Meteen bij het begin van de pandemie in Corona, begin 2020, kreeg het griepvaccin de duimschroeven aangedraaid: Het was niet effectief tegen SARS-CoV-2. Het wereldwijde netwerk van feitencontroleurs heeft het uit de weg geruimd als een mogelijke Corona-medicijn. De aangekondigde vaccins van de grote farmaceutische bedrijven werden van meet af aan als zonder concurrentie beschouwd. Maar nieuwe studies bewijzen het: De toenmalige presentatie was verkeerd.

Ondanks de negatieve campagne in de media gingen medio 2020 al talrijke onderzoeksteams aan de slag om nieuwe manieren te zoeken om de pandemie te bestrijden. Sindsdien duiken steeds vaker resultaten op die een significant verband aantonen tussen een griepvaccinatie en een beduidend milder verloop van de ziekte COVID-19. Vandaag de dag zijn er ten minste 30 studies uit verschillende landen die in dezelfde richting wijzen, meldt RT.de.

Een nieuw wereldwijd onderzoek van gegevens lijkt deze stelling te bevestigen. Het werk heeft enige media-aandacht gekregen, maar tot dusver heeft het nog geen specifieke reactie van de regering of zelfs de WHO uitgelokt. Het wetenschappelijk tijdschrift PLOS One, getiteld “Investigating the potential benefits of influenza vaccine against SARS-CoV-2: A retrospective cohort analysis of 74,754 patients“, heeft het artikel gepubliceerd. Het werd eerder in juni gepubliceerd als een conferentiepaper op het 31e Europees Congres voor Klinische Microbiologie en Infectieziekten.

De auteurs, allen artsen van de Miller School of Medicine van de Universiteit van Miami in Florida/USA, concludeerden dat het griepvaccin een belangrijke bescherming zou kunnen bieden tegen een ernstig verloop van de ziekte.

In maart 2020 was al bekend dat Corona niet dodelijker was dan de gewone griep

De studie werd uitgevoerd aan de hand van patiëntendossiers uit landen als de VS, Groot-Brittannië, Duitsland, Italië, Israël en Singapore. Het team doorzocht geanonimiseerde elektronische medische informatie in de TriNetX Live USA Network onderzoeksdatabase van meer dan 70 miljoen patiënten en selecteerde twee groepen van elk 37.377 mensen. Beide groepen hadden een COVID-19-diagnose, maar slechts de patiënten in één groep kregen voorafgaande griepvaccinatie.

Uit de analyse bleek dat degenen zonder voorafgaande griepvaccinatie aanzienlijk meer kans hadden (tot 20 procent meer kans) om naar de IC te gaan. Zij hadden ook aanzienlijk meer kans om de spoedafdeling te bezoeken (tot 58%), algemeen orgaanfalen – sepsis – te ontwikkelen (tot 45% meer kans), een beroerte (tot 58% meer kans) of diep-veneuze trombose – DVT (tot 40% meer kans). Het risico op overlijden was in beide groepen echter even groot, wat niet met zekerheid kan worden verklaard gezien de sterke verschillen in de eerder genoemde levensbedreigende factoren.

Over het geheel genomen suggereren de resultaten – volgens de auteurs van de studie – sterk dat het griepvaccin bescherming kan bieden tegen ernstige effecten van COVID-19. Het griepvaccin zou het aangeboren immuunsysteem in zijn geheel kunnen versterken en de T-cellen en B-cellen van zijn verdedigings- en aanvalslinies kunnen activeren.

Studies uit Italië en de VS spreken van een direct verband: hoe hoger de vaccinatiegraad tegen griep, hoe lager de sterfte aan COVID-19, vooral in de leeftijdscategorie 65+.

