Als je COVID-19 hebt gehad, zelfs in milde vorm, heb je meer dan waarschijnlijk een langdurige immuniteit, volgens een team van onderzoekers van de Washington University School of Medicine.(1 In feite ben je waarschijnlijk immuun voor het leven, zoals het geval is met herstel van veel infectieuze agentia – als je eenmaal de ziekte hebt gehad en hersteld bent, ben je immuun, hoogstwaarschijnlijk voor het leven.

Het bewijs is sterk en veelbelovend, en zou welkom en geruststellend nieuws moeten zijn voor een publiek dat het afgelopen jaar in paniek is geweest over SARS-CoV-2. Grote verrassing (niet) dat deze boodschap niet wordt gedeeld door onze volksgezondheidsautoriteiten! De U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – het belangrijkste agentschap dat de gezondheid en veiligheid van de Amerikanen moet beschermen – weigert het bericht naar buiten te brengen, meldt Dr. Mercola.

In plaats daarvan moedigen ze nog steeds diegenen die waarschijnlijk natuurlijke immuniteit voor COVID-19 hebben aan om zich te laten vaccineren, zelfs terwijl ze toegeven dat het zeldzaam is om opnieuw ziek te worden als je al COVID-19 hebt gehad.(2 De meest voor de hand liggende reden is dat het in strijd zou zijn met hun primaire doelstelling, namelijk om zo veel mogelijk mensen te laten vaccineren met de COVID-prik.

Er wordt vaak gevraagd: “Als ik al COVID-19 heb gehad en hersteld ben, moet ik dan nog steeds gevaccineerd worden met een COVID-19 prik?” Hun antwoord is dat ja, je moet, omdat “deskundigen nog niet weten hoe lang je beschermd bent tegen opnieuw ziek worden nadat je hersteld bent van COVID-19. “(3 Er is echter steeds meer bewijs dat langdurige immuniteit bestaat.

Eerste berichten dat COVID-immuniteit van korte duur was, waren onjuist

Seizoensgebonden coronavirussen, waarvan sommige verkoudheden veroorzaken, geven slechts een kortstondige beschermende immuniteit, met herinfecties die zes tot 12 maanden na de vorige infectie optreden. Uit vroege gegevens over SARS-CoV-2 bleek ook dat antilichaamtiters snel afnamen in de eerste maanden na herstel van COVID-19, waardoor sommigen speculeerden dat beschermende immuniteit tegen SARS-CoV-2 ook van korte duur zou kunnen zijn.(4

Hoofdauteur van de studie, Ali Ellebedy, Ph.D., een universitair hoofddocent pathologie en immunologie aan de Washington University School of Medicine in St. Louis, wees erop dat deze veronderstelling onjuist is en verklaarde in een nieuwsbericht:(5

“Afgelopen herfst waren er berichten dat antilichamen snel afnamen na infectie met het virus dat COVID-19 veroorzaakt, en de mainstream media interpreteerden dat als een teken dat immuniteit niet langdurig was. Maar dat is een verkeerde interpretatie van de gegevens. Het is normaal dat de antilichaamspiegels dalen na een acute infectie, maar ze dalen niet tot nul; ze stabiliseren zich.”

De onderzoekers vonden een bifasisch patroon van antilichaamconcentraties tegen SARS-CoV-2, waarbij hoge antilichaamconcentraties werden gevonden in de acute immuunrespons die optrad op het moment van de initiële infectie.

De antilichamen daalden in de eerste maanden na de infectie, zoals te verwachten was, en stabiliseerden zich vervolgens tot ongeveer 10% tot 20% van de maximale concentratie die werd gedetecteerd. In een commentaar op de studie verklaarden Andreas Radbruch en Hyun-Dong Chang van het Duitse Rheumatism Research Centre Berlin:(6

“Dit is in overeenstemming met de verwachting dat 10-20% van de plasmacellen in een acute immuunreactie geheugenplasmacellen worden,(7 en is een duidelijke aanwijzing van een verschuiving van antilichaamproductie door kortlevende plasmacellen naar antilichaamproductie door geheugenplasmacellen. Dit is niet onverwacht, gezien het feit dat het immuungeheugen voor veel virussen en vaccins tientallen jaren, zo niet een leven lang, stabiel is.

Wanneer een nieuwe infectie optreedt, leveren cellen die plasmablasten worden genoemd antilichamen, maar wanneer het virus is opgeruimd, komen er langer werkende geheugen-B-cellen die het bloed controleren op tekenen van herinfectie.(8

Beenmergplasmacellen (BMPC’s) bevinden zich ook in botten en fungeren als “persistente en essentiële bronnen van beschermende antilichamen.”(9 Volgens Ellebedy “is een plasmacel onze levensgeschiedenis, in termen van de ziekteverwekkers waaraan we zijn blootgesteld.”(10 En het is in deze langlevende BMPC’s dat de immuniteit tegen SARS-CoV-2 zich bevindt.

