De oprichter van het World Economic Forum, Klaus Schwab, opent Cyber Polygon 2021 met een waarschuwing: “Gebrek aan cyberbeveiliging is wereldwijd een duidelijk en dreigend gevaar voor onze samenleving geworden.”

In zijn welkomstwoord op Cyber Polygon sprak Schwab voor het tweede jaar op rij uitvoerig over de wens van het World Economic Forum (WEF) om het probleem van cyberbeveiliging aan te pakken door bedrijven, kleine bedrijven en overheden dichter bij elkaar te brengen, meldt The Sociable.

Vorig jaar waarschuwde Schwab: “We kennen allemaal het horrorscenario van een grootschalige cyberaanval die de stroomvoorziening, het vervoer, de ziekenhuiszorg en onze hele samenleving platlegt, maar we besteden er nog steeds te weinig aandacht aan.”

“Zo hebben we de afgelopen maanden ransomware-aanvallen gezien die gericht waren tegen ziekenhuizen, kritieke infrastructuur, schoolsystemen, het elektriciteitsnet en vele andere essentiële diensten.”-Klaus Schwab, Cyber Polygon 2021

Dit jaar gaf Schwab een vervolg aan zijn “horrorscenario” door te verwijzen naar de recente ransomware-aanvallen die in 2021 kritieke infrastructuur over de hele wereld troffen.

“De implicatie is duidelijk: een gebrek aan cyberbeveiliging is een duidelijke en imminente bedreiging geworden voor onze samenleving wereldwijd,” aldus Schwab vandaag.

“In de afgelopen maanden hebben we bijvoorbeeld gezien dat ransomware-aanvallen gericht waren tegen ziekenhuizen, kritieke infrastructuur, schoolsystemen, het elektriciteitsnet en vele andere kritieke diensten.

“Burgers worden getroffen door stroomtekorten, vertraagde medische behandelingen en andere gevolgen van dit nieuwe soort brutale cyberaanvallen.”-Klaus Schwab, Cyber Polygon 2021

“Burgers voelen de gevolgen van cyberaanvallen direct.

“Burgers worden getroffen door stroomtekorten, vertraagde medische behandelingen en andere gevolgen die worden veroorzaakt door dit nieuwe soort brutale cyberaanvallen.

“Dit is geen probleem dat gemakkelijk kan worden opgelost.

“Ransomware-aanvallen zijn complex, en criminele ondernemingen vergroten hun schaal en impact,” zei hij.

“Dit onderstreept de noodzaak van een gestructureerde, multi-stakeholderbenadering om onze samenleving tegen hen te beschermen,” voegde hij eraan toe.

“De implicatie is duidelijk: een gebrek aan cyberbeveiliging is een duidelijke en onmiddellijke bedreiging geworden voor onze samenleving wereldwijd.”-Klaus Schwab, Cyber Polygon 2021

“De voorgestelde digitale wet van de EU […] heeft tot doel burgers een veilige manier te bieden om online toegang te krijgen tot openbare en particuliere diensten en deze met elkaar te verbinden” – Klaus Schwab, Cyber Polygon 2021

Schwab prees de snelheid van digitale innovatie die tijdens de COVID-crisis naar voren kwam, en wees op een door de Europese Unie voorgestelde digitale wet die hand in hand gaat met de Great Reset-agenda van het WEF – digitale identiteitssystemen die al je online-activiteiten bijhouden en de toegang van burgers tot essentiële goederen en diensten mogelijk kunnen maken of beperken.

“Zo is er bijvoorbeeld,” aldus Schwab, “het voorstel voor een digitale wet van de EU, dat tot doel heeft burgers een veilige manier te bieden om online toegang te krijgen tot openbare en particuliere diensten en deze met elkaar te verbinden.

“Willen nieuwe diensten worden ingevoerd met het tempo dat nodig is voor een duurzaam economisch herstel op lange termijn, dan moeten de burgers erop kunnen vertrouwen dat de technologieën veilig zijn en dat hun bezittingen en persoonlijke informatie en gegevens worden beschermd.

“Het vertrouwensbeginsel zal absoluut essentieel zijn.”

