Het virus bestaat echt. Het is een gevaar voor mensen met een zwak immuunsysteem en voor mensen met co-morbiditeit. Mensen van elke leeftijd kunnen een verzwakt immuunsysteem hebben en ernstig ziek worden. Maar immuun- en gezondheidsproblemen komen meer voor bij ouderen, omdat zij een leven lang slechte gewoonten hebben gehad en ongezond hebben geleefd. De overgrote meerderheid van de sterfgevallen die aan Covid werden toegeschreven, hadden co-morbiditeiten.

Toch hadden de met Covid besmette ouderen nog steeds een hoog overlevingspercentage van ongeveer 95 procent. Alle anderen hadden een overlevingskans van 98 of 99 procent. Het is onmogelijk om precieze cijfers te hebben omdat de gegevens verdraaid zijn om Covid sterfgevallen te maximaliseren. Ziekenhuizen werden economisch gestimuleerd om alle sterfgevallen als Covid-sterfgevallen te melden, zolang de persoon Covid of een positieve PCR-test had. Naar verluidt werd een persoon die bij een motorongeluk om het leven kwam als Covid-dode vermeld omdat hij een positieve PCR-test had.

De echte vraag is of de mensen die naar verluidt Covid hadden eraan zijn overleden, of aan het gebrek aan behandeling, of aan de verkeerde behandeling. Aanvankelijk werden in het ziekenhuis opgenomen Covid-patiënten aan beademingsapparatuur gelegd en stierven ze aan de beademingsapparatuur, totdat een arts erachter kwam dat het ademhalingsprobleem een andere oorzaak had dan werd aangenomen en hij een waarschuwing gaf. Andere Covid sterfgevallen waren te wijten aan het gebrek aan behandeling, meldt Unz.com.

Onthoud dat de veronderstelling was dat er geen behandelingen waren, vandaar de nadruk op de ontwikkeling van een vaccin, maar er waren twee zeer succesvolle, veilige en goedkope behandelingen op basis van HCQ en Ivermectine. Deze behandelingen stonden in de weg van de noodtoestemming om ongeteste en niet-goedgekeurde vaccins te gebruiken en werden gedemoniseerd ten behoeve van de winsten van de Big Pharma vaccins. Dus als je Covid had, stuurden ze je onbehandeld naar huis tot je zo erg ziek werd dat je in het ziekenhuis moest worden opgenomen, en dan doodden ze je met beademingsapparatuur.

Met andere woorden, we weten niet echt of er iemand gestorven is aan Covid zelf.

Als u wilt begrijpen wat een totale mislukking de gezondheidsautoriteiten van de wereld zijn geweest in hun aanpak van de “Covid-pandemie”, bedenk dan dat er in de door malaria geteisterde Afrikaanse landen geen Covid, geen maskers, geen lockdowns zijn. Hoe komt dat? Het antwoord is dat in door malaria geteisterde landen de mensen één HCQ pil per week slikken.

Neem Tanzania, bijvoorbeeld. De gehele bevolking van Tanzania – 59.734.218 mensen – wordt beschouwd als risicogroep voor malaria, en 93% van de bevolking leeft in gebieden waar malaria voorkomt. Bijgevolg neemt de bevolking eenmaal per week HCQ in als preventie tegen malaria. HCQ is ook een preventief en een genezend middel tegen Covid. In heel Tanzania zijn er over de periode van 3 januari 2020 tot 14 juli 2021 slechts 509 gemelde gevallen van Covid en 21 gemelde sterfgevallen. Bijna alle gevallen deden zich voor in april 2020.

Aangezien de Covid-test onbetrouwbaar is en bekend staat om zijn valse positieven en aangezien iedereen die sterft met een positieve test als een Covid-dode wordt gerapporteerd, weten we eigenlijk niet of er één enkel geval of één enkel sterfgeval van Covid in Tanzania is.

De aantallen Covid-gevallen zijn door de PCR-test sterk opgedreven. Men heeft nu begrepen dat de test bij het hoge aantal cycli waarmee hij werd uitgevoerd, een vals-positief percentage van maar liefst 97% oplevert. Veel en misschien wel de meeste van de milde gevallen en gevallen zonder symptomen waren niet echt Covid-infecties. Ik heb geen verklaring gezien voor het feit dat de test is uitgevoerd met een percentage cycli waarvan bekend is dat het de test ongeldig maakt. De vraag blijft of dit met opzet is gedaan om angst en steun te creëren voor een experimenteel en ongetest vaccin.

