Sigrid Kaag laat weten dat het Build Back Better marionettenkabinet in dienst is van het WEF

Democratie is het theater dat de globalistische elite heeft ingericht om te verhullen dat zij het is die aan de touwtjes trekt. De Europese natiestaten zijn al niet onafhankelijk meer sinds de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten Europa onderling verdeelden bij de conferentie van Jalta. In West-Europa werd altijd wel hard geroepen dat de Oost-Europese … Continue reading Sigrid Kaag laat weten dat het Build Back Better marionettenkabinet in dienst is van het WEF