In een opiniestuk van 2 augustus van de redactie van de San Francisco Chronicle werd gesuggereerd dat we “van vaccinatie de toegangsprijs tot de samenleving zouden moeten maken”. Een manier om de redelijkheid van een dergelijk voorstel te beoordelen is de COVID “vaccinatie” te vervangen door iets anders.

In juni heeft de Nationale Veiligheidsraad van de VS een nieuwe “Nationale Strategie voor de bestrijding van binnenlands terrorisme” uitgebracht. Hoewel dit grotendeels wordt gezien als een middel om ‘white sepremacy’ en politiek extremisme te bestrijden, is de definitie van wat een “binnenlandse terrorist” is ongelooflijk vaag en gebaseerd op ideologieën in plaats van specifiek gedrag.

Het is niet moeilijk voor te stellen dat dit beleid gebruikt wordt om de politieke oppositie het zwijgen op te leggen door iedereen die het niet eens is met de regering te bestempelen als een binnenlandse terrorist en hen aan te klagen voor een haatmisdrijf, schrijft Dr. Mercola.

We zien nu al tekenen die erop wijzen dat dit de weg is die we zijn ingeslagen. Op 28 juli publiceerde Dr. Peter Hotez een artikel in PLOS Biology, getiteld “Mounting Antiscience Aggression in the U.S.”, waarin hij suggereert dat het bekritiseren van Dr. Anthony Fauci en andere wetenschappers als een “haatmisdaad” zou moeten worden bestempeld. Paul Joseph Watson van Summit News schrijft over het artikel:

“Dit is weer zo’n doorzichtige poging om anti-lockdown demonstranten te ontmenselijken en mensen te demoniseren die alleen maar hun lichamelijke autonomie willen uitoefenen, terwijl Fauci en zijn soortgenoten tot pausachtige status worden verheven. Wetenschap wordt niet verondersteld een religieus dogma te zijn dat in steen is gebeiteld, het is een zich steeds ontwikkelende kennisbasis die verandert en verbetert dankzij afwijkende meningen en scepticisme.”

Wetenschap is afhankelijk van het in twijfel trekken van aannames

Advocaat Jonathan Turley reageerde ook op Hotez’s artikel in een blog post van 4 augustus, waarin hij zei:

“Religie is een cultuur van geloof; wetenschap is een cultuur van twijfel. Feynman’s uitspraak geeft weer hoe wetenschap afhankelijk is van het constant in vraag stellen en uitdagen van veronderstellingen …

“Er blijven belangrijke debatten over niet alleen de onderliggende wetenschap met betrekking tot Covid-19 maar ook de implicaties van deze wetenschap voor het overheidsbeleid. Het strafbaar stellen van aspecten van dat debat zou de bedreigingen tegen andersdenkenden, waaronder sommige wetenschappers, nog opvoeren. Dat zou niet alleen de vrije meningsuiting schaden, maar op lange termijn ook de wetenschap.

Moeten we beschermde klassen hebben die niet in twijfel kunnen worden getrokken?

Turley wijst er ook op hoe het tot een beschermde klasse maken van wetenschappers (en men zou aannemen alleen die met een specifieke politieke voorkeur) een glibberig pad is dat waarschijnlijk lastige gevolgen zal hebben:

“De federale wetten inzake haatmisdrijven zijn gericht op de kenmerken van een persoon zoals ras, religie, etniciteit, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid en genderidentiteit. Er gingen stemmen op om beroepen als politieagent toe te voegen, maar ook daar was ik tegen.

“Net als bij politieagenten zou de opname van dergelijke beroepen een directe en nadelige invloed hebben op de vrijheid van meningsuiting in onze samenleving. Er zou een hellend vlak ontstaan naarmate andere beroepen, van verslaggevers tot predikanten en artsen, om opname vragen. Haatmisdrijven zouden snel van toepassing zijn op een breed scala van mensen vanwege hun beroep.”

Zal Amerika een no-fly lijst voor ongevaccineerden accepteren?

Juliette Kayyem, voormalig assistent-secretaris voor Binnenlandse Veiligheid, schrijft voor The Atlantic dat mensen die geen deel willen uitmaken van het COVID-injectie-experiment “de last moeten dragen” als het gaat om het voorkomen van de verspreiding van SARS-CoV-2.

“Het aantal COVID-19-gevallen blijft groeien, ook al zijn opmerkelijk veilige, effectieve vaccins op grote schaal beschikbaar,” schrijft Kayyem. “Veel overheidsinstanties reageren door iedereen opnieuw maskervoorschriften op te leggen.

“Maar in dit stadium van de pandemie zijn strengere universele beperkingen niet de oplossing voor de voortdurende verspreiding van het virus. Al vliegend moeten gevaccineerden niet langer de lasten dragen voor ongevaccineerden.

