Corona politici en vaccin lobbyisten in paniek! Nieuwe cijfers voor Duitsland tonen een pandemie van de gevaccineerden. Als de incidentie onder de ongevaccineerden nu daalt, zou worden bewezen dat gevaccineerden geen heiligen zijn, maar gevaarlijke superverspreiders, schrijft Daniel Matissek.

Tegenwoordig is het zeker niet gemakkelijk voor menig framing-journalist die op de een of andere manier de uiteenlopende data moet zien te verenigen met een overtuigend argument ten gunste van de vaccinatie-agenda. Een beproefd middel om niet eens verontrustende en irritante verbanden te hoeven leggen tussen massale covid-uitbraken en vaccinaties en om bijvoorbeeld niet eens te hoeven praten over het toenemende percentage gevaccineerde intensive care-patiënten in Israël en elders, is eenvoudigweg te zwijgen over deze verontrustende delen van de werkelijkheid. De meerderheid van de Duitsers gelooft in het oude wijvenpraatje dat hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe beter iedereen beschermd is.

Onderzoek van de Universiteit van Oxford toont aan dat volledig gevaccineerden superverspreiders zijn

Hoe ziet het er echt uit? Het is informatief en de moeite waard om de statistieken te bekijken, bijvoorbeeld om te zien in welke federale staten het aantal gevallen van corona momenteel bijzonder sterk stijgt en waar er weinig of geen stijging is. Interessant is dat onder de staten die onder het gemiddelde zitten, de vier staten in het lagere middenveld zijn die de achterhoede vormen wat betreft de vaccinatiegraad: Dit zijn alle nieuwe deelstaten (Oost-Duitsland), met uitzondering van Mecklenburg-Vorpommern (dat echter ook pas op de zevende plaats staat wat de vaccinatiegraad betreft). Niet alleen in termen van absolute aantallen nieuwe besmettingen, maar ook in verhouding tot de bevolking kan hier zelfs een duidelijke evenredigheid tussen vaccinatiegraad en uitbraken worden aangetoond – in tegenstelling tot het eigenlijk verwachte effect “hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe minder coronagevallen” – en dit is geen onechte correlatie. Niet alleen in termen van absolute aantallen nieuwe besmettingen, maar ook in verhouding tot de bevolking kan hier zelfs een duidelijke evenredigheid tussen vaccinatiegraad en uitbraken worden aangetoond – in tegenstelling tot het eigenlijk verwachte effect “hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe minder coronagevallen” – en dit is geen onechte correlatie.

Boze Oost-Duitsers: laatste in de rij als koplopers

Bijzonder interessant in dit verband is Saksen, waar sinds 16 juli ook de verplichte maskers grotendeels zijn afgeschaft: de deelstaat is hekkensluiter wat de vaccinatiegraad betreft met slechts 51,2 procent eerste vaccinatie en 54,6 procent tweede vaccinatie). Normaal gesproken zou de mainstream hier zeker niet aarzelen om de roekeloze AfD-stemmers en Henk en Ingrid in Dunkeldeutschland weer eens de schuld te geven. Maar deze keer blijft het opmerkelijk stil, zo anders dan de perfide pogingen tijdens de “tweede” en “derde golf” in december om een verband te leggen tussen AfD-stemmers en hoge incidenties.

En daar is een reden voor: Saksen heeft niet alleen het hoogste aantal vaccinatie-onwilligen, maar ook de op één na laagste 7-dagen-incidentie van alle deelstaten: het is er 18,5 (achter 14,7 in Saksen-Anhalt), de laatste districten daar hebben maar net de 10-horde gehaald – en staat daarmee op ongeveer een zevende (!) van Noordrijn-Westfalen, waar het al weer 125 is (en dat ondanks een bovengemiddelde vaccinatiegraad van bijna 69 procent). Elk verwijt aan het adres van de vaccinatiemijdende Saksen moet dus terugslaan op de voorstanders van vaccinatie zelf – want het is duidelijk dat de koppige Oost-Duitsers het beter doen dan de rest. Of zijn ze meer immuun dan het Westen? Wat zegt Merkels “Mister Generalplan-Ost” Marco Wanderwitz over dit fenomeen? Deze waarschijnlijk meer realistische nieuwe vuistregel, “minder vaccinaties, minder infecties”, werd gisteren ook samengevat door publiciste Ellen Kositza op Twitter – onder de sarcastische kop “Fascinerend. Hoe blauwer, hoe meer AfD?

besmettingen laatste 7 dagen

Enorme vaccinatie fraude ontdekt – Iedereen die binnen 14 dagen na vaccinatie sterft wordt als ongevaccineerd beschouwd!

Het feit dat het – in tegenstelling tot het “regerings”-verhaal – meer een pandemie van de gevaccineerden in Duitsland is, is vermoedelijk de voornaamste reden waarom alleen de niet-gevaccineerden nog aan de strenge testverplichting zijn onderworpen: Op deze manier worden de belangrijkste dragers van de infectie – de gevaccineerden – in absolute aantallen en in toenemende mate ook in relatieve termen elegant buiten beschouwing gelaten, en kan de regering Corona eindelijk uitsluitend de schuld geven aan de niet-gevaccineerden. In Hamburg wilden ze bijzonder slim zijn – en probeerden ze te ontsnappen aan het dilemma dat de incidenties voor de gevaccineerden en de niet-gevaccineerden nu afzonderlijk worden bekendgemaakt. Met ogenschijnlijk spectaculaire en ondubbelzinnige resultaten: op woensdag 25 augustus meldden de gezondheidsautoriteiten van de Hanzestad een incidentie van 3,36 voor gevaccineerden en 78,12 voor niet-gevaccineerden. Een klassiek voorbeeld van de opzettelijke stupidisering van het publiek in deze zogenaamde pandemie, waarop ook de Hamburgse blogger Christian Horst de aandacht vestigde: want natuurlijk zijn deze getallenspelletjes geen indicatie voor de effectiviteit van vaccinatie, zoals hier wordt geïnsinueerd, maar ze bewijzen alleen dat degenen die niet worden getest, niet eens in de statistieken voorkomen.