Immuniteit op lange termijn waarschijnlijk na COVID-19 infectie

Voor de studie werden bloedmonsters genomen van 77 mensen(11 die hersteld waren van COVID-19, ongeveer een maand na het begin van de symptomen; de meesten hadden milde gevallen doorgemaakt. Er werden nog drie keer bloedmonsters genomen met tussenpozen van drie maanden om de antilichaamproductie te volgen; van sommige deelnemers werden ook geheugen-B-cellen en beenmerg verzameld.

Het niveau van anti-SARS-CoV-2 spike proteïne (S) antilichamen daalde snel in de eerste vier maanden na infectie, en vertraagde vervolgens in de volgende zeven maanden.(12 Het meest opwindende deel van het onderzoek is dat, zowel zeven maanden als 11 maanden na infectie, de meeste deelnemers BMPC’s hadden die antilichamen afscheidden die specifiek waren voor het spike proteïne gecodeerd door SARS-CoV-2.

De BMPC’s werden gevonden in hoeveelheden die vergelijkbaar zijn met die gevonden bij mensen die gevaccineerd waren tegen tetanus of difterie, die geacht worden langdurige immuniteit te verschaffen.

“Over het geheel genomen leveren onze gegevens sterk bewijs dat SARS-CoV-2 infectie bij mensen op robuuste wijze de twee armen van het humorale immuungeheugen vestigt: langlevende BMPC’s en geheugen-B-cellen,” merkten de onderzoekers op.(13 Dit is misschien wel het beste beschikbare bewijs van langdurige immuniteit, legden Radbruch en Chang uit, omdat dit immunologische geheugen een apart deel van het immuunsysteem is dat essentieel is voor langdurige bescherming, voorbij de initiële immuunrespons op het virus:(14

“In de geheugenfase van een immuunreactie worden B- en T-cellen die specifiek zijn voor een virus in een slapende toestand gehouden, maar ze staan klaar om in actie te komen als ze het virus weer tegenkomen of een vaccin dat het virus vertegenwoordigt. Deze B- en T-geheugencellen ontstaan uit cellen die tijdens de eerste immuunreactie zijn geactiveerd.

De cellen ondergaan veranderingen in hun chromosoom-DNA, epigenetische modificaties genoemd, die hen in staat stellen snel te reageren op latere tekenen van infectie en reacties aan te sturen die gericht zijn op het elimineren van de ziekteveroorzakende stof.(15

B-cellen hebben een tweeledige rol in de immuniteit: zij produceren antilichamen die virale eiwitten kunnen herkennen, en zij kunnen delen van deze eiwitten aan specifieke T-cellen presenteren of zich ontwikkelen tot plasmacellen die antilichamen in grote hoeveelheden afscheiden.

Ongeveer 25 jaar geleden(16 werd duidelijk dat plasmacellen zelf geheugencellen kunnen worden, en antilichamen kunnen afscheiden voor langdurige bescherming. Geheugenplasmacellen kunnen tientallen jaren, zo niet een leven lang, in het beenmerg in stand worden gehouden.(17″

Bovendien werd in 2020 gemeld dat mensen die hersteld waren van SARS-CoV – een virus dat genetisch nauw verwant is aan SARS-CoV-2 en tot dezelfde virussoort behoort – ten minste 17 jaar na de eerste infectie nog aanzienlijke niveaus van neutraliserende antilichamen behielden.(18 Dit suggereert ook dat immuniteit tegen SARS-CoV-2 op de lange termijn moet worden verwacht.19 Ellebedy zei zelfs dat de bescherming waarschijnlijk “voor onbepaalde tijd” zal voortduren:(20

“Deze [BMPC] cellen delen zich niet. Ze zijn in rust, zitten gewoon in het beenmerg en scheiden antilichamen uit. Dat doen ze al sinds de infectie is verdwenen, en dat zullen ze voor onbepaalde tijd blijven doen.”

Waarom je je niet moet laten vaccineren als je COVID hebt gehad

De bevinding dat langdurige immuniteit waarschijnlijk is na een COVID-19 infectie is niet alleen belangrijk voor degenen die nog steeds in angst leven als gevolg van door de media veroorzaakte angstzaaierij, maar ook voor degenen die hersteld zijn en vaccinatie overwegen.

Zoals ik al eerder heb gewaarschuwd, meldt Dr. Mercola, als u COVID-19 heeft gehad, laat u dan alstublieft niet vaccineren. Dr. Hooman Noorchashm, Ph.D., een hartchirurg en voorvechter van patiënten, heeft de FDA herhaaldelijk gewaarschuwd dat er een “duidelijk en aanwezig gevaar” bestaat voor diegenen die COVID-19 hebben gehad en vervolgens gevaccineerd worden.(21

Het gaat hier om virale antigenen die in uw lichaam achterblijven nadat u op natuurlijke wijze bent geïnfecteerd. De immuunrespons die door het COVID-19-vaccin wordt gereactiveerd, kan ontstekingen veroorzaken in weefsels waar de virale antigenen aanwezig zijn. De binnenkant van de bloedvaten, de longen en de hersenen lopen een bijzonder risico op dergelijke ontstekingen en beschadigingen.(22 Volgens Noorchashm:(23

“Wanneer virale antigenen aanwezig zijn in het vasculaire endotheel, en vooral bij ouderen en zwakkeren met hart- en vaatziekten, is het vrijwel zeker dat de antigeenspecifieke immuunrespons die door het vaccin wordt opgewekt, schade toebrengt aan het vasculaire endotheel.

