afhankelijke versterking (ADE) teweeg zou brengen, de aandoening waarop wij hierboven hebben gezinspeeld toen wij spraken van “vaccin-geassocieerde versterkte ziekte”. Hier volgt een korte uitleg:

“ADE is een ernstig probleem gebleken bij coronavirusvaccins, en dit is de voornaamste reden waarom veel van de vaccins zijn mislukt in vroege in-vitro- of dierproeven. Zo vertoonden resusmakaken die waren ingeënt met het Spike-eiwit van het SARS-CoV-virus ernstige acute longschade wanneer zij werden uitgedaagd met SARS-CoV, terwijl dit bij apen die niet waren ingeënt niet het geval was. Evenzo vertoonden muizen die waren ingeënt met een van de vier verschillende SARS-CoV-vaccins histopathologische veranderingen in de longen met eosinofiele infiltratie na blootstelling aan het SARS-CoV-virus. Dit deed zich niet voor bij de controles die niet waren gevaccineerd. Een soortgelijk probleem deed zich voor bij de ontwikkeling van een vaccin tegen FIPV, een coronavirus bij katachtigen.” (Is the Coronavirus Vaccine a Ticking-Time Bomb?, Science with Dr. Doug)

Is dit wat we nu zien? In alle landen die vroeg met massale vaccinatiecampagnes zijn begonnen (Israël, IJsland, Schotland, Gibraltar en het Verenigd Koninkrijk) stijgen het aantal gevallen, het aantal ziekenhuisopnames en het aantal sterfgevallen sneller in het gevaccineerde deel van de bevolking dan in het niet-gevaccineerde. Waarom?

Is er echt sprake van een vierde of vijfde golf of hebben de vaccins “inactiviteitsverhogende” antilichamen aangemaakt die de ziekte verergeren? Deze 2 minuten durende video helpt te verduidelijken wat er aan de hand is:

“Vaccins worden gemaakt voor een specifieke variant. En als die variant muteert, herkent het vaccin het niet meer. Het is alsof je een compleet nieuw virus ziet. En omdat dat zo is, krijg je in feite ernstigere symptomen wanneer je tegen de ene variant wordt ingeënt en die muteert en je lichaam vervolgens de andere variant ziet. De wetenschap toont aan dat als je meerdere jaren gevaccineerd wordt (voor de griep), je meer kans hebt op ernstige ziekte, je meer kans hebt op virale replicatie, en je meer kans hebt op ziekenhuisopname…. We zien hetzelfde bij Covid met de Delta-variant. Dus we zijn eigenlijk mensen aan het verplichten om een vaccin te krijgen terwijl ze eigenlijk zieker kunnen worden wanneer ze aan het virus worden blootgesteld… In feite is deze week een artikel verschenen dat aantoont dat – met de Delta-variant – wanneer je gevaccineerd bent je lichaam verondersteld wordt antilichamen te maken die het virus neutraliseren, maar ze werden verondersteld de oude variant te neutraliseren. Wanneer ze deze nieuwe variant zien, nemen de antilichamen het virus op en helpen het de cellen te infecteren.” (Expert testimony on mandatory vaccinations, Dr Christina Parks PhD., Rumble, start op 5:05)

Herhaal: “Als je meerdere jaren gevaccineerd wordt, heb je meer kans op ernstige ziekte, op virusreplicatie en op ziekenhuisopname…. Met de Delta variant- als je gevaccineerd bent …. nemen de antilichamen het virus op en helpen het de cellen te infecteren.”

Dit is ADE, en dit is waarschijnlijk de reden waarom het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen onder de gevaccineerden in Israël, het VK en de rest toeneemt. Het is waar dat de Delta-variant minder dodelijk is dan het Wuhan-virus, maar helaas geldt die regel niet voor degenen die gevaccineerd zijn en van wie de antilichamen de opname van het virus in hun cellen bevorderen. Hierdoor neemt de virale replicatiefunctie toe, waardoor de ernst van de ziekte toeneemt. Kortom, mensen worden zieker omdat ze gevaccineerd zijn. Hier is nog een korte video die helpt om het uit te leggen:

“…De vaccin-geïnduceerde antilichamen zullen standhouden tegen het virus. en als een virus eenmaal onder druk staat; verandert het, het wordt een variant, en de variant kan niet gestopt worden door vaccin-geïnduceerde antilichamen. Vaccin-geïnduceerde antilichamen. schakelen ook je aangeboren immuunsysteem uit… zodat varianten direct door kunnen komen en de gevaccineerden infecteren. Dat is virale immuun ontsnapping, en dat betekent dat de gevaccineerden weerloos zijn tegen varianten. Dit is niet langer een Covid-19 pandemie. Het is een pandemie van varianten…
En er is iets dat recombinatie heet, en recombinatie betekent dat een gevaccineerde gastheer besmet kan worden met meer dan een variant tegelijk. Als een gevaccineerde gastheer wordt geïnfecteerd door meer dan één variant, zullen de varianten DNA vermengen, en veranderen en camoufleren en een supervariant produceren. En als een super variant is geproduceerd, kan niets ze stoppen. En ze zeggen nu al dat de laatste variant die uitkomt vaccin resistent is. En dit is nog maar het begin. Dr. Geert Vanden Bosche waarschuwt dat als we niet onmiddellijk stoppen met de massale vaccinatiecampagnes over de hele wereld, de wereld een internationale catastrofe van massale sterfte zal meemaken. Dat heb ik niet gezegd, dat heeft hij gedaan. De gevaccineerden zijn een bedreiging voor ons allemaal.” (Viral Immune Escape Explained, Dr. Michael McDowell, Rumble)