Een onderzoeksteam van het Universitair Medisch Centrum van Münster heeft nu een soortgelijke bevinding bevestigd. De resultaten van twee studies tonen aan dat een vroegere infectie met een bepaald verkoudheidsvirus het risico op een ernstig verloop van COVID-19 vermindert. Volgens dit kan het geheugen van het immuunsysteem de gevaarlijkere variant SARS-CoV-2 beter of sneller herkennen en bestrijden. Volgens de auteurs zou dit effect echter alleen werken bij één van de vier tot dusver bekende menselijke coronavirussen, OC43. Alleen degenen die met dit virus waren besmet, konden hopen op een milder verloop na besmetting met SARS-CoV-2 door eerder verkouden te zijn geweest. Het principe hierachter wordt kruisimmuniteit genoemd.

Deense studie toont solide immuniteit aan na infectie met SARS-CoV-2 en kruisimmuniteit met andere coronavirussen

Andere studies maken geen onderscheid tussen de vier menselijke coronavirussen en kennen aan alle vier evenveel vermogen toe om T-cellen (geheugen) en B-cellen te stimuleren. Griepvaccinatie zou ook het risico op een hartaanval verminderen.

Andreas Thiel, immunoloog en onderzoeker aan Charité Berlin, legt het mechanisme in meer detail uit:

“De T-helpercellen worden eerst geactiveerd. Zij maken de B-cellen wakker, die de antilichamen maken die de killercellen helpen activeren die de met het virus geïnfecteerde cellen direct elimineren”.

De zogenaamde kruisreactie houdt in dat deze cellen reageren op structuren die dezelfde zijn in een eerder verkoud coronavirus en het nieuwe SARS-CoV-2 coronavirus. Zij zijn geprogrammeerd voor een breder genetisch spectrum, niet slechts één of twee sequenties van het spike-eiwit.

Geheugen T-cellen tegen COVID-19 worden gestimuleerd

Een groep onderzoekers van de Universiteit van Tübingen kwam tot dezelfde conclusies. Volgens hen is 81 procent van de bevolking al in aanraking geweest met verschillende coronaire verkoudheids- en griepvirussen. Er hebben zich dus overeenkomstige geheugencellen gevormd, die door de jaarlijkse griepvaccinatie kunnen worden “gestimuleerd”. Ze zouden ook reageren op het virus dat COVID-19 aanwakkert.

Onderzoekers in Tübingen werken ook aan een vaccin dat dergelijke T-geheugencellen zou activeren tegen SARS-CoV-2. Uit een studie bleek dat zes maanden na een COVID-19-besmetting nog steeds sterke T-celreacties aanwezig waren, terwijl het aantal antilichamen al aanzienlijk was gedaald. Verwacht wordt dat de procedure op lange termijn een goed effect zal hebben. De verdraagzaamheid met slechts geringe bijwerkingen is reeds aangetoond in de eerste testfasen. Het nieuwe geneesmiddel moet eerst worden gebruikt bij mensen met immuundeficiënties.

In een gegevensonderzoek in de VS met 27.201 patiënten, dat werd gepubliceerd in het tijdschrift ScienceDirect, werden degenen die tegen griep waren ingeënt en degenen die positief testten minder vaak – of korter – in het ziekenhuis opgenomen. Zij hadden ook minder vaak mechanische beademing nodig. Bovendien hadden de tegen griep gevaccineerde patiënten minder PCR-positieve waarden (24 procent) in vergelijking met degenen die niet waren gevaccineerd.

NOS: Gevaccineerden net zo besmettelijk als niet-gevaccineerden

Vergelijking tussen Coronavaccinatie en griepvaccinatie

Indien het griepvaccin volgens de testresultaten soortgelijke immuunreacties tegen COVID-19 (zie boven) kan opwekken als de tot dusver toegediende Coronavaccins, zou moeten worden nagegaan hoe groot de graduele verschillen werkelijk zijn. Want de bewering dat de Corona-vaccins het besmettingsgevaar rondom zouden wegnemen, blijkt steeds minder houdbaar. Noch vaccins, noch doorgegeven Corona-infecties kunnen het inademen en uitademen van virussen voorkomen. Sinds het begin van de campagne zijn er meer dan 10.000 doorbraken geweest op het gebied van vaccinatie. Zelfs wie twee keer gevaccineerd is, kan een besmettelijk virus oplopen en verspreiden.