Het misbruik van de verplicht geteste voor niet-gevaccineerden om hun vermeende relatieve gevaarlijkheid aan te tonen, werkt alleen zolang de tests gratis zijn of indien de niet-gevaccineerden bereid zijn ze ook na 10 oktober op eigen kosten te laten uitvoeren – aldus het huidige besluit. Aangezien dit nauwelijks te verwachten is en zelfs niet mogelijk is voor de weigeraars van vaccinatie met een lager inkomen (daarom is dit onberispelijke chantage door de staat!), kan worden aangenomen dat ofwel a) de meesten van hen zich voortaan eenvoudig aan de gezondheidsapartheid zullen onttrekken en de plaatsen in kwestie eenvoudigweg zullen mijden. Of b) ze zullen buigen voor de indirecte dwang en zich laten vaccineren. In beide gevallen zullen zij niet langer beschikbaar zijn om een op incidenten gebaseerde “golf van ophitsing” en paniekzaaierij in stand te houden.

Er is ook nog een derde scenario: als, zoals nu al in toenemende mate het geval is, de 2G-rage wijdverbreid raakt, zullen er geen tests meer worden uitgevoerd op niet-gevaccineerden – en zullen er dus ook geen incidenten meer zijn. Maar dat zou politiek gezien nog onhandiger zijn voor het vaccinatiestelsel. De enige theoretische remedie zou de herinvoering van verplichte tests kunnen zijn, ook voor gevaccineerden. Er is immers geen verschil meer in de viral load, integendeel: die van de gevaccineerden is vaak veel hoger dan die van de gevaccineerden (een Britse Oxford-studie, gepubliceerd in “The Lancet”, kwam zelfs uit op een 251-voudige waarde).

Het dilemma van de staatsvaccinatie propagandist

Terwijl Duitsland vaccinatieplicht afdwingt, heft Denemarken alle Corona-maatregelen op

Niet in de laatste plaats om deze reden heeft Denemarken, dat vanaf volgende week alle beperkingen van Corona volledig wil afschaffen, onlangs verplichte tests ingevoerd voor gevaccineerden. Maar de politieke vaccinatielobby in Duitsland vreest dit nog meer dan dat zij bang is voor een daling van het aantal niet-gevaccineerden – omdat dit de (juiste) indruk zou versterken dat de gevaccineerden niet heilig zijn, maar eerder superverspreiders die niet alleen zelf ziek worden, maar ook het virus kunnen doorgeven en anderen in gevaar kunnen brengen. En, last but not least: Want daardoor zouden de gevaccineerden nog meer van het geloof afvallen en zouden zij zich kunnen afvragen wat de “prik naar de vrijheid” hen nu eigenlijk gebracht heeft?

In het algemeen leidt een nadere beschouwing van de huidige nieuwe Corona-gevallen tot verontrustende inzichten die opnieuw de hele gegevensbasis van het RKI en de daarop gebaseerde besluiten aan het wankelen kunnen brengen. De “Welt” economieredacteur Olaf Gersemann, allesbehalve een “covidiot” of “laterale denker”, wees begin vorige week op enkele verbazingwekkende verbanden: Afgelopen maandag, 23 augustus 2021, bedroeg het 7-daags gemiddelde van nieuwe Corona-gevallen voor de voorafgaande kalenderweek 32 6.961. Op 23 augustus 2020 – precies een jaar eerder – waren dat er nog maar 1.344; een stijging van een ongelooflijke 418 procent. Het huidige niveau werd pas weer bereikt in de “tweede golf” op 22 oktober.

Interessant is echter het aantal uitgevoerde PCR-tests, op basis waarvan dit respectieve 7-daagse gemiddelde van de vergeleken 32e kalenderweek werd bepaald: in 2020, zo meldt Gersemann, werden 734.000 tests uitgevoerd; nu, in 2021, waren dat er slechts 559.000 – een goed kwart minder. Als men de proportionele positieve gevallen extrapoleert, is de stijging sindsdien aanzienlijk groter, namelijk maar liefst 530 procent in vergelijking met vorige zomer. Maar op dat moment, ter herinnering, ZONDER vaccinatie! De selectie van de PCR-geteste personen en dus de “pre-test waarschijnlijkheid” is nooit representatief geweest – maar deze verhouding spreekt boekdelen. Het wordt gewoon niet gecommuniceerd in de media.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:


Franse professor: gevaccineerden zijn een gevaar voor anderen en moeten in quarantaine

5 2 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Petra
1 jaar geleden

Het is duidelijk: meer gifprikken, meer covid ellende.

De gifprikken maken het duidelijk erger en m.n. als die gifprikken wat langer geleden gezet zijn.

Komende herfst en winter zullen de mensen die het vergif dat ze vaccin noemen hebben laten prikken de ultime rekening krijgen voor hun stompzinnige geloof in de overheid.