In weerwil van wetenschappelijk bewijs werden en worden kinderen gedwongen om urenlang maskers te dragen. Het moet voor ieder weldenkend mens duidelijk zijn dat kinderen, met hun kleinere longen, te weinig zuurstof krijgen en worden blootgesteld aan verhoogde concentraties CO2 door de ‘dode ruimte’ van het masker. De negatieve gevolgen zijn duidelijke risico’s voor het kinderwelzijn.

In een zojuist in JAMA Pediatric gepubliceerde studie wordt melding gemaakt van het meten van de toename van kooldioxide in de lucht bij zelfs kortstondig dragen van een masker. De metingen werden verricht bij kinderen tussen 6 en 17 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 10,7 jaar. Twintig meisjes en 25 jongens namen deel aan het onderzoek. Het normale kooldioxideniveau buiten is ongeveer 0,04 volumeprocent (d.w.z. 400 ppm). Volgens het Duitse Umweltbundesamt geldt voor gesloten ruimten een grenswaarde van 0,2 volumeprocent of 2000 ppm; alles daarboven is onaanvaardbaar, meldt TKP.

Drastisch verhoogde niveaus van kooldioxide in de ingeademde lucht

Kooldioxideniveaus werden gemeten in ingeademde lucht met en zonder twee soorten neus- en mondmaskers in een goed gecontroleerde, evenwichtige, experimentele studie op korte termijn bij vrijwillige kinderen in goede gezondheid. Een continue meting van 3 minuten werd uitgevoerd voor de basislijn kooldioxide niveaus zonder een gezichtsmasker. Voor elk maskertype was een meting van 9 minuten toegestaan: 3 minuten voor de meting van het kooldioxidegehalte in de gecombineerde ingeademde en uitgeademde lucht, 3 minuten voor de meting van het kooldioxidegehalte tijdens de inademing, en 3 minuten voor de meting van het kooldioxidegehalte tijdens de uitademing. Het gaat dus om een zeer korte blootstelling, veel korter in ieder geval dan alles wat de kinderen in de klas of bij andere gelegenheden moeten doen.

De gemiddelde waarden die werden verkregen lagen tussen 13.120 en 13.910 ppm kooldioxide in de ingeademde lucht onder chirurgische maskers en FFP2-maskers, hetgeen een factor 6 hoger is dan de waarde die door het Duitse Federale Milieuagentschap reeds als onaanvaardbaar wordt beschouwd. Deze waarde werd bereikt na 3 minuten meten. Onder normale omstandigheden op scholen dragen kinderen dergelijke maskers gemiddeld 270 minuten. De waarde van het kind met het laagste kooldioxidegehalte lag driemaal hoger dan de grenswaarde van 0,2 volumeprocent. De jongste kinderen hadden de hoogste waarden, waarbij een 7-jarig kind een kooldioxidewaarde van 25.000 ppm had.

Enorme en langdurige schade veroorzaakt door maskerdwang

De meeste klachten die door de kinderen in diverse andere studies werden gemeld, kunnen worden begrepen als gevolgen van een verhoogd kooldioxidegehalte in de ingeademde lucht. Dit is te wijten aan de dode ruimte van de maskers, waarin uitgeademde kooldioxide na korte tijd wordt opgevangen. Dit kooldioxide vermengt zich met de frisse lucht en verhoogt het kooldioxidegehalte van de ingeademde lucht onder het masker, wat in deze studie meer uitgesproken was bij jongere kinderen.

Dit leidt op zijn beurt tot stoornissen die te wijten zijn aan hypercapnie. In een recent onderzoek werd geconcludeerd, dat er voldoende bewijs is voor nadelige effecten van het dragen van dergelijke maskers. De auteurs stellen voor dat de beleidsmakers het harde bewijs van deze experimentele metingen, die suggereren dat kinderen niet moeten worden gedwongen om gezichtsmaskers te dragen, op passende wijze afwegen.