Het is niet de variant die de ziekte verhevigt, maar het feit dat het vaccin zich richt op één nauw eindpunt, het spike-eiwit, dat zich geleidelijk aanpast om te overleven. Naarmate het virus steeds beter leert het vaccin te ontwijken, neemt de door het vaccin veroorzaakte immuniteit af. Natuurlijke immuniteit produceert een brede, robuuste immuniteit tegen het hele virus en niet slechts tegen één deel ervan. Het is sterk en blijvend.

Hoe zullen de gevaccineerden nieuwe vormen van het virus bestrijden? Het vaccin is immers geen geneesmiddel dat een bepaalde ziekteverwekker overmeestert. Het is een subtiele (genetische) herprogrammering van het immuunsysteem die iemands cellen dwingt een bepaalde versie van het spike-eiwit te produceren. Boosters die de productie van hetzelfde eiwit stimuleren, zullen slechts een bescheiden effect hebben. Kortom, boosters voeren nog steeds de laatste oorlog.

Zoals we hierboven al zeiden, hebben coronavirusvaccins de neiging om antilichamen aan te maken die “de besmettelijkheid verhogen” wanneer ze in contact komen met aangepaste vormen van het virus. Dat betekent dat miljoenen ingeënte mensen nu te maken zullen krijgen met vormen van het virus waartegen ze bijna geen bescherming hebben en waarvoor hun gecompromitteerde immuunsysteem slechts beperkte hulp kan bieden. Hier is meer uit het bovenstaande artikel:

“Op dit moment wordt het sterftecijfer van het virus geschat op ongeveer 0,26%, en dit cijfer lijkt te dalen aangezien het virus zich op natuurlijke wijze door de bevolking verzwakt. Het zou een grote schande zijn de hele bevolking in te enten tegen een virus met zo’n laag sterftecijfer, vooral gezien het aanzienlijke risico dat ADE met zich meebrengt. Ik denk dat het risico om ADE te ontwikkelen bij een gevaccineerde veel groter zal zijn dan 0,26%, en dat het vaccin het probleem dus niet zal verbeteren maar verergeren. Het zou de grootste blunder van de eeuw zijn om het sterftecijfer van dit virus in de komende jaren te zien stijgen vanwege onze slordige, lukrake, overhaaste pogingen om een vaccin te ontwikkelen met zo’n lage drempel voor veiligheidstests en met het vooruitzicht van ADE dat in de schaduw op de loer ligt.” (Is the Coronavirus Vaccine a Ticking-Time Bomb?, Science with Dr. Doug)

“Blunder”, zegt hij?

Het was geen blunder. Het was opzettelijk. Het Covid-19 vaccin had moeten falen, zoals alle coronavirus vaccins daarvoor. Dat is het punt. Dat is waarom de farmaceutische bedrijven de dierproeven en lange termijn veiligheidsproeven hebben overgeslagen. Daarom heeft de FDA het er zo snel doorheen gejaagd en de andere levensreddende medicijnen onderdrukt, en alle critici van het beleid het zwijgen opgelegd, en aangedrongen op universele vaccinatie ongeacht de risico’s van bloedstolling, hartstilstand, beroerte en dood. En dat is waarom de wereld op de drempel staat van een “internationale catastrofe van massale sterfte.” Dat komt omdat de strategie vanaf het begin zo is gepland.

Het vaccin wordt niet verondersteld te werken, het wordt verondersteld de dingen erger te maken. En dat heeft het ook gedaan! Het heeft de vatbaarheid van miljoenen mensen verhoogd voor ernstige ziekte en dood. Dat is wat het heeft gedaan. Het is een heimelijk wapen in een geheel nieuw soort oorlog; een oorlog gericht op het herstructureren van de wereldorde en het vestigen van absolute sociale controle. Dat zijn de echte doelstellingen. Het heeft niets te maken met pandemieën of virale besmetting. Het gaat om macht en politiek. Dat is alles.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:


De Plandemie dient om een Coronapaspoort en vervolgens een digitale-ID in te voeren – Maar waarom? Hier is het antwoord

5 2 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
koddebeier
koddebeier
1 jaar geleden

Alle betrokkenen moeten voor het Neurenberg2 tribunaal verschijnen en doodstraf krijgen…

Zeepertje
Zeepertje
1 jaar geleden

En mensen blijven maar naar de slachtbank/prikbus gaan.

Ze verdienen dan ook niet beter wanneer ze zich niet eens zelf behoorlijk en onafhankelijk informeren ipv zich uitsluitend door propaganda te laten indoctrineren(vanuit desinteresse en luiheid).