“Het Witte Huis heeft een nationaal vaccinatiemandaat verworpen … maar een no-fly lijst voor ongevaccineerde volwassenen is een voor de hand liggende stap die de federale overheid zou moeten nemen.

“Het zal helpen het risico van overdracht te beperken op bestemmingen waar ongevaccineerde mensen naartoe reizen – en, door normen vast te stellen die bepaalde privileges beperken tot gevaccineerde mensen, zal het ook helpen de stagnerende vaccinatiegraad te verhogen die zowel de economie als de maatschappij ervan weerhoudt volledig te herstellen.”

Reisverbod aangemerkt als effectieve dwangstrategie

Volgens Kayyem is reizen in het algemeen en vliegen in het bijzonder geen mensenrecht, en is het plaatsen van ongevaccineerde personen op een no-fly lijst een kwestie van nationale veiligheid, in die zin dat het land zichzelf moet beschermen tegen mensen die in staat zijn dit gevaarlijke virus te verspreiden.

Zij maakt geen melding van het wetenschappelijk bevestigde feit dat geen van de COVID-vaccinaties daadwerkelijk voorkomt dat je besmet raakt, en dat “gevaccineerde” personen dezelfde virale belasting dragen als ongevaccineerden, wat betekent dat zij net zo besmettelijk zijn. Het belangrijkste verschil is dat gevaccineerden zich misschien niet realiseren dat ze drager zijn, omdat het belangrijkste effect van de injecties is dat ze de symptomen van de infectie verminderen.

Kayyem haalt ook een opiniepeiling aan van de New York Times en de Kaiser Family Foundation, waarin 41% van de niet-gevaccineerde respondenten had gezegd dat een verbod op vliegreizen hun beslissing zou beïnvloeden, waaronder 11% van degenen die “fel gekant” waren tegen vaccinatie. Met andere woorden, waar gratis donuts en loterijen van een miljoen dollar hebben gefaald om mensen te dwingen de prik te krijgen, zou een reisverbod voor luchtvaartmaatschappijen wel eens kunnen helpen.

Ondanks haar vroegere functie bij de overheid maakt zij geen melding van wetten die het dwingen van medische vrijwilligers verbieden, zoals de U.S. Code of Federal Regulations 45 CFR 46 (subpart A, het Belmont rapport), het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, de Verklaring van Helsinki of de Code van Neurenberg. Uitspraken van het Hooggerechtshof hebben ook duidelijk gemaakt dat Amerikanen in het algemeen het recht hebben om hun eigen gezondheidszorg te kiezen.

Reframing om de zaak te verwarren

Kayyem stelt voor om dergelijke fundamentele mensenrechten te omzeilen door de kwestie te reframen. Ze schrijft:

“In het publieke debat over het stellen van vaccinatie als voorwaarde voor reizen, werk en andere activiteiten wordt deze aanpak omschreven als vaccinmandaten, een term die … suggereert dat ongevaccineerde mensen willekeurig worden rondgecommandeerd.

“Wat er in feite gebeurt, is dat instellingen de lasten verschuiven naar niet-gevaccineerde mensen … in plaats van iedereen zwaardere lasten op te leggen.

“Amerikanen hebben nog steeds de keuze om niet te worden gevaccineerd, maar dat betekent dat ze moeten afzien van bepaalde maatschappelijke voordelen. Niemand heeft het grondwettelijke recht om naar The Lion King op Broadway te gaan of bij Disney of Walmart te werken … Mensen die nog steeds willen afwachten hoe het met de vaccins staat, kunnen dat blijven doen. Ze kunnen alleen niet alle kosten op alle anderen blijven afschuiven.”

Zoals Swift Headline opmerkt, bezit de eigenares van Atlantic magazine, Laurene Powell Jobs, de miljardair-weduwe van Steve Jobs, zelf twee privéjets, waardoor zij de vrijheid heeft om naar believen over de hele wereld te vliegen, ongeacht de eventuele vaccinatievoorschriften. Veel andere ultra-rijken zouden ook in staat zijn om de regels te negeren vanwege hun rijkdom alleen, waardoor ze in wezen een beschermde klasse zouden worden. Swift Headline wijst op deze projectie:

“The Atlantic zei verder dat ongevaccineerde mensen die hun individuele rechten als vrije Amerikanen uitoefenen ‘het niet verdienen’ om een ‘beschermde klasse’ te zijn …

“De rijkdom en klassestatus van Jobs wordt gedetailleerd beschreven in het boek van Breitbart News’ Editor-in-Chief Alex Marlow, ‘Breaking the News: Exposing the Establishment Media’s Hidden Deals and Secret Corruptions,’ waarin ‘de verborgen connecties tussen de gevestigde media en activistisch links worden blootgelegd’.