Wanneer de medische wereld u vertelt dat het vaccin veilig is, weet zij dat niet, omdat het een ongetest vaccin is dat op noodbasis wordt gebruikt. In feite wordt het vaccin getest op de wereldbevolking. De Covid-prik wordt een vaccin genoemd, maar in werkelijkheid is het gebaseerd op technologie en lijkt het te functioneren als een besturingssysteem. Normaal gesproken worden vaccins gemaakt van dood of levend virus. Het Covid-“vaccin” niet.

We hebben inderdaad geleerd dat het vaccin niet veilig is voor grote aantallen mensen, vooral niet voor jongeren die geen gevaar lopen door het virus zelf. Sommige landen zijn gestopt met het gebruik van sommige vaccins vanwege bloedstolsels. Zo heeft de Deense gezondheidsautoriteit het gebruik van de vaccins van Johnson & Johnson en AstraZeneca stopgezet wegens hun associatie met bloedstolsels.

Gezondheidsautoriteiten geven nieuwe waarschuwingen wegens hartontstekingsproblemen en Guillain-Barre auto-immuunziekten.

Prominente wetenschappers roepen op tot het stoppen van Covid vaccinatie.

Het is belangrijk te begrijpen dat, aangezien alle vaccins op dezelfde geheugen-RNA-technologie zijn gebaseerd, zij alle dezelfde problemen hebben. De medische bureaucraten hebben dit nog niet toegegeven, maar het is wel een feit.

De volksgezondheidsautoriteiten, die zich hebben gehaast om de vaccins een noodtoepassing te geven, doen alsof de bijwerkingen waarvoor zij nu waarschuwen “zeldzaam” zijn. Maar deze effecten zijn niet zeldzaam. We hebben nu berichten dat het vaccin voor iedereen, behalve ouderen, gevaarlijker kan zijn dan Covid.

Zie ook: https://www.globalresearch.ca/worst-side-effect-ever-heart-inflammation-happening-world-due-blood-clotting-caused-covid-19-vaccines/5749988

Er is een nieuwe variant verschenen, Delta, of er wordt beweerd dat deze is verschenen, die wordt gebruikt om de angst te doen aanwakkeren en de ongevaccineerden tot vaccinatie aan te zetten. Overheidsinstanties en leugenjournalisten maken veel ophef over de Delta-variant, ondanks het feit dat deze tot op heden niet heeft geleid tot de ernstige ziekten en sterfgevallen die in verband worden gebracht met Covid. Ons wordt verteld dat het vaccin ook tegen de Delta-variant beschermt, maar Big Pharma trompettert voor een boostervaccin, dat tot dusver niet is goedgekeurd door Big Pharma’s partners in de volksgezondheid bij NIH, CDC, en FDA.

Er zijn vragen of de Delta-variant, als die al bestaat, een mutatie is, of een gevolg van het vaccin zelf, of gewoon de griep, die, zoals u weet, verdwenen is, waardoor sommigen concluderen dat Covid gewoon de griep is. We kunnen geen vooruitgang boeken bij het achterhalen en evalueren van de werkelijke situatie omdat het publieke debat, zelfs onder wetenschappers, wordt geblokkeerd. Wetenschappers en medici wier bevindingen afwijken van het officiële verhaal worden gecensureerd en van hun platform beroofd.

Er zijn berichten dat van de 146.000 gemelde gevallen van de Delta-variant in het Verenigd Koninkrijk, 50 procent van degenen die besmet zouden zijn, gevaccineerde mensen zijn.

Verslagen, zoals deze, die buiten het narratief vallen, blijven buiten beeld en maken geen deel uit van het nieuws.