Griepvaccinatie heeft – in tegenstelling tot de tot dusver toegediende vaccins tegen COVID – geen noemenswaardige bijwerkingen. Om de doeltreffendheid te verhogen, moet bij de samenstelling van het vaccin specifiek rekening worden gehouden met het verkoudheidsvirus Corona OC43. Dit is ook wat de onderzoeksresultaten van de universiteit van Münster zeggen. Een mogelijke dubbele dosering zou ook moeten worden onderzocht.

Er zijn nog geen vergelijkende gegevens over de doeltreffendheid van het griepvaccin in vergelijking met de mRNA-vaccins en de vectorvaccins. In dit opzicht wordt de wijdverbreide bewering dat griepvaccinatie minder doeltreffend is, in ieder geval niet door bewijs gestaafd. De huidige studies geven daarentegen hoop.

Als griepvaccinatie helpt om besmettelijke virussen te verzwakken en dus minder te verspreiden, moet dit zo snel mogelijk tot uiting komen in de voor oktober geplande maatregelen. Als deze vaccinatie betrouwbaarder is en dus kan worden aanvaard door degenen die zich tot nu toe hebben willen beschermen tegen de gevaarlijke bijwerkingen van de anti-COVID-vaccinaties, zullen de kaarten volledig opnieuw moeten worden geschud. De regering zou verplicht moeten worden het recht op een vrije keuze van geneesmiddelen en therapieën te erkennen – dus ook het recht op een vrije keuze van verschillende vaccins. Dit is een recht van de patiënt en dus een mensenrecht dat al veel te lang met voeten wordt getreden, vooral in de COVID 19-pandemie.

Peer-reviewed studie wijst uit: Corona vaccinaties kunnen leiden tot massale sterfgevallen

Promotie van de griepvaccinatie

Griepvaccinatie is zeker zinvol, nuttig en noodzakelijk om COVID-19 te beperken en te beschermen tegen een dubbele infectie, griep en COVID-19 samen. Het hoge sterftecijfer van de “COVID-19-golf” tussen oktober 2020 en juni 2021 is waarschijnlijk te wijten aan extra griepinfecties of dubbele infecties. De PCR-test maakt immers niet eens onderscheid tussen griepvirussen en COVID-19-veroorzakende coronavirussen.

De bereidheid om zich met het griepvaccin te laten vaccineren is in Duitsland de laatste jaren gedaald. Slechts ongeveer een derde van de 65-plussers is gevaccineerd, wat betekent dat Duitsland een achterstand van ruim 10 tot 20 procent heeft op de buurlanden. Misschien is een breed opgezette griepvaccinatie in deze leeftijdsgroep zinvoller dan een derde dosis Comirnaty van Pfizer/BioNTech en Co. De talrijke sterfgevallen na COVID-19 vaccinaties in deze leeftijdsgroep zouden alarmerend genoeg moeten zijn om dit alles zorgvuldig te overwegen


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:


Uitzondering in EU-verordening inzake genetische manipulatie maakt vaccinaties tegen Corona mogelijk

5 2 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Klaas
Klaas
1 jaar geleden

Besmettelijke virussen zijn nog nooit aangetoond. Wat een onzinverhaal is dit artikel. Herprogrammeer jezelf, begin met https://odysee.com/@audioboy:7/Virus-Mania:8.

Petra
1 jaar geleden

Met alle respect, maar dit is de zoveelste aanwijzing dat Covid-19 niks anders is dan griep die ze een andere naam hebben gegeven, om het zo via de media als zéér gevaarlijk neer te kunnen zetten.

Bewijs dat dit zo is, is er nog niet, maar door het aantal sterke aanwijzingen begint het vermoeden dat het gewoon griep is wel flink ‘vlees op de botten’ te krijgen!