“Zoals Marlow in detail beschrijft, heeft Jobs een bevoorrecht verleden … Jobs ‘trouwde goed en erfde veel geld, en haar rijkdom zit vast in enkele van ‘s werelds grootste bedrijven,’ vervolgt Marlow. Zij is de gevestigde orde.

De prijs voor toegang tot de samenleving

Op 2 augustus publiceerde de San Francisco Chronicle ook een opiniestuk van de Chronicle-redactie, waarin werd gesuggereerd dat “vaccinatie de toegangsprijs tot de samenleving zou moeten worden”. Een manier om de redelijkheid van zo’n voorstel te beoordelen is de COVID “vaccinatie” te vervangen door iets anders.

Wat dacht je van: “Maak bewijs van anticonceptiegebruik de toegangsprijs tot bars en nachtclubs.”

“Maak blanke huid de prijs van toegang tot sportscholen en openbare zwembaden.”

“Maak van langer zijn dan 1.80m de toegangsprijs tot pretparken.”

“Maak van een BMI onder 25 de prijs van toegang tot vluchten.”

“Laat bewijs dat je niet ziek bent de prijs zijn voor ziekenhuiszorg.”

CDC-directeur geeft toe dat bewering dat meer dan 99% van de ziekenhuissterfgevallen onder niet-gevaccineerde mensen was, onzin was

Volgens de Chronicle redactie, “zijn de ongevaccineerden verantwoordelijk voor meer dan 95% van de ziekenhuisopnames en sterfgevallen.” De redactie geeft niet aan waar ze die gegevens vandaan heeft, dus laten we de bron van die gegevens eens bekijken.

In een videoverklaring van 5 augustus merkte de directeur van de Centers for Disease Control and Prevention, Dr. Rochelle Walensky, op dat deze statistiek was verkregen door te kijken naar gegevens over ziekenhuisopnames en sterfgevallen van januari tot juni 2021 – een periode waarin de overgrote meerderheid van de bevolking van de VS niet was gevaccineerd.

Het verhaal dat we ons in een ‘pandemie van de ongevaccineerden’ bevinden, werd gecreëerd door gebruik te maken van statistieken uit een periode waarin de VS als geheel grotendeels ongevaccineerd was. Als je kijkt naar recentere gegevens, dan is de trend de andere kant op.

Op 1 januari had slechts 0,5% van de bevolking in de VS een COVID-prik gekregen. Medio april had naar schatting 31% een of meer injecties gekregen, en op 15 juni was 48,7% volledig “gevaccineerd”.

De CDC heeft er ook op gewezen dat je pas als “volledig gevaccineerd” wordt beschouwd twee weken na je tweede dosis (in het geval van Pfizer of Moderna), die zes weken na je eerste injectie wordt gegeven. Dit betekent dat als u uw eerste dosis op 1 juni krijgt, u pas acht weken later, rond 1 augustus, “volledig gevaccineerd” zult zijn.

Het verhaal dat we ons in een “pandemie van de ongevaccineerden” bevinden, is dus ontstaan door het gebruik van statistieken uit een periode waarin de VS als geheel grotendeels ongevaccineerd was. Wanneer je naar recentere gegevens kijkt, is de trend in de tegenovergestelde richting.

Gevaccineerden vormen nu het grootste deel van ziekenhuisopnames

Zo kondigde Dr. Sharon Alroy-Preis, directeur van de Israëlische volksgezondheidsdienst, op 1 augustus aan dat de helft van alle COVID-19 infecties zich voordeed onder volledig gevaccineerden.

Enkele dagen later, op 5 augustus, verscheen Dr. Kobi Haviv, directeur van het Herzog Ziekenhuis in Jeruzalem, op Channel 13 News en meldde dat 95% van de ernstig zieke COVID-19 patiënten volledig gevaccineerd zijn, en dat zij 85% tot 90% uitmaken van alle COVID-gerelateerde ziekenhuisopnames in het algemeen.

In Schotland blijkt uit officiële gegevens over ziekenhuisopnames en sterfgevallen dat 87% van degenen die aan COVID-19 zijn overleden in de derde golf die begin juli begon, gevaccineerd waren, en in Gibraltar, waar 99% gevaccineerd is, is het aantal COVID-gevallen sinds 1 juni 2021 met 2.500% gestegen.

Uit een onderzoek van de CDC naar een uitbraak in Barnstable County, Massachusetts tussen 6 juli en 25 juli bleek dat 74% van degenen die een diagnose van COVID19 kregen, en 80% van de ziekenhuisopnames, tot de volledig gevaccineerden behoorden. De meesten, maar niet allen, hadden de Delta-variant.