Afbeelding: Wereld Economisch Forum

“We moeten IT-infrastructuren bouwen die inherente digitale antilichamen hebben ingebouwd om zichzelf te beschermen” – Klaus Schwab, Cyber Polygon 2021

Aangezien het Wereld Economisch Forum en zijn partners zich blijven voorbereiden op een cyberpandemie, ging Schwab dit jaar dieper in op het thema cyberveiligheid en zei hij dat IT-infrastructuren moeten worden opgebouwd met “digitale antilichamen” om zich tegen virussen te beschermen.

“Wij moeten ons niet alleen tegen het virus beschermen, maar ook het vermogen ontwikkelen om een virusaanval te weerstaan,” zei hij.

“Met andere woorden, maskers zijn niet genoeg. We hebben vaccins nodig om ons immuun te maken.

“Hetzelfde geldt voor cyberaanvallen. Ook hier moeten we van eenvoudige bescherming overgaan op immunisatie.

“We moeten IT-infrastructuren bouwen die inherente digitale antilichamen hebben ingebouwd om zichzelf te beschermen,” vervolgde Schwab.

Het doel van de Cyber Polygon-oefening van dit jaar is het “beveiligen van digitale ecosystemen”.

Volgens Schwab kunnen digitale ecosystemen alleen worden beveiligd door publiek-private samenwerking.

“Overheden zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid, maar de diepgaande expertise die nodig is om een veilig cyberecosysteem te ontwikkelen, bevindt zich vaak in de private sector” – Klaus Schwab, Cyber Polygon 2021

“We zijn vandaag samengekomen om te bespreken hoe we veilige digitale ecosystemen kunnen ontwikkelen en bedrijven, maar ook samenlevingen, kunnen beschermen tegen cyberaanvallen”, aldus de oprichter van het World Economic Forum.

“We moeten dit doen met een bredere missie voor ogen – het verbeteren van de toestand van onze digitale wereld door enerzijds de wereldwijde samenwerking te verbeteren, maar anderzijds ook de samenwerking tussen de publieke en de private sector.”

Wat verstaat Schwab onder publiek-private samenwerking?

“We moeten allemaal samenwerken”, legde hij uit, en voegde eraan toe: “Overheden zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid, maar de diepgaande expertise die nodig is om een veilig cyberecosysteem te ontwikkelen, ligt vaak bij de private sector.

“Net zoals regeringen vaak middelen bundelen met internationale organisaties als INTERPOL om cybercriminaliteit te bestrijden, hebben we meer soortgelijke samenwerking nodig tussen regeringen – en ik moet daaraan toevoegen, particuliere bedrijven – om cybercriminaliteit te bestrijden.”

“Goede cyberbeveiliging maakt bedrijfscontinuïteit mogelijk in een tijd waarin één enkel storingspunt in slechts één organisatie kan uitgroeien tot een systeemramp met repercussies voor de hele samenleving.”-Klaus Schwab, Cyber Polygon 2021

Voor Schwab en het WEF moet cyberbeveiliging voor elke organisatie een fundamenteel uitgangspunt zijn bij de opbouw van nieuwe en uitgebreide digitale ecosystemen.

“Goede cyberbeveiliging maakt bedrijfscontinuïteit mogelijk in een tijd waarin één enkel storingspunt in slechts één organisatie kan uitgroeien tot een systeemramp met repercussies voor de hele samenleving,” zei hij.

“Naarmate ons digitale landschap en onze afhankelijkheid ervan toenemen, moeten we onze verwachtingen op het gebied van cyberbeveiliging voortdurend heroverwegen en bijstellen.”

“Om de economie te helpen – om te herstellen van de COVID-19 crisis – zullen overheden, bedrijven en zelfs kleine ondernemingen innovatieve manieren nodig blijven hebben om diensten op te bouwen en toegankelijk te maken.”-Klaus Schwab, Cyber Polygon 2021

Schwab voegde daaraan toe: “In de toekomst moet het een van de eerste gedachten en prioriteiten zijn die elke organisatie nu heeft.

“Het is een van de fundamenten voor de duurzaamheid en continuïteit van het bedrijf in de toekomst, en het wordt een belangrijk onderdeel van het merk en de reputatie van elke organisatie.