Er zijn niet alleen berichten dat het vaccin je niet beschermt, er zijn ook geloofwaardige berichten dat het vaccin je schaadt. De Britse tegenhanger van het Amerikaanse VAERS, het Vaccine Adverse Event Reporting System, is het Yellow Card-systeem dat wordt beheerd door de Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA). Onderzoekers van het Evidence-based Medicine Consultancy (EbMC) hebben op basis van meldingen van ongewenste voorvallen geconcludeerd dat de vaccins tegen het coronavirus (COVID-19) “onveilig zijn voor de mens”. De directeur van de onderzoeksgroep, Dr. Tess Lawrie, die de onderzoeksbevindingen beschreef, schreef: “De omvang van de morbiditeit is opvallend, waaruit blijkt dat er veel incidenten zijn en wat neerkomt op een groot aantal zieken.”

Mike Whitney, die het bewijs samenvat, merkt op dat het spike-eiwit in het “vaccin” zelf een dodelijke ziekteverwekker is.

Tony Fauci, Big Pharma, en de hoernalisten hersenspoelen het publiek dat deze sceptici klunzen met aluhoedjes zijn die moeten worden opgedoekt. Zoveel vooraanstaande onafhankelijke wetenschappers en medische onderzoeksgroepen zijn uit hun ambt ontheven omdat ze onjuiste informatie zouden hebben verspreid, dat de aanklachten tegen hen niet geloofwaardig zijn. Niet elke wetenschapper en arts, behalve diegenen die verbonden zijn met Big Pharma, kan het mis hebben.

Om het even samen te vatten: de vermeende “pandemie” is ontstaan door een test die vals-positieve resultaten oplevert, waardoor het besmettingspercentage sterk wordt overdreven. De sterfgevallen werden veroorzaakt door verkeerde behandeling, het uitblijven van behandeling, en door alle sterfgevallen te tellen als Covid sterfgevallen.

De angst die opzettelijk werd aangewakkerd, werd gebruikt om goedgelovige en angstige mensen zover te krijgen dat zij niet-goedgekeurde “vaccins” accepteerden, die even gevaarlijk of zelfs nog gevaarlijker blijken te zijn dan het Covid-virus.

De ernstige situatie kan niet worden rechtgezet, omdat Big Pharma en de daarmee geassocieerde gezondheidsautoriteiten, ingehuurde wetenschappers, geïndoctrineerd medisch personeel en leugenpers niet zullen toestaan dat er vraagtekens worden geplaatst bij het verhaal.

Zo wordt er bijvoorbeeld geen autopsie verricht op sterfgevallen die verband houden met vaccins, om te voorkomen dat de dood in verband kan worden gebracht met het vaccin en om te voorkomen dat bekend wordt hoe het vaccin het menselijk lichaam aantast.

Ondanks de gegevens van VAERS en de Yellow Card, worden sterfgevallen als gevolg van vaccins in het verhaal niet erkend, behalve als “zeer zeldzaam”. Door het toenemende bewijs te negeren kunnen Fauci, CDC, FDA en de mediahoeren de fictie in stand houden dat vaccins meer goed dan kwaad doen. Merk op dat zelfs als deze bewering waar zou zijn, het een zeer zwak argument is. Het is een bewering dat het OK is om sommige mensen in gevaar te brengen, zolang je er maar meer redt.

Zo’n zwak argument kan niet worden gebruikt om verplichte vaccinatie of druk om vaccinatie te accepteren te rechtvaardigen. De CNN leugenjournalisten hebben hun eigen “medisch analist”, Dr. Jonathan Reiner, op TV die verklaart dat het tijd is om vaccinatie tegen het coronavirus verplicht te stellen voor alle Amerikanen.

De Franse president Macron stelt een programma in van verplichte vaccinatie en vaccinatiepaspoorten.

De huidige bewoner van het Witte Huis wil dat agenten van deur tot deur worden gestuurd om alle Amerikanen te laten vaccineren.

Waarom deze totalitaire maatregelen voor een virus waarvan steeds meer aanwijzingen komen dat het minder gevaarlijk is dan het vaccin? Wat is hier aan de hand? Hoe kunnen vrouwen rechten hebben over hun eigen lichaam en gedwongen worden zich te laten vaccineren? Is massale vaccinatie gevolgd door herhalingsvaccinaties voor eindeloze “varianten” een manier om voor altijd de winsten van Big Pharma te garanderen? Is het doel van verplichte vaccinatie, lockdowns en maskers om een einde te maken aan individuele autonomie? Is het doel om plagen onder ons te brengen die elites gebruiken om alle macht naar zich toe te trekken? Is het bevolkingsbeperking? Of gaat het erom ons te bekabelen als een controleknooppunt in het controlenetwerk?