“Wat de doorbraakgevallen lijken aan te tonen is dat de deltavariant van het coronavirus gemakkelijker wordt gedragen en overgedragen door gevaccineerde mensen dan zijn voorgangers,” schrijft het Chronicle-redactieteam.

“In ieder geval maakt de grotere schijnbare overdraagbaarheid van de variant het des te belangrijker om zoveel mogelijk mensen te beschermen tegen ernstige COVID door de inentingspercentages te verhogen.”

Wat de redactie lijkt te zeggen is dat ongevaccineerden zo nodig tegen hun wil moeten worden beschermd tegen ernstige infecties, en de beste manier om dat te doen is hen te discrimineren en hen te behandelen als tweederangsburgers.

Nogmaals, een eenvoudige manier om de redelijkheid van dit argument te controleren is de COVID-verwijzing te vervangen door iets anders. Wat dacht je van: “Het is belangrijk om zoveel mogelijk mensen te beschermen tegen overlijden in auto-ongelukken door de autoprijzen te verhogen zodat minder mensen achter het stuur kunnen kruipen.”

Kan ‘Big Brother’ je behoeden voor een virus?

Al in april 2020 ging The Times in het Verenigd Koninkrijk mee met soortgelijke suggesties en stelde: “We hebben Big Brother nodig om dit virus te verslaan.” Clare Foges, de schrijfster van het stuk in kwestie, zei verder: “Laat de lobby voor burgerlijke vrijheden ons niet blind maken voor het feit dat meer staatstoezicht, inclusief ID-kaarten, nodig is.”

Het argument dat Big Brother ons kan beschermen tegen infecties is op zich belachelijk, omdat geen enkele hoeveelheid toezicht op mensen kan voorkomen dat microscopische virussen circuleren.

De belangrijkste plaats van virusverspreiding is in instellingen, zoals verpleeghuizen en ziekenhuizen, maar het personeel daar is het best opgeleid om ziekteverwekkers onder controle te houden. Als getraind ziekenhuispersoneel de verspreiding van virussen niet kan voorkomen, hoe kunnen regeringsambtenaren dat dan wel?

Belangrijk is dat het argument dat we vaccinpaspoorten nodig hebben om te bewijzen dat we “schoon” genoeg zijn om aan de samenleving deel te nemen, onmiddellijk in duigen valt als je bedenkt dat de COVID-inentingen geen immuniteit verschaffen. Je kunt nog steeds besmet raken, het virus bij je dragen en het naar anderen verspreiden.

We hebben al verschillende voorbeelden gezien van situaties waarin 100% van de mensen volledig “gevaccineerd” waren tegen COVID-19 en toch een uitbraak plaatsvond. We hebben zelfs meer dan 100 volledig met COVID geïnjecteerde mensen zien sterven aan COVID in één staat alleen, Massachusetts, dus het is waarschijnlijk dat er nu vele duizenden volledig “gevaccineerden” zijn die aan COVID zijn overleden.

                                                                                                      Covid-uitbraak treft Carnival Cruise ondanks dat elke gast en personeelslid ‘gevaccineerd’ is

Zelfs een vaccinatiegraad van 100% kan COVID niet uitbannen

Onlangs was er een uitbraak bij Carnival Cruise Lines, ondanks het feit dat iedereen op dat schip een bewijs van COVID-“vaccinatie” had. Het cruiseschip had zelfs opzettelijk de capaciteit teruggebracht van 4.000 naar 2.800 om voldoende sociale afstand te kunnen nemen. Geen van de maatregelen werkte. De mensen werden toch ziek, wat volkomen logisch is als je bedenkt dat de prik geen immuniteit verschaft, maar alleen de symptomen vermindert.

Gevallen als deze laten duidelijk zien dat zelfs als iedereen de prik krijgt, SARS-CoV-2 zal muteren en zal blijven circuleren, en hier en daar mensen zal uitschakelen. Denken dat het opgeven van grondrechten en vrijheden de oplossing is, is gewoon niet logisch. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gezondheid is dat wel, en daar hoort ook bij of en hoe je jezelf tegen SARS-CoV-2 wilt beschermen.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:


Nieuw rapport verbijstert de wereld: De overgrote meerderheid van degenen die nu sterven aan Covid zijn mensen die ertegen gevaccineerd waren

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Petra
1 jaar geleden

Als men de gifinjecties verplicht stelt dan moet men rekening houden met vele miljoenen ‘terroristen’ die het daar niet mee eens zullen zijn en dat met alle middelen zullen tegenwerken. In Frankrijk zie je het eerste begin hiervan.

Of de sukkels in den Haag dat beseffen valt te bezien, gezien hun eigengereide domme gedrag.