“In deze tijd en in de toekomst zal cyberbeveiliging het fundament vormen voor betrouwbare technologieën en bedrijven.

“Om de economie te helpen – om te herstellen van de COVID-19-crisis – zullen overheden, bedrijven en zelfs kleine ondernemingen innovatieve manieren nodig blijven hebben om diensten op te bouwen en toegankelijk te maken.”

“Technologie stond centraal in de manier waarop we collectief de COVID-19 pandemie en de wereldwijde crisis beheersten.”-Klaus Schwab, Cyber Polygon 2021

Een tijdlijn van “The Great Reset” Agenda

Voor een betere context bij de bovenstaande citaten, is hier een transcript van Schwab’s Cyber Polygon 2021 openingstoespraak, die begint waar hij begint te praten over het thema van het evenement.

“Staat u mij toe nu in te gaan op het thema van vandaag, namelijk de ontwikkeling van veilige digitale ecosystemen,” zei hij.

“Het is opmerkelijk hoe snel dit doel in de hele wereld zo belangrijk is geworden.

“Drie jaar geleden hebben we hier in het World Economic Forum ons Center for Cybersecurity gelanceerd.

“Toen al erkenden we het cruciale belang van cyberbeveiliging als een wereldwijd probleem en een zakelijke uitdaging.

“We hadden echter niet verwacht dat digitale connectiviteit en cyberbeveiliging elk aspect van ons zakelijke en sociale leven zouden ondersteunen en beïnvloeden op de manier waarop dat is gebeurd, met name in het afgelopen jaar.

“Het is niet overdreven te zeggen dat het ons in staat heeft gesteld te blijven functioneren in een tijd van ongekende crisis.”-Klaus Schwab, Cyber Polygon 2021

“Digitale connectiviteit is verankerd in onze huizen, onze werkplekken en via operationele technologie – onze kritieke infrastructuur.

“Dankzij deze connectiviteit hebben we een ongelooflijke efficiëntie kunnen bereiken, zelfs in een wereld waarin we op afstand werken.

“Het is niet overdreven te stellen dat het ons in staat heeft gesteld te blijven functioneren in een tijd van ongekende crisis.

“Technologie stond centraal in de manier waarop wij collectief de COVID-19-pandemie en de wereldwijde crisis hebben aangepakt.

“Digitale infrastructuur maakte het mogelijk vitale diensten te leveren. Het heeft de zaken vlotter laten verlopen en het heeft ons geholpen om met elkaar in contact te blijven.

“De digitalisering heeft geholpen om enkele van de grote hindernissen die door de pandemie zijn opgeworpen, uit de weg te ruimen, maar heeft ons ook voor nieuwe uitdagingen gesteld.

“De belangrijkste vraag is hoe we ervoor kunnen zorgen dat digitale technologieën en communicatie veilig en betrouwbaar zijn.

“Veel technologieleiders hebben gemerkt dat we in een paar korte maanden vooruitgang hebben geboekt in digitale transformatie die anders misschien jaren had geduurd.

“Cyberincidenten kunnen het vertrouwen in kritieke onlinediensten ondermijnen, en ze kunnen de adoptie van maatschappelijk waardevolle innovaties doen ontsporen.”-Klaus Schwab, Cyber Polygon 2021

“Maar dit digitale dividend van de COVID-pandemie is kwetsbaar.

“Cyberincidenten kunnen het vertrouwen in belangrijke onlinediensten ondermijnen en de invoering van maatschappelijk waardevolle innovaties doen ontsporen.

“In het ‘Global Risks Report’ van het World Economic Forum staan cyberbeveiligingsstoringen en storingen in de IT-infrastructuur in de top 10 van risico’s – zowel qua waarschijnlijkheid als qua impact.

“De implicatie is duidelijk: een gebrek aan cyberbeveiliging is een duidelijke en imminente bedreiging geworden voor onze samenlevingen wereldwijd,” zei hij.