Waarom deze maatregelen als de HCQ- en Ivermectin-kuren beschikbaar zijn en als de sterfgevallen en gevallen toegeschreven aan Covid, overdreven zijn om de angst aan te wakkeren?

Waarom worden andersdenkende wetenschappers en medici het zwijgen opgelegd?

De hele “pandemie” is buiten het bereik van bewijzen om gevoerd. Dat zou u moeten vertellen dat er heel wat mis is met het verhaal.

NU KOMEN WE TOT DE KERN VAN DE ZAAK.

Na het begrijpen van de informatie in mijn artikel, bent u zich ervan bewust dat u bent gemanipuleerd om te voldoen aan een geheime agenda. U bent nu bereid om krachtig en overtuigend gedocumenteerd bewijs, gepresenteerd door Dr. David Martin, onder ogen te zien dat Covid een opzettelijke uitbraak was en geen lek uit een laboratorium of een natuurlijk virus van vleermuizen.

Dit aspect van het verhaal is het meest verontrustende van alles. Het Covid-virus werd in Amerika gecreëerd en in 2002 gepatenteerd. NIH en US Armed Services waren betrokken bij het patent:

Vanaf 9:00: “Wij (VS) maakten SARS en we patenteerden het op 19 april 2002.”

Alle elementen van Covid waren gepatenteerd in 73 patenten vóór de uitbraak van de vermeende pandemie, d.w.z. vóór men zich bewust was van het virus.

Ga naar het punt van 29-30 minuten en luister naar het citaat: “We moeten het publiek meer bewust maken van de noodzaak van medische tegenmaatregelen zoals een pan-coronavirusvaccin. De media zijn een belangrijke motor, en de economie zal de hype volgen. We moeten die hype in ons voordeel gebruiken om de echte problemen aan te pakken. Investeerders zullen reageren als ze aan het eind van het proces winst zien.”

Dit werd gezegd door de man wiens coronavirus functieversterkend (gain-of-function) onderzoek werd gefinancierd door Fauci bij de NIH, Peter Daszak.

Merk ook op dat UNC, NIAID, en Moderna begonnen met het maken van het spike proteïne “vaccin” vóór de uitbraak van de pandemie.

De gedocumenteerde informatie in dit video-interview maakt duidelijk dat Covid een opzettelijke vrijgelaten uitbraak was die agenda’s diende die gericht waren tegen de volksgezondheid en de burgerlijke vrijheid.

factcheck.org maakt bezwaar tegen Dr. Martin’s uitspraken. Maar websites die feiten controleren zijn niet betrouwbaar.

Wanneer websites beweren dat ze feiten controleren, bedoelen ze daarmee dat ze controleren of verklaringen in overeenstemming zijn met het bestaande narratief. Als de verklaringen in strijd zijn met het officiële verhaal, worden ze beschouwd als onjuist of als samenzweringstheorieën.

Met andere woorden, de maatstaf voor de juistheid van een bewering is of zij in overeenstemming is met het bestaande verhaal.

Fact checkers controleren nooit het officiële verhaal.

Dit betekent dat feitencontroleurs slechts de handhavers van het verhaal zijn.

Dr. Martin’s lezing en presentatie van de 73 octrooien op Covid die lang vóór de uitbraak (of vrijlating) van Covid door Amerikaanse overheidsinstanties en farmaceutische bedrijven zijn genomen, kunnen onjuist zijn. Dat moet echter worden beslist in een openbaar debat door onafhankelijke deskundigen en niet door narratieve handhavers.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:


Uitgelekte documenten: Moderna-vaccin was volledig ontwikkeld voordat COVID-19 opdook

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Ben Hekster
Ben Hekster
1 jaar geleden

Een meer heldere en complete samenvatting van de gebeurtenissen van de afgelopen anderhalf jaar heb ik nog niet gelezen. Uitstekend geschreven; bedankt.