De orthomoleculaire arts Bodo Kuklinski had eerder al in een interview gewezen op de schadelijke gevolgen in het algemeen voor alle mensen en in het bijzonder voor de fysiologische ontwikkeling van kinderen:

Bij de behandeling van onze patiënten meten we routinematig de partiële druk van zuurstof (pO2). We gebruiken een pulse oximeter die op een vingertop wordt geplaatst. Gezonde personen vertonen pO2 waarden van 98 tot 99 Torr.

Talrijke chronisch zieke patiënten met kortademigheid, uitputting en andere ouderdomsklachten vertonen verlaagde pO2-waarden. Onder maskerademhaling daalt het verder tot 93, onder 90 tot 82. Ze klagen over slaperigheid, vermoeidheid, duizeligheid. Sommige patiënten belden 911 vanuit huis. Hij gaf zuurstof via een masker, mat toen de normale pO2, vond verhoogde CO2 (kooldioxide niveau). “Heb je de kachel opgestookt?” “Nee.” Ze dachten niet aan het mond, neus masker.

Een onlangs gepubliceerde studie van het Leipzig University Hospital bij gezonde vrijwilligers bevestigde onze waarneming: bij maskerademhaling was er een daling van de pO2, een verhoogde ademweerstand en een verminderde cardiale output (literatuur: (Sven Fikenzer, T. Uhe, D. Lavall et al.: Effects of surgical and FFP2/N95 face masks on cardiopulmonary exercise capacity. Clin. Res. Cardiol. (2020) 1 – 9).

De lucht uit de mond, keel, luchtpijp en grote bronchiën bereikt de alveoli niet volledig. Het schommelt heen en weer. Als patiënten al kortademig zijn, ademen ze vaker en oppervlakkiger. Het masker vergroot de dode ruimte. De ademhalingsfrequentie neemt toe en gaat bijna over in hijgen. De lucht schommelt heen en weer in het masker, maar bereikt de longen niet.

De daling in pO2 is zeer alarmerend. Onder 93 torr, is het voorbij. De organen met de hoogste zuurstofbehoefte lijden onmiddellijk. Dit zijn de hersenen, de ogen, het netvlies, de oogzenuw en het hart. Mensen worden moe, de hersenprestaties nemen af, de concentratie, het geheugen, de tijdige detectie van akoestische en optische signalen (“lange lijn”) worden minder. Bovendien is er sprake van duizeligheid, zweten, uitputting en neemt het risico op verwondingen en ongevallen toe. Er is een risico op complicaties van chronische ziekten. De O2 daling treedt vooral op bij stress (langdurig winkelen) en langdurig gebruik van het masker.

En wat zijn de effecten bij kinderen?

In de hersenstam zit de hypothalamus. Daarin worden hormonen van een hoger niveau, de zogenaamde releasing hormones, omgezet in de actieve vorm. Deze regelen op hun beurt perifeer de afgifte van hormonen zoals schildklierhormonen en andere.

NH2-groepen worden aan de ineffectieve hormoonzuren gehecht voor activering (= amidatie). Voor deze reactie zijn zuurstof en vitamine C nodig. Kinderen hebben een sterke drang om te bewegen in de frisse lucht in alle weersomstandigheden. Ze rennen, huppelen, springen, klimmen. De rijping van het endocriene systeem hangt af van deze activiteit, levenslang! Nu wordt hun O2 toevoer beperkt door het dragen van maskers in de klas, in het vervoer.

Vertaald betekent dit dat de politici en de virologen langdurige, levenslange schade hebben toegebracht door kinderen te dwingen maskers te dragen. Nu onlangs uit studies is gebleken dat kinderen niet alleen geen drager zijn van de virussen, maar dat het samenleven met deze virussen zelfs een beschermend effect heeft op volwassenen, wordt de schade die wordt veroorzaakt door deze maatregel, die in strijd is met de wetenschappelijke kennis, nog verveelvoudigd.

Lees hier meer over maskers.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:


Een groep ouders stuurde de gezichtsmaskers van hun kinderen naar een lab voor analyse. Dit is wat ze vonden

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Geert-Jan de Klerk
Geert-Jan de Klerk
9 maanden geleden

Dit artikel is teruggetrokken: https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2782288.
Correctie gewenst..