“Burgers worden getroffen door energietekorten, vertraagde medische behandelingen en andere gevolgen van dit nieuwe soort brutale cyberaanvallen.”-Klaus Schwab, Cyber Polygon 2021

“Zo hebben we de afgelopen maanden ransomware-aanvallen gezien die gericht waren tegen ziekenhuizen, kritieke infrastructuur, schoolsystemen, het elektriciteitsnet en vele andere kritieke diensten,” zei hij.

“Burgers voelen de gevolgen van cyberaanvallen rechtstreeks.

“Burgers worden getroffen door stroomtekorten, vertraagde medische behandelingen en andere gevolgen die worden veroorzaakt door dit nieuwe soort brutale cyberaanvallen,” zei hij.

“Dit is geen probleem dat gemakkelijk kan worden opgelost.

“Ransomware-aanvallen zijn complex, en criminele ondernemingen vergroten hun reikwijdte en impact.

“Dit toont aan dat er behoefte is aan een gestructureerde, multi-stakeholderbenadering om onze samenleving tegen hen te beschermen.

“We moeten allemaal samenwerken. Overheden zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid, maar de diepgaande expertise die nodig is om een veilig cyberecosysteem te ontwikkelen, ligt vaak bij de private sector.

“Net zoals regeringen vaak middelen bundelen met internationale organisaties als INTERPOL om cybercriminaliteit te bestrijden, hebben we meer soortgelijke samenwerking tussen regeringen – en ik zou daaraan moeten toevoegen, particuliere bedrijven – nodig om cybercriminaliteit te bestrijden.

“Tijdens de pandemie maakte de paradigmaverschuiving naar een digitale manier van leven de rol van cyberbeveiliging als een mondiaal collectief goed nog duidelijker” – Klaus Schwab, Cyber Polygon 2021

“Het goede nieuws is dat dergelijke publiek-private samenwerkingsinspanningen reeds bestaan, zoals wij vandaag demonstreren.

“Omdat het Wereld Economisch Forum de noodzaak inzag om een wereldwijd antwoord te mobiliseren op de groeiende cyberdreigingen, heeft het, zoals ik al eerder zei, in 2018 het Center for Cybersecurity gelanceerd.

“Ons centrum biedt een onafhankelijk en onpartijdig platform om de samenwerking tussen alle leden van de wereldwijde cyberbeveiligingsgemeenschap – zowel in de openbare als in de particuliere sector – te bevorderen.

“Sberbank is, samen met andere bedrijven uit de hele wereld, stichtend lid en neemt actief deel aan onze initiatieven die gericht zijn op het aanpakken van systemische cyberbeveiligingsuitdagingen en uiteindelijk het herstellen en verbeteren van digitaal vertrouwen.

“Tijdens de pandemie heeft de paradigmaverschuiving naar een digitale manier van leven de rol van cyberbeveiliging als een mondiaal collectief goed nog duidelijker gemaakt,” zei hij.

“In dit tijdperk en in de toekomst zal cyberbeveiliging het fundament zijn voor betrouwbare technologieën en bedrijven.”-Klaus Schwab, Cyber Polygon 2021

“Goede cyberbeveiliging maakt bedrijfscontinuïteit mogelijk in een tijd waarin één enkel storingspunt in slechts één organisatie kan uitgroeien tot een systeemramp met gevolgen voor de hele samenleving.

“Naarmate ons digitale landschap en onze afhankelijkheid ervan toenemen, moeten we onze verwachtingen op het gebied van cyberbeveiliging voortdurend heroverwegen en bijstellen”, zei hij.

“In de toekomst moet dit een van de eerste gedachten en prioriteiten van elke organisatie zijn.

“Het is een van de fundamenten voor de duurzaamheid en continuïteit van het bedrijf in de toekomst, en het wordt een belangrijk onderdeel van het merk en de reputatie van elk bedrijf.

“Om de economie te helpen – om te herstellen van de COVID-19 crisis – zullen overheden, bedrijven en zelfs kleine ondernemingen innovatieve manieren nodig blijven hebben om diensten op te bouwen en toegankelijk te maken.”-Klaus Schwab, Cyber Polygon 2021

“In dit tijdperk en in de toekomst zal cyberbeveiliging de basis vormen voor betrouwbare technologieën en bedrijven.