Een dergelijke door het vaccin veroorzaakte endotheelontsteking zal zeker leiden tot de vorming van bloedklonters, met het risico van ernstige trombo-embolische complicaties, althans bij een deel van deze patiënten. De meerderheid van de jongere, robuustere patiënten kan een dergelijke vasculaire schade als gevolg van een immuunreactie van het vaccin verdragen, maar veel oudere en zwakke patiënten met hart- en vaatziekten zullen dat niet kunnen.

Noorchashm citeerde een van zijn vroegere professoren aan de medische faculteit, die zei: “de ogen zien niet wat de geest niet weet.” Hiermee bedoelde hij dat in het geval van een vaccin-geïnduceerde antigeenspecifieke immuunrespons, die 10 tot 20 dagen na vaccinatie trombo-embolische complicaties kan veroorzaken, ook bij mensen die misschien al bejaard en zwak zijn, de reactie waarschijnlijk niet zal worden geregistreerd als een vaccin-gerelateerde bijwerking.

Omdat zoveel gevallen asymptomatisch zijn, raadt Noorchashm artsen aan “zoveel mogelijk patiënten met een hoog cardiovasculair risico actief te screenen op de aanwezigheid van SARS-CoV-2, voordat ze worden gevaccineerd.”(24 Noorchashm wijst erop dat door het negeren van wat volgens hem een dreigend risico is voor een aanzienlijke minderheid van de mensen, de geloofwaardigheid van de FDA, en die van de massale vaccinatiecampagne in het algemeen, ernstig in gevaar is.(25

Was massavaccinatie altijd het plan?

Als de bescherming van de volksgezondheid werkelijk het uiteindelijke doel was in de reactie op de pandemie, dan zouden mensen die hersteld zijn van COVID-19 hetzelfde soort immuniteits “paspoorten” en voordelen moeten krijgen die worden aangeboden aan degenen die gevaccineerd zijn. In feite zou hun zelfs meer “toegang” moeten worden verleend, aangezien hun immuniteit waarschijnlijk superieur is aan die van degenen met door vaccinatie geïnduceerde immuniteit.

Dit is echter niet het geval, aangezien iedereen wordt aangespoord om zich te laten vaccineren met een experimentele injectie, ongeacht hun COVID-19 infectiegeschiedenis en zelfs als ze nog maar 12 jaar oud zijn – in sommige gevallen zonder ouderlijke toestemming.(26

Ondertussen hebben effectieve behandelingen zoals ivermectine – een breedspectrum antiparasiticum dat ook ontstekingsremmend werkt – opmerkelijk succes laten zien in het voorkomen en behandelen van COVID-19,(27 maar het wordt nog steeds genegeerd ten gunste van duurdere en minder effectieve behandelingen en massale experimentele vaccinatie.(28

Zoals Dr. Peter McCullough, vice-chef interne geneeskunde aan het Baylor University Medical Center, heeft verklaard: “Alle wegen leiden naar het vaccin“(29 , is het mogelijk dat de pandemie bedoeld was om de wereldwijde vaccinatiecampagne die nu plaatsvindt, te voeden. Hierdoor zou de gevaccineerde bevolking kunnen worden opgenomen in een vaccindatabank, waardoor je in wezen een “stempel” zou krijgen, wat zou kunnen worden gebruikt als een instrument voor bevolkingscontrole via vaccinpaspoorten.

Op dit moment, echter, met effectieve behandelingen beschikbaar, de gedocumenteerde hoge overlevingskans van COVID-19(30 en de wetenschap dat als je COVID-19 hebt gehad, je waarschijnlijk al immuun bent voor verdere besmetting, wankelt de beweegreden om je te laten vaccineren, zelfs onder de mainstream groepen. Een groot percentage van de politie en de mariniers weigert bijvoorbeeld COVID-19 vaccins.(31

Het is belangrijk om te weten dat als je ervoor kiest om een COVID-19 vaccin te krijgen, je deelneemt aan een ongekend experiment met een niet-goedgekeurde gentherapie, waarvan de voordelen misschien niet opwegen tegen de risico’s, vooral als je al COVID-19 hebt gehad.

Bekijkt u aub. mijn baanbrekende interview met Dr. Vladimir Zelenko van zondag. We bespreken de zeer duidelijke mogelijkheid dat iedereen die de COVID-prik krijgt in de komende twee tot drie jaar zal sterven aan complicaties.

NOTES:


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:


Meer dan 90 procent immuun? Dr. Bhakdi legt uit waarom vaccinatie onnodig is

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Petra
1 jaar geleden

Leuk, maar zie dat maar eens om te zetten in levenslange bescherming tegen gifprikken van de overheid en het recht om gewoon te mogen leven en te doen wat je altijd mocht.