“Om de economie te helpen – om te herstellen van de COVID 19 crisis – zullen regeringen, bedrijven en zelfs kleine ondernemingen innovatieve manieren nodig blijven hebben om diensten op te bouwen en toegankelijk te maken.

“In veel gevallen betekent dit dat diensten en gegevens verder met elkaar worden verbonden – waardoor geheel nieuwe digitale en uitgebreide digitale ecosystemen ontstaan.

“Het vertrouwensbeginsel zal absoluut essentieel zijn” – Klaus Schwab, Cyber Polygon 2021

“Dit vereist inzicht in de cyberrisico’s waarmee deze nieuwe systemen zullen worden geconfronteerd en proactieve inspanningen om deze systemen te bouwen met de beginselen van “security-by-design” in het achterhoofd.

“In de vroege stadia van de pandemie zagen we dat op grote schaal thuiswerken, clouddiensten en videoconferenties werden ingevoerd”, zei hij.

“Dit leek toen een kortstondige transformatie, maar vandaag zien we een proliferatie van nog ambitieuzere initiatieven.

“Zo is er bijvoorbeeld de door de EU voorgestelde digitale wet, die tot doel heeft burgers een veilige manier te bieden om online toegang te krijgen tot openbare en particuliere diensten en deze met elkaar te verbinden.

“Willen nieuwe diensten worden ingevoerd met het tempo dat nodig is voor een duurzaam economisch herstel op lange termijn, dan moeten de burgers erop kunnen vertrouwen dat de technologieën veilig zijn en dat hun bezittingen en persoonlijke informatie en gegevens worden beschermd.

“Het beginsel van vertrouwen zal absoluut essentieel zijn.

“We moeten ons niet alleen tegen het virus beschermen, we moeten ook het vermogen ontwikkelen om een virusaanval te weerstaan” – Klaus Schwab, Cyber Polygon 2021

“Tot slot is een van de lessen die uit de COVID-19-pandemie kunnen worden getrokken, het idee van veerkracht.

“We moeten ons niet alleen tegen het virus beschermen, maar we moeten ook het vermogen ontwikkelen om een virusaanval te weerstaan”, zei hij.

“Met andere woorden, maskers zijn niet genoeg. We hebben vaccins nodig om ons immuun te maken.

“Hetzelfde geldt voor cyberaanvallen. Nogmaals, we moeten van eenvoudige bescherming naar immunisatie gaan.

“We moeten IT-infrastructuren bouwen waarin inherente digitale antilichamen zijn ingebouwd om onszelf te beschermen.

“Tot slot wil ik nog eens benadrukken hoe belangrijk het is dat zoveel leidinggevenden zich dit jaar bij Cyber Polygon hebben aangesloten.

“Later vandaag zullen wij testen hoe wij kunnen samenwerken tussen organisaties, over grenzen heen en tussen de openbare en de particuliere sector.

“Dit is een belangrijke stap in de voorbereiding op een nog meer verbonden – en naar ik hoop – zeer veilige en vertrouwde toekomst”.

Na de simulatie van de cyberpandemie van vorig jaar organiseert Cyber Polygon dit jaar live-trainingsoefeningen die een antwoord bieden op “een gerichte aanval op de toeleveringsketen van een bedrijf in real time”.

Naast de opleidingsoefeningen zullen er discussies plaatsvinden over hoe alles moet worden aangepakt, van ransomware en aanvallen op de toeleveringsketen tot de invoering van “veerkrachtige” digitale valuta en het streven naar mondiaal bestuur online.

Voorbereiding op een cyber pandemie: Cyber Polygon 2021 voert simulatie uit van aanval op toeleveringsketen

Voorbereiden op een cyberpandemie: Cyber Polygon 2021 pakt ransomware, toeleveringsketens, digitale valuta & wereldwijde internetregulering aan

Een sceptische blik op de ‘grote reset’: een technocratische agenda die jaren wachtte op een wereldwijde crisis om uit te buiten

Een aanvoerketen van gebeurtenissen: pandemische profetieën die een jaar na de officiële lancering van de ‘great reset’ spelen

Een tijdlijn van de ‘great reset’-agenda: van oprichting tot gebeurtenis 201 en de pandemie van 2020


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:


Horrorscenario: Klaus – Great-Reset – Schwab spreekt over cyber-pandemie na de Covid-pandemie

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
ing. J. Onno Dekker
ing. J. Onno Dekker
1 jaar geleden

DEPOPULATIEPLAN KLAUS SCHWAB BILL GATES IN THEORIE EN PRAKTIJK

Maak een gentherapie die spike-eiwitten in alle organen verspreidt.

Zorg daartoe voor een toevoeging van grafeen(oxide)

Grafeenoxide maakt de cellen kapot en de spike-eiwitten

werken samen om pseudovirussen te produceren via de ribosomen.

De ene na de andere cel wordt besmet in deze stormloop.

Populair samengevat.

Over grafeen loopt nog een discussie, maar er zijn aanwijzingen

dat bij de varkensgriep grafeen ook al in het spel was. Structuren

van 1 koolstofatomm dik gaan door cellen. Hoe kleiner de delen

hoe meer schade, dus gevaarlijker nog dan asbest. In theorie kans

op prostaatkanker, aantasting eierstokken.

Injecteer eerst bejaarden en vertel dar er geen verband is tussen

de vele vaccindoden of noteer de de doden als corona-slachtoffer.

Pleeg daarom nooit obductie! Want obductie legt tromboses bloot

als veelvuldige bijwerking.

Schrijf zoveel mogelijk doden toe als gevolg van besmetting door

jongeren en pres de jongeren zich te laten vaccineren om anderen

te beschermen. Door vaccinatie scheiden ze spike-eiwitten af die

weer gevaarlijk zijn voor ouderen en zo krijg je meer gevallen van

coronaslachtoffers en miskramen bij vrouwen (bron Pfizer).

Als er weinig echte coronagevallen zijn, dwing dan tot massaal

testen met een 40-voudige sampling zodat zelfs sinaasappels

positief testen en roep een strengere lockdown af.

Leg griepgevallen aan de beademing en onthoudt Ivermectine,

vitamine en zink. Winst voor ziekenhuis en begrafenisondernemer

en rovende overheid.

Zorg ervoor met het nepvaccin dat gevaccineerden gewoon

vatbaar blijven, zodat echte en fake-besmettingen op peil blijven

en de angst zo groot wordt dat zelfs het prikken van zeer jeugdigen

in beeld komt.

Deze laatste groep loopt geen enkel risico en verspreidt ook niet

de griep, onder de naam covid, maar door vaccinatie wordt hun

afweersysteem verzwakt en sterven ze later makkelijk aan een

wilde griepvariant. Bovendien zijn hartkwalen en onvruchtbaarheid

zo als bijwerkingen in het zicht.

Dwing vervolgens de bevolking met een verzwakt immuunsysteem

om de drie maanden een update te nemen, zodat de vaccinatiemoord-

aanslag na ettelijke keren lukt bij de diehards.

Meldt vooral dat de ziekenhuizen de reguliere zorg niet meer aan

kunnen en las daarom urgentie behandelingen af. Geef premies op

vermelden van doodsoorzaak corona.

Schakel de eerstelijnszorg uit ten faveure van test- en vaccinstraten

Verbiedt werkende medicatie, koop die medicamenten op en zet

bovendien tonnen boeten op mensenlevens reddende behandelingen.

Vermoordt (gebiedende wijs) staatshoofden die big farma buiten de

deur houden en behandeling toestaan in vroege stadia. In ieder

geval een aantal dode staatshoofden in de kracht van hun leven,

toeval?

Censureer ieder tegengeluid en zet recidivisten in een inrichting,

zoals Fourtillan in Frankrijk.

Noem nooit het woord ‘expimenteel’, maar altijd ‘veilig’, ‘bewezen’

of maak een vergelijking met een frikandel. Het laatste geeft de

ijdelheid van een Hugo de Jonge voor de spiegel treffend weer!

Het wordt helaas een harde strijd tegen de vreemde bezetting van

de europese natiestaten in WO III tegen het volk.

ing. J. O. Dekker

14 juli 2021 Pays Cathare